Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

20.05.2015

Na pozvanie vdp. farára Juraja Štefanika budú mať naše sestry z hrušovskej komunity prednášku o Božom milosrdenstve počas archieparchiálneho odpustu 24. mája na slávnost Zoslania Ducha Svätého v gréckokatolíckej farnosti Rafajovce. 


20.05.2015

Boh je veľmi štedrý a nikomu neodmieta svoju milosť – dáva viac, ako od neho prosíme. Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti.

Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať.

Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Takmer vždy vníma vnuknutia Ducha Svätého. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok.

Od duše závisí, či bude verná vnuknutiam Ducha Svätého, alebo bude Duchu Svätému odporovať. Poznala som však, že v očistci je miesto, kde budú duše splácať Bohu previnenia tohto druhu.

(myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny)


13.05.2015

V nedeľu 17. mája letia naše sestry Poľky do Camaguey – tretieho najväčšieho mesta na Kube, ktoré je zapísané na listine svetového dedičstva UNESCO. Skoro 15 rokov sa tamojší kňazi a apoštoli Božieho milosrdenstva modlili za to, aby tam raz prišli sestry z našej kongregácie. Prídu akurát v čase, keď sa Kubánci naplno pripravujú na septembrovú návštevu Svätého Otca Františka. Veríme, že sa úspešne aklimatizujú v tomto horúcom a vlhkom podnebí.

 

11.05.2015

Od 27. apríla budeme pokračovať v reštauračných prácach v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Reštaurovať sa bude oltár sv. Jozefa. Práce by mali trvať do 15. júla.


10.05.2015

Na pozvanie vdp. farára Mariána Krajča sa v nedeľu 17. mája počas sv. omší vo Farnosti sv. Františka z Asissi v Kremnici a filiálkach uskutoční duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť sestry z hrušovskej komunity.  

 

07.05.2015

V sobotu 16. mája 2015

PROGRAM:

9.00 otvorenie púte a privítanie pútnikov

9.15 Akatist požehnania rodín

10.00 archijerejská svätá liturgia hlavný sláviteľ: vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, spev: gréckokatolícke prešovské zbory

12.00 prestávka na obed, možnosť navštíviť Centrum Jána Pavla II.

14.25 katechéza o posolstve Božieho milosrdenstva

14.50 príprava na hodinu Božieho milosrdenstva

15.00 hodina Božieho milosrdenstva

15.30 príhovor J. E. kardinála Stanislava Dziwisza poďakovanie, požehnanie devocionálií a požehnanie na cestu 

 

01.05.2015

V stredu 13. mája sa v nádhernej gotickej Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove  už po štvrtýkrát bude konať tzv. Deň milosrdenstva. Tento deň na pozvanie a v spolupráci s vdp. dekanom Jozefom Dronzekom organizujú sestry z košickej a hrušovskej komunity. 

Program:

11:00 hod. - privítanie účastníkov, moderuje vdp. Jozef Heske

Konferencia na tému: „Dôvera v Boha a jeho neodvolateľnú lásku k človeku“, vdp. Milan Supek

Modlitba liturgie hodín

12:00 hod. - slávnostná Eucharistia

13:00 hod. - prestávka na obed

14:00 hod. - prezentácia o dôvere – Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva

15:00 hod. - hodina milosrdenstva pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou spojená s adoráciu do 16:00 hod. – sestry KMBM

16:15 hod. - agapé v priestoroch Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici


Čítať ďalej...

20.04.2015

….sa uskutoční v sobotu 9. mája 
Motto púte: S radosťou putujme s Bohuzasvätenými osobami k prameňu Božieho milosrdenstva a zobuďme svet.
Hlavný celebrant: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita


Program:
09:00 Otvorenie púte, privítanie pútnikov

09:30 Modlitba posvätného ruženca s rehoľníkmi, ktorí budú putovať do Krakova

10:30 Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou

12:30 Obedná prestávka – hudobno-slovné pásmo k 95. výročiu narodenia slovanského pápeža Jána Pavla II.
13:30 Koncert gospelových piesní: Kapucíni & Stanley

14:30 Predstavenie aktivít Rádia Lumen na nasledujúce dni

14:45 Príprava na hodinu milosrdenstva

15:30 Poďakovanie, požehnanie devocionálií, rozlúčka

 

20.04.2015

sestry Faustíny Kowalskej si pripomíname vo štvrtok 30. apríla. Kanonizoval ju dnes uz svätý pápež Ján Pavol II. počas nedele Božieho milosrdenstva v jubilejnom roku 2000 v Ríme.

 

 

18.04.2015

V súvislosti s veľkonočným obdobím sa bude 26. apríla v Kostole sv. Františka z Assisi v Brehove a jeho filiálkach konať duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva. Duchovnú obnovu budú so súhlasom pátrov minoritov viesť sestry z hrušovskej komunity. Srdečne pozývame!


 


Späť na začiatok