Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Transfúzia milosrdnej láskyBlahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Pôst je časom, kedy sa snažíme viac ako inokedy prejavovať lásku, všímať si chudobných, pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Aj tento rok starí a noví dobrodinci misií v Kamerune, hlavne „adoptívni rodičia“ pripravili pre kamerunské deti prekvapenie. Bola som prekvapená aj ja - ich veľkou štedrosťou!
16. formačná skupina......združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vznikla vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke v časti Lúky. Podnet na jej vznik prišiel zdola čiže od farníkov. Miestny pán farár vdp. Peter Mášik - dlhoročný ctiteľ Božieho milosrdenstva a dobrovoľník tohto združenia - sa podujal na vedenie štvorročnej formácie. Stretnutia budú striedavo v sobotu a v nedeľu.
Pôstne obdobie v RačiSestry z kláštora v Bratislave - Rači vás v rámci prípravy na sviatok Božieho milosrdenstva pozývajú na pondelkové prednáškové stretnutia o Božom milosrdenstve. Stretnutia sa budú konať v kláštore sestier Matky Božieho milosrdenstva na Alstrovej ulici 171, o 19:00 hod. Plán stretnutí a téma:

kostolDňa 18. februára 2013 farnosť Svinia pri Prešove slávila 1. výročie posviacky kostola Božieho milosrdenstva. Farníci spolu s pánom farárom vdp. Štefanom Ružbašanom tento deň prežili ako duchovnú obnovu v duchu Božieho milosrdenstva. Duchovnú obnovu viedla sr. M. Faustyna Olszewska z kláštora v Nižnom Hrušove.

Poďakujte spolu s nami......za 82. výročie zjavenia obrazu Božieho milosrdenstva! Pozývame vás na duchovnú obnovu, ktorú dňa 21. februára 2013 v Nižnom Hrušove vedie vdp. Miroslav Liška, kaplán z Humenného na tému: Obraz Milosrdného Ježiša nás vedie k viere.
Program obnovy:
16. formačná skupina FaustínumPozývame vás na prvé informačné stretnutie o združení apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum do farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17. februára 2013 o 15.00 hod. Z iniciatívy miestneho pána farára ThLic. Ing. Petra Mášika po modlitbe v hodine milosrdenstva spoločenstvo Faustínum bližšie predstaví sr. M. Inga Kvassayová.
Ako dôverovať Bohu, ktorý......neušetril vlastného Syna. Takto znel podtitul k hlavnej téme duchovných cvičení, ktoré sa v rodinnej atmosfére konali od 1.- 3. februára 2013 v zasneženom Dolnom Smokovci v Charitnom domove. Prednášky o. Artura Ciepieského a sr. M. Ingy Kvassayovej KMBM o tajomstve Kristovho utrpenia a dôvere sa snažili dať odpoveď na tému zdanlivého mlčania Boha počas umučenia vlastného Syna. Ako potom dôverovať takému Bohu?
Samoobsluha1. februára 2013 biskup Ján Zając, rektor Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, v prítomnosti generálnej predstavenej našej rehole m. Petry Kowalczyk, sestier z krakovského kláštora a pracovníkov, posvätil obnovený obchod nášho vydavateľstva Misericordia. Obchod sa zmenil na samoobsluhu, a to zvlášť zahraničným pútnikom značne uľahčí nakupovanie.
Večné sľubyV prvý deň februára 2013 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove o 10.00 hod. zložili svoje večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti tri naše sestry: sr. Anna Maria Trzcińska, sr. Elia Garbiec a sr. Emilianna Hyrlik. Slávnosť viedol o. biskup Ján Zając, rektor Sanktuária. Predstaviteľky našich kláštorov na Slovensku sa však zúčastnia večných sľubov Češky sr. Dagmar Litošovej v Dvore Královom 3. februára 2013 o 14.00 hod. Táto slávnosť bude mať ekumenický charakter: viesť ju bude pomocný královohradecký biskup Josef Kajnek a zúčastnia sa jej aj pastori evanjelickej a husitskej cirkvi.
Račianska karnevalová sezónaAj v našom kláštore v Rači sa v plnom prúde začalo fašiangové obdobie. Dňa 23. januára 2013 šašo Jašo a šaška Jaška s lienkou Lulu otvorili karnevalovú slávnosť pre deti z Materského centra Drobčekovo, na ktorej vyhrávala DJ Mini. 30. januára sme v tejto slávnosti v rozprávkových maskách s tanečnou náladou pokračovali v priestoroch pastoračného centra v Krasňanoch pri Katedrále sv. Šebastiána. Zažili sme spolu mnoho radostných chvíľ plných zábavy, súťaží, hier a tancov. Karnevalovú sezónu kláštora v Rači uzavrie karneval pre deti z farnosti 10. februára 2013.

Späť na začiatok