Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

25.11.2014

Ďalší liturgický rok za nami…

Ďalšie Adventné obdobie pred nami…

Ďalší adventný veniec,  ktorý vzdáva hold Očakávanemu...

Dvetisíc rokov čakania na druhý adventus…

 

Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie (Den. 793).

Túžobne očakávam Ježišov príchod?

Celý môj život je adventom?


23.11.2014

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove má od nedele Krista Kráľa nového kustóda. Stal sa ním vdp. prelát František Šlusarczyk, zástupca doterajšieho kustóda pána biskupa Jána Zajaca, ktorý z rozhodnutia Svätého Otca Františka odchádza do dôchodku. Krakovský kardinál Stanislav Dziwisz biskupa seniora menoval honorárnym kustódom sanktuária.

 

21.11.2014

Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila v roku 1925 a bola spojená s modlitbami, aby veriaci viac prijímali Krista za svojho Pána a Kráľa. Po druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a preložili ho na poslednú  cezročnú nedeľu v liturgickom roku. Nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok.

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Počas svätej omše som sa vrúcne modlila, aby Ježiš bol Kráľom všetkých sŕdc, aby Božia milosť žiarila v každej duši. Vtom som uzrela Ježiša takého, ako je namaľovaný na tomto obraze. Povedal mi tieto slová: – Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš vtedy, keď verne plníš moje želania (Den. 500).

 
12.11.2014

Naši severní susedia sa naplno pripravujú na Svetové dni mládeže, ktoré  sa uskutočnia v dňoch 25. júla až 1. augusta 2016 v Krakove.

Bude to už 31. ročník SDM a pápež František pre ne vybral 5. blahoslavenstvo: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo  (Mt 5,7).

V septembri bolo vytvorené logo stretnutia, v októbri bola prijatá hymna a v novembri poľskí biskupi vyhlásili hlavných patrónov Svetových dní mládeže 2016: sv. Jána Pavla II. a sv. sestru Faustínu – najznámejších  apoštolov milosrdenstva.

 

02.11.2014

Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva (Den. 515).

Pamätaj si, že všetky nádhery sú ničím v porovnaní s tým, čo som ti pripravil vo večnosti (Den. 158).

Pane, zbožšti moje skutky, aby boli záslužné pre večnosť (Den. 1371).

Aký je zmysel a cieľ môjho života? Pri hroboch našich blízkych nezabudnime aj na náš „život po živote”…

Lebo:

Večný život je ilúziou, pokiaľ láska nie je realitou…

17.10.2014

Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?


22. októbra si pripomíname  200. narodeniny našej matky zakladateľky  grófky Terézie Evy Potockej (1814 - 1881). Slávnostná sv. omša bude celebrovaná v Kostole sv. Kríža vo Varšave o 11.00 hod. Po nej sa pôjdeme pomodliť k hrobu matky zakladateľky na varšavský cintorín.


Čítať ďalej...

13.10.2014

Počas uplynulých dní prebiehala v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva podpisová akcia za priznanie sestre Faustíne titulu učitelka Cirkvi. Podpísané hárky budú doručené Sv. Otcovi Františkovi.

Cirkev dáva niektorým svätcom titul učiteľ, lebo tým chce poukázať na to, že doktrína, ktorú hlásali, je pre veriacich ťažiskom pre uskutočňovanie svätosti. Existujú tri základné kritéria, podľa ktorých môže byť svätcovi priznaný titul učiteľ. Patria k nim: 1. jedinečnosť  doktríny (eminens doctrina), 2. svätý život (vitae sanctitas), 3. všeobecné prijatie učenia (explicita declaratio).


Čítať ďalej...

07.10.2014

Na sviatok sv. sestry Faustíny  vydavateľstvo Pro Christo v Bielorusku pripravilo prvé oficiálne a úplne vydanie Denníčka v bieloruštine. Prekladateľské  a vydavateľské práce trvali skoro tri roky.

07.10.2014

5. októbra bolo vo Walkerville v Juhoafrickej republike erigované nové Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Sanktuárium vznikne pri doterajšej kaplnke sv. sestry Faustíny. Pri tejto príležitosti tam putovali aj relikvie Apoštolky Božieho milosrdenstva.
03.10.2014

Bolo to v utorok 5. októbra 1938. V neomietnutom tehlovom kláštore na predmestí Krakova zomierala ťažko chorá 33-ročná sestra vrátnička. O 16.00 hod. sa naposledy vyspovedala u svojho spovedníka o. Jozefa Andrasza. Hodiny ukazovali 22.45, keď s jemným úsmevom na perách naposledy vydýchla. Pohreb mala na prvý piatok v mesiaci na sviatok Ružencovej Panny Márie. V reholi prežila len 13 rokov... 


Čítať ďalej...


Späť na začiatok