Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.04.2020

Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. (...) Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem  (Ž 28, 1-2; 7).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia.


10.04.2020

V Nedeľu Božieho milosrdenstva 19. apríla bude Sv. Otec František sláviť sv. omšu o 11.00 hod. v Kostole Santo Spirito in Sassia neďaleko Vatikánu. Pri tomto chráme sa nachádza prvé Centrum duchovnosti Božieho milosrdenstva v Taliansku a aj náš prvý zahraničný kláštor. Viac na webstránke: www.divinamisericordia.it.

 

10.04.2020

16. † Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).

 

09.04.2020

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach (Ž 103, 8-14).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná cena. Preto nech každá duša dôveruje Pánovmu umučeniu, nech dúfa v milosrdenstvo. Boh svoje milosrdenstvo nikomu neodmietne. Nebo a zem sa pominú, ale Božie milosrdenstvo sa nevyčerpá. Aká radosť horí v mojom srdci, keď vidím tú tvoju nepochopiteľnú dobrotu, ó, Ježišu môj!


05.04.2020

Streda vo Veľkom týždni. Moje srdce túži po Bohu, túži sa s ním spojiť. Akýsi strach preniká moju dušu a zároveň nejaký plameň lásky rozpaľuje moje srdce. V mojom srdci sú spojené láska i utrpenie. Pocítila som vo svojom tele veľké bolesti, ale cítim, že Pán ma posilňuje, lebo inak by som to nezniesla. Ó, Ježišu môj, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdlivé srdcia kajali a navrátili sa k tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský Veľkňaz, nech ich sila tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel diablových, ktoré neprestajne nastavuje na kňazské duše. Nech moc tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo ty všetko môžeš (Den. 1050-1052).

Môžeme opakovať ako sestra Faustína: Akýsi strach preniká našu dušu a zároveň malý plameň lásky rozpaľuje naše srdce. V našom srdci sa spája láska a utrpenie. Pán nás posilňuje, lebo inak by sme to všetko nezniesli...

Veď tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré!


04.04.2020

K verzus K – Korunka verzus Koronavírus. Neviditeľná zbraň proti neviditeľnému nepriateľovi. Pozývame vás k duchovnému boju a ku každodennému modlitebnému útoku.

Ako čítame v Denníčku sv. Faustíny, Pán nám dal veľké prisľúbenia spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva: Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť (Den. 1541),  (...) ak to bude v zhode s mojou vôľou (Den. 1731). Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne (Den. 929). Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti (Den. 754).

Na druhej strane tu okrem veľkých Ježišových prisľúbení máme, žiaľ, aj „veľké prisľúbenia“ koronavírusu: každý deň asi 80 000 nových chorých, denne okolo 3000 mŕtvych, nespočetné množstvo starších ľudí odsúdených na smrť, nehovoriac o počte vyčerpaných a unavených lekárov a zdravotníckych pracovníkov...

Ako povedal pápež František: Modlitba a tichá služba – toto sú naše víťazné zbrane.

Preto vás pozývame k dôveryplnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva spojenej so skutkami milosrdenstva. Každý deň za iný štát, počínajúc od tých, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou.04.04.2020

Plesaj, nebo, a jasaj, zem, plesaním zaznejte, vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednymi sa zľutúva. Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.  Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou (Iz 49, 13-16).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Moje milosrdenstvo je väčšie než tvoja úbohosť i úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu?

Skôr, ako som stvoril svet, miloval som ťa láskou, ktorú tvoje srdce dnes zakúša a po celú večnosť sa moja láska nikdy nezmení.

Jeden úkon čistej lásky voči mne je mi milší než tisíc chválospevov.


04.04.2020

8. † Dnes cítim vo svojej duši priepasť úbohosti. Túžim sa priblížiť k svätému prijímaniu ako k prameňu milosrdenstva a ponoriť sa celá do tohto oceánu lásky. Keď som prijala Ježiša, utonula som v ňom ako v priepasti nepreniknuteľného milosrdenstva, a čím väčšmi som cítila svoju úbohosť, tým viac silnela moja dôvera k nemu. V tomto ponížení som zotrvala celý deň (Den. 1817).

 

03.04.2020

Ďakujme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do nášho spoločného duchovného boja K verzus K - modlitba korunky verzus koronavírus. Prinášame vám rozpis krajín podľa počtu nakazených, za ktoré sa budeme modliť v nasledujúcich dňoch:


UTOROK - Taliansko
STREDA - Čína
ŠTVRTOK - Španielsko
PIATOK - Nemecko
SOBOTA - Francúzsko
NEDEĽA - Veľká Británia
 
03.04.2020

6. † Dnes je moja príprava krátka. Mocná a živá viera takmer pretrháva závoj lásky. Božia prítomnosť preniká moje srdce ako lúč slnka krištáľ. Vo chvíli, keď prijmem Boha, celá moja bytosť je pohrúžená doňho. Zmocňuje sa ma úžas a obdiv, keď vidím veľkú Božiu velebnosť. Ponížene prichádza k tej, ktorá je samou úbohosťou. Z mojej duše vytryskuje vďačnosť za všetky milosti, ktoré mi udeľuje, zvlášť za milosť povolania do svätej služby jemu samému (Den. 1814).

 


Späť na začiatok