Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!

Výber z našej ponukyaltDuše,

ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem po celý život ochraňovať ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom.   

 

(Den. 1075)

krakovVrámci duchovnej prípravy na Jubilejný rok 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie sa v sobotu 26. mája 2012 uskutoční tretia Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch. Hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej liturgie bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Celú atmosféru púte bude dopĺňať bohoslovecká gospelová skupina Anastasis.
Po Akatiste k sv. Cyrilovi a Metodovi prednesú sestry z kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva tematický príhovor Sv. Cyril a Metod a Božie milosrdenstvo.


PROGRAM:

09.00 Otvorenie púte a privítanie pútnikov

09.15 Modlitba slávnostného ruženca

10.30 Archijerejská svätá liturgia, hlavný slúžiteľ vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita, kazateľ vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

12.30 Prestávka na obed
Piesne bohosloveckej gospelovej skupiny Anastasis

13.30 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi

14.30 Katechéza na tému Posolstvo Božieho milosrdenstva

14.50 príprava na hodinu milosrdenstva
15.00 Hodina milosrdenstva

15.30 poďakovanie a požehnanie na cestu; záver púte – gospelový blok piesní skupiny
Anastasis

Myšlienka pre Teba

Sledujte nás

Sponzorovaný web

Hosting zadarmo od WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 8,90 € od WebSupport.sk

Ochrana osobných údajov

Naša Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: gdpr.kbs.sk

Mediálni partneri

Späť na začiatok