Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

14.04.2015

S našou kongregáciou úzko spolupracuje občianske združenie Pre Faustínum. Združenie sa sebe vlastným spôsobom podieľa na realizácii našej rehoľnej charizmy. 

 

Členovia združenia ďakujú všetkým prispievateľom za minuloročnú pomoc, podporu a priazeň.

Činnosť združenia Pre Faustínum môžete podporiť na č. účtu: 2909452753/0200.
Dokumenty:  potvrdenie  vyhlasenie 
13.04.2015

Sú chvíle, v ktorých sme ešte mocnejšie povolaní, aby sme upreli svoj pohľad na milosrdenstvo, aby sme sa aj my sami stali účinným znamením Otcovho pôsobenia. Preto som vyhlásil Mimoriadne jubileum milosrdenstva ako milostivý čas pre Cirkev, aby sa stalo svedectvo veriacich silnejším a účinnejším.

Svätý rok sa začne 8. decembra 2015, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Táto liturgická slávnosť naznačuje spôsob Božieho konania už od prvopočiatku našich dejín. Po hriechu Adama a Evy Boh nechcel ponechať ľudstvo osamotené a v područí zla. Preto myslel na Máriu a chcel ju svätú a nepoškvrnenú v láske (porov. Ef 1,4), aby sa stala Matkou Vykupiteľa človeka. Na závažnosť hriechu Boh odpovedá plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo bude vždy väčšie ako každý hriech a nik nemôže obmedziť Božiu lásku, ktorá odpúšťa. Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia s radosťou otvorím Svätú bránu. Pri tej príležitosti sa stane Bránou milosrdenstva, a ktokoľvek ňou prejde, bude môcť zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, odpúšťa a dáva nádej.


Čítať ďalej...

13.04.2015

Na sviatok Božieho milosrdenstva putovalo do Sanktuária v Krakove okolo 150 000 pútnikov zo 41 krajín sveta, napr. z Argentíny, Austrálie, Brazílie, Etiópie, Indie, Libanonu, Peru, Singapuru či Venezuely. Sväté omše koncelebrovalo 219 kňazov a spovedalo 110 kňazov. Najpočetnejšou skupinou pútnikov zo zahraničia boli pútnici zo Slovenska.

 

09.04.2015

Vo štvrtok 19. marca sme obnovili internetový obchod nášho vydavateľstva Misericordia. Na adrese www.misericordia.faustyna.pl si môžete objednať publikácie, obrazy, obrázky, liturgické predmety, náboženské a darčekové predmety aj po slovensky. Objednávať je možné aj zo zahraničia; poštovné na Slovensko  je 64,- zl.

 

 

08.04.2015

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva (15:00 hod.) na tohtoročnú Nedeľu Božieho milosrdenstva 12. apríla. Text obsahuje rozjímanie, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj vo Svätyni Božieho milosrdenstva v krakovských Lagiewnikoch. Slovenský preklad má schválenie Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského biskupa.


Čítať ďalej...

07.04.2015

Srdečne pozývame na kazdoročnú duchovnú obnovu pred sviatkom milosrdenstva do Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach od 10. – 12. aprila. Obnovu na pozvanie vdp. dekana Petra Nováka vedú sestry z košickej komunity. 


Čítať ďalej...

07.04.2015

V sobotu 11. 04. 2015 sa v Prešove koná arcidiecézne stretnutie mládeže s arcibiskupom Mons.Bernardom Boberom. Naše sestry z Nižného Hrušova sa spolu s mladými z farnosti zapoja do workshopov  „Rehoľné EXPO Košickej arcidiecézy".  

 

03.04.2015

8.30 – sviatosť zmierenia

9.30 – modlitba sv. ruženca

10.30 – slávnostná sv. omša – celebruje vdp. Martin Frena

12.00 – 15.00 – adorácia

15.00 – hodina milosrdenstva

15.45 – hudobno–recitačné pásmo (organový koncert)


Čítať ďalej...

03.04.2015

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť.


Nech aj nás naplní neopísateľná radosť a veselosť z moci nášho Boha, ktorý - tak ako pred 2000 rokmi - aj dnes dokáže odvaliť kameň z nášho hrobu a osláviť naše rany ako tie svoje...


Požehnané veľkonočné sviatky Vám želajú a vyprosujú                

Vaše sestry

 

31.03.2015

Každý úder Ježišovho Srdca sa odrážal v mojom srdci a prenikal moju dušu. Keby sa to utrpenie týkalo mňa samej, trpela by som menej. Keď sa však pozerám na toho, ktorého som si zamilovala celou silou svojho srdca, že trpí a ja mu v ničom nemôžem uľaviť, moje srdce puká láskou a horkosťou. Všetky druhy utrpenia som spolu s ním zvlášť prežívala. Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam.
Späť na začiatok