Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

16.11.2018

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na trojdňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v karmelitánskom kláštore v Lorinčíku pri Košiciach od 30. novembra do 2. decembra. Obnovu na tému: Stvorená z lásky a pre lásku vedie p. Jakubrafael Patay OFM Cap. a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

15.11.2018

Srdečne vás pozývame na posledné duchovné cvičenia v tomto roku, ktoré sa konajú od 30. novembra do 02. decembra v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície na tému: Eucharistia - dar Božieho milosrdenstva vedú vdp. Jozef Poliak a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

Prihlasovanie:

12.11.2018

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 5, 14-16).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnej katechéze sa budeme venovať ôsmemu slovu Desatora: «Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu». Ako hovorí Katechizmus, toto prikázanie «zakazuje prekrúcať pravdu vo vzťahoch k druhým» (č. 2464). Žiť v nepravdivej komunikácii je závažné, pretože to bráni vzťahom a teda bráni to láske. Tam, kde je klamstvo, niet lásky. Nemôže tam byť láska. A keď hovoríme o komunikácii medzi ľuďmi, nemyslíme len na slová, ale aj na gestá, postoje a dokonca i mlčanie a neprítomnosť. Človek vypovedá všetkým tým, čím je a čo koná. My všetci komunikujeme, neustále. Všetci žijeme komunikujúc a  neustále sme na vážkach medzi pravdou a klamstvom.

11.11.2018

Uprostred prekrásnej jesennej prírody v Terchovej sa cez víkend 10. - 11. novembra po prvýkrát konala duchovná obnova pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum zo Slovenska a Čiech, ktorí poberajú individuálnu formáciu. Nosnou témou stretnutia boli nové formy apoštolátu podľa vzoru sv. sestry Faustíny a spoločné zamyslenie nad tým, ako byť milosrdným v tomto nemilosrdnom svete. Stretnutie moderovali o. Ján Bittšanský a sr. M. Clareta Fečová KMBM. 


Čítať ďalej...

11.11.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná evanjeliová stať (porov. Mk 12,38-44) uzatvára sériu Ježišovho učenia v Jeruzalemskom chráme a zdôrazňuje dve protikladné postavy: zákonníka a vdovu. Prečo sú tieto postavy vlastne v protiklade? Zákonník predstavuje osoby, ktoré sú dôležité, bohaté, vplyvné; vdova však zastupuje tých, čo sú poslední, chudobní a slabí. V skutočnosti Ježišov rázny súd nad zákonníkmi sa netýka celej tejto kategórie osôb. Vzťahuje sa iba na niektorých spomedzi nich, ktorí nápadne dávajú ostatným najavo svoje spoločenské postavenie, honosia sa titulom „rabbi“, to jest učiteľ, majú radi pocty a radi zaujímajú miesta v prvých radoch (porov. v. 38-39). Ešte horšie je ale ich predvádzanie sa v náboženskom živote, keď sa – ako hovorí Ježiš – „naoko dlho modlia“ (v. 40) a využívajú Boha na to, aby si ako obrancovia jeho zákona získavali dôveru u ľudí. Takýto postoj nadradenosti a márnosti ich vedie k pohŕdaniu tými, čo znamenajú málo alebo sa nachádzajú v nie veľmi prospešnej ekonomickej situácii, čo je i prípad vdov.


Čítať ďalej...

11.11.2018

V nedeľu 25. novembra sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. košických mučeníkov v Humennom na sídlisku III. Stretnutie so začiatkom o 15.00 hod. moderuje vdp. farár Jozef Kozák a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z hrušovskej komunity.

 

10.11.2018

V sobotu 17. novembra sa v saleziánskom Domčeku na Kalvárii v Košiciach uskutoční duchovná obnova pre ženy. V programe prednáška, sv. omša o 11.00 hod., adorácia a agapé. Obnovu o spiritualite milosrdenstva bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z našej košickej komunity.

 

10.11.2018

V sobotu 17. novembra sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Poprade. Stretnutie vedie sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

10.11.2018

V Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v dňoch od 23. do 25. novembra uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve pre ľudí zranených v oblasti vzťahov. Obnovu vedie vdp. Marek Rozkoš a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

08.11.2018

Vo štvrtok 15. novembra sa ako tradične stretnú členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum v Nižnom Hrušove. Formačné stretnutie sa začína sv. omšou vo farskom kostole o 18.00 hod. a pokračuje v kláštore našich sestier. Formáciu vedie o. Tomáš Muszka.Späť na začiatok