Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

29.04.2020

S dôverou v srdci a s modlitbou na perách pokračujeme v duchovnom boji K verzus K - korunka verzus koronavírus. Nech nás skoro tri milióny chorých v 177 krajinách sveta povzbudzujú k dôveryplnšej a vrúcnejšej modlitbe... 

Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.


Pondelok - BIELORUSKO

Utorok - INDONÉZIA

Streda - DÁNSKO

Štvrtok - UKRAJINA

Piatok - NÓRSKO

Sobota - FILIPÍNY

Nedeľa - ČECHY


29.04.2020

Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. (...) Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem  (Ž 28, 1-2; 7).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia.


29.04.2020

16. † Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).


26.04.2020

Do svojich 15 rokov žila Maureen Diganová normálny zdravý život. Potom ju náhle postihla veľmi vážna, pomalá choroba končiaca smrťou, zvaná Lymfedém dolných končatín. Je to choroba, na ktorú nemajú lieky veľký vplyv a ktorá sa nezmierňuje. V priebehu nasledujúcich 10 rokov, Maureen podstúpila desiatky operácií a bola dlho väznená v nemocnici. Priatelia a príbuzní jej odporučili, aby sa modlila a dôverovala Bohu. Maureen však v prvom rade nemohla pochopiť, prečo Boh na ňu dopustil takú chorobu a úplne stratila vieru v Boha. Napokon, zhoršenie jej zdravotného stavu, si vyžiadalo amputáciu jej nohy. Neskôr lekári odporučili amputovať aj jej druhú nohu. Raz večer, keď bola Maureen v nemocnici, jej manžel pozeral film o Božom milosrdenstve. Vtedy začal byť presvedčený o sile vyliečenia na príhovor svätej Faustíny. Bob presvedčil Maureen a lekárov, aby mohla ísť do svätyne sv. Faustíny v Poľsku. Pricestovali do Poľska 23.marca 1981 a Maureen išla na spoveď, prvý raz odvtedy ako bola malé dievča. Keď prišla do chrámu, cynicky poznamenala: Dobre, Faustína, prišla som sem z ďaleka, teraz niečo urob… Na čo dostala odpoveď: Ak ma žiadaš o pomoc, dám ti ju.


Čítať ďalej...

25.04.2020

Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. Vytrhni ma z rúk zločincov a zachráň pred krvilačníkmi. Pozri, úklady robia na môj život a surovo sa vrhajú na mňa. (...) Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia. Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo (Ž 59, 2-4; 17-18).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého. Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v tvojom Najsvätejšom Srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Ježišovho Srdca.


25.04.2020

V posledný deň mesiaca, vo štvrtok 30. apríla, si pripomenieme 20. výročie svätorečenia apoštolky Božieho milosrdenstva, obyčajne neobyčajnej sestry Márie Faustíny Kowalskej. Pri tejto príležitosti sa sv. Ján Pavol II. takto modlil:

Dnes zakúšam naozaj veľkú radosť, že celej Cirkvi môžem ukázať život a svedectvo sestry Faustíny Kowalskej ako Boží dar pre dnešnú dobu. Božia prozreteľnosť zariadila, že život tejto pokornej dcéry poľskej zeme bol úzko spojený s dejinami 20. storočia, ktoré sa nedávno skončilo. Kristus jej zveril svoje posolstvo milosrdenstva v rokoch medzi prvou a druhou svetovou vojnou.


Čítať ďalej...

25.04.2020

18. apríla sme si pripomenuli 27. výročie beatifikácie sr. Faustíny Kowalskej. Vo štvrtok 30. apríla si pripomenieme 20. výročie jej svätorečenia. Prinášame vám svedectvá zázrakov, ktoré boli použité k vyhláseniu sestry Faustíny za blahoslavebú a svätú. Prvý zázrak zakúsila Američanka Maureen Diganová, ktorú náhle postihla veľmi vážna, pomalá choroba končiaca smrťou, zvaná Lymfedém dolných končatín. Druhý zakúsil americký kňaz poľského pôvodu Ronald Pytel. Nech sú pre nás pvzbudením k viere, že zázraky sa dejú aj dnes.25.04.2020

Pán ma požehnal nádherným uzdravením cez príhovor sv. Faustíny. Moje uzdravenie sa stalo zázrakom pre jej kanonizáciu. Bolo úžasné vidieť, ako sa stala svätou. A teraz bude viac ľudí ako kedykoľvek predtým počuť posolstvo milosrdenstva,“ hovorí.  Moji rodičia sa narodili v Amerike, ale moji starí rodičia pochádzali z Poľska. Ako mladý chlapec si pamätám, že som v našej škole videl obraz Božieho milosrdenstva s nápisom „Jezu, ufam Tobie!“. Až po roku 1987 som sa prvýkrát veľmi dobre zoznámil s oddanosťou Božiemu milosrdenstvu v kaplnke počas púte do Medžugoria. V 1992 roku lekári dali otcovi Ronovi informáciu, že bude žiť nanajvýš tri až päť rokov. V tom čase bol extrémne chudý a bledý so silne poškodeným srdcom. Zázrak nie je len to, že otec Ron žije, ale jeho trvalé ochorenie srdca je preč. V skutočnosti hovorí, že je dnes v lepšom zdraví ako kedykoľvek predtým.


Čítať ďalej...

24.04.2020

15. † Dnes sa moja duša pripravuje na sväté prijímanie ako na svadobnú hostinu, na ktorej všetci účastníci žiaria nevýslovnou krásou. Aj ja som pozvaná na túto hostinu. Nevidím však v sebe tú krásu, ale priepasť úbohosti. A hoci sa necítim hodná zasadnúť k stolu, predsa vojdem pod stôl a pri Ježišových nohách budem žobrať aspoň o omrvinky, ktoré padajú pod stôl. Poznám tvoje milosrdenstvo, preto sa približujem k tebe, Ježišu, lebo skôr sa vyčerpá moja úbohosť, než sa z tvojho srdca vyčerpá zľutovanie. Preto si dnes budem vzbudzovať dôveru v Božie milosrdenstvo (Den. 1827).


23.04.2020

Aj v 2. veľkonočnom týždni vás pozývame zapojiť sa do nášho spoločného duchovného boja K verzus K - modlitba korunky Božieho milosrdenstva verzus koronavírus. Aj keď pandémia viditeľne napreduje, veríme, že hoci neviditeľne, vzrastá aj počet prosiacich o jej ukončenie. Ježišu, dôverujeme ti! Viac ako inokedy...


Pondelok - JAPONSKO

Utorok - ČILE

Streda - POĽSKO

Štvrtok - EKVÁDOR

Piatok - RUMUNSKO

Sobota - SAUDSKÁ ARÁBIA

Nedeľa - PAKISTANSpäť na začiatok