Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

14.04.2014

danAj v tomto roku Vás chceme v mene vedenia Občianskeho združenia Pre Faustínum, ktoré úzko spolupracuje so združením Faustínum a s našou kongregáciou, poprosiť o 2% z dane z príjmu.
V minulom roku sme v spolupráci s týmto združením zorganizovali 2. púť Po stopách... žiakov sv. Cyrila a Metoda po Macedónsku a Albánsku, taktiež duchovno-rekreačný pobyt v poľských Tatrách v Zakopanom a pomohli mnohodetným rodinám na východnom Slovensku.

Čítať ďalej...

13.04.2014

Počas svätej omše som videla na kríži pribitého Pána Ježiša [vo] veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal: – Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov.

10.04.2014


Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro.
09.04.2014

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené [ľudskou] nevďačnosťou.
02.04.2014

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu do farnosti Rusovce pri Bratislave (farský kostol sv. Márie Magdalény), ktorá sa uskutoční od 11. do 13. apríla ako bližšia príprava na prežívanie udalosti Veľkého týždňa. Duchovnú obnovu na tému: "O milosrdnom Otcovi" bude na pozvanie vdp. farára Júliusa Mariána Prachára viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM.

Čítať ďalej...

30.03.2014

Rady Vás informujeme, že od 1. apríla spúšťame práce na modernizácii našej stránky. V rámci prestavby dostane nový vzhľad, bude praktickejšia a prehľadnejšia. Veríme, že tieto pozitívne zmeny ocenia tak jednorázoví ako aj častí návštevníci.
Podobnými úpravami prešla aj poľská stránka Svätyne Božieho Milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch - www.krakow.faustyna.pl - na ktorej môžete prostredníctvom formulára prihlásiť vašu púť, rezervovať si čas a miesto svätej omše, ako aj prednášku o posolstve Božieho milosrdenstva pre vašich pútnikov.
24.03.2014

Na pozvanie vdp. Martina Novotného sa v nedeľu 30. marca 2014 uskutoční pôstna duchovná obnova vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Košiciach-Pereši. Príhovory počas svätých omší o 9.00 hod. v Pereši a o 10.30 hod. v Lorinčíku, popoludňajšie krížové cesty, modlitby v hodine milosrdenstva a prednášky o posolstve Božieho milosrdenstva bude viesť sr. M. Faustyna Olszewska a sr. B. Barbora Sninčáková z hrušovskej komunity.

 

23.03.2014

V termíne od 21. do 23. marca prebiehali v Čičmanoch v penzióne sv. Bystríha duchovné cvičenia organizované Združením Faustínum. Nosnou témou bola: "Túžba Otca", ktorá pritiahla mnohých ctiteľov Božieho milosrdenstva z rôznych kútov Slovenska.

Čítať ďalej...

16.03.2014

Z duchovnej obnovy v Žiline-SolinkáchPiatok 14. marca sa vo farnosti Dobrého Pastiera na sídlisku v Žiline-Solinkách niesol v znamení posolstva Božieho milosrdenstva. V ten deň sa tam totiž začala trojdňová duchovná obnova na tému: "V škole dôvery", ktorú viedla sr. M. Clareta Fečová KMBM. Počas svojich príhovorov nám poukázala na dôležitosť prijatia Božieho plánu pre každého z nás,

Čítať ďalej...

14.03.2014

CD Chcem žiť s KristomZbor ELIAS vznikol 21.01.2011 v Ruskove. Zakladajúcim členom zboru je Peter Dzuro s veľkou podporou vtedajšieho p. kaplána Matúša Bašistu, členov hudobného doprovodu
(Michal Horňák, Martin Vyrostko, Gabriel Budai, Adam Dzuro a Tomáš Hudák) a zboru tvoreného spevákmi a speváčkami s veľkým srdcom. Ich cieľom je navštevovať okolité farnosti, hrávať sväté omše so živou kapelou, zborovým spevom oslavovať Pána a tým povzbudzovať deti a mládež k podobným činnostiam. Tento zbor ste už viackrát mohli počuť spievať korunku Božieho milosrdenstva počas priamych prenosov v hodine milosrdenstva z kostola z Nižného Hrušova. Tento rok vydali svoje prvé CD s názvom Chcem žiť s Kristom, ktoré vám ponúkame.

Čítať ďalej...


Späť na začiatok