Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Duchovná obnova vo Veličnej a IstebnomPiata veľkonočná nedeľa, ktorá pripadla na 22. máj 2011 sa vo farnosti Veličná v dolnokubínskom dekanáte niesla v duchu posolstva Božieho milosrdenstva. Na pozvanie vdp. farára Štefana Kojša do farnosti zavítala sr. Zdenka Pekyová KMBM, aby veriacim priblížila podstatu úcty k milosrdnému Kristovi. Vo filiálke Istebné, kde je kostol zasvätený Božiemu milosrdenstvu
Obnova v Dulove Vsi pre PrešovePosviacke novopostavenému kostolu sv. Michala archanjela v Dulovej Vsi pre Prešove predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorá prebiehala od 20. do 22. mája 2011. Kázne a zamyslenia pozvaného hosťa o. Tomáša Muszku a sr. Clarety Fečovej KMBM boli venované Jánovi Pavlovi II. a jeho vzťahu k posolstvu Božieho milosrdenstva.
Májová duch. obnova v Hrušove"Pôsobenie Božieho milosrdenstva v živote človeka" - tými slovami by sme mohli zhrnúť duchovnú obnovu v našej farnosti v Nižnom Hrušove, ktorá sa konala 19. mája 2011. Viedol ju pozvaný hosť - vdp. kaplán Tomáš Szekély pôsobiaci vo farnosti Brezno-mesto.
Siedma púť Rádia Lumen do KrakovaSanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakovských Lagievnikoch už po siedmykrát vítalo pútnikov zo Slovenska, ktorí v sobotu 14. mája 2011 prišli na toto milostivé miesto spolu so svojimi pastiermi. Slávnostnej Eucharistii o 10:30 hod. predsedal kardinál Jozef Tomko z Ríma, koncelebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a pomocný krakovský biskup Mons. Ján Zajac.
Slávnostná Nedeľa Božieho milosrdenstva v Niž. Hrušove„Ján Pavol II. je blahoslavený“ – na tieto slová čakali šesť rokov davy ľudí nielen na celom svete, ale aj v našom malom Nižnom Hrušove. Týmito vytúženými slovami Benedikta XVI. z priameho prenosu sme v našom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi mohli naplno začať slávnostný deň Nedele Božieho milosrdenstva i beatifikácie Pápeža milosrdenstva – 1. máj 2011. Nadšený potlesk všetkých prítomných na niekoľko minút ozvučil plnučký kostol
Modlitebník k Božiemu milosrdenstvu"Uponáhľaný, ubitý, ubolený... hriešny človek pochopil, že napriek svojej biede je stále Bohom milovaný. Toľkí ho už opustili, zradili – Boh však stále stojí pri nás, nech by skúška nášho života bola akokoľvek náročná a poklesky hlboké." Upútali vás tieto hlboké slová? Ak áno, tak neváhajte siahnuť po novom modlitebníku,
Megabilboard s MilosrdnýmCestujete do Košíc? Tak určite nevynechajte ulicu zvanú Trieda SNP! Prečo? Môžete tam totiž zhliadnuť prvý svojho druhu na Slovensku pútavý megabilboard s milosrdným Kristom a nápisom, ktoré potrebuje čítať i zažiť azda každé ľudské srdce: "Nebojte sa!" Áno, tieto slová odvážne vyriekol blahej pamäti Pápež Ján Pavol II.
Program - Nedeľa Bož. mil. - Hrušov"Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva" - v duchu týchto Kristových slov vás srdečne pozývame na slávenie Nedele Božieho milosrdenstva v nedeľu 1. mája 2011 do farnosti Nižný Hrušov, aby sme spoločne s dôverou načerpali milosti z prameňa MILOSRDENSTVA, ktorý nám ponúka sám Ježiš.
Program - Nedeľa BM v KrakovePre tých, ktorí sa rozhodli sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva v Krakove ponúkame program v slovenčine. Na veľké milosti, pripravené pre tento deň, sa budú veriaci pripravovať v celonočnom bdení v bazilike. Celý deň bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia
Hodina milosrdenstva 1. máj 2011Nedeľa Božieho milosrdenstva sa pomaly blíži, a preto Vám milí ctitelia milosrdného Krista prinášame text rozjímania k Hodine milosrdenstva - 15:00 - na 1. mája 2011 v slovenskom jazyku. Toto rozjímanie bude použité v Krakove v poľskom jazyku, a niektoré jeho časti odznejú v slovenčine, angličtine a španielčine.

Späť na začiatok