Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Dvojdňovka v Košických OlšanochNa pozvanie vdp. farára Stanislava Novotného sa vo farnosti sv. Štefana Uhorského v Košických Olšanoch konala v dňoch 22. - 23. marca 2013 duchovná obnova. Obnovu o dôvere a milosrdenstve - ako prípravu na veľkonočné sviatky a sviatok Božieho milosrdenstva - viedla sr. M. Benediktína Fečová a sr. M. Faustia Szabóová. Tradičný program pôstnej duchovnej obnovy bol ukončený netradične - spoločným agapé.
V Liptovských SliačochV nedeľu 17. marca 2013 sa na pozvanie vdp. farára Jána Budzáka konala duchovná obnova v 7 km dlhej farnosti Liptovské Sliače, ktorú tvorí Nižný, Stredný a Vyšný Sliač. Obnovu, ktorá bola prípravou na veľkonočnú sviatosť zmierenia a sviatok Milosrdenstva, viedla sr. M. Benediktína Fečová. V prekrásnom gotickom kostolíku sv. Šimona a Júdu z roku 1326 odzneli dopoludnia tri príhovory (štvrtý odznel v novom kostole vo Vyšnom Sliači) a popoludní po prezentácii o života a poslaní sv. sestry Faustíny nasledovala spoločná modlitba krížovej cesty a modlitba v hodine milosrdenstva.
pastierVo štvrtok 21. marca 2013 sa vo farnosti Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove bude konať pôstna duchovná obnova na tému Náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby sme už neotročili hriechu (Rim 6, 6). Začiatok o 17.00 hod. (adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s možnosťou sviatosti zmierenia), potom o 18.00 hod. svätá omša, ktorú bude slúžiť o. Tomáš Muszka. Pôstny príhovor prednesie diakon Jozef Nemašik. Duchovnú obnovu ukončí požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou.
salezianiDňa 23. marca 2013 o 16.00 hod. v kostole Saleziánov Don Bosca na Ul. Jána Hlubíka 11 v Trnave, časť Kopánka, budú mať sestry z bratislavskej komunity v rámci Duchovnej obnovy rodín prednášku na tému Božie milosrdenstvo prakticky.
Bližšie informácie môžete nájsť na http://www.kopanka.sk/. Všetci ste srdečne pozvaní.
Kurz opatrovaniaOZ Dom milosrdenstva v spolupráci s Misericordia, n.f. organizuje Kurz opatrovania. Intenzívny 236 - hodinový kurz opatrovania (akreditovaný MPSVaR) sa bude konať v kláštore sestier KMBM na Alstrovej 171 v Bratislave-Rači, cena kurzu 270 € (aj na splátky bez navýšenia). Predpokladaný termín začatia: 08. apríla 2013.
papezNáš nový Svätý Otec bol najznámejším argentínskym kardinálom vyznávajúcim prostý životný štýl. Až doteraz žil v malom byte, sám si varil a v meste sa prepravoval hromadnou dopravou.
Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v rodine talianskych prisťahovalcov. Absolvoval štúdium technického charakteru v hlavnom meste Argentíny, kde jeho otec pracoval ako zamestnanec železníc, a ako 21-ročný odišiel do kňazského seminára. V rokoch 1973-1979 pôsobil ako provinciál rádu jezuitov.
HABEMUS PAPAMAnnuntio vobis gaudium magnum: habemus papam!
Oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža!
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Zajtrajšie konkláveVo Vatikáne sa zišiel zbor 115 kardinálov mladších ako 80 rokov, ktorí sa 12. marca 2013 zúčastnia voľby 266. nástupcu sv. Petra za zatvorenými dverami synodnej auly. Voľba pápeža sa riadi podľa konštitúcie Universi Dominici Gregis, ktorú vydal 22. februára 1996 pápež Ján Pavol II. Podľa tejto konštitúcie sa každý deň môžu uskutočniť maximálne štyri kolá hlasovania – dve kolá dopoludnia a dve kolá popoludní. K zvoleniu je potrebná dvojtretinová väčšina, teda minimálne 77 hlasov kardinálov zo 115 voličov. Pápež sa volí v Sixtínskej kaplnke od 16. storočia.
Zjednoťme sa v modlitbe za voľbu pápeža podľa Božej vôle.
Pôstne duchovné obnovy pre dievčatáV dňoch od 8. - 10. marca 2013 sa v našich kláštoroch v Bratislave a v Nižnom Hrušove konali duchovné obnovy určené dievčatám - v Rači na tému Ježišu, dôverujem Ti a v Hrušove na tému Viera ako moja odpoveď Bohu. Račiansku duchovnú obnovu viedol o. Ján Kulan a sr. M. Barbora Sninčáková; hrušovskú p. Jakubrafael Patay OFM Cap. a sr. M. Benediktína Fečová. Obnovených zostalo 19 odvážnych dievčat.
Denný tábor v RačiV rámci jarných prázdnin od 4. - 8. marca 2013 sestry z Bratislavy - Rače organizujú vo svojom kláštore denný detský tábor. Detičky sa s našimi postulantkami nielen hrajú a veselo zabávajú, ale rozvíjajú aj svojho ducha - učia sa o svätých a posilňujú svoje telo samými dobrôtkami. Pozývajú medzi seba aj Teba!

Späť na začiatok