Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

26.04.2014

Podľa Ježišovho želania, ktoré zapísala sestra Faustína vo svojom Denníčku pod číslom 49, bol v Nedeľu Božieho milosrdenstva slávnostne odhalený a posvätený obraz Milosrdeného Krista vo Farnosti sv. Šimona a Júdu vo Veľkých Kapušanoch. V úvodnom sprievode pred svätou omšou o 9.00 hod. obraz odhalila rodáčka sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM a posvätil miestny vdp. dekan Michal Šuško spolu s vdp. kaplánom Martinom Frenom. Popoludní program pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva, moderovanou ďakovnou adoráciou a individuálnym uctením relikvie svätej Faustíny Kowalskej.

Čítať ďalej...

22.04.2014

Nižný Hrušov - program sa začína už v sobotu popoludní o 16.00 hod. V nedeľu vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod. Podrobnejší program v prílohe.

Bratislava-Rača - sviatosť zmierenia vo farskom kostole v nedeľu od 7.00 -12.00 hod., slávnostná svätá omša o 10.30 hod., po  hodine milosrdenstva o 15.00 hod. agapé v kláštore sestier na Alstrovej.

Košice-juh - slávnostná svätá omša o 9.00 hod. Popoludní o 15.00 hod. hodina milosrdenstva a po nej ďakovná adorácia za svätorečenie Pápeža milosrdenstva s uctením jeho relikvie.

Košice-KVP - duchovný program začína už v sobotu o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva, po ktorej nasleduje moderovaná adorácia a prednáška formou dataprojekcie ukončená sv. omšou o 18.00 hod. V nedeľu o 15.00 hod. slávnostná hodina milosrdenstva a po nej slávnostná svätá omša.

program Hrusov

Program Bratislava-Rača

21.04.2014

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva (15:00 hod.) na tohtoročnú Nedeľu Božieho milosrdenstva 27. apríla. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj vo Svätyni Božieho milosrdenstva v krakovských Lagiewnikoch. Slovenský preklad má schválenie Mons. Stanislava Stolárika, košického pomocného biskupa.


Čítať ďalej...

20.04.2014

Prinášame vám program osláv sviatku Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu v Krakove-Lagievnikoch:
Sobota -
od 21.00 hod. celonočná adorácia, o polnoci svätá omša.
Nedeľa - sv. omše v bazilike: 6.00, 8.00, 10.00 (pred bazilikou, celebruje o. bp. Ján Zajac), 12.30, 16.30 (pred bazilikou), 18.00 a o 19.00 hod v kláštornej kaplnke. O 15.00 hod. slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike.

 

19.04.2014

Spoločne sa radujme, lebo ten, ktorému slúžime, je Pánom života a túži nás obdarovať plnosťou svojho pokoja a odpustenia. Dovoľme, aby radosť z víťazstva prežiarila každý kútik nášho srdca a svojou mocou oživila všetky medziľudské vzťahy, ktoré potrebujú povstať z mŕtvych. 

Nech zmŕtvychvstalé Milosrdenstvo nanovo zapáli naše srdcia! 
S darom modlitby pri prázdnom hrobe
 

 sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva 

17.04.2014

Pred sviatkom Božieho milosrdenstva sa v nemocničnej Kaplnke Božieho milosrdenstva v Prešove (sídlisko Sekčov) uskutoční trojdňová duchovná obnova od 22. - 24. apríla 2014, ktorú pre pacientov a zamestnancov polikliniky bude viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM z košickej komunity.

16.04.2014

V dňoch od 24. -26. apríla 2014 Vás pozývame na trojdňovú duchovnú prípravu pred sviatkom Božieho milosrdenstva do Farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave (Prednádražie). Bohatý duchovný program, ktorý sa začína vždy svätou omšou o 18.00 hod., bude postupne venovaný dôvere v Božie milosrdenstvo, ceste svätosti Jána Pavla II. a kresťanskej rodine v duchu milosrdenstva. Prvý deň sa o svedectvá zázrakov dôvery súčasných ľudí podelí sr. M. Faustyna Olszewska KMBM z hrušovskej komunity.

14.04.2014

Farnosť sv. Márie Magdalény v Rusovciach si konala prípravu na slávenie veľkonočného Trojdnia aj v rámci duchovnej obnovy, ktorú od 11. do 13. apríla viedla sr. M. Clareta Fečová KMBM. Téma "O milosrdnom Otcovi" hlboko korešpondovala s posolstvom Božieho milosrdenstva,

Čítať ďalej...

14.04.2014

danAj v tomto roku Vás chceme v mene vedenia Občianskeho združenia Pre Faustínum, ktoré úzko spolupracuje so združením Faustínum a s našou kongregáciou, poprosiť o 2% z dane z príjmu.
V minulom roku sme v spolupráci s týmto združením zorganizovali 2. púť Po stopách... žiakov sv. Cyrila a Metoda po Macedónsku a Albánsku, taktiež duchovno-rekreačný pobyt v poľských Tatrách v Zakopanom a pomohli mnohodetným rodinám na východnom Slovensku.

Čítať ďalej...

13.04.2014

Počas svätej omše som videla na kríži pribitého Pána Ježiša [vo] veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal: – Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov.


Späť na začiatok