Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

11.06.2018

Viac ako 50 účastníkov sa zúčastnilo duchovných cvičení o srdci nášho Boha, ktoré sa uskutočnili od 8. do 10. júna v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície viedol o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Otec Artur povzbudil exercitantov, aby častejšie čítali Božie slovo, v ktorom je pre nás ukrytá tvár nebeského Otca, v ktorom sa môžeme o Otcovi dozvedieť najviac a potom to počas modlitby aj srdcom prijať. Božie slovo nazval liekom na našu samotu, opustenosť a pocit sirotstva. Sestra Clareta poukázala na sv. sestru Faustínu, ktorá nám vo svojom Denníčku ukázala milosrdnú tvár Otca, nekonečne dobrotivého a láskavého, plného zľutovania. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba (Den. 1570).

Fotogaléria:

10.06.2018

V júni vrcholia posledné predprázdninové  formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. V sobotu 16. júna sa v kláštore sestier v Košiciach uskutoční stretnutie košickej formačnej skupiny so začiatkom o 15.00 hod., spojené s grilovačkou a agapé. Vo štvrtok 21. júna bude mať posledné stretnutie aj skupina v Detve (stretnutie vedie sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM) a v nedeľu 24. júna sa predprázdninovo stretnú aj formačné skupiny v Bratislave- Petržalke a Sabinove.

 

10.06.2018

V Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice – juh si počas svätej omše na tretí štvrtok v mesiaci zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo a modlíme sa na úmysly prosiacich nás o modlitbu a za našich dobrodincov a ich rodiny. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva po sv. omši a k ucteniu relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej. Najbližšie 21. júna o 18.00 hod.

 

 

10.06.2018

Stretnutie s... Tak znie téma trojdňovej duchovnej obnovy pre dievčatá od 15 rokov, ktorú organizujú naše sestry z hrušovskej komunity od 22. - 24. júna v Detve - Skliarovo na Chate u Sedmopočetníkov. Obnovu vedie vdp. Pavol Lojan a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Zraz bude v piatok o 17.00 hod. pred farským kostolom v Detve. Vezmite si so sebou Sv. písmo, spacák, prezuvky a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...

07.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc v uvažovaní nad sviatosťou birmovania, budeme dnes premýšľať o účinkoch, ktorým dar Ducha Svätého dáva dozrievať u birmovancov, vedúc ich k tomu, aby sa stali darom pre druhých. Duch Svätý je darom. Pamätajme na to, že keď nám biskup udeľuje pomazanie olejom, hovorí: «Prijmi znak daru Ducha Svätého». Tento dar, Duch Svätý, vstupuje do nás a prináša ovocie, aby sme ho potom my mohli dať druhým. Prijímame vždy pre to, aby sme darovali – nikdy neprijímame, aby sme si veci držali vo vnútri, akoby bola duša nejakým skladiskom. To nie – vždy prijímame pre to, aby sme darovali. Božie milosti prijímame, aby sme ich darovali iným. Toto je život kresťana. Je teda vlastné Duchu Svätému, že nás decentralizuje od nášho „ja“, aby sme sa otvorili pre to „my“ ako komunita. Prijať pre to, aby sme mohli darovať. My nie sme v centre – sme nástrojom tohto daru pre iných.


Čítať ďalej...

03.06.2018

Oficiálne a slávnostné prijatie 7 nových členov do Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutočnilo v sobotu 2. júna  v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP počas svätej omše, ktorú celebroval vdp. farár Peter Novák. Slávnosti sa zúčastnila aj predsedníčka združenia sr. Miriam Janiec z Krakova a generálna vikárka našej kongregácie sr. M. Gracjana Szewc. Jedna členka zložila po piatich rokoch  večné prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Slávnosti predchádzala jednodňová duchovná obnova, ktorú viedol vdp. Ján Kocúrko a sestry z košickej komunity.


Čítať ďalej...

26.05.2018

Drahí bratia a sestry,

pokračujúc v téme sviatosti birmovania sa dnes chcem zamerať na «vnútorný súvis tejto sviatosti s celým uvádzaním do kresťanského života» (Sacrosanctum Concilium, 71).
Pred prijatím duchovného pomazania, ktoré potvrdzuje a posilňuje milosť krstu, sú birmovanci vyzvaní obnoviť sľuby, ktoré kedysi vykonali ich rodičia a krstní rodičia. Teraz oni sami vyznávajú vieru Cirkvi, pripravení odpovedať «Verím» na otázky, ktoré im kladie biskup. Majú zvlášť odhodlanosť vo viere «v Ducha Svätého, ktorý je Pánom a darcom života a ktorý sa [im] dnes prostredníctvom sviatosti birmovania špeciálnym spôsobom udeľuje, tak ako kedysi apoštolom v deň Turíc» (porov. Obrad sviatosti birmovania, 26).


Čítať ďalej...

23.05.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Po katechézach o krste nás tieto dni, nasledujúce po Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, pozývajú uvažovať nad svedectvom, ktoré Duch vzbudzuje v pokrstených, uvádzajúc ich život do pohybu, otvárajúc ho pre dobro ostatných. Svojim učeníkom Ježiš zveril jednu veľkú misiu: «Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta» (porov. Mt 5,13-16). Tieto obrazy nás vedú premýšľať nad tým, ako sa správame, pretože ako nedostatok, tak aj nadbytok soli robí jedlo nechutným, podobne ako nedostatok či nadbytok svetla nám zabraňuje vidieť. Tým, kto nás môže skutočne urobiť soľou, ktorá dodáva chuť a chráni pred skazením, a svetlom, ktoré ožaruje svet, je jedine Kristov Duch! A toto je dar, ktorý prijímame vo sviatosti birmovania – pri birmovke, ako ju nazývame  –, pri ktorej sa chcem s vami pristaviť a uvažovať nad ňou. Nazýva sa „confirmatio“, pretože potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi - KKC, 1289), ako aj „krizmácia“ na základe toho, že prijímame Ducha prostredníctvom pomazania krizmou, voňavým olejom posväteným biskupom. Je to termín odkazujúci na Krista – krizmácia, Kristus –, že Kristus je Pomazaný Duchom Svätým.


Čítať ďalej...

22.05.2018

V sobotu 2. júna sa uskutoční v poradí už 9. metropolitná púť gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť sa začne ďakovným akatistom o 9.15 hod. a bude pokračovať archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. Hlavným sláviteľom a kazateľom bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. O 14.25 hod. si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Blanky Krajčíkovej, ktorá ich zároveň pripraví na modlitbu v hodine milosrdenstva. Program púte ukončí návšteva Centra Jána Pavla II.

 


15.05.2018

V slovenčine vychádza tretia apoštolská exhortácia pápeža Františeka Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte, v ktorej reflektuje povolanie k svätosti a upozorňuje na spôsoby, ako môžeme na túto výzvu odpovedať v dnešnom modernom svete. Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti, píše v úvode Svätý Otec.

Jadrom dokumentu sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.

 


Späť na začiatok