Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

09.09.2018

V sobotu 15. septembra sa koná jesenná slávnosť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou o 12.50 hod. od chaty Muflónka a pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva a korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú vedú naše sestry z košickej a krakovskej komunity. Po nej o 15.30 slávnosť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať vdp. Marek Hriadel, generálny vikár žilinskej diecézy.

 

08.09.2018

13. – 14. septembra 1935 Pán Ježiš nadiktoval sestre Faustíne korunku Božieho milosrdenstva ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku - prisľúbil Pán Ježiš - rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou. Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti. 

Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu. 


21.08.2018

V sobotu 8. septembra sa v predvečer odpustovej slávnosti v Bazilike minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou o 16.30 hod. sestry z hrušovskej komunity pomodlia korunku Božieho milosrdenstva. Na pozvanie otcov pavlínov vystúpi aj hrušovský farský zbor. Jeho vystúpenia doplnia sestry aj úvahami o Panne Márii.

 

21.08.2018

Kontemplatívny kláštor našej kongregácie v Šviniciach Warckých od mája prijíma kandidátky, ktoré v sebe cítia povolanie k životu za klauzúrou zasvätenému vyprosovaniu milosrdenstva pre celý svet. Kláštor vznikol v roku 2008 a je zatiaľ jediným kláštorom tohto druhu v našej reholi.

Kontakt v poľštine alebo angličtine: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

20.08.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjeliová stať z dnešnej nedele (porov. Jn 6,51-58) nás vovádza do druhej časti Ježišovej reči v synagóge v Kafarnaume po tom, čo piatimi chlebmi a dvoma rybami nasýtil veľký zástup, čiže po rozmnožení chleba. Ježiš sa predstavuje ako «živý chlieb, ktorý zostúpil z neba», chlieb, ktorý dáva večný život, a dodáva: «A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta» (v. 51). Táto pasáž je rozhodujúca a v skutku, vyvoláva reakciu u poslucháčov, ktorí sa začali medzi sebou pýtať: «Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!» (v. 52).

Keď znamenie zdieľaného chleba privedie k jeho skutočnému významu, ktorým je darovanie seba samého až po obetovanie sa, objavuje sa neporozumenie, ba až odmietnutie Toho, ktorého ľud len nedávno chcel priviesť k triumfu. Spomeňme si, že Ježiš sa musel ukryť, lebo ho chceli urobiť kráľom.


Čítať ďalej...

20.08.2018

Sestry z hrušovskej komunity spolu so združením Faustínum v Prešove organizujú púť po stopách sv. sestry Faustíny v dňoch od 6. - 8. septembra. Púť pri príležitosti 80. výročia smrti Apoštolky milosrdenstva zavedie pútnikov do jej rodnej farnosti v Sviniciach Warckých cez Lodž, Varšavu, Plock, Derdy a samozrejme Krakov.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas tejto akcie budú zhotovované fotografie. Svojou účasťou poskytuje svoj výslovný súhlas, že fotografie, ktoré sú zhotovené počas tejto akcie, môžu byť použité na našej internetovej stránke alebo pri výrobe kalendárov a ďalších propagačných materiálov a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.


20.08.2018

V piatok 25. augusta presne pred 113 rokmi sa v zastrčenej poľskej dedinke Glogowiec narodila Helena Kowalská - vo svete známa ako sestra Faustína. Prišla na svet o ôsmej ráno ako trete dieťa Marianny a Stanislava. Matka o nej neskôr spomínala, že to bolo požehnané dieťa, najmilovanejšia dcérka...

V tento deň pred 23 rokmi sme si sestru Faustínu - vtedy ešte blahoslavenú - zvolili za duchovnú spoluzakladateľku našej kongregácie. Vtedajšia generálna predstavená m. Paulína Slomková o nej povedala: Sestra Faustína si nielen obnoviteľkou duchovnosti a charizmy našej kongregácie, ale aj jej duchovnou spoluzakladateľkou. S radosťou to uznávame a ďakujeme milosrdnému Bohu  za veľké veci, ktoré učinil v Tebe a cez Teba v našej reholi...


20.08.2018

Dialo sa to v Sviniciach, 27. augusta 1905 o jednej popoludní. Došiel Stanislav Kowalský, roľník z Glogovca, vek 40 rokov, za prítomnosti Františka Bednarka, vek 35 rokov, a Jozefa Stasiaka, vek 40 rokov, obidvaja roľníci z Glogovca, a ukázali nám dieťa ženského pohlavia, narodené 25. augusta tohto roku, od jeho zákonitej manželky Marianny, rod. Bábelovej, vek 30 rokov. Dieťaťu dnes pokrstenému dali meno Helena a krstnými rodičmi boli Konštantín Bednarek a Marianna Ševčiková.

Takýto zápis nám vo farskej matrike v Sviniciach Warckých zanechal vdp. farár Jozef Chodyňský, ktorý pokrstil Helenku Kowalskú. Zápis je napísaný po rusky, keďže Poľsko bolo vtedy súčasťou Ruska. Svedkovia krstu sa podpísali iba krížikmi. Jediný, kto sa dokázal podpísať, bol otec sestry Faustíny.

 

11.08.2018

V nedeľu 2. septembra sa na pozvanie vdp. farára Petra Šveca uskutoční duchovná obnova v Kostole sv. Petra a Pavla a v kostole sv. Ignáca z Loyoli v Čiernom pri Čadci. Počas dopoludňajších sv. omší sa veriacim prihovorí sr. M. Clareta Fečová z košickej komunity, ktorá potom o 15.00 hod. bude viesť aj modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

10.08.2018

V nedeľu 19. augusta krakovský arcibiskup - metropolita Marek Jendraszewski počas sv. omše o 15.20 hod. požehná nový organ v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove. Ide o píšťalový organ v duchu francúzskeho romatizmu, trojmanuálový s pedálom, jediný organ s halotronovou traktúrou v Poľsku.

 


Späť na začiatok