Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

20.04.2015

….sa uskutoční v sobotu 9. mája 
Motto púte: S radosťou putujme s Bohuzasvätenými osobami k prameňu Božieho milosrdenstva a zobuďme svet.
Hlavný celebrant: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita


Program:
09:00 Otvorenie púte, privítanie pútnikov

09:30 Modlitba posvätného ruženca s rehoľníkmi, ktorí budú putovať do Krakova

10:30 Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou

12:30 Obedná prestávka – hudobno-slovné pásmo k 95. výročiu narodenia slovanského pápeža Jána Pavla II.
13:30 Koncert gospelových piesní: Kapucíni & Stanley

14:30 Predstavenie aktivít Rádia Lumen na nasledujúce dni

14:45 Príprava na hodinu milosrdenstva

15:30 Poďakovanie, požehnanie devocionálií, rozlúčka

 

20.04.2015

sestry Faustíny Kowalskej si pripomíname vo štvrtok 30. apríla. Kanonizoval ju dnes uz svätý pápež Ján Pavol II. počas nedele Božieho milosrdenstva v jubilejnom roku 2000 v Ríme.

 

 

18.04.2015

V súvislosti s veľkonočným obdobím sa bude 26. apríla v Kostole sv. Františka z Assisi v Brehove a jeho filiálkach konať duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva. Duchovnú obnovu budú so súhlasom pátrov minoritov viesť sestry z hrušovskej komunity. Srdečne pozývame!


 

14.04.2015

S našou kongregáciou úzko spolupracuje občianske združenie Pre Faustínum. Združenie sa sebe vlastným spôsobom podieľa na realizácii našej rehoľnej charizmy. 

 

Členovia združenia ďakujú všetkým prispievateľom za minuloročnú pomoc, podporu a priazeň.

Činnosť združenia Pre Faustínum môžete podporiť na č. účtu: 2909452753/0200.
Dokumenty:  potvrdenie  vyhlasenie 
13.04.2015

Sú chvíle, v ktorých sme ešte mocnejšie povolaní, aby sme upreli svoj pohľad na milosrdenstvo, aby sme sa aj my sami stali účinným znamením Otcovho pôsobenia. Preto som vyhlásil Mimoriadne jubileum milosrdenstva ako milostivý čas pre Cirkev, aby sa stalo svedectvo veriacich silnejším a účinnejším.

Svätý rok sa začne 8. decembra 2015, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Táto liturgická slávnosť naznačuje spôsob Božieho konania už od prvopočiatku našich dejín. Po hriechu Adama a Evy Boh nechcel ponechať ľudstvo osamotené a v područí zla. Preto myslel na Máriu a chcel ju svätú a nepoškvrnenú v láske (porov. Ef 1,4), aby sa stala Matkou Vykupiteľa človeka. Na závažnosť hriechu Boh odpovedá plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo bude vždy väčšie ako každý hriech a nik nemôže obmedziť Božiu lásku, ktorá odpúšťa. Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia s radosťou otvorím Svätú bránu. Pri tej príležitosti sa stane Bránou milosrdenstva, a ktokoľvek ňou prejde, bude môcť zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, odpúšťa a dáva nádej.


Čítať ďalej...

13.04.2015

Na sviatok Božieho milosrdenstva putovalo do Sanktuária v Krakove okolo 150 000 pútnikov zo 41 krajín sveta, napr. z Argentíny, Austrálie, Brazílie, Etiópie, Indie, Libanonu, Peru, Singapuru či Venezuely. Sväté omše koncelebrovalo 219 kňazov a spovedalo 110 kňazov. Najpočetnejšou skupinou pútnikov zo zahraničia boli pútnici zo Slovenska.

 

09.04.2015

Vo štvrtok 19. marca sme obnovili internetový obchod nášho vydavateľstva Misericordia. Na adrese www.misericordia.faustyna.pl si môžete objednať publikácie, obrazy, obrázky, liturgické predmety, náboženské a darčekové predmety aj po slovensky. Objednávať je možné aj zo zahraničia; poštovné na Slovensko  je 64,- zl.

 

 

08.04.2015

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva (15:00 hod.) na tohtoročnú Nedeľu Božieho milosrdenstva 12. apríla. Text obsahuje rozjímanie, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj vo Svätyni Božieho milosrdenstva v krakovských Lagiewnikoch. Slovenský preklad má schválenie Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského biskupa.


Čítať ďalej...

07.04.2015

Srdečne pozývame na kazdoročnú duchovnú obnovu pred sviatkom milosrdenstva do Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach od 10. – 12. aprila. Obnovu na pozvanie vdp. dekana Petra Nováka vedú sestry z košickej komunity. 


Čítať ďalej...

07.04.2015

V sobotu 11. 04. 2015 sa v Prešove koná arcidiecézne stretnutie mládeže s arcibiskupom Mons.Bernardom Boberom. Naše sestry z Nižného Hrušova sa spolu s mladými z farnosti zapoja do workshopov  „Rehoľné EXPO Košickej arcidiecézy".  

 


Späť na začiatok