Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Želania k VianociamV presvätú noc sa Boh stáva človekom. Aby sme v sebe nosili túžbu uvidieť raz z tváre do tváre Kohosi, koho sme nikdy nevideli, túžbu po vlasti, v ktorej sme nikdy nebývali, aby sme uverili v lásku, ktorá presahuje všetky naše predstavy...
Uveriť znamená odovzdať sa.
Nebojme sa odovzdať svoj život tomuto tajomstvu Božej Lásky.
Boh Tebe i mne dôveruje – lebo nám dáva do náručia svojho jediného milovaného Syna.
Foto - Obchodná akadémia - ŽilinaObchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského - Žilina 7.12.2010

 • Zilina_OA_01
 • Zilina_OA_02
 • Zilina_OA_03
 • Zilina_OA_04
 • Zilina_OA_05
Foto - duch. obnova Žilina-ZávodieŽILINA - ZÁVODIE 3.-5.12.2010

 • Zilina_01
 • Zilina_02
 • Zilina_03
 • Zilina_04
 • Zilina_05
 • Zilina_06
 • Zilina_07
 • Zilina_08
 • Zilina_09
 • Zilina_10
 • Zilina_11
 • Zilina_12
 • Zilina_13
Foto - obnovy o Bož. Mil. vo farnostiachPrinášame Vám fotogalériu zachytávajúcu atmosféru duchovných obnov o posolstve Božieho Milosrdenstva, ktoré prebiehali v decembri vo farnosti Božieho Milosrdenstva v Snine, vo farnosti sv. Štefana v Žiline-Závodí ako aj pre učiteľov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline.
Duchovné cvičenia - Tatry november 2010V minulosti som sa zúčastnil na viacerých duchovných cvičeniach, kde som sa utvrdil o pravdách viery. Avšak duchovné cvičenia ktoré boli od 12. - 14. novembra 2010 boli v čomsi iné. Preberané témy a mnohé príklady zo života „zaťali do živého“. Spoločne sme mali možnosť zamyslieť sa nad troma na seba nadväzujúcimi skutkami: modlitba – odpustenie – požehnanie.
V Rádiu Lumen - o kongrese 2. časťV sobotu 13. novembra 2010 bude tradičná relácia Od ucha k duchu od 20:30 hod. venovaná rozprávaniu o Kongrese apoštolov Božieho Milosrdenstva. Bude to už druhá časť zameraná na toto celoslovenské podujatie a stretnutie ctiteľov a apoštolov milosrdného Krista.
Priamy prenos Hodiny MilosrdenstvaModlitba o tretej popoludní, t.j. v Hodine Milosrdenstva, si získava čoraz väčšiu popularitu aj na Slovensku. Svedčí o tom fakt, že vďaka Rádiu Lumen sa od 3. októbra 2010 začali priame prenosy tejto modlitby spojenej s Korunkou Božieho Milosrdenstva z kostola Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove,
Slávnosť sv. Faustíny v Nižnom HrušoveV utorok 5. októbra 2010 si pripomíname 72. výročie narodenia pred nebo sv. Sestry Faustíny. Vo farnosti v Nižnom Hrušove, kde sú v bočnom oltári uložené jej relikvie, si veriaci mohli pripomenúť toto výročie zvlášť v nedeľu 3. októbra 2010. Počas slávnostnej Eucharistie o 11:00 hod. ktorú celebroval vdp. kaplán Marek Pančišin pôsobiaci vo farnosti Soľ, sme sa spoločne modlili za víťazstvo Božieho milosrdenstva v srdciach ľudí.
V Rádiu Lumen o Prvom kongreseV sobotu 2. októbra 2010 odvysiela Rádio Lumen prvú časť relácie Od ucha k duchu v čase od 20:30 do 23:00 hod. - zameranú na Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku, ktorý prebiehal od 9. do 11. septembra tohto roku v Čiernom Balogu pri Brezne. Relácia bude obsahovať homíliu krakovského emeritného kardinála Františka Macharského,
Septembrová duch. obnova v Nižnom HrušoveDôverovať Bohu za každých okolností – bolo hlavnou témou duchovnej obnovy v Nižnom Hrušove, ktorá sa konala v piatok 24. septembra v kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Vdp. kaplán František Petro pôsobiaci vo farnosti vo Veľkých Kapušanoch zavítal do našej farnosti a hovoril o tom, ako mnoho ľudí dnes žije tak, akoby Boha nebolo. Povzbudzoval nás k tomu, aby sme dôverovali Bohu tu a teraz – prostredníctvom krátkeho príbehu.

Späť na začiatok