Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

11.02.2018

V sobotu 17. februára sa uskutoční duchovná obnova pre členky hnutia Modlitby matiek na košickom sídlisku Ťahanovce. Obnovu so začiatkom o 8.00 hod. v gréckokatolíckom chráme blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku bude viesť sr. M. Clareta Fečová z košickej komunity.

 

10.02.2018

  „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12).


Drahí bratia a sestry, 

znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým životom. Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v radosti a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme – práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo veriacich: uprostred bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom celého evanjelia.

 

Čítať ďalej...

10.02.2018

Vo štvrtok 22. februára uplynie 87 rokov odo dňa, v ktorom sestra Faustína Kowalská po prvýkrát uvidela dovtedy neznámu podobu Krista: Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Po chvíli mi Ježiš povedal: – Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete  (Den. 47).

Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame do diecéznej svätyne Božeho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Program začína modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., pokračuje sv. omšou, ktorú celebruje vdp. farár Peter Novák. O 17.00 hod. nasleduje moderovaná adorácia obrazu Milosrdného Ježiša a po nej o 18.00 hod. slávnostná sv. omša s tematickou homíliou vdp. farára Milana Supeka.

   

10.02.2018

Svätý Otec vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, keď povedal:

Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných  príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne.


10.02.2018

15. februáraVo štvrtok 15. februára si pripomenieme rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín svojej penitentky, pred 43 rokmi zomrel.
Ježišu, ďakujem ti za túto veľkú milosť, čiže za spovedníka, ktorého si mi sám ráčil vybrať a ktorého si mi dal poznať vo videní skôr, než som sa s ním zoznámila
(Den. 61).

 

08.02.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Prišli sme k liturgickým čítaniam. Dialóg medzi Bohom a jeho ľudom, rozvinutý v omšovej liturgii slova, dosahuje vrchol pri prednese evanjelia. Predchádza ho spev Aleluja – alebo iný spev v období Pôstu – s ktorým «zhromaždenie  veriacich  prijíma Pána,  ktorý  bude  k nemu  hovoriť v evanjeliu» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 62). Tak ako Kristove tajomstvá osvetľujú celé biblické zjavenie, v liturgii slova evanjelium predstavuje svetlo na pochopenie biblických textov, ktoré mu predchádzajú, tak zo Starého ako aj z Nového zákona. V skutku, «Kristus je centrom a plnosťou celého Svätého písma, ako aj liturgického slávenia» (Úvod k Lekcionáru, 5). V centre je vždy Ježiš Kristus, vždy.


Čítať ďalej...

01.02.2018

V dňoch od 9. - 11. februára sa vo Vysokej nad Uhom uskutoční 76. púť radosti. Téma tejto valentínskej púte znie: Láska - nezaslúžený dar. Púte sa zúčastní aj sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity, ktorá poslúži mladým prostredníctvom tzv. služby ucha.

 


29.01.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes pokračujeme v katechézach o svätej omši. Po tom, ako sme sa pristavili pri úvodných obradoch, teraz budeme uvažovať o liturgii slova, ktorá je konštitutívnou časťou, lebo sa schádzame práve pre to, aby sme počúvali to, čo Boh pre nás vykonal a čo má ešte v úmysle vykonať. Je to skúsenosť, ktorá sa deje „naživo“, a nie len ako niečo referované z počutia, pretože «keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 29; porov. Sacrosanctum Concilium, 7; 33).

A koľkokrát sa popri tom, ako sa číta Božie slovo, robia komentáre: „Pozri na toho, pozri na tú, na ten klobúk, čo má na sebe, je to na smiech.“ A začína sa s poznámkami. Či tomu tak nie je? Je to tak? Máme mať takéto komentáre, keď sa číta Božie slovo? Pýtam sa vás: musíme to robiť? Nie! Lebo ak klebetíš s ľuďmi, nepočuješ Božie slovo.


Čítať ďalej...

27.01.2018

Pravidelné sv. omše o Božom milosrdenstve obetované na úmysly ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, sú slúžené každú tretiu nedeľu v mesiaci v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP o 15.30 hod.

Sväté omše o Božom milosrdenstve - ak to dovoľuje liturgický kalendár - obetované na úmysly prosiacich nás o modlitbu sú slúžené každý tretí štvrtok v mesiaci v Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice - juh o 18.00 hod.


27.01.2018

Vo štvrtok 8. februára sa uskutoční prvé novoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Šali vo farnosti sv. Margity Antiochijskej. Pravidelné stretnutia tam v tomto školskom roku vedie vdp. Štefan Gago. Stretnutia sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Clareta Fečová, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 


Späť na začiatok