Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Apoštolát slovom

Apoštolát Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Milosrdenstvo hlásané slovom

„Obraciam svoj zrak na Sanktuárium v Lagievnikách a ďakujem Bohu, že si vyvolil krakovskú Cirkev za mimoriadneho svedka svojho milosrdenstva. Prosím vás bratia a sestry, zaneste milosrdenstvo každému, kto ho potrebuje. Buďte apoštolmi Božieho milosrdenstva. Buďte nimi teraz i v novom tisícročí. Nech vám Boh žehná.“ Ján Pavol II., Krakov – Blonia, 15. júna 1999

Ježiš nazval Sestru Faustínu apoštolkou svojho milosrdenstva a povedal jej, že ju posiela k celému ľudstvu so svojím milosrdenstvom. Preto okrem vychovávateľskej práce sa venujeme aj úlohe, ktorú Pán Ježiš zveril Sestre Faustíne a hlásame, šírime a vyprosujeme milosrdenstvo pre celý svet: formou prednášok vo farnostiach, väzeniach, pomocou masovokomunikačných prostriedkov, exercícií, sympózií a kongresov; formáciou apoštolov Božieho Milosrdenstva v Združení Faustínum (bližšie informácie o združení na www.faustinum.milosrdenstvo.sk); vydávaním a distribúciou publikácií o tajomstve Božieho milosrdenstva a živote i poslaní sv. Sestry Faustíny v našom Vydavateľstve Misericordia (pozývame Vás do nášho internetového obchodu na www.misericordia.faustyna.pl). Na duchovnú formáciu apoštolov Božieho Milosrdenstva je zameraný aj časopis „Orędzie Miłosierdzia” (Posolstvo Milosrdenstva), vydávaný štvrťročne, zatiaľ len v poľskom jazyku.

„Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom“ (Den. 1075).

 


Späť na začiatok