Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
V Oravskej JaseniciOd 1. - 3. marca 2013 sa v zasneženej farnosti Premenenia Pána v Oravskej Jasenici na pozvanie vdp. farára Karola Pôbiša konala pôstna duchovná obnova o viere a milosrdenstve - Božom a ľudskom. Duchovnú obnovu viedla sr. M. Benediktína Fečová a sr. M. Faustia Szabóová. Bohatý program vyplnený prednáškami, krížovými cestami, adoráciou, modlitbou bolestného ruženca a spoločnými hodinami milosrdenstva denne dopĺňala svätá omša a uctenie relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej. Veríme, že hojná účasť prinesie aj hojné duchovné ovocie.
krakovO pol tretej ráno 2. marca 2013 vyrazili členovia a dobrovoľníci formačnej skupiny Faustínum z Dobroče, Detvy a okolia na duchovnú obnovu do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Program začal o 9.00 hod. príhovorom predsedníčky združenia Faustínum sr. M. Alicji Zelmaňskej, po ktorom nasledovala prednáška o. Artura Ciepielského. Po svätej omši v sanktuáriu a uctení relikvií sv. sestry Faustíny duchovná obnova pokračovala prednáškou sr. M. Ingy Kvassayovej. Po nej bol čas na individuálnu modlitbu, nákupy a modlitbu v hodine milosrdenstva.
1996 - 6.marca - 20136. marca si pripomíname 17. výročie vzniku Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“. Dnes združenie spája už tisíce dobrovoľníkov a členov z približne 100 krajín sveta zo všetkých kontinentov. Sú nimi kňazi, zasvätené osoby a laici, ktorí sa týmto spôsobom zapájajú do diela sv. sestry Faustíny a podieľajú sa na duchovnosti a poslaní kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Za posledné obdobie nám na Slovensku pribudli 2 ďalšie formačné skupiny – v Šamoríne a v Bratislave. Celkovo máme 16 skupín a z každej máme radosť!
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú, modlia sa za nás, patria medzi nás a spolu s nami oslavujú Boha bohatého na milosrdenstvo!
U vranovských škôlkárovV utorok 26. februára 2013 zavítala sr. Jana Mária Krnáčová do Cirkevnej materskej školy sv. Dominika Sávia vo Vranove nad Topľou. Posolstvo o Božom milosrdenstve si vypočuli všetky deti - od najmenších až po najväčšie. Okrem príbehu o sv. sestre Faustíne sa škôlkári naučili spievať novú pesničku, a dokonca si na ňu aj zatancovali. Nechýbali ani šikovné rúčky, ktorým sa podarilo za krátky čas poskladať obraz Božieho milosrdenstva. Deti dostali aj pôstnu úlohu na tento týždeň: robiť Ježiškovi radosť a „vymaľovať“ na poskladanom obraze lúče milosrdenstva – červený a svetlý. „Maľovanie“ bude prebiehať špeciálnou technikou - používaním slov „ďakujem, prosím, prepáč"; dobrými skutkami a modlitbou.
Duchovné obnovy pre dievčatáMilé dievčatá, pozývame vás na pôstne duchovné obnovy "na západe aj na východe". V tom istom čase od 8. - 10. marca 2013 sme pre vás pripravili obnovu v našom kláštore v Bratislave - Rači na tému: Ježišu, dôverujem Ti; a v kláštore v Nižnom Hrušove na tému: Viera ako moja odpoveď Bohu.
Pondelkové stretnutia v RačiOd 18. februára 2013 v rámci prípravy na sviatok Božieho milosrdenstva sestry v Bratislave - Rači začali cyklus pondelkových stretnutí pre račianskych farníkov na témy týkajúce sa života a poslania sv. sestry Faustíny, nového hnutia apoštolov Božieho milosrdenstva a našej kongregácie. Stretnutia sa tešia popularite a počas pôstneho obdobia umožňujú prehĺbiť poznanie milosrdenstva Boha k nám. Prednášky na nižšie uvedené témy si pripravili sr. M. Barbora Sninčáková a sr. M. Martyna Dudek.
Tešíme sa na pondelok s vami!
II. púť Po stopáchV Roku viery a zároveň v Roku sv. Cyrila a Metoda vás spolu so združením Faustínum pozývame putovať po stopách sv. Nauma a Klimenta, slovenských žiakov našich vierozvestov, do macedónskeho Ochridu, nazývaného balkánskym Jeruzalemom. Šesťdenné putovanie spojené s každodennou sv. omšou sa začína 17. júna popoludní a končí v nedeľu 23. júna 2013 dopoludnia. Veríme, že sa rozhodnete s nami opäť putovať...
obnovaNa pozvanie vdp. farára Petra Kyšeľu prebiehala od 23. - 24. februára 2013 duchovná obnova o Božom milosrdenstve, ktorú viedla sr. M. Faustyna Olszewska. Začala sa v sobotu vo filiálke Ostrovany o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva, po ktorej nasledovala prednáška o formách úcty Božieho milosrdenstva. O 16.00 hod. počas svätej omše sestrička predstavila život sv. sestry Faustíny. Po sv. omši si ľudia uctili relikviu svätice.
U františkánskych terciárovMálokto vie, že prvé obrazy Božieho milosrdenstva sa začali maľovať od čias sv. Františka z Assisi. Málokto vie, že najviac obrazov milosrdného Ježiša sa zachovalo v kapucínskych kostoloch v Poľsku a v Čechách. A málokto vie, že podstatou úcty k Božiemu milosrdenstvu je naša premena na milosrdenstvo... O tom a nielen o tom bola víkendová duchovná obnova pre františkánskych terciárov, ktorá sa začala v sobotu 23. februára 2013 v Žiline u Školských sestier sv. Františka. Obnovu na tému Božie milosrdenstvo a zmierenie viedla sr. M. Benediktína Fečová a p. Jakubrafael Patay OFM Cap., duchovný správca žilinských a považskobystrických terciárov.
Sanktuárium ON-LINEPri príležitosti 82. výročia zjavenia obrazu milosrdného Ježiša 22. februára vám ponúkame možnosť byť naživo prostredníctvom internetu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch. Stačí kliknúť na odkaz:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=1
Takisto je možné pozrieť si detailne milostivý obraz - výsledok 12 hodín fotenia a šesťmesačnej prípravy netypickej reprodukcie:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Itemid=1046

Späť na začiatok