Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

26.10.2017

V stredu 1. novembra bude v našom kláštore vo Walendowe pri Varšave prijatých 5 postulantiek do postulátu. Dievčatá z Poľska, Ruska a Ukrajiny prijme generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Postulát v našej kongregácii trvá od 10 - 20 mesiacov a je prvou etapou rehoľnej formácie.

 

24.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Toto je posledná katechéza na tému kresťanskej nádeje, ktorá nás sprevádzala od začiatku tohto liturgického roka. A uzavriem ju hovoriac o raji, ako cieli našej nádeje. «Raj» je jedným z posledných slov vyslovených Ježišom na kríži, adresovaných dobrému lotrovi. Pristavme sa na chvíľku pri tejto scéne. Na kríži Ježiš nie je sám. Po jeho boku, napravo a naľavo, sú dvaja zločinci. Niekto, prechádzajúc popred tie tri kríže vztýčené na Golgote, si možno s úľavou vydýchol, pomysliac si, že konečne bola vykonaná spravodlivosť, keď takto vydali ľudí na smrť.


Čítať ďalej...

23.10.2017

Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum srdečne pozýva na púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie v Zakopanom v Poľsku v sobotu 28. októbra. Program začína slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod., pokračuje prehliadkou prekrásne ručne zdobeného chrámu, ktorý bol postavený ako ďakovný dar za záchranu života Jána Pavla II. počas atentátu. Po prehladke bude spoločná adorácia a modlitba sv. ruženca v eucharistickej kaplnke.


Čítať ďalej...

21.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium nedele (Mt 22,15-21) nám predstavuje ďalšiu konfrontáciu medzi Ježišom a jeho protivníkmi. Týka sa témy platenia dane cisárovi, tej ošemetnej otázky, či je oprávnené alebo nie platiť daň rímskemu cisárovi, ktorému bola podrobená Palestína v Ježišovej dobe. Pozície boli rozličné. Akokoľvek, otázka položená zo strany farizejov: «Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?» (v. 17) predstavuje pascu nastraženú Učiteľovi. Keby totiž odpovedal tak či onak, bolo by ho možné obviniť za postoj za alebo proti Rímu.


Čítať ďalej...

20.10.2017

Naše sestry v Nižnom Hrušove pozývajú všetky dievčatá do svojho kláštora na jesennú duchovnú obnovu v dňoch od 3. - 5. novembra. Spoločne s pátrom Arturom Cierlickým SAC a sestrami sa zamyslíte nad Skrytou krásou...

Vezmite si s sebou Sväté písmo, spacák a prezuvky.

Čítať ďalej...

20.10.2017

V lotyšskom meste Limbaži, ktoré je od hlavného mesta Rigy vzdialené 90 km na sever, bola zriadená prvá v Lotyšsku farnosť sv. sestry Faustíny. Splnil sa nám sen, povedala jedna z farníčok, keď lotyšský arcibiskup metropolita Zbigniev Stankievič posvätil nový kostol v Limbaži. Dovtedy sa katolíci, ktorí v Lotyšsku tvoria menšinu, modlievali v evanjelickom kostole sv. Anny. Vo farnosti aktívne pracuje Charitas a veriaci sa denne stretávajú na modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.

 

20.10.2017

V nedeľu 29. októbra sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke. Formačné stretnutia tam vedie vdp. farár Peter Mášik. Tentokrát bude na stretnutí aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

15.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel uviesť do konfrontácie kresťanskú nádej so skutočnosťou smrti - tou realitou, ktorú má naša moderná civilizácia tendenciu čoraz viac vymazávať. A tak, keď sa smrť priblíži k našim blízkym alebo k nám samotným, sme nepripravení, dokonca nám chýba vhodná „abeceda“, aby sme  zmysluplnými slovami vyjadrili to,  čo sa týka jej tajomstva, ktoré každopádne zostáva tajomstvom. A predsa prvé znaky ľudskej civilizácie viedli práve skrze kontakt s touto záhadou. Mohli by sme povedať, že človek sa rodí s kultom mŕtvych.


Čítať ďalej...

15.10.2017

V utorok 24. októbra sa v košickej diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva na KVP uskutoční duchovná obnova pre učiteľov Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Obnova sa začne o 14.00 hod. prednáškou sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, pokračuje spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva a sv. omšou. Po sv. omši nasleduje moderovaná adorácia a agapé na fare.

 

12.10.2017

V nedeľu 22. októbra sa uskutoční aj formačné stretnutie združenia Faustínum vo Farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom na sídl. III. Stretnutia začínajú spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. vo farskom kostole, pokračujú uctením relikvie sv. sestry Faustíny a prednáškami vo farskej budove. Stretnutia pripravujú a vedú: vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity.

 


Späť na začiatok