Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

11.03.2018

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Detve vás pozýva na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať od 22. - 23. marca vo farskom kostole sv. Františka z Assisi. Obnovu bude viesť vdp. prof. František Trstenský a sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...

08.03.2018

Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to prosíš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1488).

Pán sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Nikdy! Sme to my, čo sme často unavení, keď ho máme prosiť o odpustenie!  (pápež František)

Židia sa s Jahve môžu zmieriť len raz v roku v deň Jom Kippur. Mohamedáni majú len jeden mesiac - Ramadán na zmierenie sa s Alahom. Hinduisti musia putovať do Váránasí, lebo aspoň raz v živote sa túžia okúpať v Gange.  Katolíci majú na zmierenie s Bohom 365 dní v roku... Nemusia ísť na ďalekú púť, nemusia vykonať nejaké vonkajšie obrady.

Pretože najväčšie zázraky Božieho milosrdenstva sa dejú v spovednici…


07.03.2018

Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ (1 Kor 11,23-25).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši a touto katechézou sa pristavíme pri eucharistickej modlitbe. Po ríte prinášania chleba a vína sa začína eucharistická modlitba, ktorá je určujúca pre slávenie svätej omše a tvorí jej ústredný moment, smerujúci k svätému prijímaniu. Zodpovedá tomu, čo sám Ježiš urobil za stolom s apoštolmi pri Poslednej večeri – a my sme to teraz počuli – keď «vzdával vďaky» nad chlebom a potom nad kalichom vína (porov. Mt 26,27; Mk 14,23; Lk 22,17.19; 1 Kor 11,24): jeho vďakyvzdanie sa oživuje pri každej našej eucharistii, pripájajúc nás k jeho obete spásy.


Čítať ďalej...

05.03.2018

Naše sestry v kláštore v Krakove - Lagievnikoch dostali neobyčajný dar - ručne prepísaný celý Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej. Darovalo ho Poľské kaligrafické vydavateľstvo a jeho obsah doslovne prepísala Gražyna Maciejczyková. Unikátny exemplár je viazaný v najkvalitnejšej koži a jeho titul je gravírovaný zlatom.


Čítať ďalej...

04.03.2018

V novom roku 2018 Vám ponúkame štyri turnusy duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

1. turnus: 04. – 06. máj  (vedie vdp. Milan Supek, sestra KMBM)

2. turnus: 08. – 10. jún   (vedie vdp. Artur Ciepielski, sestra KMBM)

3. turnus: 28. – 30. september  (vedie vdp. Ivan Hupka, sestra KMBM)

4. turnus: 30. november – 02. december  (vedie vdp. Jozef Poliak, sestra KMBM)

Témy jednotlivých turnusov zverejníme neskôr na našej webovej stránke a v Katolíckych novinách.


03.03.2018

45 ctiteľov Božieho milosrdenstva, medzi nimi aj členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum, sa od 2. - 4. marca stretlo s milosrdným Ježišom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva počas duchovných cvičení, ktoré sa po prvýkrát konali pramo v centre úcty tejto najkrajšej vlastnosti nášho Boha. Exercície viedol vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Počas prednášok, sv. omší, spoločných modlitieb, adorácie či krížovej cesty mohli účastníci hlbšie poznávať Boha bohatého na milosrdenstvo, vzájomne sa pozdieľať zo zakúšania jeho milosrdnej lásky a povzbudiť sa k svedectvu milosrdenstva v súčasných neľahkých časoch.


Čítať ďalej...

02.03.2018

Od 9. – 11. marca sa na pozvanie vdp. farára Pavla Štefanka uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Martina v Hliníku nad Hronom. Pôstnu duchovnú obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve bude viesť  sr. M. Ludmila Matýsková a sr. M. Pavla Stanovčáková z hrušovskej komunity. Podrobný program na plagátiku v prílohe.


Čítať ďalej...

01.03.2018

V utorok 13. marca uplynie 5 rokov od zvolenia argentínskeho kardinála Jorge Mario Bergoglio za 266. pápeža. Pápež František je vo veľa veciach prvý. Je prvým jezuitským pápežom, prvým z Južnej Ameriky. Prvým z južnej pologule a prvým neeurópskym pápežom od čias Gregora III. Prinášame jeho 10 rád pre šťastný život:

01.03.2018

Na pozvanie vdp. farára Jaroslava Klíča sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku, okres Bardejov. Pôstnu víkendovú obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou od 10. - 11. marca aj vo filiálke Bartošovce bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. V programe okrem prednášok aj spoločná moderovaná adorácia, pobožnosť krížovej cesty, modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou a uctenie relikvie sv. Faustíny Kowalskej.

 

01.03.2018

Združenie Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi  v utorok 06. marca 22. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. 

V súčasnosti združuje około 18 000 dobrovoľníkov a 650 členov z 90 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum skoro 2000 členov a dobrovoľníkov.Späť na začiatok