Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

30.12.2015

V tomto milostivom roku, píše Svätý Otec František, nemôžeme ujsť pred Pánovými slovami, veď na základe nich budeme súdení: či sme dali jesť hladnému a piť smädnému. Či sme prichýlili pocestného a zaodeli nahého. Či sme si našli čas, aby sme navštívili chorého alebo väzňa (porov. Mt 25, 31 – 45). Rovnako sa nás opýtajú, či sme pomohli odstrániť pochybnosti, ktoré sú často zdrojom strachu a osamelosti; či sme boli nablízku tým, ktorí sú osamelí a smutní; či sme odpustili tým, ktorí nás urazili, a či sme odmietli každú nevraživosť a nenávisť, ktoré vedú k násiliu; či sme boli trpezliví podľa vzoru Boha, ktorý má s nami takú veľkú trpezlivosť; a konečne, či sme zverovali v modlitbe Pánovi svojich bratov a sestry. V každom z týchto „najmenších“ je prítomný sám Kristus. Jeho telo sa stáva znova viditeľným, ako telo zmučené, doráňané, bičované, vyhladnuté, na úteku... aby sme ho spoznali, dotýkali sa ho a starali sa oň. Nezabudnime na slová sv. Jána z Kríža: „Na súmraku života budeme súdení z lásky.“

29.12.2015

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. (...) Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku, lebo možno vo chvíli, keď mi podáš kalich, moje srdce nebude schopné ti ďakovať (Den. 1449).


Požehnaný, milostiplný a pokojný nový rok 2016

Vám želajú a vyprosujú


sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva


27.12.2015

V posledných dňoch roka ďakujeme tomu, ktorý medzi nás neprišiel ako hosť, ale ako jeden z nás, za každého z vás, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo vyprosujúce a ohlasujúce Božie milosrdenstvo. Chceme vám zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec, nekonečne bohatý na milosrdenstvo, hojne odmení vašu štedrosť.

Za každého z vás sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva a každý tretí štvrtok v mesiaci je o 18.00 hod. za vás slúžená svätá omša.

Vaše sestry


23.12.2015

Nik z ľudí Boha nevidel, ani ho nik nevyjavil, on sám sa ukázal. Lebo Boh, Pán a Stvoriteľ všetkého, ktorý všetko urobil a usporiadal podľa svojej vôle, nielenže človeka miloval, ale bol s ním aj trpezlivý. Vždy taký bol, taký je a taký aj bude: láskavý, milostivý, bez hnevu a verný; on jediný je dobrý. A keď sa rozhodol pre niečo veľké a nevýslovné, zdôveril sa s tým iba Synovi.Dokiaľ svoj múdry zámer chránil a držal v tajnosti, zdalo sa, že sa o nás nestará. No keď skrze svojho milovaného Syna zjavil a sprístupnil, čo bolo pripravené od počiatku, naraz nám poskytol všetko: možnosť užívať jeho dobrodenia, vidieť ich i chápať. Kto z nás by sa bol kedy odvážil niečo podobné čakať?


Nech novonarodené Knieža pokoja naplní vaše duše svojou milosťou, vaše srdcia svojou láskou a váš život svojím pokojom.


Požehnané vianočné dni vám pri jasličkách vyprosujú


vaše sestry 


22.12.2015

Keď nadišiel čas, ktorý určil Boh na prejavenie svojej dobroty a moci, neodvrátil sa od nás s odporom, nezavrhol nás, ani sa nepomstil, ale sa nás trpezlivo ujal, sám vzal milosrdne na seba naše hriechy a svojho vlastného Syna dal za nás ako výkupnú cenu:

svätého za hriešnikov,                                                       

nevinného za zločincov,

spravodlivého za nespravodlivých,

neporušiteľného za porušiteľných,

nesmrteľného za smrteľných.

Kto iný okrem Božieho Syna mohol ospravedlniť nás ničomných a bezbožných?

Aká to vzácna výmena, aký nevyspytateľný zámer, aké nečakané dobrodenie! Neprávosť mnohých bola zakrytá v jedinom spravodlivom a spravodlivosť jedného ospravedlňuje mnohých nespravodlivých. 


A jednak, ako často si povzdychneme: Čo ja vlastne mám z tej viery?   

Ale skúsme si povzdychnúť inak: A čo má Boh zo mňa?


21.12.2015

...najstaršia mariánska modlitba z roku 300 Pod tvoju ochranu vraj pôvodne znela Pod tvoje milosrdenstvo sa utiekame, svätá Božia Rodička?

...najznámejšia koleda Tichá noc, svätá noc vznikla v roku 1816 a je preložená do ponad 300 jazykov?

...stavanie betlehemov začal sv. František v kostole v Greccio v roku 1223?

...na Slovensku sa jasličky začali stavať už v 13. storočí a v časoch Rakúsko-Uhorska bola táto nedôstojná tradícia zakázaná?

...tradícia vianočných stromčekov a adventných vencov je z konca 18. storočia?

...Nový rok ako prví slávia domorodci na ostrovoch Kiribati a Samoa v Tichomorí (o 11.00 hod. SEČ)?

 

20.12.2015

Počas uplynulého víkendu sa otvorili sväté brány nielen na pápežských bazilikách, ale aj vo vybraných kostoloch po celom svete. 

V slovenských diecézach ich je spolu deväťdesiat dva.


Bratislavská arcidiecéza (5) 

Katedrála sv. Martina v Bratislave
Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke
Farský kostol sv. Antona Paduánskeho v Báči
Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave


Čítať ďalej...

19.12.2015

V súvislosti s Rokom milosrdenstva sa hovorí aj o iniciatíve nazvanej Misionári Milosrdenstva.  Ide o 800 kňazov z celého sveta, ktorí sú menovaní výlučne pápežom, teda nie samotnými diecéznymi biskupmi, a každý z nich osobne dostane fakultu rozhrešovať rezervované hriechy. Počnúc Popolcovou stredou dostanú od Svätého Otca mandát byť kazateľmi ohlasujúcimi milosrdenstvo a spovedníkmi plnými milosrdenstva. Pre Slovensko boli menovaní kňazi z Rádu menších bratov kapucínov: zľava  br. Damián, br. Jakubrafael a br. Félix.


Tí, čo chcú pozvať misionára na nejaké slávenie, na duchovnú obnovu alebo iné podujatie, môžu sa o to uchádzať v kontakte s biskupstvom.
19.12.2015

...je vrúcnym želaním pápeža Františka, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní. Ježiš nám v kázni predstavuje skutky milosrdenstva, aby sme spoznali, či žijeme alebo nežijeme ako jeho učeníci. Znovu objavme skutky telesného milosrdenstva: dávať jesť hladným, dávať piť smädným, odievať nahých, prichýliť pocestných, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych. A nezabúdajme ani na skutky duchovného milosrdenstva: dobre radiť pochybujúcim, poúčať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych.

 

Čítať ďalej...

19.12.2015

Mária našla milosť u Boha; ona je absolútne ničím zo samej seba, je všetkým z čistej milosti. Sláva nepatrí jej, ale samotnému Bohu, ktorému nie je nič nemožné. Skutočnosť, že Boh si na svoje dielo milosrdenstva - za ktoré môžeme vďačiť iba jemu a ktoré je možné výlučne jemu - vybral za nástroj svojho milosrdenstva Máriu ako človeka a obdaril ju milosťou, je vyjadrením milosrdenstva, ktoré prevyšuje všetky naše očakávania...


Čítať ďalej...


Späť na začiatok