Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

12.04.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývajú všetky ženy na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. apríla v priestoroch kláštora. Obnovu na tému Môj Magnificat vedie o. Marcel Puškáš a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM. Začiatok je o 9.00 hod.

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...

12.04.2018

Vo štvrtok 19. apríla sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov Základnej školy Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Duchovnú obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

11.04.2018

Pri príležitosti posviacky kaplnky Božieho milosrdenstva v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline v nedeľu 15. apríla sa od 12. - 14. apríla uskutoční duchovná obnova na tému: Škandál milosrdenstva. Obnovu bude viesť p. Jakubrafael Patay OFM Cap. a sr. M. Benediktína Fečová KMBM z košickej komunity. Kaplnku počas sv. omše o 10.30 hod. slávnostne posvätí p. Miroslav Kulich OFM Cap., provinciál kapucínov na Slovensku.

Program obnovy v prílohe:

Čítať ďalej...

11.04.2018

Katechéza pápeža Františka o krste: 1. Základ kresťanského života 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Päťdesiat dní veľkonočného liturgického obdobia je vhodných na uvažovanie nad kresťanským životom, ktorý pre svoju prirodzenosť je životom pochádzajúcim od samotného Krista. Veď kresťanmi sme v tej miere, v akej necháme Ježiša Krista žiť v nás.

Odkiaľ teda začať, aby sme oživili toto vedomie, ak nie od počiatku, od sviatosti, ktorá v nás zažala kresťanský život? Je ňou krst. Kristova Pascha, so svojím nábojom novosti, sa k nám dostáva prostredníctvom krstu, aby nás premenila na jeho obraz: pokrstení prináležia Ježišovi Kristovi, on je Pánom ich existencie. Krst je «základom celého kresťanského života» (Katechizmus katolíckej Cirkvi – KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva.


Čítať ďalej...

10.04.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývajú všetky dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať od 13. -15. apríla v kláštore v Nižnom Hrušove. Témou obnovy je najčastejšie Ježišovo uistenie: Neboj sa! Duchovnú obnovu pre vás pripravili vdp. Jozef Kozák a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM.

Prineste si so sebou Sv. Písmo, spacák a prezuvky. Začiatok je v piatok o 17.00 hod.

Prihlásiť sa môžete do 10. apríla.


Čítať ďalej...

10.04.2018

V utorok 17. apríla sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity priblíži posolstvo Božieho milosrdenstva študentkám bývajúcim na Školskom internáte Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach. Zároveň sa s nimi podelí aj o osobné svedectvo a zodpovie na diskusné otázky.

 

07.04.2018

V dnešnom evanjeliu sa veľakrát opakuje sloveso vidieť: «Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.» (Jn 20,20); potom povedali Tomášovi: «Videli sme Pána.» (v. 25). Ale evanjelium neopisuje, ako ho videli, neopisuje vzkriesenie, iba zaznamenáva detail: «ukázal im ruky a bok» (v. 20). Akoby nám chcelo povedať, že učeníci spoznali Ježiša prostredníctvom jeho rán. Tá istá vec sa prihodila Tomášovi: tiež chcel vidieť «na jeho rukách stopy po klincoch» (v. 25) a po tom, čo uvidel, uveril (v. 27). Napriek jeho nevere, musíme ďakovať Tomášovi, že sa neuspokojil s rečami iných, že Ježiš žije, ani vidieť ho z mäsa a kostí, ale že chcel vidieť dovnútra, rukou sa dotknúť jeho rán, znakov jeho lásky. Evanjelium nazýva Tomáša «Didymus» (v. 24), čo znamená dvojča, a v tomto je skutočne naším bratom dvojníkom. Pretože ani nám nestačí vedieť, že Boh je. Ani náš život nenapĺňa Boh zmŕtvychvstalý, ktorý je ďaleko. Nepriťahuje nás Boh vzdialený hoci spravodlivý a svätý. Nie, my tiež potrebujeme „vidieť“ Boha a na dotyk ruky pocítiť, že vstal z mŕtvych, je vzkriesený pre nás.


Čítať ďalej...

07.04.2018

Nedeľa Božieho milosrdenstva sa niesla v slávnostnej atmosfére aj v Diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Od skorého rána mali veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a následne aj prijať sv. prijímanie na niektorej z troch svätých omší. Prítomní veriaci si mohli vypočuť aj príhovory sestier z našej komunity v Košiciach v rámci prípravy na prijatie milostí súvisiacich s touto Nedeľou Božieho milosrdenstva. Slávnostná eucharistia začala o 10:30 hod. a predsedal jej Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita.

V homílii poukázal na to, že prijatím veľkých milostí, ktoré Pán Ježiš na tento deň prisľúbil, sa máme zároveň od neho učiť konať milosrdenstvo. Zdôraznil, ako veľmi dnes chýba postoj milosrdného srdca, a preto je každý z nás pozvaný preukazovať milosrdnú lásku všade tam, kam je poslaný.

Slávnosť vyvrcholila modlitbou o 15:00 - hodinou milosrdenstva, ktorú veriacim po celom Slovensku sprístupnilo svojím vysielaním Rádio Lumen.

Fotogaléria:


Čítať ďalej...

06.04.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú Veľkú noc!

Touto katechézou uzatvárame cyklus venovaný svätej omši, ktorá je doslova pamiatkou, avšak nielen ako spomienka: je opätovným prežívaním Ježišovho utrpenia a zmŕtvychvstania. Naposledy sme došli po sväté prijímanie a k modlitbe po prijímaní. Po tejto modlitbe svätú omšu uzatvára požehnanie udelené kňazom a prepustenie ľudu (porov. Všeobecné smernice Rímskeho misála - VSRM, 90). Tak, ako sa svätá omša ako liturgický úkon začala znamením kríža v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, tak sa aj v mene Najsvätejšej Trojice uzatvára. Avšak dobre vieme, že zatiaľ čo sa svätá omša ukončuje, začína sa úsilie o kresťanské svedectvo. Kresťania nejdú na svätú omšu preto, aby si vykonali týždennú povinnosť a vzápätí na všetko zabudli, to nie. Kresťania chodia na omšu, aby sa zúčastnili na Pánovom utrpení a zmŕtvychvstaní a aby potom žili väčšmi ako kresťania – začína sa úsilie o vydávanie kresťanského svedectva. Vychádzame z kostola, aby sme «išli v pokoji» a vnášali Božie požehnanie do každodenných aktivít, do našich domovov, na pracoviská, do činností pozemského mesta, „oslavujúc Pána naším životom“.


Čítať ďalej...

05.04.2018

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva o 15:00 hod. na tohoročný sviatok Božieho milosrdenstva - 8. apríla. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch. Čerpajme s dôverou z prameňov Božieho milosrdenstva!


Čítať ďalej...


Späť na začiatok