Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

26.01.2018

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára si pripomíname 21. deň zasväteného života. Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1997 ustanovil 2. február za Deň zasväteného života, nemal v úmysle akýsi pamätný deň výlučne pre rehoľníkov. Vo svojom posolstve k 1. dňu zasväteného života napísal: ...chce napomôcť celej Cirkvi stále viac oceňovať svedectvo osôb, ktoré sa rozhodli nasledovať Krista praktizovaním evanjeliových rád a uviedol 3 hlavné ciele:

Prvým je potreba slávnostným spôsobom chváliť Pána a ďakovať mu za veľký dar zasväteného života, ktorý obohacuje spoločenstvo kresťanov mnohorakosťou svojich chariziem. Druhým cieľom je spoznávanie zasväteného života a podporovanie úcty voči nemu zo strany celého Božieho ľudu. Tretí cieľ je vlastný zasväteným, pre ktorých je príležitosťou spoločne a slávnostne ďakovať „za veľké veci, ktoré im urobil Pán.


25.01.2018

Vo štvrtok 1. februára si pripomíname 55. výročie smrti spovedníka a duchovného vodcu sv. Faustíny o. Jozefa Andrasza SJ. Aktuálne prebiehajú prípravné práce k jeho blahorečeniu. Jeho penitentka o ňom vo svojom Denníčku napísala:  

Dnes som bola na spovedi u otca Andrasza. Tento kňaz má veľkého Božieho ducha, uvoľnil mi krídla na let – do najväčších výšok. Upokojil ma vzhľadom na všetky tieto záležitosti a radil mi veriť v Božiu prozreteľnosť (Den. 257).

 

25.01.2018

V sobotu 3. februára sa sestry z obidvoch našich slovenských komunít zúčastnia Dňa zasväteného života v Košiciach s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý o 9.30 hod. bude celebrovať svätú omšu v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej o 11.00 hod. nasleduje prednáška na tému: Teologický a kanonicko-právny pohľad na zasvätený život (kán. 573 a 574 KKP) o. Miroslava Konštanca Adama OP, preláta - sudcu Tribunálu Rímskej Roty. Neskôr bude nasledovať diskusia a svedectvá rehoľníkov, po ktorých sa už neformálne stretneme s ostatnými rehoľníkmi pri spoločnom obede.

 

23.01.2018

V Sanktuáriu Jána Pavla II. v Krakove bola pripevnená a požehnaná prvá zo siedmich mozaiok - mozaika Levočskej Panny Márie s Jánom Pavlom II. Mozaiku požehnal emeritný krakovský kardinál Stanislav Dziwisz a spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Mozaiky, ktoré budú umiestnené v tzv. kostole relikvíí, realizuje jedna z najznámejších umeleckých dielní v Taliansku Progetto Arte Poli z Verony.


Čítať ďalej...

15.01.2018

V sobotu 27. januára sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke. Formačné stretnutia tam vedie vdp. farár Peter Mášik. Na prvom novoročnom stretnutí bude aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

15.01.2018

V nedeľu 28. januára sa uskutoční aj prvé novoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Pravidelnú formáciu tam vedie vdp. kaplán Miroslav Liška. Stretnutia sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

Počas novoročných stretnutí si účastníci vo všetkých formačných skupinách vylosujú aj patróna na celý rok.


                             
12.01.2018

V minulom roku na adresu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove prišlo 430 000 prosieb o modlitbu, zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Svoju vďačnosť za vyprosené milosti doručilo 44 000 prosiacich. Na webstránku faustyna.pl internauti napísali 820 svedectiev o milujúcej prítomnosti Boha v ich živote a jeho pôsobeniu - neraz hraničiacemu so zázrakom.

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).


11.01.2018

Naša kongregácia v minulom roku odovzdala 174 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej. Z toho bolo 165 relikvií z kosti (ex ossibus) a 9 z habitu. Relikvie putovali do 33 krajín sveta, z toho 15 do Európy,  7 na americký kontinet (USA, Brazília, Mexiko, Ekvádor, Argentína, Peru a Čile), 4 do Afriky (JAR, Burkina Faso, Čad a Kamerun) a 14 do Ázie (Filipíny (5), Čína (4), India (2), Izrael, Libanon, Indonézia a Austrália. Po prvýkrát relikvie našej svätice putovali do Srbska, Juhoafrickej republiky a Čadu.

Relikvie sv. Faustíny sa nachádzajú v 120 krajinách sveta, v 5252 kostoloch, sanktuáriách či kaplnkách.

 

10.01.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V slede katechéz o eucharistickom slávení sme videli, že úkon kajúcnosti nám pomáha zbaviť sa našej domýšľavosti a predstúpiť pred Boha takí, akí skutočne sme, vedomí si toho, že sme hriešnikmi, v nádeji na odpustenie. Práve zo stretnutia ľudskej biedy s Božím milosrdenstvom sa rodí vďačnosť vyjadrená v „Glória“, «prastarom a ctihodnom hymne. Ním Cirkev, zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Baránka» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 53). Úvod tohto hymnu - „Sláva Bohu na výsostiach“ - preberá slová spevu anjelov pri narodení Ježiša v Betleheme, radostné ohlasovanie vzájomného objatia medzi nebom a zemou. Tento spev zapája aj nás, pohrúžených do modlitby: «Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle».


Čítať ďalej...

10.01.2018

Koncom minulého roka sme otvorili najmladšiu formačnú skupinu združenia Faustínum vo Farnosti sv. Michala archanjela v Prievaloch v Bratislavskej arcidiecéze. Prvé novoročné oficiálne stretnutie sa uskutoční v sobotu 20. januára. Pravidelnú štvorročnú formáciu tam bude viesť vdp. farár Artur Ciepielski.Späť na začiatok