Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

12.10.2017

Nedeľné podobenstvo nám hovorí o Božom kráľovstve ako o svadobnej hostine (porov. Mt 22,1-14). Protagonistom je kráľov syn, ženích, v ktorom ľahko rozpoznáme Ježiša. V podobenstve sa však vôbec nehovorí o neveste, ale o mnohých tých, čo boli pozvaní, žiadaní a očakávaní: to oni si mali obliecť svadobný odev. Týmito pozvanými sme vlastne my, my všetci, lebo Pán túži s každým z nás „sláviť svadobnú hostinu. Svadobnou hostinou sa slávnostne začína spoločenstvo na celý život: a presne takéto spoločenstvo Boh veľmi túži mať s každým jedným z nás. Náš vzťah s ním teda nemôže byť iba vzťahom, aký majú oddaní poddaní k svojmu kráľovi, verní služobníci k svojmu pánovi alebo usilovní žiaci k učiteľovi, ale predovšetkým má byť vzťahom milujúcej nevesty k svojmu ženíchovi. Inými slovami, Pán po nás túži, hľadá a pozýva nás, a neuspokojí sa s tým, že si budeme iba plniť povinnosti či dodržiavať jeho prikázania. On chce s nami viesť pravé spoločenstvo života, vzťah založený na dialógu, dôvere a odpustení.


Čítať ďalej...

10.10.2017

Panna Mária a tajomstvo Eucharistie - tak znie téma trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci od 20. - 22. októbra. Exercície vedie don Marián Maťaťa SDB a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Srdečne vás pozývame!

Ak by ste sa na duchovné cvičenia nemohli dostaviť, oznámte nám to bezodkladne!


Čítať ďalej...

10.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel pristaviť pri tom rozmere nádeje, ktorým je bdelé očakávanie. Téma bdelosti je  jednou z hlavných línií Nového zákona. Ježiš svojim učeníkom káže: «Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope» (Lk 12,35-36). V tomto čase, nasledujúcom po Ježišovom zmŕtvychvstaní, v ktorom sa neustále striedajú chvíle pokoja s chvíľami úzkosti, kresťania nikdy nespohodlnejú. Evanjelium odporúča, aby sme boli ako sluhovia, ktorí sa nikdy neukladajú na spánok, kým sa ich pán nevráti. Tento svet si vyžaduje našu zodpovednosť a my ju na seba preberáme všetku, a to s láskou.


Čítať ďalej...

10.10.2017

V dňoch od 12. do 14. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutoční každoročný zjazd sestier predstavených všetkých našich kláštorov. Zjazd bude viesť generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Zavŕšením zjazdu i Fatimského roka bude celonočné bdenie zo 14. na 15. októbra v kláštornej kaplnke.

 

09.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!


Liturgia tejto nedele nám predkladá podobenstvo o vinohradníkoch, ktorým hospodár zverí vinicu, ktorú vysadil, a potom odcestuje (porov. Mt 21,33-43). Takto sa preveruje spoľahlivosť týchto vinohradníkov: je im zverená vinica, ktorú majú udržiavať, postarať sa, aby zarodila a odovzdať hospodárovi úrodu. Keď prišiel čas oberačky, pán posiela svojich sluhov, aby zhromaždili ovocie. No vinohradníci zaujímajú vlastnícky postoj: nepovažujú sa za jednoduchých správcov, ale za vlastníkov, a odmietajú odovzdať úrodu. Sluhov zbijú, ba dokonca i zabijú. Pán prejavuje voči nim trpezlivosť: posiela iných sluhov, početnejších ako tí prví, ale výsledok je rovnaký. Nakoniec sa vo svojej trpezlivosti rozhodne poslať vlastného syna. Ale tí vinohradníci, uväznení vo svojom vlastníckom správaní, zabijú aj syna, mysliac si, že takto sa zmocnia dedičstva.

Čítať ďalej...

08.10.2017

V bazilike Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch sa začalo s montážou nového organu. Pôjde o píšťalový organ v duchu francúzskeho romatizmu. Bude trojmanuálový s pedálom a bude to jediný v Poľsku organ s halotronovou traktúrou. Ako povedal rektor baziliky Mons. František Šlusarczyk organ nemá ambíciu byť najväčším či najbohatším organom v Poľsku.


05.10.2017

Pravidelné sv. omše za všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum ako aj za všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva sú slúžené každú tretiu nedeľu v mesiaci v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP o 15.30 hod. Najbližšie 19. novembra.

Po sv. omši pozývame na faru všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznať duchovnosť sv. sestry Faustíny.

 

03.10.2017

V nedeľu 8. októbra sme otvorili najmladšiu formačnú skupinu združenia Faustínum vo Farnosti sv. Michala archanjela v Prievaloch v Bratislavskej arcidiecéze. Pravidelnú štvorročnú formáciu tam bude viesť vdp. farár Artur Ciepielski. 

 

02.10.2017

Každá druhá nedeľa v mesiaci patrí pravidelným formačným stretnutiam členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Piešťanoch. Stretávajú sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie pri exercičnom dome jezuitov. Stretnutia vedie páter Ivan Bunček SJ. V nedeľu 8. októbra sa stretnutia zúčastnia aj sestry z našej košickej komunity.

 

02.10.2017

Formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum pokračujú v novom školskom roku aj v Prešove. Stretnutia tam vedú vdp. Jozef Heské a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM z hrušovskej komunity. Najbližie stretnutie bude v utorok 10. októbra o 16.00 hod. v prietoroch Katolíckeho kruhu pri konkatedrále sv. Mikuláša. Srdečne pozývame aj nových záujemcov.

 


Späť na začiatok