Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.11.2015


Prihlásených prosíme, aby nám dali včas vedieť, ak nebudú môcť nastúpiť!

Srdečne vás pozývame na posledné duchovné cvičenia, ktoré sme pre vás pripravili v dňoch od 27. do 29. novembra v Charitnom domove krížových sestier v Dolnom Smokovci. Exercície, ktoré sú prípravou na Jubilejný rok milosrdenstva, vedie o. Martin Novotný a sr. M. Faustia Szabóová. Téma duchovných cvičení znie: S Máriou k prameňom Božieho milosrdenstva.


Čítať ďalej...

10.11.2015

V stredu 02. decembra sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach uskutoční duchovná obnova, ktorá bude prípravou na svätý rok milosrdenstva. Po večernej sv. omši o 20.00 hod. sa mladým prihovorí sr. Faustia Szabóová a s osobným svedectvom sa podelí sr. Chiara Laskovičová a postulantka Hanka. Program zakončí adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a spoločná modlitba korunky Božieho milosrdenstva.

 

08.11.2015

V nedeľu 08. novembra boli naše sestry z košickej komunity prítomné pri slávnostnom uvedení relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. O 11.00 hod. počas svätej omše, ktorú so spolubratmi celebroval o. Rastislav Ivanecký, prior kláštora pavlínov, naše sestry vniesli relikvie a po homílii sa veriacim prihovorila sr. Ludmila Matísková. Po sv. omši a litániách k našej svätej si bolo možné uctiť relikviu.


Čítať ďalej...

01.11.2015

V nedeľu 22. novembra o 10.30 hod. bude v Kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove počas slávnostnej sv. omši celebrovanej košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom slávnostne uložená relikvia Jána Pavla II. Naše sestry relikviu prevzali z rúk kardinála Stanislava Dziwisza v Krakove. Relikvia bude uložená pod obrazom milosrdného Pána Ježiša vedľa relikvie sv. sestry Faustíny.

25.10.2015

V nedeľu 1. novembra sa v dvoch kláštoroch našej kongregácie uskutoční slávnosť prijatia nových postulantiek. Slávnosť bude prebiehať v kláštore vo Walendowe pri Varšave a v Bostonie v USA. Na prvú etapu formácie zvanú postulát generálna matka Petra Kowalczyk prijme osem postulantiek: sedem z Poľska a jednu Češku. Predstavená kláštora v Bostone sr. Caterina Esselen prijme dve dievčatá z USA.


17.10.2015

Po druhýkrát sa v dňoch od 24. do 25. októbra vo Farnosti sv. Martina v Hliníku nad Hronom uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve, ktorú na pozvanie vdp. Pavla Štefanku bude viesť sestra sr. M. Chiara Laskovičová KMBM spolu s postulankou Hanou Hrachovcovou. 

02.10.2015

Tí z vás, ktorí včera nemohli využiť jedinečnú príležitosť vidieť celu - rehoľnú izbu - v ktorej zomrela sv. sestra Faustína Kowalská, majú túto možnosť dnes. Vo fotogalérii vám ponúkame zopár záberov z izolačky, v ktorej 5. októbra o 22.45 hod. pred 77 rokmi zomrela. Dnes tam máme oratórium...

 

02.10.2015

V sobotu 10. októbra o 14.00 hod. pri príležitosti Roku zasväteného života navštívia náš kláštor v Nižnom Hrušove pedagógovia z Prešova. Sestry im priblížia charizmu našej rehole, posolstvo o Božom milosrdenstve a život v komunite. Spoločne sa s nimi pomodlia modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

30.09.2015

V máji sme vám priniesli aktualitu o tom, že v treťom najväčšom meste Kuby - v Camaguay, otvárame náš 36. kláštor. V týchto dňoch tamojšiu komunitu sestier navštívila naša generálna matka Petra Kowalczyk. Vo fotogalérii vám ponúkame pohľad do každodenného života sestier pozostávajúceho z modlitby, katechizácie v škole, stretnutí z apoštolmi Božieho milosrdenstva a ďalších prozaických činností.


Čítať ďalej...

29.09.2015

... vidieť rehoľnú izbu (celu), v ktorej pred 77 rokmi zomrela sv. sestra Faustína Kowalská, budete mať v nedeľu 04. októbra od 15.30 do 17.30 hod. Po druhýkrát v dejinách krakovského kláštora bude možnosť vstúpiť za našu klauzúru.

 

Srdečne pozývame!
Späť na začiatok