Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

14.03.2016

Diecezné centrum mládeže MAJÁK pozvalo naše sestry z Nižného Hrušova na kvetný víkend do Banskej Bystrice. V sobotu 19. marca o 11.30 hod. sa s mladými zúčastnia na sv. omši s otcom biskupom Mariánom Chovancom. O 15.00 hod. sa spolu pomodlia v hodine milosrdenstva a zapoja sa aj do workshopov, v ktorých mladým priblížia náš život a život sv. sestry Faustíny.

 

13.03.2016

V Mimoriadnom roku milosrdenstva naše sestry z hrušovskej komunity putovali od 06. - 12. marca spolu s farnosťou do Ríma, Assisi a Lúrd. Farskú púť viedol vdp. farár František Petro. Cieľom púte bolo prejsť jubilejnými bránami milosrdenstva štyroch hlavných bazilík Ríma a získať tak odpustky pre seba a blízkych.


Čítať ďalej...

12.03.2016

Žena, kde sú? 

Nik ťa neodsúdil? (Jn 8, 10).

Pasáž o cudzoložnici kresťanské komunity po stáročia ignorovali, lebo pohoršovala Božím milosrdenstvom. Meno nevernej ženy nie je známe, a tak predstavuje každého z nás. 

Pán neznáša pokrytcov, ktorí majú masku, dvojité srdce, komediantov viery, a neznáša žalobcov a tých, čo súdia.  Choroba, ktorej sa Ježiš najviac obáva a proti ktorej najviac bojuje, je „kamenné srdce“ pokrytcov. Znásilniť telo, vinné či nevinné, kameňmi či mocou, je popretím Boha, ktorý v dotyčnej osobe žije.

Čítať ďalej...

12.03.2016

V sobotu 19. marca si celá Cirkev pripomína slávnosť sv. Jozefa. Nakoľko je sv. Jozef jedným zo šiestich hlavných patrónov našej kongregácie, pred jeho sviatkom sa v našich kláštoroch koná štyridsaťhodinová adorácia Najsvätejšej Sviatosti od 17. - 19. marca. V krakovskom kláštore máme odpustovú slávnosť, pretože kláštorná kaplnka aj celé okolie kláštora bolo kedysi zasvätené sv. Jozefovi a volalo sa Jozefovom.

 

12.03.2016

Prihlásených prosíme, aby nám dali včas vedieť, ak sa DC nebudú môcť zúťastniť!

Od 18. do 20. marca Vás pozývame na trojdňové duchovné cvičenia v pôstnom období, ktoré budú prebiehať v Charitnom domove v Dolnom Smokovci. Viesť ich budú: vdp. Marcel Jurč a sr. M. Faustia Szabóová KMBM. 

Téma v Roku milosrdenstva znie: Premenení Milosrdenstvom.


Čítať ďalej...

11.03.2016

Aj v marci Vás srdečne pozývame k spoločnej modlitbe za svet, zvlášť za pokoj vo svete. V tomto mesiaci sa budeme modliť za týchto 16 štátov sveta:

Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guayana, Haiti, Holandsko,  Honduras, Chile, Chorvátsko, India, Indonézia, Irak, Irán.


10.03.2016

V nedeľu 13. marca Svätý Otec František oslávi tretí rok od zvolenia na Petrov stolec. Vatikánsky hovorca P. Federico Lombardi o treťom roku pontifikátu nášho pápeža:

Naozaj si myslím, že táto téma ohlásenia Božej lásky pod týmto špecifickým slovom milosrdenstva, toto ohlasovanie prítomnosti a blízkosti Božej lásky je charakteristickým posolstvom a službou, ktoré pápež František dáva ľudstvu. A to už od samého začiatku jeho pontifikátu. A našiel túto novú a originálnu formu Jubilea, povedzme to tak, že je Jubileum rozšírené na celý svet.

Pohybovať sa s odvahou, zásadne sa opierať o vieru a nádej, o presvedčenie, že Duch Svätý sprevádza Cirkev pri uskutočňovaní Božej vôle v nových časoch, nie je také jednoduché. V tomto je pápež František zaiste majstrom, ktorý nás vedie s odvahou a realizmom. On sám často hovorí, že pri uvádzaní Cirkvi do pohybu to nie je tak, že by vedel s totálnou jasnosťou, aký je cieľový bod alebo aký je kompletný plán toho, čo treba dosiahnuť. Nie, on vie, že sa vydáva na cestu, ale často bez presného poznania kam. Toto je situácia ako aj u Abraháma, odveký stav kráčania vo viere.

06.03.2016

Na pozvanie vdp. dekana Petra Holbičku sa v dňoch od 11. - 13. marca uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. O Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou bude hovoriť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

Program obnovy v prílohe:


Čítať ďalej...

03.03.2016

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Hovoriac o Božom milosrdenstve sme viackrát poukázali na postavu otca rodiny, ktorý miluje svoje deti, pomáha im, stará sa o ne a odpúšťa im. A ako otec ich vychováva a napráva, keď sa pomýlia, podporujúc tak ich rast v dobre.
Takto je predstavený Boh v prvej kapitole proroka Izaiáša, kde sa Pán obracia na Izrael ako milujúci, no zároveň aj pozorný a prísny otec, pričom ho obviňuje z nevery a skazenosti, aby ho znovu priviedol na cestu spravodlivosti. Takto sa začína náš text: «Čujte, nebesá, počúvaj, zem, lebo Pán hovorí: ‚Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí‛» (Iz 1,2-3).


Čítať ďalej...

01.03.2016

Program Svetových dní mládeže je rozdelený na viacero etáp. Hlavný program začína od 25. - 31. júla. Otváracia svätá omša v Krakove, ktorej hlavným predsedajúcim bude krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz, je naplánovaná na utorok 26. júla. O dva dni neskôr, vo štvrtok 28. júla privítajú mladí Svätého Otca. V piatok 29. júla 2016 je v programe krížová cesta s krížom Svetových dní mládeže, ktorý sme privítali aj na Slovensku. Najosobnejším momentom bude modlitbová vigília, spojená s adoráciou s pápežom Františkom, ktorá je naplánovaná na sobotu 30. júla. Posledná udalosť hlavného programu sa uskutoční v nedeľu 31. júla. Bude to slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať pápež František. Počas nej tradične vyhlási miesto a dátum nasledujúcich Svetových dní mládeže.

Čítať ďalej...


Späť na začiatok