Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.06.2017

Dva dni - vo štvrtok a piatok 15.-16. júna - bola v adoračnej kaplnke v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch Fatimská monštrancia, ktorá putuje po poľských sanktuáriach. Monštrancia zobrazuje Máriu ako ženu odetú slnkom a pod jej nohami sa nachádza mesiac. V jej Nepoškvrnenom Srdci sa nachádza dom Ježiša - Kniežaťa pokoja. V aureole Panny Márie je umiestnených 12 meteoritov.


Čítať ďalej...

01.06.2017

Naše sestry z komunity v Rio de Janiero sa zúčastnia na I. Kontinentálnom kongrese o Božom milosrdenstve v Latinskej Amerike, ktorý sa uskutoční v dňoch od 22. - 25. júna v Sanktuáriu Matky Božej v Aparecide. Témou kongresu budú slová z chválospevu "Magnificat". Predpokladaný počet účastníkov je päťtisíc osôb. Metropolita Aparecidy kard. Raymundo Domasceno chce prostredníctvom kongresu urobiť z Božieho milosrdenstva paradigmu novej evanjelizácie.


29.05.2017

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať (Rim 15,13-14).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na prahu slávnosti Turíc nemôžeme nehovoriť o vzťahu, ktorý existuje medzi kresťanskou nádejou a Duchom Svätým. Duch je tým vetrom, ktorý nás poháňa vpred, ktorý nás udržiava v kráčaní, dáva nám cítiť, že sme pútnikmi a cudzincami a nedovoľuje nám pohodlne sa uvelebiť a stať sa akýmsi „vysedávajúcim“ ľudom.


Čítať ďalej...

28.05.2017

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť (Sk 2, 1-4).

Z Dennička v. sestry Faustíny:

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti.

Duch Svätý naozaj nehovorí k duši roztržitej a mnohovravnej. Prihovára sa cez tiché vnuknutia k duši sústredenej, duši mlčiacej.


Čítať ďalej...

25.05.2017

Vo štvrtok 1. júna oslávi Základná škola v Swiniciach Warckých v Poľsku svoju storočnicu. Je to škola, do ktorej hneď od začiatku jej existencie necelé tri roky chodila Helena Kowalská - neskôr sv. sestra Faustína. Pri tejto príležitosti počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. vdp. prelát Artur Niemira požehná pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať, že jednou z prvých žiačok školy bola dnes na celom svete známa apoštolka Božieho milosrdenstva.

 

25.05.2017

52 účastníkov duchovných cvičení si od 26. - 28. júna v krásnom tatranskom prostredí prehlbovalo svoj vzťah s milosrdným Pánom. Od sv. Jozefa sa učili dávať Bohu odpoveď viery a dôvery v každej životnej situácii. Spoločné modlitby, celonočná adorácia, slávenie Eucharistie, prednášky a rozhovory im ponúkli priestor pohrúžiť sa do ticha, a tak stretnúť toho, ktorý je láska a milosrdenstvo samo.

22.05.2017

Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? (Lk 24,28-35).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel pristaviť pri skúsenosti dvoch učeníkov z Emauz, o ktorých hovorí Lukášovo evanjelium (porov. 24,13-35). Predstavme si tú scénu: dvaja muži kráčajú sklamaní, smutní, presvedčení, že za sebou zanechávajú trpkú záležitosť, ktorá sa zle skončila. Pred tou Veľkou nocou boli plní nadšenia: presvedčení, že tie dni budú rozhodujúce pre ich očakávania a pre nádej všetkého ľudu. Zdalo sa, že Ježiš, ktorému zverili svoj život, konečne dospel k rozhodujúcej bitke: že teraz, po dlhom období prípravy a skrytosti, ukáže  svoju moc. To bolo to, čo očakávali. No nestalo sa tak.


Čítať ďalej...

16.05.2017

Od utorka 16. mája sme začali tzv. novénu novén pred patronálnym sviatkom Matky Božieho milosrdenstva. 5. augusta, v deň patrónky našej kongregácie, si tiež pripomíname 80. výročie zvolenia si Márie na generálnu predstavenú našej rehole. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pre deväť ružencových novén. Každú polhodinu vo dne a v noci takto vinieme nebeskej Matke ďakovnú kyticu...


13.05.2017

Pri príležitosti Druhého kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva pripravujeme do tlače novú knižnú publikáciu: 365 dní so sv. Faustínou. 

Svätá Faustína nás v nej učí najprv objavovať milosrdnú lásku Boha a kontemplovať ju v bežnom živote, čiže prežívať svoj život s Ježišom. Učí nás však aj odpovedať na túto Božiu lásku, ktorá nás predchádza, práve postojom dôvery k nemu. Tento postoj sa vyjadruje v plnení jeho vôle a aktívnej láske k blížnemu, ako aj v láske k Cirkvi, Eucharistii a úcte k Matke Božieho milosrdenstva. Každý deň je takto jednou lekciou v jej škole. (z úvodu do knihy)


11.05.2017

Srdečne vás pozývame na trojdňové duchovné cvičenia do Charitného domova v Tatrách - Dolnom Smokovci v termíne od 26. do 28. mája 2017. Exercície na tému  Sv. Jozef, muž hlbokej viery vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Faustia Szabóová KMBM. 

Začiatok je v piatok o 15.00 hod.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...


Späť na začiatok