Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

19.09.2017

Každú štvrtú nedeľu v mesiaci sa opäť budú konať pravidelné formačné stretnutia ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva (uvítame aj nových záujemcov) vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Stretnutia sa začínajú modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a pokračujú na fare prednáškami, zdieľaním a agapé. Stretnutia vedie vdp. kaplán Miroslav Liška. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 22. októbra.                                

 

17.09.2017

V Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice – juh si počas svätej omše na tretí štvrtok v mesiaci zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo a modlíme sa na úmysly prosiacich nás o modlitbu a za našich dobrodincov a ich rodiny. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva po sv. omši a k ucteniu ostatkov sv. sestry Faustíny. Najbližšie 18. októbra o 18.00 hod.

 

10.09.2017

Už štyri roky môžu veriaci z farnosti Kráľovnej pokoja na košickom juhu vkladať svoje modlitebné úmysly do schránky vo farskom. Na tieto úmysly sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva o 15.00 hod. Všetky prosby sú tiež predkladané počas sv. omše k Božiemu milosrdenstvu každý tretí štvrtok v mesiaci o 18.00 hod. Po sv. omši, ktorú celebruje vdp. farár Miroslav Gira, sa už tradične modlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

 

10.09.2017

V novom školskom roku pokračujeme aj v pravidelných mesačných formačných stretnutiach združenia Faustínum. V stredu 20. septembra sa uskutoční stretnutie formačnej skupiny zo Žiaru nad Hronom a vo štvrtok 21. septembra má stretnutie formačná skupina z Detvy. Obe stretnutia sa začínajú spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva. Formáciu vedú sestry z košickej komunity.

 

08.09.2017

V sobotu 16. septembra sa koná jesenná slávnosť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou o 13.10 hod.  a pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva a korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú vedú naše sestry zo Slovenska aj z Krakova. Po nej o 15.30 slávnosť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať vdp. Marek Hriadel, generálny vikár žilinskej diecézy. Hudobný doprovod bude patriť skupine The Gospel family z Novej Dubnice. Každý účastník tejto slávnosti dostane ako darček nové vydanie Krížovej cesty so sv. sestrou Faustínou.

 

06.09.2017

V sobotu 16. septembra pripravujeme otvorenie 39. kláštora našej kongregácie. Bude to 22. kláštor v Poľsku, konkrétne v Lodži na ul. Krošnienskej 9. V tomto dome v roku 1922 totiž prebývala Helena Kowalská - sestra Faustína u svojho uja Michala Rapackého. Dodnes je na budove pamätná tabuľa. Dom nám ako relikviu daroval primátor mesta. Pri dome bude multimediálne múzeum o našej svätici a priestory pre hostí.

 

06.09.2017

13. – 14. septembra 1935 Pán Ježiš nadiktoval sestre Faustíne korunku Božieho milosrdenstva ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku - prisľúbil Pán Ježiš - rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou. Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti. 

Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu. 


05.09.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľný evanjeliový úryvok (porov. Mt 16,21-27) je pokračovaním toho z minulej nedele, v ktorej vystupovalo do popredia vyznanie viery Petra, «skaly», na ktorej chcel Ježiš postaviť svoju Cirkev. Dnes nám Matúš ukazuje opačnú reakciu toho istého Petra, keď Ježiš zjavuje učeníkom, že musí v Jeruzaleme trpieť, byť zabitý a vstať z mŕtvych (porov. v. 21). Peter si berie Učiteľa stranou a vyčíta mu, že to – čo hovorí – sa jemu, Kristovi, nemôže stať. Ježiš zase Petrovi vytýka tvrdými slovami: «Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!» (v.23). Len pred chvíľou bol apoštol požehnaný Otcom, lebo dostal to zjavenie od Otca; bol pevnou «skalou», na ktorej Ježiš mohol postaviť svoju komunitu a hneď na to sa stáva prekážkou; skalou, avšak nie na budovanie, ale skalou, ktorá zavadzia na ceste Mesiáša. Ježiš dobre vie, že Peter a ďalší majú pred sebou ešte poriadny kus cesty, aby sa stali apoštolmi!


Čítať ďalej...

03.09.2017

Prinášame vám fotogalériu z duchovnej obnovy, ktorá sa konala od 1. - 3. septembra vo Farnosti sv. Vavrinca v Revúcej a vo filiálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Revúčke. Obnovu na pozvanie vdp. farára Pavla Bodnára viedla sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

 

Čítať ďalej...

31.08.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel vrátiť k dôležitej téme: vzťahu medzi nádejou a pamäťou so zvláštnym odkazom na spomienku na povolanie. A ako obraz si zoberiem povolanie Ježišových učeníkov. V ich pamäti ostala táto skúsenosť tak vtlačená, že niekto dokonca zaznamenal hodinu: «Boli asi štyri hodiny popoludní» (Jn 1,39). Evanjelista Ján opisuje príhodu ako živú spomienku mladosti, ktorá zostala nedotknutá v jeho pamäti starca: lebo Ján napísal tieto slová, keď už bol v pokročilom veku. K stretnutiu došlo v blízkosti rieky Jordán, kde Ján Krstiteľ krstil; a títo mladí Galilejčania si zvolili Krstiteľa ako duchovného vodcu. V jeden deň prišiel Ježiš a necháva sa pokrstiť v rieke. Nasledujúci deň sa opäť vrátil a vtedy ten, čo krstil – teda Ján Krstiteľ – povedal dvom svojim učeníkom: «Hľa, Boží Baránok» (v. 36).


Čítať ďalej...


Späť na začiatok