Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

05.04.2018

Iba raz v roku!

...A už túto nedeľu! Najväčší prísľub samého Krista je jasný: úplné odpustenie všetkých vín a trestov za hriechy. Čo máme urobiť, aby sme túto milosť získali? Je to jednoduché – dôverovať Bohu a prijať ho s čistým srdcom vo sv. prijímaní. Máme sa nechať premieňať jeho milosrdnou láskou a preukázať ju aj iným. Nech sa v nás oslávi jeho nekonečné milosrdenstvo!

Tento sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Získa ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.  V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

 

 

04.04.2018

Prinášame vám aj program slávenia sviatku milosrdenstva vo farnosti Božieho milosrdenstva v Ladcoch:

V sobotu 7. apríla - krížová cesta na hore Butkov o 14:30 hod., po nej sv. omša v kaplnke Božieho milosrdenstva v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

V nedeľu 8. apríla -  o 7:15 hod. modlitba posvätného ruženca.

Sv. omše v kostole Božieho milosrdenstva: o 8:00 hod. a o 10:30 hod. slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať vdp. Daniel Dian, šéfredaktor časopisu Duchovný pastier.
Po sv. omšiach Vás pozývame na malé agapé.
O 15:00 hod. spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

03.04.2018

Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI:
Vigília sviatku Božieho milosrdenstva - sobota 07. apríla:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
- 18:00 h Svätá omša; po svätej omši požehnanie obrazov Božieho milosrdenstva

- 19:00 h slávnostný ruženec a vešpery

- 20:30 h Cesta svetla
- 21:30 h Začiatok celonočnej adorácie

Nedeľa Božieho milosrdenstva 08. apríla

- 6:30 h Ranné chvály a Eucharistické požehnanie

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

- 9:00 h modlitba sv. ruženca, prednáška sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, korunka Božieho milosrdenstva

10:30 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita;

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva – agapé

 

03.04.2018

Srdečne vás pozývame na slávnosť nedele Božieho milosrdenstva 8. apríla do farského kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove. Program začína už o 8.30 hod. sviatosťou zmierenia, pokračuje  modlitbou sv. ruženca a slávnostnou sv. omšou, ktorú o 10.30 hod. bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie apoštolov Milosrdenstva - sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. Slávnosť zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

 

02.04.2018

Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 08. apríla. Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán sv. omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – sv. omša v bazilike

6.00 hod. - sv. omša v bazilike

8.00 hod. - sv. omša v bazilike

10.00 hod. – sv. omša pred bazilikou, celebruje krakovský metropolita arcibiskup Marek Jendraševský

12.30 hod. - sv. omša v bazilike

15.00 hod. - slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike

16.00 hod. - sv. omša v bazilike

18.00 hod. - sv. omša v bazilike - kard. Stanislav Dziwisz

19.00 hod. - sv. omša v kláštornej kaplnke

 

31.03.2018

Uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou (Den. 1669).

Nech Ježiš, ktorý zomrel na vrchole lásky, pokory, poslušnosti, vernosti a odovzdanosti vôli Otca...

Nech Ten, ktorý nám odvalil balvan k večnému životu...

Nech Ten, ktorý nám sprístupnil nebo, aby sme ho mali na dosah ruky...

naplní vaše srdce veľkonočnou radosťou a silou Ducha Svätého, v ktorej vám bude umožnené odhodlane hlásať jeho milujúcu prítomnosť a nekonečné milosrdenstvo každému človeku.

Nech Zmŕtvychvstalý Pán bude vašou posilou, nádejou i odmenou.

Vyprosujú v modlitbách

Vaše sestry

29.03.2018

Na Veľký piatok sa každoročne začína novéna pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Môžete sa ju modliť v spoločenstve, farskom kostole alebo doma v kruhu rodiny či individuálne. Ponúkame Vám jej plné znenie. Novéna spočíva v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva počas 9 dní. Môžeme ju obohatiť aj textami z Denníčka, ktoré nadiktoval Pán Ježiš  sv. Faustíne Kowalskej na jej osoh a dal prisľúbenia týkajúce sa aj ostatných ľudí.

 

Čítať ďalej...

28.03.2018

Veľký piatok. O tretej hodine som uzrela ukrižovaného Pána Ježiša. Pozrel sa na mňa a povedal: Žíznim. Vtom som uvidela, ako z jeho boku vyšli tie isté dva lúče, ktoré sú na obraze. Zrazu som pocítila v duši túžbu po spáse duší a spaľovaní sa za úbohých hriešnikov. Obetovala som sa s umierajúcim Ježišom za svet večnému Otcovi. S Ježišom, skrze Ježiša a v Ježišovi je moje spojenie s tebou, večný Otče. Na Veľký piatok už Pán Ježiš trpel v duši ináč ako na Zelený štvrtok. O jedenástej mi Ježiš povedal: Hostia moja, ty si úľavou pre moje utrápené srdce. Myslela som, že po týchto slovách moje srdce vzplanie. O tretej hodine som sa modlila tvárou k zemi s rozpaženými rukami za celý svet. Ježiš už končil svoj smrteľný život. Počula som jeho sedem slov. Potom sa pozrel na mňa a povedal: Milovaná dcéra môjho srdca, ty si pre mňa úľavou v strašných mukách.  Keď Ježiš naposledy vydýchol, duša mi pukala od bolesti a dlhší čas som nemohla prísť k sebe. Slzy mi priniesli trochu úľavy. Ten, ktorého si zamilovalo moje srdce, zomiera. Kto pochopí moju bolesť? (Den. 648, 1054-1055; 1058; 1060).


 

28.03.2018

Sobota. Neplač, už netrpím. Za vernosť, s akou si ma sprevádzala v utrpení i v smrti, tvoja smrť bude slávnostná a v tejto poslednej hodine budem pri tebe. Milovaná perla môjho srdca, vidím, že tvoja láska je čistejšia ako láska anjelov, preto čistejšia, lebo bojuješ. Kvôli tebe žehnám svet. Vidím úsilie, na ktoré sa pre mňa podujímaš, a ono nadchýna moje srdce. Po týchto slovách som už neplakala, ale ďakovala som nebeskému Otcovi za to, že nám poslal svojho Syna, i za dielo vykúpenia ľudstva (Den. 1066). 

 

28.03.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel tak trochu pristaviť a uvažovať nad Veľkonočným trojdním, ktoré sa začína zajtra, aby sme prehĺbili to, čo pre nás kresťanov predstavujú tie najdôležitejšie dni liturgického roka. Chcel by som vám však položiť jednu otázku: Ktorý sviatok našej viery je najdôležitejší: Vianoce, či Veľká noc? [Zhromaždenie odpovedá:] Veľká noc! – Viete, že ja som si až do svojich 15 rokov myslel, že sú to Vianoce? Každý sa môže zmýliť... – Je to Veľká noc, pretože je to sviatok našej spásy, sviatok lásky Boha ku nám, oslava, slávenie jeho smrti a zmŕtvychvstania. A preto by som chcel s vami uvažovať nad týmto sviatkom, nad týmito dňami – ktoré sú dňami veľkonočnými – až po Pánovo vzkriesenie. Tieto dni predstavujú slávnostnú pamiatku jediného veľkého tajomstva: smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Trojdnie začína zajtra svätou omšou Pánovej večere a uzatvára sa vešperami Nedele zmŕtvychvstania. Potom nasleduje Veľkonočný pondelok – na oslavu tohto veľkého sviatku, je to jeden deň naviac. Avšak je post-liturgický, ide o rodinný sviatok, je to sviatok spoločnosti.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok