Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Relikvia sv. sestry Faustíny v Hornom SrníFarnosť sv. Jána Nepomuckého v Hornom Srní prijala v nedeľu 1. septembra k verejnej úcte relikviu sv. sestry Faustíny Kowalskej. Na pozvanie vdp. farára Stanislava Lugowského farnosť navštívili sestry z bratislavskej komunity, sr. predstavená Martyna Dudek a sr. M. Clareta Fečová, ktoré svojimi príhovormi počas doobedňajších svätých omší priblížili veriacim podstatu úcty k Božiemu milosrdenstvu
Zmena formačných stretnutí v PetržalkeFormačné stretnutia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke budú v tomto školskom roku pokračovať v novom termíne. Skupina, ktorú vedie vdp. farár Peter Mášik, sa bude stretávať každú štvrtú nedeľu v mesiaci. Najbližšie formačné stretnutie teda bude 22. septembra 2013 o 15.00 hodine.
Sväté omše...... na úmysly členov a dobrovoľníkov združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú do konca kalendárneho roka slúžené v týchto dňoch: 20. 9.; 18. 10.; 15. 11. a 20. 12. 2013. Duchovné spoločenstvo počas svätých omší budeme tvoriť vo farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.
108. narodeniny......sestry Faustíny oslávime v nedeľu 25. augusta 2013. Samozrejme najväčšia slávnosť sa uskutoční v jej rodnom Glogovci a vo Sviniciach Warckých. O 10.00 hod. pôjde sprievod od jej rodného domu do farského kostola (cca 2 km) a o 12.00 hod. bude slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú celebruje Mons. Wiesław Alojzy Mering, biskup wloclawskej diecézy.
V poľských TatráchZo 40-stupňového macedónskeho Ochridu sme sa vybrali do ledva 18 - stupňového poľského Zakopaného, kde sme si od 13. - 18. augusta 2013 osviežili telo i dušu. Slnečné počasie, prekrásne štíty Tatier a úžasná atmosféra dotvárali náš každodenný pobyt na čerstvom vzduchu.
Poprázdninové duchovné cvičenia1. Turnus: 20. – 22. septembra 2013
Miesto: Penzión Dom sv. Bystríka – Čičmany
Téma: Milosrdenstvo v medziľudských vzťahoch
Vedie: p. Vladimír Peklanský SAC; sr. M. Benediktína Fečová KMBM

2. Turnus: 18. – 20. októbra 2013
Miesto: Charitný domov v Dolnom Smokovci
Téma: Milosrdenstvo, ktoré uzdravuje
Vedie: p. Artur Ciepielski; sr. M. Benediktína Fečová KMBM

3. Turnus: 15. – 17. novembra 2013
Miesto: Penzión Dom sv. Bystríka – Čičmany
Téma: Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko…
Vedie: p. Vladimír Peklanský SAC; sr. M. Benediktína Fečová KMBM
V balkánskom JeruzalemeOchrid, nazývaný aj balkánskym Jeruzalemom, bol cieľom našej deväťdňovej púte po stopách sv. Nauma, Klimenta, Gorazda a Angelára, ktorú sme absolvovali od 3. do 12. augusta 2013. Sprievodkyňou našej 37 - člennej skupiny bola Mgr. Elena Šubjaková, v Ochride Dr. Jana Golab Poposka, macedónska odborníčka na ikony.
vitoPiateho augusta na sviatok Panny Márie Snežnej prežíva Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva sviatok svojej Patrónky - Matky vteleného Milosrdenstva. V tento deň sestry už tradične - od roku 1937 - obnovujú úkon zvolenia Matky Božieho Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie. Svätá sestra Faustína o tom napísala vo svojom Denníčku: Ku koncu tohto úkonu som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: Ó, aký milý mi je hold vašej lásky... Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa... (Den. 1244).
Naše nové novickyPočas roka sme Vám priebežne prinášali zábery zo života našich troch postulantiek z kláštora v Bratislave. Vo štvrtok 01. augusta 2013 boli spolu s dvomi postulantkami z Poľska prijaté do dvojročného noviciátu v Krakove.
Okrem bieleho závoja dostali aj nové rehoľné meno:
Anka - sr. M. Boromea
Lucia - sr. M. Sofia
Marta - sr. M. Izaria

oblieckaNa 1. augusta 2013 pripadá 88. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej - sestry Faustíny do našej kongregácie. Konečne nadišiel okamih, keď sa pre mňa otvorila kláštorná brána – bolo to večer prvého augusta, v predvečer sviatku Panny Márie Anjelskej. Cítila som sa nesmierne šťastná, mala som pocit, že som vstúpila do rajského života. Z môjho srdca vyvierala ďakovná modlitba. V tento deň päť postulantiek - 3 Slovenky a 2 Poľky - prijmeme do dvojročného noviciátu v Krakove. Každá z nich dostane biely závoj a nové rehoľné meno.

Späť na začiatok