Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Poézia sv. sestry Faustíny Kowalskej v podaní sestier z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. 22. 06. 2008.

Adresa k súboru: http://streaming.tvlux.sk/tvluxarchiv/poezia/POZ_0008_080622.wmv

Späť na začiatok