Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

20.04.2014

Prinášame vám program osláv sviatku Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu v Krakove-Lagievnikoch:
Sobota -
od 21.00 hod. celonočná adorácia, o polnoci svätá omša.
Nedeľa - sv. omše v bazilike: 6.00, 8.00, 10.00 (pred bazilikou, celebruje o. bp. Ján Zajac), 12.30, 16.30 (pred bazilikou), 18.00 a o 19.00 hod v kláštornej kaplnke. O 15.00 hod. slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike.

 

19.04.2014

Spoločne sa radujme, lebo ten, ktorému slúžime, je Pánom života a túži nás obdarovať plnosťou svojho pokoja a odpustenia. Dovoľme, aby radosť z víťazstva prežiarila každý kútik nášho srdca a svojou mocou oživila všetky medziľudské vzťahy, ktoré potrebujú povstať z mŕtvych. 

Nech zmŕtvychvstalé Milosrdenstvo nanovo zapáli naše srdcia! 
S darom modlitby pri prázdnom hrobe
 

 sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva 

17.04.2014

Pred sviatkom Božieho milosrdenstva sa v nemocničnej Kaplnke Božieho milosrdenstva v Prešove (sídlisko Sekčov) uskutoční trojdňová duchovná obnova od 22. - 24. apríla 2014, ktorú pre pacientov a zamestnancov polikliniky bude viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM z košickej komunity.

16.04.2014

V dňoch od 24. -26. apríla 2014 Vás pozývame na trojdňovú duchovnú prípravu pred sviatkom Božieho milosrdenstva do Farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave (Prednádražie). Bohatý duchovný program, ktorý sa začína vždy svätou omšou o 18.00 hod., bude postupne venovaný dôvere v Božie milosrdenstvo, ceste svätosti Jána Pavla II. a kresťanskej rodine v duchu milosrdenstva. Prvý deň sa o svedectvá zázrakov dôvery súčasných ľudí podelí sr. M. Faustyna Olszewska KMBM z hrušovskej komunity.

14.04.2014

Farnosť sv. Márie Magdalény v Rusovciach si konala prípravu na slávenie veľkonočného Trojdnia aj v rámci duchovnej obnovy, ktorú od 11. do 13. apríla viedla sr. M. Clareta Fečová KMBM. Téma "O milosrdnom Otcovi" hlboko korešpondovala s posolstvom Božieho milosrdenstva,

Čítať ďalej...

14.04.2014

danAj v tomto roku Vás chceme v mene vedenia Občianskeho združenia Pre Faustínum, ktoré úzko spolupracuje so združením Faustínum a s našou kongregáciou, poprosiť o 2% z dane z príjmu.
V minulom roku sme v spolupráci s týmto združením zorganizovali 2. púť Po stopách... žiakov sv. Cyrila a Metoda po Macedónsku a Albánsku, taktiež duchovno-rekreačný pobyt v poľských Tatrách v Zakopanom a pomohli mnohodetným rodinám na východnom Slovensku.

Čítať ďalej...

13.04.2014

Počas svätej omše som videla na kríži pribitého Pána Ježiša [vo] veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal: – Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov.

10.04.2014


Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro.
09.04.2014

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené [ľudskou] nevďačnosťou.
02.04.2014

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu do farnosti Rusovce pri Bratislave (farský kostol sv. Márie Magdalény), ktorá sa uskutoční od 11. do 13. apríla ako bližšia príprava na prežívanie udalosti Veľkého týždňa. Duchovnú obnovu na tému: "O milosrdnom Otcovi" bude na pozvanie vdp. farára Júliusa Mariána Prachára viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM.

Čítať ďalej...


Späť na začiatok