Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Oslavy jubilea v BratislaveNa sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, 15. septembra 2013 sme v kláštore v Bratislave-Rači oslávili 150. výročie vzniku našej kongregácie. Slávnostnú svätú omšu o 17.00 hod. celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita. Na slávnosti sa zúčastnil aj miestny vdp. farár Mons. Vendelín Pleva, vdp. kaplán Peter Pajerský a výpomocný duchovný vdp. Juraj Drobný. Pozvanie prijali aj naše sestry z Čiech, Poľska a Bieloruska, členovia Faustínum a naši spolupracovníci. Generálnu matku zastupovala jej vikárka sr. M. Gracjana Szewc.
18 formačná skupina FaustínumNa sviatok Povýšenia svätého Kríža 14. septembra 2013 vznikla v rovnomennej farnosti v Žiari nad Hronom 18. formačná skupina združenia Faustínum. V tento deň bolo zároveň do združenia prijatých 11 nových členov z tohto mesta. Skupinu bude viesť vdp. dekan Miroslav Hlaváčik.
27 nových členov FaustínumV sobotu 14. septembra 2013 sa v priestoroch Cirkevnej školy Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom konala slávnosť prijímania nových členov do združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Slávnosť viedol o. Artur Ciepielský spolu s miestnym vdp. dekanom Miroslavom Hlaváčikom. Generálnu matku zastupovala sr. M. Agnieszka Piechnik, združenie Faustínum reprezentovala sr. M. Koleta Fronckowiak z Krakova, sr. M. Benediktína Fečová a sr. M. Faustia Szabóová z Košíc.
Svoj pokoj vám dávam...... Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. (Jn 14, 27). Takto znie téma duchovnej obnovy, ktorá bude v Nižnom Hrušove 16. septembra 2013 vo farskom kostole o 16.00 hod. Počas dvojhodinovej tichej adorácie bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Obnova vyvrcholí svätou omšou o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Roman Haško, novokňaz - kaplán z farnosti Košice - Juh. Po sv. omši môže každý individuálne prijať požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Relikvie svätej Faustíny v LadciachV utorok 3. septembra 2013 delegácia veriacich z farnosti Ladce (žilinská diecéza) na čele s vdp. farárom Mariánom Babjakom prevzala v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove relikviu svätej sestry Faustíny. Relikvia v relikviári nazvanom Iskra milosrdenstva bude umiestnená vo farskom kostole Božieho milosrdenstva. Relikvie Apoštolky Božieho milosrdenstva putovali do viac než 100 krajín sveta.
Prijatie nových členovPrijatie nových členov združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa tentokrát uskutoční v Žiari nad Hronom 14. septembra 2013. Prijatých bude 27 nových členov, z toho 11 zo Žiaru nad Hronom. Vedenie združenia Faustínum bude zastupovať sr. M. Koleta Fronckowiak z Krakova a sestry z Košíc. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať p. Artur Ciepielski. Na Slovensku máme 151 členov združenia a 1613 dobrovoľníkov.
Jubielum kongregácieV tomto roku naša kongregácia oslavuje 150 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti v každom z našich tridsiatich kláštoroch osobitným spôsobom ďakujeme Pánovi za jej vznik, poslanie a charizmu, ako aj za všetky milosti, ktorými nás i všetkých ctiteľov svojho milosrdenstva zahŕňal. Na Slovensku budeme toto jubileum sláviť v Bratislave - Rači v nedeľu 15. septembra 2013.
Septembrové duchovné cvičeniaVšetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o milosrdenstve v medziľudských vzťahoch, združenie Faustínum pozýva na duchovné cvičenia od 20. – 22. septembra 2013 v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch - obci známej starobylou a unikátnou architektúrou: maľovanými zrubovými drevenicami. Exercície formou lectio divina vedú: p. Vladimír Peklanský SAC a sr. M. Benediktína Fečová KMBM. Prosíme, prineste si so sebou Sväté písmo.
Relikvia sv. sestry Faustíny v Hornom SrníFarnosť sv. Jána Nepomuckého v Hornom Srní prijala v nedeľu 1. septembra k verejnej úcte relikviu sv. sestry Faustíny Kowalskej. Na pozvanie vdp. farára Stanislava Lugowského farnosť navštívili sestry z bratislavskej komunity, sr. predstavená Martyna Dudek a sr. M. Clareta Fečová, ktoré svojimi príhovormi počas doobedňajších svätých omší priblížili veriacim podstatu úcty k Božiemu milosrdenstvu
Zmena formačných stretnutí v PetržalkeFormačné stretnutia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke budú v tomto školskom roku pokračovať v novom termíne. Skupina, ktorú vedie vdp. farár Peter Mášik, sa bude stretávať každú štvrtú nedeľu v mesiaci. Najbližšie formačné stretnutie teda bude 22. septembra 2013 o 15.00 hodine.

Späť na začiatok