Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

03.06.2014

Relikvie svätej sestry Faustíny v relikviári predstavujúcom iskru milosrdenstva poputujú 07. júna 2014 do Farského kostola sv. Františka  Assiského v Detve. Pri tejto príležitosti počas slávnostnej svätej omše o 11.00 hod. zostane prijatých 10 nových členov do združenia Faustínum a 25 členov zloží svoje prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Relikvie z Krakova odovzdá vikárka našej rehole sr. M. Gracjana Szewc a sr. M. Agnieszka Piechnik, zastupujúca vedenie združenia Faustínum.

 

26.05.2014

Svätyňa Božieho milosrdenstva v KrakovskýchLagievnikách   v sobotu 24. mája patrila pútnikom, ktorí sa zišli na 5. Metropolitnú púť gréckokatolíckej cirkvi. Vyše 4-tisíc veriacich prišiel privítať krakovský kardinál Stanislav Dziwisz a povzbudil ich k dávaniu svedectva o milosrdnej Božej láske v dnešnom svete. Spoločná modlitba posvätného ruženca, ktorú viedli bohoslovci prešovského seminára

Čítať ďalej...

20.05.2014

Srdečne pozývame ctiteľov milosrdného Ježiša a sv. sestry Faustíny do Krakovských Lagievnik pri príležitosti 5. metropolitnej púte gréckokatolíkov, ktorá sa uskutoční v sobotu 24. mája. Púť sa koná v Roku rodiny Prešovskej archieparchie a v Roku Sedembolestnej Panny Márie. Slávnostnej Svätej liturgii o 10:30 hod. bude predsedať Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

Čítať ďalej...

15.05.2014

 25. mája 2014 sa z iniciatívy členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo Farnosti mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Obnova sa začína modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., pokračuje moderovanou adoráciou, prednáškou sestier z hrušovskej komunity a spoločným lectio divina.

14.05.2014

V stredu 14. mája 2014 sa v nádhernej gotickej Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove už po tretíkrát konal tzv. Deň milosrdenstva. Tento deň v spolupráci s vdp. dekanom Jozefom Dronzekom organizovali sestry z hrušovskej a košickej komunity. Deň bol spojený s kňazskou rekolekciou kňazov z prešovského dekanátu.

Čítať ďalej...

11.05.2014

Už po desiaty raz sa poslucháči Rádia Lumen a ctitelia  milosrdného Ježiša v hojnom počte okolo 20 tisíc osôb, zhromaždili vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove na tradičnej púti, ktorá sa tohto roku niesla v duchu úcty k Sedembolestnej Panne Márii. Po krátkom rannom daždi, už pod krásnou modrou oblohou a prvých slnečných lúčoch vítali pútnikov Mons. Ján Zajac, rektor baziliky Božieho milosrdenstva v Lagievnikách a zástupkyňa predstavenej krakovského kláštora, sr. M. Sára Jabloňska.

Čítať ďalej...

07.05.2014

Všetkých ctiteľov milosrdného Ježiša a sv. sestry Faustíny pozývame pripojiť sa k púti Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikách, ktorá sa v poradí už desiaty raz uskutoční v sobotu 10. mája. Otvorenie púte je o 9:00 hod. Slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Štefan Sečka je naplánovaná na 10:30 hod.

Čítať ďalej...

06.05.2014

V tomto týždni (05. - 11. mája) vás pozývame k spoločnej modlitbe - zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. - za nové kňazské, rehoľné a misijné povolania. Predovšetkým prosme za povolania zo Slovenska, veď žatva je stále veľká a robotníkov je stále málo...

03.05.2014

V nedeľu 11. mája 2014 na pozvanie vdp. Aurela Halajčíka Farnosť  Najsvätejšieho Srdca Ježiša v Belej nad Cirochou navštívia s posolstvom milosrdenstva naše sestry z hrušovskej komunity. Popoludní o 14.30 hod. sa veriacim prihovorí sr. M. Barbora Sninčáková a sr. Jana Mária Krnáčová, spoločne sa pomodlia v hodine milosrdenstva, po ktorej nasleduje moderovaná adorácia a uctenie relikvie sv. sestry Faustíny.
02.05.2014

V piatok 9. mája 2014 po svätej omši o 18.00 hod. sa bude hovoriť o Božom milosrdenstve vo Farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trnave na Kopánke. Na pozvanie otcov saleziánov, správcov farnosti, sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM vo svojej prednáške priblíži falošné obrazy Boha, postoj dôvery a spôsoby, ako žiť v Božej prítomnosti v našej každodennosti.


Späť na začiatok