Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

13.04.2020

12. † Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Spasiteľa, ktorý je dobrota a láska sama. Lomcujú mnou pokušenia a roztržitosť a nedovoľujú mi pripraviť sa na príchod Pána. Vrúcne ťa túžim prijať, Pane, pretože viem, že keď ku mne prídeš, oslobodíš ma od tohto trápenia. A ak je tvojou vôľou, aby som trpela, tak ma posilni do boja. Ježišu, Spasiteľ, ktorý si ráčil prísť do môjho srdca, odožeň tie rozptýlenia, ktoré mi prekážajú rozprávať sa s tebou. Ježiš mi odpovedal: – Chcem, aby si bola vycvičená v boji ako rytier, ktorý dokáže uprostred hrmotu striel iným dávať rozkazy. Tak sa aj ty, dieťa moje, nauč ovládať sa v najväčších ťažkostiach a nech ťa nič nevzďaľuje odo mňa, dokonca ani tvoje pády. Dnes som celý deň bojovala s istou ťažkosťou, o ktorej ty, Ježišu, vieš... (Den. 1823).

 

12.04.2020

Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval. Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo: „Pane, zachráň môj život!“ Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva. Pán ochraňuje maličkých; pomohol mi, keď som bol v biede. Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom (Ž 116, 1-8).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Môj Ježišu, ty vieš, čo prežíva moja duša pri spomienke na tieto utrpenia. Neraz som sa čudovala, že anjeli a svätí sú ticho pri takom utrpení duše. Oni nás však v týchto chvíľach zvlášť milujú. Moja duša neraz volala k Bohu ako malé dieťa, keď matka zakryje svoju tvár a ono ju nemôže poznať, a tak kričí zo všetkých síl. Ó, Ježišu môj, buď pochválený za tieto skúšky plné lásky! Tvoje milosrdenstvo je veľké a nepochopiteľné. Všetko, ó, Pane, čo si naplánoval pre moju dušu, je preniknuté tvojím milosrdenstvom.


12.04.2020

10. † Dnes sa túžim celá premeniť na Ježišovu lásku a obetovať sa spolu s ním nebeskému Otcovi. Počas svätej omše som videla maličkého Ježiška v kalichu. Povedal mi: – Tak prebývam v tvojom srdci, ako ma vidíš v tomto kalichu. Po svätom prijímaní som pocítila vo svojom srdci tlkot Ježišovho Srdca. Aj keď už dávno viem, že sväté prijímanie zostáva vo mne do nasledujúceho prijímania, dnes celý deň adorujem Ježiša vo svojom srdci a prosím ho, aby svojou milosťou uchránil malé deti pred zlom, ktoré im hrozí. Živá Božia prítomnosť, trvajúca celý deň, ktorú dokonca fyzicky pociťujem, mi vôbec neprekáža pri plnení povinností  (Den. 1821).


12.04.2020

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia (Den. 1067).

Ó, nepochopiteľný Bože! Aké veľké je tvoje milosrdenstvo. Presahuje všetko chápanie ľudí i anjelov dohromady. Všetci anjeli aj ľudia vyšli zvnútra tvojho milosrdenstva. Milosrdenstvo je kvetom lásky. Boh je láska a milosrdenstvo je jeho skutkom, v láske sa rodí, v milosrdenstve sa prejavuje. Na čo sa pozriem, všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve. Aj samotná Božia spravodlivosť mi hovorí o jeho nepreniknuteľnom milosrdenstve, lebo spravodlivosť vyplýva z lásky (Den. 651).

V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť (Den. 392).


12.04.2020

Pokoj vám, ja som to! Aleluja!

Vstal som z mŕtvych a som stále s tebou!


Dovoľme, nech nás táto hlboká pravda našej viery celkom prenikne a naplní pokojom, ktorý svet dať nemôže.

S novým úžasom nad zázrakom prázdneho hrobu a nápaditosťou  nášho Boha bohatého na milosrdenstvo,

s modlitbou a želaním požehnaných veľkonočných sviatkov


Vaše sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva12.04.2020

Presne pred dvadsiatimi rokmi pápež Ján Pavol II. ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev. Dvadsiate výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ.

Ako teda sláviť tento sviatok počas pandémie? Získame tie milosti, ktoré Ježiš prisľúbil na tento deň?

Ježiš až 14-krát vyjadril svoju túžbu, aby tento sviatok bol ustanovený: Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva (Den. 49). Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva (Den. 742). Prisľúbil, že bude udeľovať veľa zvláštnych milostí: V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva… V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Zmenili sa síce vonkajšie podmienky slávenia sviatku, ale nezmenili sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti prisľúbené na tento deň. Prekážkou nie je ani vírus, ani nemožnosť pristúpiť k sviatostiam, ale len naša nedôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 49).

S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným sv. prijímaním oslávme Boha bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha sa udeliť nám viac než dúfame...

 

12.04.2020

Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám napriek všetkým pandemickým obmedzeniam dopraje prežiť slávnosť Nedele Božieho milosrdenstva netradičným spôsobom. Vďaka TV LUX sa budeme môcť preniesť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP.


Program slávnosti:

10:00 - slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, káže Mons. Marek Forgač, pomocný košický biskup.

11:00 - pozdrav biskupov mládeži

15:00 - slávnostná Hodina milosrdenstva a modlitba korunky Božieho milosrdenstva - vedú sestry KMBM z Košíc

18:30 - sv. omša, celebrujú vikári farnosti Božieho milosrdenstva


Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=o2rthEVoluQ


Čítať ďalej...

11.04.2020

Vo Veľkom týždni máme jedinečnú možnosť odpovedať na ponad miliónový útok koronavírusu našou ponad miliónovou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Veď ak Pán je za nás, tak kto proti nám?

V týchto výnimočných dňoch sa budeme modliť za tieto štáty:

Pondelok - IRÁN

Utorok - TURECKO

Streda - ŠVAJČIARSKO

Štvrtok - BELGICKO

Piatok - HOLANDSKO

Sobota - KANADA

Nedeľa - RAKÚSKO11.04.2020

9. † Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom. Keď som prijala Eucharistiu, mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti (Den. 1819).


11.04.2020

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich (Ž 145, 8-9; 15-19).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Od chvíle, v ktorej som si zamilovala utrpenie, prestalo byť pre mňa utrpením. Utrpenie je stálym pokrmom mojej duše.

Cítim dobre, že moje poslanie sa neskončí smrťou, ale sa iba začne. Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo.Späť na začiatok