Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Sväté omše...... na úmysly členov a dobrovoľníkov združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú do konca kalendárneho roka slúžené v týchto dňoch: 20. 9.; 18. 10.; 15. 11. a 20. 12. 2013. Duchovné spoločenstvo počas svätých omší budeme tvoriť vo farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.
108. narodeniny......sestry Faustíny oslávime v nedeľu 25. augusta 2013. Samozrejme najväčšia slávnosť sa uskutoční v jej rodnom Glogovci a vo Sviniciach Warckých. O 10.00 hod. pôjde sprievod od jej rodného domu do farského kostola (cca 2 km) a o 12.00 hod. bude slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú celebruje Mons. Wiesław Alojzy Mering, biskup wloclawskej diecézy.
V poľských TatráchZo 40-stupňového macedónskeho Ochridu sme sa vybrali do ledva 18 - stupňového poľského Zakopaného, kde sme si od 13. - 18. augusta 2013 osviežili telo i dušu. Slnečné počasie, prekrásne štíty Tatier a úžasná atmosféra dotvárali náš každodenný pobyt na čerstvom vzduchu.
Poprázdninové duchovné cvičenia1. Turnus: 20. – 22. septembra 2013
Miesto: Penzión Dom sv. Bystríka – Čičmany
Téma: Milosrdenstvo v medziľudských vzťahoch
Vedie: p. Vladimír Peklanský SAC; sr. M. Benediktína Fečová KMBM

2. Turnus: 18. – 20. októbra 2013
Miesto: Charitný domov v Dolnom Smokovci
Téma: Milosrdenstvo, ktoré uzdravuje
Vedie: p. Artur Ciepielski; sr. M. Benediktína Fečová KMBM

3. Turnus: 15. – 17. novembra 2013
Miesto: Penzión Dom sv. Bystríka – Čičmany
Téma: Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko…
Vedie: p. Vladimír Peklanský SAC; sr. M. Benediktína Fečová KMBM
V balkánskom JeruzalemeOchrid, nazývaný aj balkánskym Jeruzalemom, bol cieľom našej deväťdňovej púte po stopách sv. Nauma, Klimenta, Gorazda a Angelára, ktorú sme absolvovali od 3. do 12. augusta 2013. Sprievodkyňou našej 37 - člennej skupiny bola Mgr. Elena Šubjaková, v Ochride Dr. Jana Golab Poposka, macedónska odborníčka na ikony.
Naše nové novickyPočas roka sme Vám priebežne prinášali zábery zo života našich troch postulantiek z kláštora v Bratislave. Vo štvrtok 01. augusta 2013 boli spolu s dvomi postulantkami z Poľska prijaté do dvojročného noviciátu v Krakove.
Okrem bieleho závoja dostali aj nové rehoľné meno:
Anka - sr. M. Boromea
Lucia - sr. M. Sofia
Marta - sr. M. Izaria

oblieckaNa 1. augusta 2013 pripadá 88. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej - sestry Faustíny do našej kongregácie. Konečne nadišiel okamih, keď sa pre mňa otvorila kláštorná brána – bolo to večer prvého augusta, v predvečer sviatku Panny Márie Anjelskej. Cítila som sa nesmierne šťastná, mala som pocit, že som vstúpila do rajského života. Z môjho srdca vyvierala ďakovná modlitba. V tento deň päť postulantiek - 3 Slovenky a 2 Poľky - prijmeme do dvojročného noviciátu v Krakove. Každá z nich dostane biely závoj a nové rehoľné meno.
Rio v RužomberkuOd 26.-28. júla 2013 sa v brazílskom Rio de Janiero konali Svetové dni mládeže. V tom istom čase sa v Ružomberku uskutočnilo Národné stretnutie mládeže R13. Súčasťou bohatého programu bolo aj Expo povolaní (tzv. prehliadka povolaní), ktoré sa uskutočnilo v sobotu 27. júla 2013 od 14.30-18.30 hod. na Námestí sv. Andreja v Ružomberku. Do toho programu sa spolu so 43 rehoľnými spoločenstvami zapojila aj naša kongregácia zástupkyňami z našich troch slovenských kláštorov. O 15.00 hod. sme viedli modlitbu v hodine milosrdenstva, na oltári počas adorácie bola umiestnená aj relikvia sv. sestry Faustíny, každý si mohol odniesť myšlienku pre seba, záložku, letáky o posolstve Milosrdenstva, o našej kongregácii i o združení Faustínum, magnetku či obrázok.
Rehoľné sľuby22. júla 2013, na sviatok sv. Márie Magdalény, jednej zo spolupatrónok našej kongregácie, začali sestry novicky a probanistky v Krakove 8 - dňové duchovné cvičenia, ktorými sa pripravia na zloženie prvých a večných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Večné sľuby 31. júla 2013 o 10.00 hod. zloží 5 sestier, v tom Slovenska sr. M. Pavla Stanovčáková; prvé rehoľné sľuby 02. augusta 2013 o 10.00 hod. zloží 12 sestier - 8 Poliek, 4 Bielorusky, jedna Maďarka a Slovenka sr. M. Chiara Laskovičová.
expoOd 26.-28. júla 2013 sa v Ružomberku uskutoční Národné stretnutie mládeže R13, ktoré prebieha v duchu Svetových dní mládeže. Predstavuje alternatívu pre tých, ktorí nepocestujú do Ria de Janeira. Súčasťou programu je aj Expo povolaní (tzv. prehliadka povolaní), ktoré sa uskutoční v sobotu 27. júla 2013 od 14.30-18.30 hod. na Námestí sv. Andreja v Ružomberku. Do toho programu sa spolu so 43 rehoľnými spoločenstvami zapojila aj naša kongregácia. O 15.00 hod. budeme viesť modlitbu v hodine milosrdenstva, prinesieme aj relikviu sv. sestry Faustíny, poslúžime službou ucha a aj v rehoľnej kaviarni a každý si bude môcť odniesť myšlienku pre Teba.

Späť na začiatok