Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

22.05.2018

V sobotu 2. júna sa uskutoční v poradí už 9. metropolitná púť gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť sa začne ďakovným akatistom o 9.15 hod. a bude pokračovať archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. Hlavným sláviteľom a kazateľom bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. O 14.25 hod. si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Blanky Krajčíkovej, ktorá ich zároveň pripraví na modlitbu v hodine milosrdenstva. Program púte ukončí návšteva Centra Jána Pavla II.

 


15.05.2018

V slovenčine vychádza tretia apoštolská exhortácia pápeža Františeka Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte, v ktorej reflektuje povolanie k svätosti a upozorňuje na spôsoby, ako môžeme na túto výzvu odpovedať v dnešnom modernom svete. Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti, píše v úvode Svätý Otec.

Jadrom dokumentu sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.

 

15.05.2018

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Takmer vždy vníma vnuknutia Ducha Svätého. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok (Den. 477). 

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557). 

Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).

 

 

13.05.2018

V sobotu 19. mája sa na hore Butkov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva uskutočnila slávnosť požehnania monumentálnej sochy Panny Márie – Matky milosrdenstva. Slávnosť sa začala modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00, ktorú viedli sestry z našej košickej komunity s mládežou. Po nej Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup požehnal sochu Matky milosrdenstva a následne predsedal slávnostnej Eucharistii, ktorá bola v priamom prenose na webovej stránke: www.krizbutkov.sk

Čítať ďalej...

11.05.2018

V našom vydavateľstve Misericordia sme pre vás pripravili knihu Ruženec so sv. Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Kniha bude dostupná počas tradičnej májovej púte do Skalného sanktuária na hore Butkov pri príležitosti požehnania sochy Matky Božieho milosrdenstva dňa 19. mája v sobotu. Jednotlivé rozjímania o tajomstvách sv. ruženca vychádzajú zo Sv. písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny. Doplnené sú o nádherné obrazy klasickej európskej maľby. Kniha vychádza vo formáte A6.

 

10.05.2018

V sobotu 19. mája sa uskutoční tradičná májová púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Program začne spoločnou krížovou cestou o 13.10 hod., pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva vedenou sestrami z našej komunity v Košiciach a v Krakove a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pred sv. omšou bude požehnaná monumentálna 9-metrová socha Matky milosrdenstva - najväčšia socha Panny Márie v strednej Európe.


Čítať ďalej...

09.05.2018

Tohoročná púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakovských lagiewnikoch pod názvom „Viera v Krista – záruka milosrdenstva“ zhromaždila v sobotu 5. mája okolo 25-tisíc pútnikov z celého Slovenska. Program sa začal o 9:00 hodine príhovorom Mons. Jána Zajaca, emeritného pomocného krakovského biskupa a generálnej vikárky sr. Gracjany Szewcovej z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ktorá je zároveň aj predstavenou krakovského kláštora sestier.

Čítať ďalej...

08.05.2018

Druhé tohtoročné duchovné cvičenia sa konali od 4. - 6. júna v nádhernom jarnom prostredí Vysokých Tatier. Medzinárodná a medzináboženská komunita účastníkov exercícií počas necelých troch dní spoznávala pravú tvár nášho Boha, klamstvá a polopravdy o ňom, jeho bezpodmienečnú lásku a nepochopiteľné milosrdenstvo. Meditujúc nad jedinečnosťou lásky milosrdného otca, ktorú jeho dvaja synovia nechceli vidieť, exercitanti dospeli k túžbe byť ako Otec - milosrdní, láskaví, verní a milujúci. Milujúci všetkých, zvlášť najbližších, v ktorých máme vidieť svojich bratov a sestry - deti jedného Otca. Pretože iba v milosrdenstve sa môžeme podobať nášmu Bohu.


Čítať ďalej...

08.05.2018

Už po deviatykrát sa v stredu 16. mája pod záštitou vdp. dekana Jozefa Dronzeka uskutoční v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove tzv. Deň s Božím milosrdenstvom.  V programe spoločná modlitba liturgie hodín, prednáška vdp. Miroslava Lišku o Božom a ľudskom milosrdenstve a po nej o 12.00 hod. sv. omša. Po obednej prestávke sa stretneme o 14.15 hod. pri prednáške sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, v ktorej sa zamyslíme nad tým, v akého Boha veríme. Po nej nasleduje spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s eucharistickou adoráciou do 16.00 hod. Po skončení programu vás srdečne pozývame na agapé na fare v pivnici U Nikodéma.

Podrobný program na plagáte:


Čítať ďalej...

03.05.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V pokračovaní reflexie nad krstom by som sa dnes chcel pristaviť pri ústredných obradoch, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici.
Zamyslime sa predovšetkým nad vodou, nad ktorou sa vzýva moc Ducha Svätého, aby mala silu znovuzrodiť a obnoviť (porov. Jn 3,5 a Tit 3,5). Voda je kolískou života a rozkvetu, zatiaľ čo jej nedostatok spôsobuje vyhasnutie akejkoľvek plodnosti, ako sa to deje na púšti; voda však môže byť aj príčinou smrti, keď pohlcuje do svojich vĺn alebo keď vo veľkom množstve všetko zaplaví. A napokon, voda má schopnosť umývať, prať a očisťovať.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok