Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Centrum Jána Pavla II.V nedeľu 23. júna 2013 o 10.00 hod. bol posvätený Kostol bl. Jána Pavla II. v Centre "Nebojte sa!" v krakovských lagievnikoch. Centrum susedí so Sanktuáriom Božieho milosrdenstva - delí ich rieka Wilga. Je to územie bývalej fabriky Solvay, kde pracoval mladý Karol Wojtyla. Slávnosť bola spojená s jubileom 50. výročia kňazskej vysviacky krakovského kardinála Stanislava Dziwisza a biskupa Jána Zajaca, rektora baziliky Božieho milosrdenstva.
Reštavrátorské práceOd polovice júna sa na východnej strane kláštora sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove začali reštaurátorské a konzervačné práce. Ide o tehlové múry po pravej strane smerom k vchodu do kláštornej kaplnky. Tieto práce s prestávkami trvajú od roku 2011, nakoľko tento náš kláštor z roku 1868 patrí medzi pamiatkové budovy mesta Krakov. Pútnici do Sanktuária Božieho milosrdenstva kvôli tomu nebudú môcť niekoľko mesiacov vidieť okno izby, v ktorej zomrela svätá sestra Faustína.
Relikvia sv. sestry Faustíny v Lúčkach pri RužomberkuV nedeľu 2. júna sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach pri Ružomberku konala slávnosť odovzdania relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej. Slávnostnej svätej omši o 9:30 hod. predsedal vdp. farár Peter Kvasňák, koncelebroval rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusz Zasepa a vdp. Vincent Dorník. Na slávnosť boli pozvané aj sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova.
Relikvia sv. sestry Faustíny v HrboltovejNedeľa 2. júna 2013 ostane pre farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Hrboltovej pri Ružomberku zaiste nezabudnuteľným dňom. V tento deň totiž na pozvanie vdp. farára Petra Olexáka do farnosti prišli sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova-Lagievnikov, aby do jeho rúk odovzdali relikviu I. stupňa sv. sestry Faustíny Kowalskej, známej apoštolky Božieho milosrdenstva, pre verejnú úctu.
Prísľuby v DetveJa (meno) chcem odpovedať na milosť Ducha Svätého, a preto sa zjednotený s milosrdným Ježišom odovzdávam tebe, trojjediný Bože a prisľubujem, že celý rok budem životom, slovom a modlitbou hlásať svetu tvoje milosrdenstvo... Týmito slovami sa v sobotu 8. júna 2013 29 členov združenia Faustínum zložilo na jeden rok prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Celá slávnosť sa konala vo farskom kostole sv. Františka z Assisi v Detve.
Prísľuby členov FaustínumV dňoch od 7. - 8. júna 2013 bude v Detve 30 členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum skladať na rok prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Pred týmto dôležitým krokom bude v piatok duchovná obnova, ktorú bude viesť p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová. Tejto slávnosti sa zúčastní aj predstaviteľka združenia Faustínum z Krakova sr. M. Koleta Fronckowiak a generálna matka našej kongregácie sr. M. Petra Kowalczyk.
Duchovno-rekreačný pobyt v ZakopanomPoznávať Božie milosrdenstvo v druhých ľuďoch a v krásnej prírode a zároveň tvoriť spoločenstvo by sme chceli na duchovno-rekreačnom pobyte v Zakopanom od 13.–18. augusta 2013. Čaká nás prekrásne Fatimské sanktuárium, každodenná sv. omša, spoločná modlitba a zdieľanie, ale aj opekačka a krásy poľských Tatier (vodopád Šikľavica, Koščeliská dolina s Mrožnou jaskyňou, jazda pozemnou lanovkou na Gubalovku, kláštor albertínov na Kalatovkach...) a nezabudnuteľné goralské trhy. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v kláštore našich sestier v Zakopanom.
ochranaV Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove práve ukončili prvú etapu ochrany milostiplného obrazu Milosrdného Ježiša. Obraz je uložený do ochrannej kapsuly s antireflexným sklom, ktoré ho chráni pred atmosferickými vplyvmi, prachom, vlhkosťou a iným zničením. V druhej etape bude obraz správne osvetlený a aj naďalej bude platiť zákaz fotenia.
Metropolitná púť gréckokatolíckej Cirkvi Slovenska do KrakovaVeriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa v sobotu 25. mája opäť stretli vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch pri príležitosti 4. metropolitnej púte. Aj tohto roku pútnikov doprevádzal vladyka Mons. Ján Babjak SJ a privítal Mons. Ján Zajac, rektor Baziliky Božieho milosrdenstva.
Pozývame na 4. metropolitnú púť gréckokatolíkov do Krakova25. mája 2013 vás opäť pozývame do Krakovských Lagievnikov pri príležitosti v poradí už 4. Metropolitnej púte gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku. Hlavným celebrantom a kazateľom na Svätej liturgii o 10:30 hod. bude vladyka Ján Babjak SJ. V programe je aj modlitba posvätného ruženca, akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, prednáška o milosrdnej Božej láske zjavenej vo Svätom písme

Späť na začiatok