Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

30.03.2020

4. † Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, ó, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem to, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. A on dnes prichádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Keď vošiel do príbytku môjho srdca, moja duša pocítila takú veľkú úctu, že od úžasu omdlieva a padá k jeho nohám. Ježiš jej podáva svoju ruku a láskavo jej dovoľuje sadnúť si vedľa neho. Upokojuje ju: Vidíš, opustil som trón neba, aby som sa s tebou spojil. To, čo vidíš, je len čiastka, a tvoja duša už omdlieva z lásky, ale ako tvoje srdce užasne, keď ma uvidí v celej sláve! Chcem ti však povedať, že večný život sa musí začať už tu na zemi skrze sväté prijímanie. Každé sväté prijímanie ťa pripravuje na to, aby si raz vo večnosti mohla byť v spoločenstve s Bohom (Den. 1810).


29.03.2020

Dnes som videla Božiu slávu, ktorá plynie z tohto obrazu. Veľa duší dostáva milosti, aj keď o nich nahlas nehovoria. Hoci jeho osudy sú rôzne, prináša Bohu slávu a úsilie satana a zlých ľudí je zneškodnené a vychádza navnivoč. Napriek satanovej zlobe Božie milosrdenstvo zvíťazí nad celým svetom a budú ho uctievať všetky duše (Denníček 1789).

Táto vízia sestry Faustíny je počas epidémie koronavírusu pre nás potešujúca. Keď s dôverou hľadíme do očí milosrdného Ježiš, cítime, že strach a neistota o šťastnom zajtrajšku miznú. Boh vie, čo je v našom srdci, a čaká, že mu to odovzdáme. Hovorí k nám cez Denníček sv. Faustíny: Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu (Denníček 48).

Vírus, choroba, osamelosť, bezmocnosť a smrť nie sú ničím zoči-voči moci Božej milosti, ktorá plynie z tohto obrazu. Musíme však dodržať karanténu, tzn. nespochybňovať Božiu lásku a milosrdenstvo, aby sa náš duchovný imunitný systém takto posilnil. Musíme sa dobre najesť, čiže nakŕmiť naše srdcia Božím slovom, osobnou a rodinnou modlitbou. Mali by sme sa vyhýbať všetkým senzáciám o pandémii a akýmkoľvek neobozretným činom, mali by sme sa však riadiť nariadeniami štátnych orgánov a zdravotníckych služieb. Aj keď musíme byť doma a nemôžeme ísť na svätú omšu, môžeme sa duchovne spojiť s cirkevným spoločenstvom.

Chceme byť zdraví? Nechceme sa nakaziť vírusom nedôvery alebo nebodaj dostať duchovnú horúčku? Boh nám podáva liek: Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti (Denníček 327).

Pozerajme sa preto na milosrdného Ježiša a naša teplota sa nezvýši a duchovný vírus na nás nezaútočí!

(prevzaté zo stránky www.faustinum.pl/sk)

 

29.03.2020

Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať. Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou. Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť (Prís 3, 24-27).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Vnútorný pokoj, ktorý máš, je milosťou. Cítila som sa šťastná a zvláštne pokojná. Skutočne, aby sa v jednej chvíli navrátil taký hlboký pokoj, to môže urobiť len Ježiš, on – najvyšší Pán.

Po každom rozhovore s Pánom je moja duša zvláštne posilnená. Akýsi hlboký pokoj vládne v mojej duši a dodáva mi takú odvahu, že sa nebojím ničoho na svete. Obávam sa len jednej veci, aby som nezarmútila Ježiša.

Nič neruší môj hlboký pokoj. Jedným okom hľadím do priepasti svojej úbohosti a druhým okom do priepasti tvojho milosrdenstva.

 

28.03.2020

Najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému prijímaniu. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici. Keby anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie (Den. 1804).

Šiesty zošit Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej, ktorý má názov: Moja príprava na sväté prijímanie, ponúka krátke rozjímania a modlitby našej svätice vhodné ako prípravu na duchovné sv. prijímanie. Jej modlitby, ktoré vyplývajú z blízkeho vzťahu s Ježišom, nás môžu naučiť ako denne prijímať sväté prijímanie v jednoduchosti a úprimnosti srdca.

 

1. Dnes sa pripravujem na tvoj príchod ako nevesta na príchod svojho ženícha. Veľký je Pán, ten môj ženích. Nebesia ho nemôžu obsiahnuť. Serafíni, ktorí stoja pri ňom najbližšie, si zakrývajú svoju tvár a ustavične opakujú: „Svätý, svätý, svätý.” Ten veľký Pán je mojím ženíchom. Jemu spievajú chóry, pred ním padajú tróny, pred jeho jasom hasne slnko. A predsa, ten veľký pán je mojím ženíchom. Srdce moje, nezamýšľaj sa hlboko nad tým, ako ho zvelebujú druhí, lebo nemáš na to čas, už prichádza a už je vo dverách (Den. 1805).


28.03.2020

Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Ž 3, 4-9).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Skôr, ako som stvoril svet, miloval som ťa! A po celú večnosť sa moja láska nikdy nezmení.

Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti.

Najväčšiu slávu vzdáva duša svojmu Stvoriteľovi, keď sa s dôverou obracia na Božie milosrdenstvo.


27.03.2020

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou (Ž 23, 1-4a).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Nechápem, ako možno nedôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič.

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí.

Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.


27.03.2020

3. † Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku. Keď Ježiš prišiel do môjho srdca, všetko v mojej duši sa zachvelo životom a teplom. Ježišu, vezmi z môjho srdca [moju] lásku a vlej doň svoju lásku. Lásku vrúcnu a žiariacu, ktorá dokáže prinášať obetu, ktorá dokáže celkom zabúdať na seba. Dnes je môj deň poznačený obetou... (Den. 1809).

 

26.03.2020

2. † Dnes je moja príprava na Ježišov príchod krátka, ale naplnená mocnou láskou. Preniká ma Božia prítomnosť a zapaľuje moju lásku k nemu. Je to bez slov, len vo vnútornom pochopení. Skrze lásku toniem celá v Bohu. Pán sa približuje k príbytku môjho srdca. Po prijímaní som ešte natoľko prítomná, že dokážem prejsť k svojmu kľačadlu. V tej istej chvíli sa moja duša celkom ponára do Boha a neviem, čo sa okolo mňa deje. Boh mi dáva vnútorné poznanie svojej božskej podstaty. Tieto chvíle sú krátke, ale prenikavé. Duša vychádza z kaplnky hlboko sústredená a nie je ľahké ju rozptýliť. Vtedy sa dotýkam zeme akoby jednou nohou. Nijaká obeta počas dňa nie je ani namáhavá, ani ťažká. Každá okolnosť vyvoláva nový úkon lásky (Den. 1807).

 

21.03.2020

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu. Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám (Ž 4, 2-4).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím, že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

Hovor mi o všetkom tak jednoducho a ľudsky, urobíš mi tým veľkú radosť.


18.03.2020

25. marca v roku 1936 v kláštore vo Varšave uvidela sv. sestra Faustína Pannu Máriu: 

Ráno počas rozjímania ma obklopila Božia prítomnosť zvláštnym spôsobom. Videla som nesmiernu Božiu veľkosť a zároveň jeho zníženie sa k stvoreniu. Vtom som uzrela Pannu Máriu, ktorá mi povedala: Ó, aká milá je Bohu duša, ktorá je poslušná vanutiu jeho milosti. Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš hovoriť svetu o jeho veľkom milosrdenstve a pripraviť svet na jeho druhý príchod, keď príde nie ako milosrdný Spasiteľ, ale ako spravodlivý Sudca. Ó, ten deň je strašný! Deň spravodlivosti, deň Božieho hnevu je určený. Trasú sa pred ním anjeli. Hovor dušiam o tomto veľkom milosrdenstve, kým je čas zľutovania. Ak ty budeš teraz mlčať, v ten strašný deň sa budeš zodpovedať za veľké množstvo duší. Ničoho sa neboj, buď verná do konca, ja spolucítim s tebou (Den. 635).

Kým je čas zľutovania, prosme o milosrdenstvo nad nami i nad celým svetom.Späť na začiatok