Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

19.01.2016

Na pozvanie vdp. Ľuboša Laškotyho budú naše sestry z hrušovskej komunity viesť od 22. - 24. januára víkendovú duchovnú obnovu vo Farnosti sv. Martina v Trstenej. V programe sú katechézy pre deti, mládež, manželov a seniorov, spoločné adorácie a modlitby sv. ruženca a korunky počas hodiny milosrdenstva. 

16.01.2016

Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (1 Pt 2,9) je názov témy tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý prežívame od 18. do 25. januára. Tieto dni sú navrhnuté tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie). Na téme pre tohtoročné materiály pracovala skupina predstaviteľov z rozličných častí Lotyšska zvolaná arcibiskupom v Rige Zbignevom Stankevičsom.

 

07.01.2016

Svätý Otec František radí:

Prejdenie Svätou bránou je znamením pravého obrátenia nášho srdca. Keď budeme prechádzať Svätou bránou, je dobré si uvedomiť, že máme mať dokorán otvorenú aj bránu nášho srdca. Stojím pred Svätou bránou a prosím: „Pane, pomôž mi otvoriť dokorán bránu môjho srdca!“ Svätý rok by sa minul účinku, keby sme bránou nášho srdca nenechali prejsť Krista, ktorý nás pohýna smerom k ostatným, aby sme im priniesli jeho samého a jeho lásku. Preto, tak ako zostáva otvorená Svätá brána, pretože je znakom nášho prijatia zo strany samého Boha, tak by mala byť stále otvorená dokorán aj naša brána, brána srdca, aby nikto nezostal vylúčený. Ani ten alebo tá, čo ma irituje: nikto.


Čítať ďalej...

07.01.2016

Od 14. januára bude kláštorná kaplnka v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove po skoro trojmesačných reštauračno-inštalačných prácach opäť otvorená. V kaplnke bola obnovená vnútorná výmaľba stien a inštalované nové osvetlenie. Ostáva už len zreštaurovať a impregnovať hlavný oltár Matky Božieho milosrdenstva, ale aj napriek tomu bude kaplnka otvorená denne od 6.00 - 21.00 hod.

 

05.01.2016

6. 1. 1937 Dnes počas svätej omše som sa nevdojak ponorila do nekonečnej Božej veleby. Veľká Božia láska zalievala moju dušu. V tejto zvláštnej chvíli som poznala, ako veľmi sa Boh – ten Pán Pánov – kvôli mne uponížil. A čo som ja, úbohá, že sa takto stýkaš so mnou? Úžas, ktorý sa ma zmocnil po tejto zvláštnej milosti, trval veľmi živo celý deň (Den. 870).

Nepochopiteľná láska! Niet väčšej lásky, ako keď sa Boh stáva človekom, aby mňa urobil Bohom. Nestvorený stal sa stvoreným človekom. Nehmatateľného sa môžeme dotýkať...

 

Mnohí ľudia sa chceli stať bohmi...

Boh sa však stal človekom!

 

Buď ako Boh!

Staň sa človekom...

 

02.01.2016

Prinášame Vám nový rozpis pravidelných sv. omší v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Zmenil sa čas sv. omše o 10.00 hod. cez týždeň v bazilike a pridali sme sv. omšu o 12.00 hod.

 

Cez týždeň:

kláštorná kaplnka: 6.30, 17.00 hod.

bazilika:  9.00, 10.30, 12.00, 15.20, 18.00 hod.

V nedeľu:

kláštorná kaplnka: 7.00, 8.30, 19.00 hod.

bazilika:  9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.20, 18.00 hod.

 

31.12.2015

1. január je Svetovým dňom pokoja. Zriadil ho pápež Pavol VI. v roku 1967. Preto Vás zvlášť v tomto mesiaci pozývame k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete a v každom ľudskom srdci. V tomto roku milosrdenstva chceme spolu s Vami premodliť svet slovami korunky Božieho milosrdenstva. V januári sa budeme modliť za týchto 16 štátov: 

Belize, Benin, Bhután, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunej, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Cyprus, Čad, Česko, Čína. 


30.12.2015

V tomto milostivom roku, píše Svätý Otec František, nemôžeme ujsť pred Pánovými slovami, veď na základe nich budeme súdení: či sme dali jesť hladnému a piť smädnému. Či sme prichýlili pocestného a zaodeli nahého. Či sme si našli čas, aby sme navštívili chorého alebo väzňa (porov. Mt 25, 31 – 45). Rovnako sa nás opýtajú, či sme pomohli odstrániť pochybnosti, ktoré sú často zdrojom strachu a osamelosti; či sme boli nablízku tým, ktorí sú osamelí a smutní; či sme odpustili tým, ktorí nás urazili, a či sme odmietli každú nevraživosť a nenávisť, ktoré vedú k násiliu; či sme boli trpezliví podľa vzoru Boha, ktorý má s nami takú veľkú trpezlivosť; a konečne, či sme zverovali v modlitbe Pánovi svojich bratov a sestry. V každom z týchto „najmenších“ je prítomný sám Kristus. Jeho telo sa stáva znova viditeľným, ako telo zmučené, doráňané, bičované, vyhladnuté, na úteku... aby sme ho spoznali, dotýkali sa ho a starali sa oň. Nezabudnime na slová sv. Jána z Kríža: „Na súmraku života budeme súdení z lásky.“

29.12.2015

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. (...) Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku, lebo možno vo chvíli, keď mi podáš kalich, moje srdce nebude schopné ti ďakovať (Den. 1449).


Požehnaný, milostiplný a pokojný nový rok 2016

Vám želajú a vyprosujú


sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva


27.12.2015

V posledných dňoch roka ďakujeme tomu, ktorý medzi nás neprišiel ako hosť, ale ako jeden z nás, za každého z vás, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo vyprosujúce a ohlasujúce Božie milosrdenstvo. Chceme vám zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec, nekonečne bohatý na milosrdenstvo, hojne odmení vašu štedrosť.

Za každého z vás sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva a každý tretí štvrtok v mesiaci je o 18.00 hod. za vás slúžená svätá omša.

Vaše sestrySpäť na začiatok