Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
ochranaV Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove práve ukončili prvú etapu ochrany milostiplného obrazu Milosrdného Ježiša. Obraz je uložený do ochrannej kapsuly s antireflexným sklom, ktoré ho chráni pred atmosferickými vplyvmi, prachom, vlhkosťou a iným zničením. V druhej etape bude obraz správne osvetlený a aj naďalej bude platiť zákaz fotenia.
Metropolitná púť gréckokatolíckej Cirkvi Slovenska do KrakovaVeriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa v sobotu 25. mája opäť stretli vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch pri príležitosti 4. metropolitnej púte. Aj tohto roku pútnikov doprevádzal vladyka Mons. Ján Babjak SJ a privítal Mons. Ján Zajac, rektor Baziliky Božieho milosrdenstva.
Pozývame na 4. metropolitnú púť gréckokatolíkov do Krakova25. mája 2013 vás opäť pozývame do Krakovských Lagievnikov pri príležitosti v poradí už 4. Metropolitnej púte gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku. Hlavným celebrantom a kazateľom na Svätej liturgii o 10:30 hod. bude vladyka Ján Babjak SJ. V programe je aj modlitba posvätného ruženca, akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, prednáška o milosrdnej Božej láske zjavenej vo Svätom písme
Pozvánka na duch. obnovu do Nižného HrušovaSrdečné Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v pondelok 27. mája 2013 v kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove. Téma duchovnej obnovy, ktorú bude viesť vdp. farár Jozef Polák z farnosti Soľ, je: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29).
Duchovná obnova pre ženyV dňoch 17. a 18. mája 2013 sa v kláštore sestier v Bratislave-Rači uskutočnila prvá duchovná obnova pre 35 a viac-ročné dámy, ktorú viedol p. František Alberty, OFM Cap. a sr. M. Barbora Sninčáková na tému Pôsobenie Ducha Svätého a Božie milosrdenstvo. 16 účastníčok si vypočulo prednášky o otvorení sa na Ducha Svätého a jeho pôsobení v podobe milosrdenstva, zúčastnili sa na spoločných modlitbách a svätých omšiach. Duchovnú obnovu sme zakončili spoločnou adoráciou, počas ktorej sme si losovali dary Ducha Svätého na najbližší rok, a spoločným agapé. Veríme, že duchovná obnova pre ženy sa u nás stane milou tradíciou.
Deviata púť Rádia Lumen do Krakovských LagievnikovV sobotu 18. mája 2013 putovala už deviatykrát veľká rodina poslucháčov Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva. Tentokrát sme putovali pre oživenie svojej viery v duchu slov púte: „Viera je poklad života“. Vítal nás krakovský biskup Mons. Ján Zajac a predstavená krakovského kláštora sr. M. Lukaša Medrala. Doobedňajší program sa niesol v duchu modlitby posvätného ruženca, počas ktorého nás prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál Stanislav Dziwisz.
Medzi školákmi v NámestoveNa pozvanie Ing. Mgr. Marty Kurtulíkovej, riaditeľky Cirkevnej školy sv. Gorazda v Námestove, sa v piatok 17. mája 2013 uskutočnila duchovná obnova žiakov 1. - 9. ročníka. Duchovná obnovu pre deti, ktoré sa spolu so svojimi učiteľmi 8. apríla 2013 zasvätili Božiemu milosrdenstvu, viedla sr. M. Faustia Szabóová. Deti boli rozdelené do troch skupín: 1.-3. roč.; 4.-6. roč.a 7.-9. roč. a počas troch vyučovacích hodín si jednotlivé ročníky vypočuli prednášku O poľskej sestričke, ktorá videla živého Ježiša primeranú svojmu veku.
Deň milosrdenstva v PrešoveV stredu 15. mája 2013 sa v gotickej konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove po prvýkrát uskutočnil Deň milosrdenstva. Otvoril ho vdp. dekan Dr. Jozef Dronzek. Po úvodnom privítaní nasledovala prednáška prof. Jána Zimného z poľského Lublina. Na pravé poludnie o. biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s kňazmi prešovského dekanáta slávil svätú omšu o Božom milosrdenstve. Vo svojej homílii vychádzajúc zo slov evanjelia o posvätení v pravde zdôraznil spoznávanie pravdy o nás samých, zvlášť sa sústredil na hriech ohovárania a osočovania.
Duchovné obnovy pre ženyV kláštore našich sestier v Bratislave-Rači sa v dňoch 17. - 18. mája 2013 uskutoční duchovná obnova pre stále mladé ženy (od 35 rokov) na tému: Pôsobenie Svätého Ducha a Božie milosrdenstvo. Duchovnú obnovu vedie p. František Alberty, OFM Cap. a sr. M. Barbora Sninčáková. Potrebné: Sv. písmo, zápisník. Kontakt:
9. púť rádia Lumen do KrakovaV sobotu 18. mája 2013 sa uskutoční už deviata rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Tohto roku sa púť nesie v znamení Roku viery, preto jej hlavné motto znie: Viera je poklad života. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 10.30 hod. bude žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Sestrám v Krakove s pomocou prídu aj sestry z kláštorov v Nižnom Hrušove a Košiciach. Podrobný program púte:

Späť na začiatok