Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

13.05.2015

V nedeľu 17. mája letia naše sestry Poľky do Camaguey – tretieho najväčšieho mesta na Kube, ktoré je zapísané na listine svetového dedičstva UNESCO. Skoro 15 rokov sa tamojší kňazi a apoštoli Božieho milosrdenstva modlili za to, aby tam raz prišli sestry z našej kongregácie. Prídu akurát v čase, keď sa Kubánci naplno pripravujú na septembrovú návštevu Svätého Otca Františka. Veríme, že sa úspešne aklimatizujú v tomto horúcom a vlhkom podnebí.

 

11.05.2015

Od 27. apríla budeme pokračovať v reštauračných prácach v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Reštaurovať sa bude oltár sv. Jozefa. Práce by mali trvať do 15. júla.


10.05.2015

Na pozvanie vdp. farára Mariána Krajča sa v nedeľu 17. mája počas sv. omší vo Farnosti sv. Františka z Asissi v Kremnici a filiálkach uskutoční duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť sestry z hrušovskej komunity.  

 

07.05.2015

V sobotu 16. mája 2015

PROGRAM:

9.00 otvorenie púte a privítanie pútnikov

9.15 Akatist požehnania rodín

10.00 archijerejská svätá liturgia hlavný sláviteľ: vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, spev: gréckokatolícke prešovské zbory

12.00 prestávka na obed, možnosť navštíviť Centrum Jána Pavla II.

14.25 katechéza o posolstve Božieho milosrdenstva

14.50 príprava na hodinu Božieho milosrdenstva

15.00 hodina Božieho milosrdenstva

15.30 príhovor J. E. kardinála Stanislava Dziwisza poďakovanie, požehnanie devocionálií a požehnanie na cestu 

 

01.05.2015

V stredu 13. mája sa v nádhernej gotickej Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove  už po štvrtýkrát bude konať tzv. Deň milosrdenstva. Tento deň na pozvanie a v spolupráci s vdp. dekanom Jozefom Dronzekom organizujú sestry z košickej a hrušovskej komunity. 

Program:

11:00 hod. - privítanie účastníkov, moderuje vdp. Jozef Heske

Konferencia na tému: „Dôvera v Boha a jeho neodvolateľnú lásku k človeku“, vdp. Milan Supek

Modlitba liturgie hodín

12:00 hod. - slávnostná Eucharistia

13:00 hod. - prestávka na obed

14:00 hod. - prezentácia o dôvere – Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva

15:00 hod. - hodina milosrdenstva pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou spojená s adoráciu do 16:00 hod. – sestry KMBM

16:15 hod. - agapé v priestoroch Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici


Čítať ďalej...

20.04.2015

….sa uskutoční v sobotu 9. mája 
Motto púte: S radosťou putujme s Bohuzasvätenými osobami k prameňu Božieho milosrdenstva a zobuďme svet.
Hlavný celebrant: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita


Program:
09:00 Otvorenie púte, privítanie pútnikov

09:30 Modlitba posvätného ruženca s rehoľníkmi, ktorí budú putovať do Krakova

10:30 Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou

12:30 Obedná prestávka – hudobno-slovné pásmo k 95. výročiu narodenia slovanského pápeža Jána Pavla II.
13:30 Koncert gospelových piesní: Kapucíni & Stanley

14:30 Predstavenie aktivít Rádia Lumen na nasledujúce dni

14:45 Príprava na hodinu milosrdenstva

15:30 Poďakovanie, požehnanie devocionálií, rozlúčka

 

20.04.2015

sestry Faustíny Kowalskej si pripomíname vo štvrtok 30. apríla. Kanonizoval ju dnes uz svätý pápež Ján Pavol II. počas nedele Božieho milosrdenstva v jubilejnom roku 2000 v Ríme.

 

 

18.04.2015

V súvislosti s veľkonočným obdobím sa bude 26. apríla v Kostole sv. Františka z Assisi v Brehove a jeho filiálkach konať duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva. Duchovnú obnovu budú so súhlasom pátrov minoritov viesť sestry z hrušovskej komunity. Srdečne pozývame!


 

14.04.2015

S našou kongregáciou úzko spolupracuje občianske združenie Pre Faustínum. Združenie sa sebe vlastným spôsobom podieľa na realizácii našej rehoľnej charizmy. 

 

Členovia združenia ďakujú všetkým prispievateľom za minuloročnú pomoc, podporu a priazeň.

Činnosť združenia Pre Faustínum môžete podporiť na č. účtu: 2909452753/0200.
Dokumenty:  potvrdenie  vyhlasenie 
13.04.2015

Sú chvíle, v ktorých sme ešte mocnejšie povolaní, aby sme upreli svoj pohľad na milosrdenstvo, aby sme sa aj my sami stali účinným znamením Otcovho pôsobenia. Preto som vyhlásil Mimoriadne jubileum milosrdenstva ako milostivý čas pre Cirkev, aby sa stalo svedectvo veriacich silnejším a účinnejším.

Svätý rok sa začne 8. decembra 2015, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Táto liturgická slávnosť naznačuje spôsob Božieho konania už od prvopočiatku našich dejín. Po hriechu Adama a Evy Boh nechcel ponechať ľudstvo osamotené a v područí zla. Preto myslel na Máriu a chcel ju svätú a nepoškvrnenú v láske (porov. Ef 1,4), aby sa stala Matkou Vykupiteľa človeka. Na závažnosť hriechu Boh odpovedá plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo bude vždy väčšie ako každý hriech a nik nemôže obmedziť Božiu lásku, ktorá odpúšťa. Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia s radosťou otvorím Svätú bránu. Pri tej príležitosti sa stane Bránou milosrdenstva, a ktokoľvek ňou prejde, bude môcť zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, odpúšťa a dáva nádej.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok