Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Apoštolát skutkom

Apoštolát Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva

„Odovzdajte budúcim generáciám posolstvo o Božom milosrdenstve, ktorému sa zapáčilo toto miesto, a na ktorom sa zjavilo svetu. Na konci dvadsiateho storočia je zrejmé, že svet potrebuje toto posolstvo väčšmi než kedykoľvek predtým. Zaneste ho novému storočiu ako kvas nádeje a záruku spásy.” Ján Pavol II., Krakov – Blonia, 15. júna 1999

Starostlivosť o dievčatá a ženy, ktoré potrebovali morálnu obnovu, bola prvou charizmou Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Sestra Faustína svojím poslaním priniesla nové formy apoštolátu: hlásať tajomstvo Božieho milosrdenstva a vyprosovať milosrdenstvo pre hriešnikov žijúcich na celom svete, zvlášť prostredníctvom nových foriem úcty k Božiemu Milosrdenstvu. Charizmou našej kongregácie je teda hlásať tajomstvo Božieho milosrdenstva skutkom, slovom a modlitbou. Takto sestry preukazujú milosrdenstvo nielen tým, o ktorých sa priamo starajú, ale ľuďom na celom svete.

Pôsobíme v 18 mestách v Poľsku, ale naše rehoľné domy máme aj v zahraničí: v Severnej Amerike (Boston), v Taliansku (Rím), na Bielorusku, v Čechách (Praha, Dvůr Králové nad Labem) na Slovensku (Nižný Hrušov), v Jeruzaleme a v Kazachstane.

Milosrdenstvo hlásané skutkom

„Je veľmi potrebné, aby jeho (Kristovo) posolstvo o milosrdnej láske zaznelo novou silou. Svet potrebuje túto lásku. Prišiel čas, aby sa toto posolstvo dostalo ku všetkým. Predovšetkým k tým, ktorí svoje človečenstvo a dôstojnosť strácajú v mystérium iniquitatis. Prišiel čas, aby posolstvo o Božom milosrdenstvo vzbudilo v ľudských srdciach nádej a stalo sa počiatkom novej civilizácie – civilizácie lásky. Cirkev chce neúnavne a zanietene hlásať toto posolstvo slovom, ale aj horlivým praktizovaním milosrdenstva.” Ján Pavol II. Krakov 18. augusta 2002

Venujeme sa predovšetkým morálne zanedbaným dievčatám a ženám, preto patrónkou našej kongregácie je aj sv. Mária Magdaléna. Máme však aj domy pre slobodné mamičky, vedieme ústavy pre mentálne postihnuté deti, internáty, materské školy a staráme sa aj o staršie, choré ženy.

„Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych. (...) Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym. (...) Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko” (Den. 163).

 


Späť na začiatok