Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
O Božom milosrdenstve v ZáhradnomV nedeľu 10. novembra 2013 sa konala duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom (okres Prešov). Pozvanie vdp. farára Stanislava Ferčáka prijala sr. M. Faustyna Olszewska a sr. Jana Mária Krnáčová z hrušovskej komunity. Počas svätých omší priblížili formy úcty k Božiemu milosrdenstvu a charizmu sv. sestry Faustíny Kowalskej - s osobitným príhovorom pre deti. Popoludní program pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva, multimediálnou prezentáciou O šťastí a uctením relikvií našej svätice.
Prihlasovanie na DC uzavreté!Prihlasovanie na posledné duchovné cvičenia združenia Faustínum v tomto roku, ktoré sa konajú od 15. - 17. novembra 2013 v Dolnom Smokovci, UZATVÁRAME!
Koncom decembra Vás budeme informovať o duchovných cvičeniach v roku 2014.
10 rokov Faustínum na SlovenskuDňa 9. novembra 2003 vznikla na Slovensku prvá formačná skupina Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Skupinu v Dobroči pri Brezne právne erigoval blahej pamäti o. biskup Rudolf Baláž. Iniciátorom a prvým formátorom skupiny bol o. Artur Ciepielski. Podobné 10. výročie Faustínum slávia aj v Kamerune.
Nech sa v nás aj cez nás oslavuje Božie milosrdenstvo!
do... sa tentokrát bude konať v piatok 08. novembra 2013 a bude ju viesť páter Jozef Timko OFM Cap. z Hriňovej. Začína sa ako obvykle o 16.00 hod. sviatosťou zmierenia, pokračuje sa o 18.00 hod. svätou omšou s príhovorom na tému: Zasvätený život Panny Márie a spoločenstvo svätých. Obnovu ukončí adorácia o viere. Všetci ste srdečne pozvaní do farského kostola Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Novembrové duchovné cvičeniaExercície v novembri sú posledné v tomto roku. Nepredvídateľné okolnosti spôsobili niekoľko zmien v ich organizácii. Nezmenený zostal len termín: 15. - 17. november 2013. Dlhodobo avizované Čičmany sme nahradili Charitným domovom v Dolnom Smokovci, nová téma znie: Autentické milosrdenstvo vo vzťahoch a exercitátormi tentoraz budú p. Vladimír Peklanský SAC a sr. Clareta Fečová KMBM.
Aj tieto duchovné cvičenia budú prebiehať formou Lectio divina, preto prosíme, prineste si so sebou Sv. písmo.
jubileumPrvý novembrový deň slávime v Cirkvi sviatok Všetkých svätých. Korene tohto sviatku sa datujú na začiatok 7. storočia. V tento deň si však naša kongregácia pripomína 151. výročie vzniku. Naše korene sú teda v 19. storočí. Celoročné jubileum 150-ročnej existencie bude oficiálne ukončené 16. novembra 2013 stretnutím všetkých predstavených rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove počas celonočnej adorácie sestier z 20 poľských a 12 zahraničných kláštorov.
Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji.Tieto slová Pána Ježiša kajúcej žene boli hlavnou témou duchovnej obnovy pre dievčatá, ktorá sa uskutočnila v kláštore sestier v Nižnom Hrušove. Obnova trvala od 25. - 27. októbra 2013. Duch Svätý si tentoraz ako svoje nástroje použil o. Mareka Kundera a sr. Janu Máriu Krnáčovú KMBM. Pozvanie na duchovný pobyt s Pánom Ježišom prijalo 17 dievčat. Sväté omše, adorácia, osobná modlitba, sv. spoveď, duch. rozhovory, prednášky, krížová cesta, prezentácia, svedectvo a zdieľanie boli priestorom, kde sa dievčatá mohli a aj stretli s živým Milosrdným Kristom.
Vo Veľkých KapušanochPo tretíkrát sa v slovensko-maďarskej Farnosti sv. Šimona a Júdu vo Veľkých Kapušanoch konala od 24. - 27. októbra 2013 duchovná obnova spojená s odpustovou slávnosťou. Obnovu s dôrazom na rozvoj dôvery, formy skresleného chápania milosrdenstva a prebývania Boha v duši viedla rodáčka sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM a sr. M. Faustia Szabóová KMBM. Bohatý popoludňajší program od štvrtka do soboty bol vyplnený modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, adoráciami, krížovou cestou a každodenným rozjímavým ružencom. V sobotu si veriaci mohli uctiť aj relikvie sv. sestry Faustíny.
Milosrdenstvo, ktoré uzdravuje...mohli zakúsiť 48 účastníci duchovných cvičení, ktoré sa od 18. - 20. októbra 2013 konali v Charitnom domove krížových sestier v Dolnom Smokovci. Exercície formou lectio divina nad evanjeliami o uzdravení slepca, malomocného, ženy trpiacej na krvotok, stotníkovho sluhu a ochrnutého viedli: p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM. Ako zvyčajne nechýbala krížová cesta o uzdravení, spoločný sv. ruženec a celonočná adorácia zo soboty na nedeľu. Krásne jesenné počasie a biele štíty Vysokých Tatier dodávali exercičnému tichu neopakovateľnú atmosféru.
72. relikvie svätej FaustínyV sobotu 19. októbra 2013 v poradí už 72. farnosť na Slovensku prijala relikviu Apoštolky Božieho milosrdenstva - svätej sestry Faustíny. Relikvie z Krakova na prosbu vdp. farára Radomíra Bodzionyho putovali do farnosti v spišskej Žehre. Našu kongregáciu zastupovala sr. M. Faustia Szabóová z košickej komunity, ktorá viedla o 15.00 hod. modlitbu v hodine milosrdenstva a polhodinovú adoráciu o Božom milosrdenstve, a po slávnostnej svätej omši o 16.00 hod. predstavila aj združenie Faustínum.

Späť na začiatok