Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
ModlitebníkDrahí ctitelia milosrdného Ježiša, aj tentokrát sme pre vás pripravili plnofarebný stolový a nástenný kalendár Božieho milosrdenstva na nasledujúci rok. Milodar za nástenný kalendár je 2,00 Eurá + poštovné. Kalendáre posielame na dobierku.


Objednávky:

 

Tel. číslo: 057/44 83 166

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pri objednávaní uveďte:
Presnú poštovú adresu, tel. číslo,
počet kusov a typ kalendára - nástenný alebo stolový.

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva

    094 22  Nižný Hrušov 41

CD s piesňami o Božom MilosrdenstveMiešaný spevácky Zbor Misericordia pôsobiaci vo farnosti Nižný Hrušov pod vedením dirigentky Mgr. Kataríny Tomášovej, vydal pri príležitosti tohoročnej Nedele Božieho Milosrdenstva svoje prvé CD s názvom „LEN V TVOJOM MILOSRDENSTVE“.
CD obsahuje 11 piesní ako aj PDF súbor s notami a textami.

Spája nás Milosrdenstvo – spája nás LáskaNedeľa Božieho Milosrdenstva bola slávnostne prežívaná aj v obci Čierne pri Čadci, kde už rok fungujú formačné stretnutia v rámci Združenia Faustínum.
Už od skorého rána sa vo farskom kostole sv. Petra a Pavla vysluhovala sviatosť zmierenia, ku ktorej v hojnom počte pristúpili naši farníci ako aj mnoho veriacich z okolitých dedín. Slávnostná svätá omša, ktorú slúžil vdp. farár Stanislav Vnuk, začala o 9.00 hod. a niesla sa v radostnej atmosfére z blízkosti nášho milosrdného Boha, ktorý sa skláňa k človeku zvlášť v tento deň.
Slávnosť Nedele Božieho Milosrdenstva v Bratislave-RačiFarnosť sv. Filipa a Jakuba, v ktorej pôsobí aj komunita sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva slávila toho roku Sviatok Milosrdenstva za hojnej účasti veriacich a ctiteľov Božieho Milosrdenstva z okolitých častí Bratislavy. Slávnostnú Eucharistiu vo farskom kostole o 10. hod. celebroval vdp. farár ThDr. Mário Orban, PhD. a o 11.30 hod. v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov.
Vo svojej kázni zdôraznil, že posolstvo Božieho Milosrdenstva je liekom na naše choroby
Zo slávnosti Nedele Božieho Milosrdenstva v Nižnom HrušoveTohoročná Nedeľa Božieho Milosrdenstva sa v Nižnom Hrušove niesla v duchu vďakyvzdania za dar Božieho milosrdenstva, ktorým je kňazstvo, za 10. výročie svätorečenia Sestry Faustíny a 5. výročie odchodu do Domu Otca Božieho služobníka Jána Pavla II..
Farnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi privítala medzi sebou pomocného biskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý slúžil slávnostnú Eucharistiu o 10:30 hod. spolu s kňazmi z blízkeho i ďalekého okolia (z Košíc, Prešova, Sabinova, Vranova nad Topľou, Starej Ľubovne, Solivaru, Ruskova, Jarovníc, Sečoviec a Humenného). Na túto slávnosť prišli spolu so svojimi farníkmi, aby načerpali milosti,
Nedeľa Božieho Milosrdenstva - KrakovMnohí ctitelia Božieho Milosrdenstva putujú na Nedeľa Božieho Milosrdenstva
do Krakova
. Pre veľký záujem Vám prinášame PROGRAM tejto mimoriadnej slávnosti, ktorá je tohto roku zameraná na vzdávanie vďaky Bohu Otcovi za dar kňazov, za 10. výročie kanonizácie Sestry Faustíny, (ktoré pripadá na 30. apríla 2010) a za 5. výročie odchodu do Domu Otca Božieho služobníka Jána Pavla II.
Pútnikom do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove prajeme, aby v hojnosti načerpali milosti pre seba i blížnych!
V prílohe - program Nedele Božieho Milosrdenstva v Sanktuáriu v Krakove. popis prílohy...
Rozjímanie k Hodine MilosrdenstvaO tretej hodine pokorne pros moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia. Týmito slovami sa Kristus obrátil na sestru Faustínu a prosil ju, aby denne o 15:00 rozjímala o jeho bolestnom umučení a prosila o potrebné milosti pre celý svet, najmä pre hriešnikov.
V rámci programu na Nedeľa Božieho Milosrdenstva už niekoľko rokov praktizujú rôzne farnosti, komunity či spoločenstvá spoločnú modlitbu v Hodine Milosrdenstva.
Nedeľa Božieho Milosrdenstva v Nižnom HrušoveVšetkých, ktorým je blízky Boh v tajomstve milosrdenstva, pozývame na slávenie
NEDELE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA v Nižnom Hrušove 11. apríla 2010.


Program
10:30 h. – slávnostná Eucharistia v kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – celebruje Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup
11:30 h. – uctenie relikvie sv. Sestry Faustíny,
Litánie k Božiemu Milosrdenstvu,
posvätenie náboženských predmetov
Novéna pred Nedeľou Božieho MilosrdenstvaPripravme sa na tento mimoriadny deň novénou, ktorá sa začína na Veľký piatok a končí sa v sobotu pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva.
Pán Ježiš o tomto dni hovoril sv. Sestre Faustíne: „Kto v tento deň pristúpi k Prameňu života (t.j. k sv. prijímaniu), dosiahne úplné odpustenie vín a trestov.
V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva.”

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, prejavme Bohu svoju dôveru tými jednoduchými slovami: „Ježišu, dôverujem Ti“ a preukážme milosrdenstvo blížnym.

Veľkonočné prianiaAk vás nepresvedčila o mojej láske moja smrť, čo vás presvedčí?
Ježiš


Pri príležitosti blížiaci sa sviatkov
Veľkej noci vám chcem zaželať, aby tajomstvo
zmŕtvychvstania bolo prítomné vo vašom živote,
aby ste zakúsili hlbokú
radosť, ktorá pulzuje v srdci
, ktoré kontempluje
Ježišovu lásku počas jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.
Nech osobné stretnutie s ním rozpáli
vo vás nanovo oheň viery, nádeje
i obetavej milosrdnej lásky
a spraví, aby ste boli
svedkami Zmŕtvychvstalého pre dnešný svet.

V modlitbách o to prosia sestričky z komunít v Bratislave a Nižnom Hrušove.


Späť na začiatok