Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

07.04.2018

V dnešnom evanjeliu sa veľakrát opakuje sloveso vidieť: «Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.» (Jn 20,20); potom povedali Tomášovi: «Videli sme Pána.» (v. 25). Ale evanjelium neopisuje, ako ho videli, neopisuje vzkriesenie, iba zaznamenáva detail: «ukázal im ruky a bok» (v. 20). Akoby nám chcelo povedať, že učeníci spoznali Ježiša prostredníctvom jeho rán. Tá istá vec sa prihodila Tomášovi: tiež chcel vidieť «na jeho rukách stopy po klincoch» (v. 25) a po tom, čo uvidel, uveril (v. 27). Napriek jeho nevere, musíme ďakovať Tomášovi, že sa neuspokojil s rečami iných, že Ježiš žije, ani vidieť ho z mäsa a kostí, ale že chcel vidieť dovnútra, rukou sa dotknúť jeho rán, znakov jeho lásky. Evanjelium nazýva Tomáša «Didymus» (v. 24), čo znamená dvojča, a v tomto je skutočne naším bratom dvojníkom. Pretože ani nám nestačí vedieť, že Boh je. Ani náš život nenapĺňa Boh zmŕtvychvstalý, ktorý je ďaleko. Nepriťahuje nás Boh vzdialený hoci spravodlivý a svätý. Nie, my tiež potrebujeme „vidieť“ Boha a na dotyk ruky pocítiť, že vstal z mŕtvych, je vzkriesený pre nás.


Čítať ďalej...

07.04.2018

Nedeľa Božieho milosrdenstva sa niesla v slávnostnej atmosfére aj v Diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Od skorého rána mali veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a následne aj prijať sv. prijímanie na niektorej z troch svätých omší. Prítomní veriaci si mohli vypočuť aj príhovory sestier z našej komunity v Košiciach v rámci prípravy na prijatie milostí súvisiacich s touto Nedeľou Božieho milosrdenstva. Slávnostná eucharistia začala o 10:30 hod. a predsedal jej Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita.

V homílii poukázal na to, že prijatím veľkých milostí, ktoré Pán Ježiš na tento deň prisľúbil, sa máme zároveň od neho učiť konať milosrdenstvo. Zdôraznil, ako veľmi dnes chýba postoj milosrdného srdca, a preto je každý z nás pozvaný preukazovať milosrdnú lásku všade tam, kam je poslaný.

Slávnosť vyvrcholila modlitbou o 15:00 - hodinou milosrdenstva, ktorú veriacim po celom Slovensku sprístupnilo svojím vysielaním Rádio Lumen.

Fotogaléria:


Čítať ďalej...

06.04.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú Veľkú noc!

Touto katechézou uzatvárame cyklus venovaný svätej omši, ktorá je doslova pamiatkou, avšak nielen ako spomienka: je opätovným prežívaním Ježišovho utrpenia a zmŕtvychvstania. Naposledy sme došli po sväté prijímanie a k modlitbe po prijímaní. Po tejto modlitbe svätú omšu uzatvára požehnanie udelené kňazom a prepustenie ľudu (porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála - VSRM, 90). Tak, ako sa svätá omša ako liturgický úkon začala znamením kríža v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, tak sa aj v mene Najsvätejšej Trojice uzatvára. Avšak dobre vieme, že zatiaľ čo sa svätá omša ukončuje, začína sa úsilie o kresťanské svedectvo. Kresťania nejdú na svätú omšu preto, aby si vykonali týždennú povinnosť a vzápätí na všetko zabudli, to nie. Kresťania chodia na omšu, aby sa zúčastnili na Pánovom utrpení a zmŕtvychvstaní a aby potom žili väčšmi ako kresťania – začína sa úsilie o vydávanie kresťanského svedectva. Vychádzame z kostola, aby sme «išli v pokoji» a vnášali Božie požehnanie do každodenných aktivít, do našich domovov, na pracoviská, do činností pozemského mesta, „oslavujúc Pána naším životom“.


Čítať ďalej...

05.04.2018

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva o 15:00 hod. na tohoročný sviatok Božieho milosrdenstva - 8. apríla. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch. Čerpajme s dôverou z prameňov Božieho milosrdenstva!


Čítať ďalej...

05.04.2018

Iba raz v roku!

...A už túto nedeľu! Najväčší prísľub samého Krista je jasný: úplné odpustenie všetkých vín a trestov za hriechy. Čo máme urobiť, aby sme túto milosť získali? Je to jednoduché – dôverovať Bohu a prijať ho s čistým srdcom vo sv. prijímaní. Máme sa nechať premieňať jeho milosrdnou láskou a preukázať ju aj iným. Nech sa v nás oslávi jeho nekonečné milosrdenstvo!

Tento sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Získa ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.  V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

 

 

04.04.2018

Prinášame vám aj program slávenia sviatku milosrdenstva vo farnosti Božieho milosrdenstva v Ladcoch:

V sobotu 7. apríla - krížová cesta na hore Butkov o 14:30 hod., po nej sv. omša v kaplnke Božieho milosrdenstva v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

V nedeľu 8. apríla -  o 7:15 hod. modlitba posvätného ruženca.

Sv. omše v kostole Božieho milosrdenstva: o 8:00 hod. a o 10:30 hod. slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať vdp. Daniel Dian, šéfredaktor časopisu Duchovný pastier.
Po sv. omšiach Vás pozývame na malé agapé.
O 15:00 hod. spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

03.04.2018

Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI:
Vigília sviatku Božieho milosrdenstva - sobota 07. apríla:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
- 18:00 h Svätá omša; po svätej omši požehnanie obrazov Božieho milosrdenstva

- 19:00 h slávnostný ruženec a vešpery

- 20:30 h Cesta svetla
- 21:30 h Začiatok celonočnej adorácie

Nedeľa Božieho milosrdenstva 08. apríla

- 6:30 h Ranné chvály a Eucharistické požehnanie

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

- 9:00 h modlitba sv. ruženca, prednáška sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, korunka Božieho milosrdenstva

10:30 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita;

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva – agapé

 

03.04.2018

Srdečne vás pozývame na slávnosť nedele Božieho milosrdenstva 8. apríla do farského kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove. Program začína už o 8.30 hod. sviatosťou zmierenia, pokračuje  modlitbou sv. ruženca a slávnostnou sv. omšou, ktorú o 10.30 hod. bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie apoštolov Milosrdenstva - sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. Slávnosť zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

 

02.04.2018

Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 08. apríla. Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán sv. omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – sv. omša v bazilike

6.00 hod. - sv. omša v bazilike

8.00 hod. - sv. omša v bazilike

10.00 hod. – sv. omša pred bazilikou, celebruje krakovský metropolita arcibiskup Marek Jendraševský

12.30 hod. - sv. omša v bazilike

15.00 hod. - slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike

16.00 hod. - sv. omša v bazilike

18.00 hod. - sv. omša v bazilike - kard. Stanislav Dziwisz

19.00 hod. - sv. omša v kláštornej kaplnke

 

31.03.2018

Uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou (Den. 1669).

Nech Ježiš, ktorý zomrel na vrchole lásky, pokory, poslušnosti, vernosti a odovzdanosti vôli Otca...

Nech Ten, ktorý nám odvalil balvan k večnému životu...

Nech Ten, ktorý nám sprístupnil nebo, aby sme ho mali na dosah ruky...

naplní vaše srdce veľkonočnou radosťou a silou Ducha Svätého, v ktorej vám bude umožnené odhodlane hlásať jeho milujúcu prítomnosť a nekonečné milosrdenstvo každému človeku.

Nech Zmŕtvychvstalý Pán bude vašou posilou, nádejou i odmenou.

Vyprosujú v modlitbách

Vaše sestry


Späť na začiatok