Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

23.04.2020

Jeden z posledných listov sr. Faustíny Kowalskej, napísaný rodnej sestre Eugénii počas veľkonočného obdobia, by mohol byť adresovaný každému z nás v tomto období pandémie...

 

12. apríl 1938. Krakov:

„Milovaná sestra Eugénia!

Posielam Ti srdečný a úprimný pozdrav: Radostné Aleluja.

Nech Ti je sám Boh všetkým, nech celá Tvoja duša utonie v ňom, lebo on je najväčšie Dobro, okrem neho niet šťastia. Nech veľkonočný deň naplní Tvoje srdce veľkou radosťou a láskou, nech sa dokáže tešiť uprostred protivenstiev a krížov. Som zvedavá, ako sa Ti darí? Pozri, ako čas letí, mne sa neraz zdá, akoby sme sa práve rozlúčili, a to už ubehlo toľko času! Ale to je dobre, lebo sme bližšie k večnosti. Zveruj ma často Pánu Ježišovi, aby som verne plnila jeho svätú vôľu, lebo dobre vieš, že kto viac dostal, od toho sa bude aj viac vyžadovať.

Som chorá a nemôžem už nič robiť, môžem sa už len modliť, veľmi túžim stretnúť sa už s Bohom. Som úplne odovzdaná do Božej vôle, ako chce Boh, tak nech sa stane.

Napriek veľkej starostlivosti drahých predstavených o moje zdravie mi ubúdajú sily, ale vôbec sa tým netráp. Boh tak chce, a to musí stačiť.

Srdečne Ťa pozdravujem a vkladám do Božieho Srdca.

Úprimne oddaná - sr. M. Faustína“.


 

22.04.2020

14. † Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Pána, ktorý môže všetko. Môže ma urobiť dokonalou a svätou. Veľmi sa pripravujem na jeho príchod a tu sa vynorila otázka, ako mu to poviem. Ihneď som ju zavrhla. Poviem mu to tak, ako mi nadiktuje srdce. Keď som prijala Ježiša v Eucharistii, moje srdce zvolalo z celej sily: „Ježišu, premeň ma na druhú hostiu. Chcem byť živou hostiou pre teba. Ty si veľký Pán, Všemohúci, ty mi môžeš dať túto milosť.” Pán mi odpovedal: – Si živou hostiou, milou nebeskému Otcovi, ale rozmýšľaj – čím je hostia – obeta, a teda...? Ó, môj Ježišu, chápem význam hostie, chápem, čo znamená obeta. Túžim byť pred tvojou velebou živou hostiou, to znamená živou obetou, ktorá každý deň horí na tvoju slávu. Keď moje sily začnú slabnúť, sväté prijímanie ma podrží a dá mi silu. Naozaj sa bojím dňa, v ktorom by som neprijala Eucharistiu. Moja duša čerpá zvláštnu silu zo svätého prijímania. Ó, živá hostia, svetlo mojej duše! (Den. 1825 a 1826).

 

20.04.2020

Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka v Nedeľu Božieho milosrdenstva 19. apríla 2020, ktorú celebroval vo Svätyni Božieho milosrdenstva neďaleko Vatikánu.

Minulú nedeľu sme slávili zmŕtvychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami zmŕtvychvstania jeho učeníka. Prešiel týždeň, týždeň, ktorý učeníci – aj napriek tomu, že videli Zmŕtvychvstalého – strávili v strachu, «za zatvorenými dverami» (Jn 20,26), bez toho, aby dokázali o zmŕtvychvstaní presvedčiť čo i len jediného chýbajúceho, Tomáša. Čo robí Ježiš tvárou v tvár tejto ustráchanej nedôvere? Vracia sa, stavia sa do tej istej pozície, «doprostred» učeníkov a opakuje rovnaký pozdrav: «Pokoj vám!» (Jn 20,19.26).

Začína odznova. Zmŕtvychvstanie učeníka sa začína tu, od tohto verného a trpezlivého milosrdenstva, od zistenia, že Boh sa neunaví vystieraním ruky k nám, aby nás pozdvihol z našich pádov. Chce, aby sme ho videli takto: nie ako nejakého pána, s ktorým si musíme vyrovnať účty, ale ako nášho Otecka, ktorý nás vždy pozdvihne.


Čítať ďalej...

20.04.2020

V stredu 22. apríla si pripomenieme 93. výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska. Stala sa tak dekrétom pápeža Pia XI. Celebre apud slovacam gentem.

Keď som počas vešpier ďalej rozmýšľala o tom, ako je pomiešané utrpenie s milosťou, začula som hlas najsvätejšej Matky: „Pozri, dcéra moja, aj keď som bola povýšená za Matku Boha, predsa sedem mečov bolesti preniklo moje srdce. Nebráň sa, všetko znášaj pokorne, sám Boh ťa bude brániť” (Den. 786).

Ó, Mária, dnes strašný meč prenikol tvoju svätú dušu. Okrem Boha nikto nevie o tvojej bolesti. Tvoja duša sa nezlomila, ale je statočná, lebo je s Ježišom. Sladká Matka, spoj moju dušu s Ježišom, lebo iba vtedy vydržím všetky skúšky a ťažkosti. Jedine v spojení s Ježišom budú moje malé obety milé Bohu. Najsladšia Matka, poúčaj ma o vnútornom živote, nech ma meč bolesti nikdy nezlomí. Ó, čistá Panna, vlej do môjho srdca statočnosť a stráž ju (Den.  915).

 

19.04.2020

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, odpočinutie a pokoj sŕdc uprostred strachu – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji – dôverujem ti.


Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom.

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.


18.04.2020

13. † Dnes sa moje srdce chveje od radosti. Veľmi túžim, aby Ježiš prišiel do môjho srdca. Cnie sa mi za ním, moje roztúžené srdce sa rozpaľuje čoraz väčšou láskou. Keď Ježiš prišiel, vrhla som sa mu do náručia ako malé dieťa. Povedala som mu o svojej radosti. Ježiš počúval moje výlevy lásky. Keď som ho prosila o prepáčenie, že som sa nepripravila na sväté prijímanie, lebo som ustavične myslela na to, aby som mu čo najrýchlejšie povedala o svojej radosti, Ježiš mi odpovedal: – Najmilšia mi je taká príprava, s akou si ma dnes prijala do srdca. Dnes zvlášť žehnám tejto tvojej radosti. Nič ti tú radosť v dnešný deň neskalí... (Den. 1824).


 

17.04.2020

Kedy viem, že moja ľútosť je dokonalá? Aký je správny motív mojej ľútosti?

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: 1492 Ľútosť (nazývanú aj skrúšenosť) majú podnecovať dôvody, ktoré pochádzajú z viery. Ak sa ľútosť rodí z lásky k Bohu, volá sa „dokonalá“; ak sa zakladá na iných dôvodoch, volá sa „nedokonalá“.

Sv. sestra Faustína odporúča: Nakoľko to bude možné z Božej milosti, vždy sa budem cvičiť v dokonalej ľútosti. Tejto ľútosti budem venovať viac času. (...) Budem sa cvičiť v ľútosti. Nielen pri spovedi, ale pri každom spytovaní svedomia si budem vzbudzovať dokonalú ľútosť, zvlášť večer pred spaním. (...) Ľútosť som si vzbudila ihneď, lebo mám zvyk i pri najmenšom prehrešku cvičiť sa v ľútosti (Den. 225, 377 a 612).


Čítať ďalej...

16.04.2020

V pravom stĺpci našej webstránky sme pre vás pripravili nové okienko s názvom Sledujte nás.

Aj naša kongregácia už má svoj kanál na YouTube. Postupne tam budeme pridávať nové videá.

Dnes má premiéru upravená poézia sv. Faustíny, v podaní Moniky Hilmerovej.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.


13.04.2020

Na Veľký piatok sa každoročne začína novéna pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Ponúkame Vám jej plné znenie. Novéna spočíva v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva počas 9 dní. Môžeme ju obohatiť aj textami z Denníčka, ktoré nadiktoval Pán Ježiš  sv. Faustíne Kowalskej na jej osoh a dal prisľúbenia týkajúce sa aj ostatných ľudí.

 

Čítať ďalej...

13.04.2020

S veľkonočnou radosťou a nádejou pokračujme v našom duchovnom boji K verzus K - korunka Božieho milosrdenstva a koronavírus. Verme, že tak, ako pribúda počet nakazených, pribúda aj počet modliacich sa... Nech sme medzi nimi aj my!


Pondelok - BRAZÍLIA

Utorok - PORTUGALSKO

Streda - RUSKO

Štvrtok - IZRAEL

Piatok - JUŽNÁ KÓREA

Sobota - ŠVÉDSKO

Nedeľa - INDIA

 


Späť na začiatok