Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

18.04.2018

V stredu 25. apríla sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM priblíži birmovancom vo Farnosti Kráľovnej pokoja na košickom juhu históriu a charizmu našej kongregácie. Zároveň im aj formou multimediálnej prezentácie predstaví spiritualitu a poslanie našej duchovnej spoluzakladateľky sv. sestry Faustíny Kowalskej.

 

15.04.2018

V týždni od  16. - 22. apríla nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje"  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania.

Posolstvo Sv. Otca na 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania:


Čítať ďalej...

15.04.2018

V nedeľu 15. apríla bola počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval p. Miroslav Kulich, provinciál Rádu kapucínov na Slovensku, posvätená obnovená kaplnka Božieho milosrdenstva v Kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline. Kaplnka postavená pred 90 rokmi (v roku 1928) doteraz nebola oficiálne nikomu zasvätená. Išlo teda o historický moment zasvätenia a posvätenia. Posviacke kaplnky predchádzala trojdňová duchovná obnova na tému: Škandál milosrdenstva. Obraz Božieho milosrdenstva a relikviu sv. sestry Faustíny venovala košická komunita sestier KMBM. Podľa projektového návrhu komplexu oltárnej architektúry, ktorý vytvoril br. Jakubrafael Patay OFMCap., misionár milosrdenstva, oltár vyhotovila firma Drevum s. r. o. zo Žiliny. Sochy sv. Františka a sv. pátra Pia sú dielom majstra Martina Barnáša z Kežmarku. Reliéf na oltári - symbol kapucínskeho rádu - vytvoril majster Ladislav Repka z Rajca.


Fotogaléria:

Čítať ďalej...

12.04.2018

Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča sa vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči uskutoční víkendová duchovná obnova od 14. - 15. apríla. Obnovu z príležitosti 5. výročia prijatia relikvie sv. sestry Faustíny, posviacky kaplnky Božieho milosrdenstva a ukončenia štvorročnej formácie členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.


Podrobný program v prílohe:

Čítať ďalej...

12.04.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývajú všetky ženy na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. apríla v priestoroch kláštora. Obnovu na tému Môj Magnificat vedie o. Marcel Puškáš a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM. Začiatok je o 9.00 hod.

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...

12.04.2018

Vo štvrtok 19. apríla sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov Základnej školy Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Duchovnú obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

11.04.2018

Pri príležitosti posviacky kaplnky Božieho milosrdenstva v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline v nedeľu 15. apríla sa od 12. - 14. apríla uskutoční duchovná obnova na tému: Škandál milosrdenstva. Obnovu bude viesť p. Jakubrafael Patay OFM Cap. a sr. M. Benediktína Fečová KMBM z košickej komunity. Kaplnku počas sv. omše o 10.30 hod. slávnostne posvätí p. Miroslav Kulich OFM Cap., provinciál kapucínov na Slovensku.

Program obnovy v prílohe:

Čítať ďalej...

11.04.2018

Katechéza pápeža Františka o krste: 1. Základ kresťanského života 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Päťdesiat dní veľkonočného liturgického obdobia je vhodných na uvažovanie nad kresťanským životom, ktorý pre svoju prirodzenosť je životom pochádzajúcim od samotného Krista. Veď kresťanmi sme v tej miere, v akej necháme Ježiša Krista žiť v nás.

Odkiaľ teda začať, aby sme oživili toto vedomie, ak nie od počiatku, od sviatosti, ktorá v nás zažala kresťanský život? Je ňou krst. Kristova Pascha, so svojím nábojom novosti, sa k nám dostáva prostredníctvom krstu, aby nás premenila na jeho obraz: pokrstení prináležia Ježišovi Kristovi, on je Pánom ich existencie. Krst je «základom celého kresťanského života» (Katechizmus katolíckej Cirkvi – KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva.


Čítať ďalej...

10.04.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývajú všetky dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať od 13. -15. apríla v kláštore v Nižnom Hrušove. Témou obnovy je najčastejšie Ježišovo uistenie: Neboj sa! Duchovnú obnovu pre vás pripravili vdp. Jozef Kozák a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM.

Prineste si so sebou Sv. Písmo, spacák a prezuvky. Začiatok je v piatok o 17.00 hod.

Prihlásiť sa môžete do 10. apríla.


Čítať ďalej...

10.04.2018

V utorok 17. apríla sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity priblíži posolstvo Božieho milosrdenstva študentkám bývajúcim na Školskom internáte Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach. Zároveň sa s nimi podelí aj o osobné svedectvo a zodpovie na diskusné otázky.

 


Späť na začiatok