Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Apoštolát modlitbou

Apoštolát Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Milosrdenstvo hlásané modlitbou

„Sám mi kážeš, aby som sa cvičila v troch stupňoch milosrdenstva, po prvé: skutok milosrdenstva – akéhokoľvek druhu, po druhé: milosrdné slovo – ak nebudem môcť skutkom, tak slovom; tretím je modlitba. Ak nebudem môcť milosrdenstvo preukázať skutkom ani slovom, vždy môžem modlitbou. Modlitbou dosiahnem aj tam, kam sa nemôžem dostať fyzicky.” (Den. 163)

Dôležitým prvkom realizácie našej charizmy je obetou a modlitbou prosiť o Božie milosrdenstvo pre celý svet. Každý deň adorujeme Pána v Najsvätejšej sviatosti oltárnej a praktizujeme aj nové formy úcty k Božiemu Milosrdenstvu, ktoré Pán Ježiš odovzdal svetu prostredníctvom sv. Sestry Faustíny: Sviatok Milosrdenstva, Obraz Božieho Milosrdenstva, Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a Hodina Milosrdenstva o 15.00 každý deň.
 

„Cirkev v žiadnom čase, v žiadnej dejinnej dobe niesmie zabúdať na modlitbu, úpenlivé volanie o Božie milosrdenstvo proti mnohonásobnému zlu, ktoré zaťažuje ľudské pokolenie a hrozí mu. Je to základné právo a povinnosť Cirkvi“.
Ján Pavol II., DM 8

 


Späť na začiatok