Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

17.01.2017

Členov, dobrovoľníkov združenia Faustínum a všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva pozývame na formačné stretnutia aj v novom roku. Rady privítame aj nových záujemcov o formáciu! Najbližšie stretnutia s účasťou sestier z košickej komunity sa uskutočnia: 15. januára v Košiciach-KVP, 18. januára v Žiari nad Hronom, 19. januára v Detve, 29. januára v Sabinove a 3. februára v Jablunkove v Čechách. Každé stretnutie sa začína o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva. Tešíme sa na Vašu účasť! Ostatné formačné skupiny majú svoje stretnutia v tradičnom čase.


17.01.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Vo Svätom písme sa medzi prorokmi Izraela vyníma jedna tak trochu paradoxná postava, prorok, ktorý sa snaží uniknúť pred Pánovým volaním odmietajúc dať sa do služby Božieho plánu spásy. Ide o proroka Jonáša, o ktorom rozpráva príbeh v krátkej knihe pozostávajúcej len zo štyroch kapitol, istý druh podobenstva prinášajúceho jedno veľké poučenie – o milosrdenstve Boha, ktorý odpúšťa.


Čítať ďalej...

16.01.2017

V pondelok sa v hlavnom meste Filipín - Manile začal 4. svetový apoštolský kongres milosrdenstva na tému Spoločenstvo a misia. Ako vznikla myšlienka na kongresy o milosrdenstve?

Všetko sa začalo v roku 2005, teda po smrti Jána Pavla II., keď som spolu s ďalšími navrhol duchovné cvičenia vo svätyni sv. Faustíny Kowalskej v Lagievnikoch. Počas cvičení, počas ktorých sme sa snažili čítať veľké veci o milosrdenstve, sa zrodila táto myšlienka podporiť Svetový kongres o milosrdenstve. Kardinál Schönborn okamžite povedal: ,Výborne, spýtam sa na názor Benedikta XVI.’. A ten povedal, že je to fantastický nápad! Prvý kongres sme zorganizovali v Ríme, pri treťom výročí smrti Jána Pavla II., 2. apríla 2008. Druhý ročník sa uskutočnil o tri roky neskôr v Krakove-Lagievnikoch a potom sme v roku 2014 išli do Bogoty. V tom čase nám prišiel list od filipínskej Cirkvi, v ktorom sa písalo: ,Budeme veľmi radi, ak sa ďalší kongres uskutoční u nás v roku 2017’. Pápež František nám Rokom milosrdenstva podaroval obrovský dar, lebo milosrdenstvo je slovo, ktoré sa často nepoužíva, to treba uznať. Možno kvôli pýche, akoby sme mali pocit, že ho nepotrebujeme, pričom ho nesmierne potrebujeme! Možno preto, lebo sa zdá, že je to slovo tak trochu medové, sladké... Pričom má neuveriteľnú biblickú silu; a o to viac v kontexte dialógu so Židmi či s moslimami, povedal kard. Phillipe Barbarin, pápežský legát.


15.01.2017

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebieha od 18. - 25. januára. Tohtoročná téma znie: Zmierenie - ženie nás Kristova láska (por. 2Kor 5, 14 – 20)

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na téme tohtoročných materiálov na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pracovala skupina predstaviteľov rozličných kresťanských komunít v Nemecku. 

 

10.01.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V minulom mesiaci decembri a v prvej polovici januára sme slávili čas Adventu a potom čas Vianoc: obdobie liturgického roku, ktoré v Božom ľude prebúdza nádej. Mať nádej je primárnou potrebou človeka: dúfať v budúcnosť, veriť v život, takzvané „pozitívne zmýšľanie“. Avšak je dôležité, aby takáto nádej bola vkladaná do toho, čo nám skutočne môže pomôcť žiť a dá našej existencii zmysel. Práve preto nás Sväté písmo varuje pred falošnými nádejami, tými, ktoré nám núka svet, odhaľujúc ich zbytočnosť a ukazujúc ich nezmyselnosť. Robí tak rozličnými spôsobmi, no predovšetkým odsudzovaním falošnosti idolov, modiel, do ktorých je človek neustále pokúšaný vkladať svoju dôveru, robiac z nich predmet svojej nádeje.


Čítať ďalej...

09.01.2017

V roku 2016 naša kongregácia odovzdala 320 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej do 44 krajín sveta: 297 ex ossibus - z kosti a 23 ex indumentis - z habitu. 

Na Slovensku dostalo jej relikvie 13 farností. 

Sestra Faustína je takto prítomná v 117 krajinách sveta na všetkých svetadieloch. Jej relikvie sa nachádzajú v 5078 kostoloch alebo kaplnkách, v ktorých sa zvlášť ctí Božie milosrdenstvo.


08.01.2017

Srdečne vás pozývame na prvé duchovné cvičenia v novom roku 2017. Uskutočnia sa v Charitnom domove krížových sestier v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách od 13. - 15. januára. Témou sú Ježisove slová z Jánovho evanjelia: Kto vidí mňa, vidí Otca. Exercície vedie vdp. Ľubomír Miškovič a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

08.01.2017

Jubilejný svätý rok milosrdenstva bol pre Cirkev veľkým požehnaním. Svedčí o tom aj rekordný počet pútnikov, ktorí navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove: okolo 5 miliónov zo 180 krajín sveta! Len zo Slovenska ich bolo 56 000! V slovenčine odznelo 164 príhovorov a prednášok. Rekordný bol aj počet prosieb o modlitbu, ktoré sme dostali: 771 986. Za vyprosené milosti poďakovalo 69 334 osôb. Dostali sme 520 svedectiev o zázračnom uzdravení. 

Bohu vďaka!


08.01.2017

Po Vianociach začína nové liturgické obdobie, tzv. cezročné obdobie. Sv. Otec František odporúča sústrediť sa na centrum nášho života:

To je centrum nášho života: Ježiš Kristus. Ježiš Kristus, ktorý sa prejavuje, ktorý sa dáva vidieť; a my sme pozvaní spoznávať ho, rozpoznávať ho v živote, v mnohých okolnostiach života. Uznať Ježiša, poznať ho. - ,Otče, ale veď ja poznám život tohto svätca, tejto svätice, alebo aj ich zjavenia, tam a tam...‘ - To je dobré, svätí sú svätí, sú veľkí! Zjavenia: nie všetky sú pravdivé. Svätí sú dôležití, avšak stred je Ježiš Kristus: bez Ježiša Krista niet svätých! A tu [spočíva] otázka: je centrom môjho života Ježiš Kristus? 


Čítať ďalej...

05.01.2017

Pripravujem sa na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1810-1811).

Počas sviatku Zjavenia Pána sa u nás posväcujú domy. Kňaz píše na dvere iniciály slov Christus mansionem benedicat –Kristus nech žehná tento dom. Často sa G+M+B mylne vysvetľujú ako mená troch kráľov: Gašpar, Melichar a Baltazár. Tieto mená však pochádzajú až z 12. storočia, keď ich tak pomenovali na parížskej univerzite.

 


Späť na začiatok