Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Sviatok Božieho milosrdenstva v skratkeNIŽNÝ HRUŠOV - Televízia LUX a Rádio LUMEN zabezpečili priamy prenos slávnostnej svätej omše o 10.30 hod. z kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi, ktorú celebroval p. Leopold Nemček, OFM Cap. Po sv. omši si veriaci uctili relikviu Apoštolky Božieho milosrdenstva. Popoludní po spoločnej modlitbe v hodine milosrdenstva a korunke Božieho milosrdenstva vystúpil spevácky zbor Juventus z Brezna s hudobným cyklom o prvých slovanských vierozvestcoch.
Sviatok Božieho milosrdenstva v skratkeKOŠICE - Vo farnosti Kráľovnej Pokoja slávnostnú svätú omšu o 9.00 hod., pri ktorej bol odhalený a posvätený 2,37 m vysoký obraz Božieho milosrdenstva, celebroval emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč spolu s miestnym vdp. farárom Miroslavom Girom a vdp. kaplánom Martinom Brečkom. Popoludní program pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva, adoráciou novoposväteného obrazu a individuálnym uctením relikvie sv. sestry Faustíny.
Sviatok Božieho milosrdenstvaBRATISLAVA - Vo farskom kostole sv. Filipa a Jakuba slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. celebroval pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko spolu s miestnym vdp. farárom Mons. Vendelínom Plevom, vdp. kaplán Martinom Šafárikom, vdp. Jurajom Drobným a p. Arturom Ciepielským. Po sv. omši sa všetci pomodlili modlitbu zasvätenia sveta Božiemu milosrdenstvu. Poobede o 14.15 hod. slávenie pokračovalo adoráciou, modlitbou v hodine milosrdenstva a korunkou Božieho milosrdenstva. O 16.00 hod. boli všetci pozvaní k sestrám do račianskeho kláštora na agapé.
PROGRAM v KrakoveUvádzame program na Nedeľu Božieho milosrdenstva v Krakove:
Sobota 6. apríla 2013:
21:00 - 6:00 - moderovaná adorácia (bazilika)
24:00 - sv. omša (bazilika)
Spoveď v sobotu v slovenčine - v bazilike

Nedeľa 7. apríla 2013:
Sv. omše: 6:00, 8:00, 10:00 (hl. celebrant Kard. Stanislav Dziwisz), 16:30, 18:00.
Hodina milosrdenstva:15:00- čiastočne aj v slovenčine (bazilika)
Všetky sv. omše sú kvôli nepriaznivému počasiu v bazilike!
Sviatok Božieho milosrdenstvaOd roku 2000 slávime v celej Cirkvi sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý pripadá na 2. veľkonočnú nedeľu - v tomto roku 07. apríla. Na túto oslavu Boha bohatého na milosrdenstvo vás pozývame nielen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ale aj do farností na Slovensku, kde pôsobíme: v Bratislave-Rači slávnostnú svätá omša o 10.30 hod. bude celebrovať pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko; v Košiciach vo farnosti Kráľovnej Pokoja bude slávnostnú svätú omšu o 9.00 hod. celebrovať emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč; v Nižnom Hrušove bude slávnostná svätá omša o 10.30 hod. vysielaná TV Lux.
Milosť úplného odpustenia vín a trestovNa sviatok Božieho milosrdenstva verejne a liturgicky uctievame obraz Božieho milosrdenstva, avšak so slávením tohto sviatku Ježiš spojil aj jednu mimoriadnu milosť. Povedal totiž, že kto v tento deň pristúpi k svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. Ako vysvetľuje prof. Ignác Róžycki: Táto mimoriadna milosť, ktorú Ježiš spojil s Nedeľou Božieho milosrdenstva, je niečím oveľa väčším než úplné odpustky. Úplné odpustky spočívajú totiž len v odpustení dočasných trestov, ktoré sme si zaslúžili za spáchané hriechy, ale nikdy nie sú odpustením samotných vín. Tá mimoriadna milosť je zároveň väčšia ako milosti šiestich sviatostí, s výnimkou sviatosti krstu, pretože odpustenie všetkých vín a trestov sa dosahuje jedine sviatostnou milosťou krstu. V uvedených prisľúbeniach Kristus spojil odpustenie všetkých vín a trestov so sv. prijímaním prijatým na sviatok Milosrdenstva, čiže ho tým pozdvihol na úroveň „druhého krstu”.
Duchovné obnovy pred sviatkom Milosrdenstva... so začiatkom o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva, s prednáškou, adoráciou obrazu Božieho milosrdenstva a prezentáciou:
03.-05. 04. - Detva
06. 04. - Košice-juh
06. 04.-Dubnica nad Váhom
06. 04. - Svinia


Srdečne pozývame!
Hodina milosrdenstva - 7. apríl 2013 - Nedeľa Božieho milosrdenstvaFarským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale i jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva o (15:00 hod.) na tohoročnú Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla 2013. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj v Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakovských Lagievnikoch. Slovenský preklad má schválenie Mons. Stanislava Stolárika, košického pomocného biskupa.

Text na stiahnutie je vo formáte DOC a PDF.
popis prílohy... popis prílohy...
Veľká noc 2013Láska vydrží všetko, láska pretrvá smrť, láska sa nebojí ničoho...

Nech zmŕtvychvstanie nášho Pána naplní naše srdcia neopísateľnou radosťou...
Nech sa Ježiš na nás pozrie s láskou a povie: Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou.

Nech sa tohtoročné Veľkonočné sviatky stanú pre nás stretnutím so živým Milosrdenstvom
.

Pokojné a milostiplné sviatky želajú a vyprosujú

sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva
U saleziánov v TrnaveV predvečer Kvetnej nedele 23. marca 2013 sa u trnavských saleziánov v kostole Panny Márie Pomocnice konala avizovaná duchovná obnova pre mladé rodiny a veriacich. V rodinnej atmosfére sr. M. Barbora Sninčáková predostrela tému duchovnej obnovy: Božie milosrdenstvo prakticky. Veriaci sa mohli viac zamyslieť nad Kristovou láskou v podobenstve o dobrom samaritánovi, pripomenúť si formy úcty Božieho milosrdenstva a spôsoby preukazovania milosrdenstva. Po duchovnej obnove bola možnosť sviatosti zmierenia a svätá omša. Srdečne ďakujeme otcom saleziánom za pozvanie a veriacim vyprosujeme otvorenosť srdca na prijatie Božích milostí.

Späť na začiatok