Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.10.2017

Komunita sestier z Nižného Hrušova Vás pozýva na tzv. Večer so sv. Faustínou, ktorý pre Vás organizuje vo štvrtok 5. októbra. Program začína vo farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi modlitbou sv. ruženca o 17.30 hod., pokračuje slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod., uctením relikvie sv. sestry Faustíny, spoločnými vešperami a agapé v kláštore sestier v Nižnom Hrušove.

Príloha:

Čítať ďalej...

01.10.2017

V sobotu 7. októbra sa na pozvanie vdp. farára Róberta Dormana uskutoční jednodňová duchovná obnova vo Farnosti sv. Gorazda v Nitre - Klokočine. Obnovu o posolstve sv. sestry Faustíny vedie sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM.

Podrobný program v prílohe:

Čítať ďalej...

01.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V tejto katechéze chcem hovoriť na tému „Misionári nádeje dnes“. Rád tak robím na začiatku mesiaca október, ktorý je v Cirkvi venovaný osobitným spôsobom misiám, a tiež na sviatok svätého Františka z Assisi, ktorý bol veľkým misionárom nádeje! Vskutku, kresťan nie je prorokom nešťastia. Je to jasné? My nie sme prorokmi nešťastia. Podstatou kresťanovho hlásania je opak nešťastia: Je to Ježiš, ktorý umrel z lásky a ktorého Boh vzkriesil na Veľkonočné ráno. A toto je jadro kresťanskej viery. Ak by sa evanjeliá zastavili pri pochovaní Ježiša, príbeh tohto proroka by sa pridal k mnohým životopisom hrdinských osobností, ktoré dali život za istý ideál. Evanjelium by tak bolo povzbudivou a tiež utešujúcou knihou, avšak nebolo by posolstvom nádeje.


Čítať ďalej...

01.10.2017

Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo.

Vo štvrtok 05. októbra si aj v slovenskom liturgickom kalendári pripomenieme už 79. výročie smrti Apoštolky Božieho milosrdenstva, ktorá úplne obyčajné veci robila s neobyčajnou láskou a ktorá nezabudla na našu úbohú zem, tak ako sľúbila. Vrátnička, ktorá sa stala Božím darom pre svet; kuchárka, ktorá bola prvou sväticou kanonizovanou v 3. tisícročí; záhradníčka, ktorá má dostať titul Učiteľka Cirkvi…

 

28.09.2017

Naša kongregácia spolu s Farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach vás pozýva na Deň so sv. Faustínou vo štvrtok 5. októbra do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP. Program začína modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., pokračuje sv. omšou, ktorú celebruje vdp. farár Peter Novák. Po sv. omši pokračujeme moderovanou adoráciou a o 17.00 hod. prednáškou na tému: Fatima a Faustína - Božia reanimácia nášho srdca, ktorú bude mať sr. M. Benediktína Fečová KMBM. Program zakončí slávnostná sv. omša o 18.00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita. Po sv. omši si veriaci budú môcť uctiť aj relikvie našej svätice.


Podrobný program v prílohe:

Čítať ďalej...

28.09.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V tomto období hovoríme o nádeji; avšak dnes by som chcel s vami uvažovať nad nepriateľmi nádeje. Lebo nádej má svojich nepriateľov: tak ako každé dobro na tomto svete má svojich nepriateľov.
A prišiel mi na myseľ pradávny mýtus o Pandorinej skrinke: otvorenie skrinky rozpútava mnohé pohromy pre dejiny sveta. Len málokto si však pamätá na poslednú časť príbehu, ktorá otvára štrbinku svetla: po tom, ako všetky zlá vyšli z otvoru skrinky, zdá sa,  že jeden drobný dar nanovo získava prevahu zoči-voči všetkej tej záplave zla. Pandora, žena, ktorá strážila skrinku, ho zbadá až ako posledný: Gréci ho nazývajú elpís, čo znamená nádej.


Čítať ďalej...

27.09.2017

V sobotu 30. septembra uplynie presne 100 rokov od nášho príchodu a pôsobenia v poľskom meste Radom na ul. Strugej. Sestry tam najprv viedli Dom milosrdenstva pre dievčatá a ženy, ktoré chceli zmeniť svoj život, neskôr pomáhali počas druhej svetovej vojny vojakom a zajatcom v koncentračných táboroch. Po nástupe komunizmu museli zavrieť ústav a venovali sa deťom v materskej škôlke. V roku 1974 sestry venovali časť svojej záhrady novovznikajúcej farnosti s kostolom zasväteným Matke Božieho Milosrdenstva. V Jubilejnom roku 2000 otvorili tzv. Okno života, v ktorom môžu matky anonymne nechať svoje nechcené novonarodené dieťa.

 

26.09.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná katechéza má tému, ktorá znie: „Vychovávať nádeji“. A preto ju budem adresovať priamo, s oslovením „ty“, v predstave, že hovorím ako vychovávateľ, ako otec k mladému človeku či k akejkoľvek osobe, ktorá je otvorená učiť sa.

Uvažuj, tam, kde ťa Boh zasial: maj nádej! Vždy dúfaj!

Nepoddávaj sa noci: pamätaj, že prvým nepriateľom, ktorého si treba podrobiť, nie je mimo teba, je v tvojom vnútri. Preto nedávaj priestor trpkým, pochmúrnym myšlienkam. Tento svet je prvým zázrakom, ktorý Boh urobil; a Boh vložil do našich rúk milosť nových zázrakov. Viera a nádej idú pospolu. Ver v existenciu vyšších a krajších právd. Dôveruj v Boha Stvoriteľa, v Ducha Svätého, ktorý všetko hýbe smerom k dobru, v Kristovo objatie, ktoré čaká na každého človeka na konci jeho existencie; ver, on na teba čaká. Svet napreduje vďaka pohľadu mnohých ľudí, ktorí kliesnili priechody, ktorí vybudovali mosty, ktorí snívali a verili; aj keď okolo seba počúvali slová výsmechu.


Čítať ďalej...

22.09.2017

Všetkých, ktorí túžia hlbšie poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva prostredníctvom súvislej duchovnej formácie, pozývame na pravidelné formačné stretnutia združenia Faustínum vždy 3. nedeľu mesiaca do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Druhé stretnutie sa uskutoční 15. októbra o 15.00 hod. Stretnutia pre vás pripravujú a vedú vdp. Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Tešíme sa na vás!

 

20.09.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjeliová stať z nedele (porov. Mt 18,21-35) nám ponúka učenie o odpustení, ktoré nepopiera utrpenú krivdu, ale uznáva, že ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz, znamená vždy viac než zlo, ktorého sa dopúšťa. Svätý Peter sa pýta Ježiša: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (v. 21). Petrovi sa javí odpustiť sedemkrát tomu istému človeku ako maximum; a možno pre nás je priveľa už aj to, keď odpustíme dvakrát. Ježiš ale odpovedá: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (v. 22), presnejšie povedané: musíš odpúšťať vždy. Potvrdzuje to vyrozprávaným podobenstvom o milosrdnom kráľovi a nemilosrdnom sluhovi, čím ukazuje na vnútorný rozpor u človeka, ktorému sa dostalo odpustenia, no on sám neskôr odpustiť odmieta.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok