Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Zamyslenie na 2. adventný týždeňV tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni“ (Mt 3, 1-12).
Pozvánka do Bratislavy...chcete sa zapojiť do posolstva Božieho milosrdenstva?
...bývate v Bratislave alebo blízkom okolí?
Ak áno, pozývame Vás na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2013 v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Bratislave-Rači, ul. Alstrova 171. Stretnutie moderujú: o. Artur Ciepielski, sr. M. Clareta Fečová
Zamyslenie na 1. adventný týždeňJežiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. (Mt 24, 37-44)
Po piatykrát v ChtelniciNa pozvanie vdp. farára Rastislava Nitrana sa v dňoch od 29. novembra - 01. decembra 2013 bude konať piata adventná duchovná obnova vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Chtelnici (pri Piešťanoch). Trojdňovú obnovu O milosrdenstve ako ceste ku kresťanskej dokonalosti s dôrazom na (ne)milosrdenstvo a (ne)odpustenie v našich vzťahoch bude viesť sr. M. Benediktína Fečová KMBM.
Advent sestry FaustínyDen. 1398:
Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí.
Zo sanktuária v KrakoveAk ste už dávnejšie nenavštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove, prinášame vám zopár noviniek:
Naďalej pokračujú práce na komplexe pre pútnikov (na parkovisku za bazilikou). V jednotlivých pavilónoch sa bude nachádzať konferenčná sála, galéria, informačná kancelária, zdravotná pomoc, obchody s náboženskými pamiatkami, cukráreň a kaviareň, fast food, miestnosť pre vodičov a sociálne zariadenia.
V bazilike Božieho milosrdenstva sa pracuje nad novým píšťalovým orgánom v štýle francúzskeho romantizmu, ktorý bude mať 51 hlasov, 3 manuále a pedálovú klávesnicu. Konkurz ohlásený v roku 2005 napokon vyhrala rakúska firma Rieger.
Ofiaciálne ukončenie nášho jubilejného rokuV sobotu 16. novembra 2013 na sviatok Ostrobramskej Matky Milosrdenstva počas slávnostnej svätej omše o 19.00 hod. kardinál Stanislav Dziwisz a generálna predstavená m. Petra Kowalczyk oficiálne uzavreli jubilejný rok 150 rokov existencie našej kongregácie. Celonočné bdenie zo soboty na nedeľu v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove zavŕšilo naše vďakyvzdanie za tento rok milosti a milosrdenstva.
O novembrových duchovných cvičeniach...Autentické milosrdenstvo vo vzťahoch – tak znela téma posledného tohoročného turnusu duchovných cvičení organizovaných združením Faustínum, ktoré sa konali od 15. do 17. novembra 2013 v krásnom prostredí našich slovenských veľhôr, v Tatrách-Dolnom Smokovci. Vyše 50 účastníkov spolu s pátrom Vladimírom Pekľanským SAC a sestrou M. Claretou Fečovou KMBM v duchu metódy Lectio divina
O Božom milosrdenstve v ZáhradnomV nedeľu 10. novembra 2013 sa konala duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom (okres Prešov). Pozvanie vdp. farára Stanislava Ferčáka prijala sr. M. Faustyna Olszewska a sr. Jana Mária Krnáčová z hrušovskej komunity. Počas svätých omší priblížili formy úcty k Božiemu milosrdenstvu a charizmu sv. sestry Faustíny Kowalskej - s osobitným príhovorom pre deti. Popoludní program pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva, multimediálnou prezentáciou O šťastí a uctením relikvií našej svätice.
Prihlasovanie na DC uzavreté!Prihlasovanie na posledné duchovné cvičenia združenia Faustínum v tomto roku, ktoré sa konajú od 15. - 17. novembra 2013 v Dolnom Smokovci, UZATVÁRAME!
Koncom decembra Vás budeme informovať o duchovných cvičeniach v roku 2014.

Späť na začiatok