Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

08.12.2015

8. decembra Svätý Otec František otvoril Svätú bránu na Vatikánskej bazilike, čím Cirkev vstúpila do slávenia Jubilejného roka milosrdenstva. Ako oznámil Otec vo svojej bule Misericordiae vultus, Jubileum potrvá do 20. novembra 2016. Slávnostnú svätú omšu na Námestí sv. Petra Svätý Otec slávil o 9.30 hod.

V nasledujúcu nedeľu 13. decembra budú otvorené Sväté brány vo všetkých katedrálach na svete.

 

07.12.2015

Na pozvanie vdp. farára Artura Ciepielského sa od 11. - 13. decembra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Michala Archanjela v Prievaloch. Duchovnú obnovu na tému: So sv. Faustínou - k prameňom Božieho milosrdenstva bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM.


Čítať ďalej...

06.12.2015

V novom Roku milosrdenstva sa na pozvanie vdp. farára Petra Petreka vo Farnosti sv. Antona v Spišskej Belej uskutoční trojdňová duchovná obnova. Obnovu o milosrdnom Otcovi budú v dňoch od 12. - 14. decembra viesť sestry z košickej komunity.Čítať ďalej...

05.12.2015

Ako možno dejiny utrpenia zlúčiť s Božím milosrdenstvom a Božou všemohúcnosťou? Už v antike existovala námietka: ak je Boh dobrý, ale nie je všemohúci a nedokáže zabrániť zlu, tak potom nie je Bohom; ak je všemohúci, ale nie je dobrý, čiže mohol by, ale nechce brániť zlu, tak je zlým démonom. Jediná presvedčivá odpoveď, ktorú môžeme ponúknuť je náš súcit, blízkosť, pomoc. Musíme preukazovať milosrdenstvo. Často zabúdame, že konkrétnou podobou Božieho milosrdenstva vo svete je ľudské milosrdenstvo. Boh nás predišiel. On začal...

 

Čítať ďalej...

04.12.2015

V talianskom týždenníku Credere, ktorý je oficiálnym časopisom Jubilea milosrdenstva, Svätý Otec František vysvetlil, čo ho primälo k zdôrazneniu témy milosrdenstva.

Téma milosrdenstva sa silne zdôrazňuje v živote Cirkvi počnúc Pavlom VI. Bol to pápež Ján Pavol II., ktorý ju mocne podčiarkol s Dives in misericordia, s kanonizáciou svätej Faustíny a ustanovením sviatku Božieho milosrdenstva vo veľkonočnej oktáve. V tejto línii som cítil, že je to ako Pánova túžba ukázať ľuďom svoje milosrdenstvo. Neprišlo to teda na um mne, ale nadväzujem na relatívne nedávnu tradíciu, aj keď existovala vždy. A uvedomil som si, že bolo potrebné urobiť niečo, aby sa v tejto tradícii pokračovalo.

Čítať ďalej...

01.12.2015

Bazilika Božieho milosrdenstva bude jubilejným chrámom milosrdenstva, v ktorom budeme môcť získať úplné odpustky pre seba, pre blížnych a pre zosnulých. Slávnostné otvorenie tzv. Brány milosrdenstva sa uskutoční 13. decembra o 15.00 hod. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na slávnostnú sv. omšu, ktorú po hodine milosrdenstva bude celebrovať krakovský kardinál Stanislav Dziwisz.


01.12.2015

Na prvú adventná nedeľa sme pre ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva pripravili posledný turnus trojdňových duchovných cvičení v už zasneženom prostredí Vysokých Tatier. Tentokrát sme v skupine okolo 50 osôb spolu s o. Martinom Novotným a sr. Faustiou Szabóovou KMBM uvažovali o úlohe Panny Márie ako tej, ktorá nás privádza k prameňom Božieho milosrdenstva. Sme veľmi rady, že medzi nás zavítali ľudia rôznych vekových kategórií, a takto sme mohli vytvoriť spoločenstvo  osôb, ktoré túžia zvlášť v blížiacom sa Roku milosrdenstva

Čítať ďalej...

01.12.2015

Vrámci príprav na Mimoriadny rok milosrdenstva budú naše sestry z kláštora v Nižnom Hrušove vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke. V nedeľu 6. decembra sa na pozvanie vdp. Kamila Mižáka prihovoria veriacim po hodine milosrdenstva.


28.11.2015

Slová ako milosrdenstvo a súcit už všade vyšli z módy a znejú nám sentimentálne.

Ošúchali sa, pôsobia zastarane a zapadli prachom.

Boh nás vo svojom milosrdenstve berie vážne; nechce nás obrať o našu slobodu a obísť nás. Na nás je rozhodnutie a odpoveď na ponuku Božej lásky. Láska sa môže a bude o druhého uchádzať, nútiť ho nemôže a nechce. Božia láska chce byť tiež opätovaná; no človek ju môže ignorovať a odmietnuť. Pretože sme stvorení pre Božiu lásku, jej odmietnutie je sebanegáciou človeka a jeho nešťastím.


Čítať ďalej...

28.11.2015

Vo štvrtok 3. decembra bude sr. M. Pavla a sr. Jana Mária z hrušovskej komunity viesť duchovnú obnovu vo farnosti Likavka a filiálke Martinček. Na pozvanie vdp. Jozefa Skurčáka sa po hodine milosrdenstva spojenej s korunkou Božieho milosrdenstva prihovoria veriacim vrámci príprav na Svätý rok milosrdenstva.

 


Späť na začiatok