Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Veľkonočné želaniaNa Veľký piatok sme opätovne hľadeli na Majstra rozpätého na kríži. Na Veľkú sobotu zotrvávame v tichu hrobu. A potom náš Milovaný vstane z mŕtvych, ostane s nami v kúsku chleba a zároveň nás očakáva v nebi. Nech toto tajomstvo, na ktorom z hlbín svojho milosrdenstva dáva Majster účasť aj každému z nás,
Foto - duch. obnova Veľký ŠarišFarnosť sv. Jakuba vo Veľkom Šariši sa rozhodla pre posolstvo Milosrdenstva a počas pôstneho obdobia v nedeľu 10. apríla 2011 si ho v hojnom počte prišla vypočuť do útulného kostola. Posolstvo sv. Faustíny, ktoré si získava čoraz väčší počet sŕdc aj na Slovensku prednášala sr. M. Inga Kvassayová KMBM.
Foto - Konferencia v PrešoveLáska je kvet a milosrdenstvo je jeho ovocím“ – aj tieto slová z Denníčka sv. sestry Faustíny, odzneli na konferencii o Božom milosrdenstve a Jánovi Pavlovi II. v Prešove vo štvrtok 7.apríla 2011. Táto udalosť sa uskutočnila v konkatedrále sv. Mikuláša a je to už druhá aktivita tohto druhu na Slovensku, ktorá bola venovaná posolstvu o Božom milosrdenstve.
Marcová duch. obnova v Niž. HrušoveMarcovú duchovná obnova vo farnosti v Nižnom Hrušove viedol o. Vladimír Pekľanský SAC z Michaloviec. V kázni poukázal na to, že pôst to nie je o telesnom chudnutí, ale pôst milý Bohu je ten, keď dokážeme vidieť v druhom človeku Ježiša,
Foto - Duchovné cvičenia pre dievčatá - marec 2011Piatok 11. marca 2011 sa 15 dievčat z rôznych častí východného Slovenska stretlo na trojdňových duchovných cvičeniach, ktoré prebiehali na tému "Povolal tých, ktorých sám chcel". Duch. cvičenia viedol o. Tomáš Muszka a sr. M. Clareta Fečová. Prinášame vám ich svedectvá a niekoľko fotografií.
Prvý turnus duch. cvičení FaustínumPrebývanie Boha v duši – nebo na zemi – taká bola téma duchovných cvičení organizovaných združením Faustínum, ktoré sme začali v hojnom počte 47 osôb v piatok 4. marca 2011 v tichom prostredí Slánskych vrchov v dedinke Juskova Voľa, pár km od Vranova nad Topľou. DC viedol p. Melichar J. Matis OP a sr. M. Clareta Fečová KMBM.
Februárová duchovná obnova v Nižnom HrušoveOsemdesiate výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša sv. sestre Faustíne bolo zároveň duchovnou obnovou pre veriacich z farnosti Nižný Hrušov. V utorok 22. februára 2011 k nám zavítal vdp. kaplán Jozef Kozák z farnosti Božieho milosrdenstva z Košíc, aby spolu s nami ďakoval Bohu za dar milostivého obrazu, ktorý je dnes známy už na všetkých kontinentoch sveta.
Sedlice - príhovor o posolstve MilosrdenstvaDesiate výročie posviacky obnoveného chrámu v Sedliciach pri Prešove bolo dňom vzdávania vďaky za všetky milosti, ktorými Boh túto farnosť zahŕňal. Slávnosť, ktorá pripadla na 10. február 2011 a ktorú viedol Mons. Stanislav Stolárik, bolo obohatená požehnaním nového obrazu Milosrdného Ježiša, ktorý bol umiestnený v bočnom krídle kostola zasväteného Premeneniu Pána z iniciatívy vdp. farára Jozefa Kandráča.
80. výročie zjavenia obrazu Milsrdného Ježiša22. február 2011 je výnimočným dňom - práve v ten deň pripadá totiž už 80. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša sv. sestre Faustíne Kowalskej. Pri tejto príležitosti sa vo farnosti Nižný Hrušov bude konať duchovná obnova pod vedením vdp. kaplána Jozefa Kozáka. Obnova sa začne o 17:00 vo farskom kostole. Jej náplňou bude nielen homília venovaná tématike dôvery človeka voči Bohu, ale bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia a zotrvať v tichej adorácii
Foto - duchovná obnova v Slovenskej KajniFarnosť Slovenská Kajňa sa v nedeľu 6. februára 2011 tešila z posolstva o Božom milosrdenstve, ktoré na pozvanie vdp. farára Miloša Jalčáka priblížila veriacim sr. M. Faustyna Olszewska, KMBM. Povzbudzujúce slová o Božom odpustení, milosrdnej Láske, ktorá nikdy nenechá človeka opusteného,

Späť na začiatok