Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

17.04.2020

Kedy viem, že moja ľútosť je dokonalá? Aký je správny motív mojej ľútosti?

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: 1492 Ľútosť (nazývanú aj skrúšenosť) majú podnecovať dôvody, ktoré pochádzajú z viery. Ak sa ľútosť rodí z lásky k Bohu, volá sa „dokonalá“; ak sa zakladá na iných dôvodoch, volá sa „nedokonalá“.

Sv. sestra Faustína odporúča: Nakoľko to bude možné z Božej milosti, vždy sa budem cvičiť v dokonalej ľútosti. Tejto ľútosti budem venovať viac času. (...) Budem sa cvičiť v ľútosti. Nielen pri spovedi, ale pri každom spytovaní svedomia si budem vzbudzovať dokonalú ľútosť, zvlášť večer pred spaním. (...) Ľútosť som si vzbudila ihneď, lebo mám zvyk i pri najmenšom prehrešku cvičiť sa v ľútosti (Den. 225, 377 a 612).


Čítať ďalej...

16.04.2020

V pravom stĺpci našej webstránky sme pre vás pripravili nové okienko s názvom Sledujte nás.

Aj naša kongregácia už má svoj kanál na YouTube. Postupne tam budeme pridávať nové videá.

Dnes má premiéru upravená poézia sv. Faustíny, v podaní Moniky Hilmerovej.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.


13.04.2020

Na Veľký piatok sa každoročne začína novéna pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Ponúkame Vám jej plné znenie. Novéna spočíva v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva počas 9 dní. Môžeme ju obohatiť aj textami z Denníčka, ktoré nadiktoval Pán Ježiš  sv. Faustíne Kowalskej na jej osoh a dal prisľúbenia týkajúce sa aj ostatných ľudí.

 

Čítať ďalej...

13.04.2020

S veľkonočnou radosťou a nádejou pokračujme v našom duchovnom boji K verzus K - korunka Božieho milosrdenstva a koronavírus. Verme, že tak, ako pribúda počet nakazených, pribúda aj počet modliacich sa... Nech sme medzi nimi aj my!


Pondelok - BRAZÍLIA

Utorok - PORTUGALSKO

Streda - RUSKO

Štvrtok - IZRAEL

Piatok - JUŽNÁ KÓREA

Sobota - ŠVÉDSKO

Nedeľa - INDIA

 

13.04.2020

12. † Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Spasiteľa, ktorý je dobrota a láska sama. Lomcujú mnou pokušenia a roztržitosť a nedovoľujú mi pripraviť sa na príchod Pána. Vrúcne ťa túžim prijať, Pane, pretože viem, že keď ku mne prídeš, oslobodíš ma od tohto trápenia. A ak je tvojou vôľou, aby som trpela, tak ma posilni do boja. Ježišu, Spasiteľ, ktorý si ráčil prísť do môjho srdca, odožeň tie rozptýlenia, ktoré mi prekážajú rozprávať sa s tebou. Ježiš mi odpovedal: – Chcem, aby si bola vycvičená v boji ako rytier, ktorý dokáže uprostred hrmotu striel iným dávať rozkazy. Tak sa aj ty, dieťa moje, nauč ovládať sa v najväčších ťažkostiach a nech ťa nič nevzďaľuje odo mňa, dokonca ani tvoje pády. Dnes som celý deň bojovala s istou ťažkosťou, o ktorej ty, Ježišu, vieš... (Den. 1823).

 

12.04.2020

Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval. Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo: „Pane, zachráň môj život!“ Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva. Pán ochraňuje maličkých; pomohol mi, keď som bol v biede. Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom (Ž 116, 1-8).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Môj Ježišu, ty vieš, čo prežíva moja duša pri spomienke na tieto utrpenia. Neraz som sa čudovala, že anjeli a svätí sú ticho pri takom utrpení duše. Oni nás však v týchto chvíľach zvlášť milujú. Moja duša neraz volala k Bohu ako malé dieťa, keď matka zakryje svoju tvár a ono ju nemôže poznať, a tak kričí zo všetkých síl. Ó, Ježišu môj, buď pochválený za tieto skúšky plné lásky! Tvoje milosrdenstvo je veľké a nepochopiteľné. Všetko, ó, Pane, čo si naplánoval pre moju dušu, je preniknuté tvojím milosrdenstvom.


12.04.2020

10. † Dnes sa túžim celá premeniť na Ježišovu lásku a obetovať sa spolu s ním nebeskému Otcovi. Počas svätej omše som videla maličkého Ježiška v kalichu. Povedal mi: – Tak prebývam v tvojom srdci, ako ma vidíš v tomto kalichu. Po svätom prijímaní som pocítila vo svojom srdci tlkot Ježišovho Srdca. Aj keď už dávno viem, že sväté prijímanie zostáva vo mne do nasledujúceho prijímania, dnes celý deň adorujem Ježiša vo svojom srdci a prosím ho, aby svojou milosťou uchránil malé deti pred zlom, ktoré im hrozí. Živá Božia prítomnosť, trvajúca celý deň, ktorú dokonca fyzicky pociťujem, mi vôbec neprekáža pri plnení povinností  (Den. 1821).


12.04.2020

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia (Den. 1067).

Ó, nepochopiteľný Bože! Aké veľké je tvoje milosrdenstvo. Presahuje všetko chápanie ľudí i anjelov dohromady. Všetci anjeli aj ľudia vyšli zvnútra tvojho milosrdenstva. Milosrdenstvo je kvetom lásky. Boh je láska a milosrdenstvo je jeho skutkom, v láske sa rodí, v milosrdenstve sa prejavuje. Na čo sa pozriem, všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve. Aj samotná Božia spravodlivosť mi hovorí o jeho nepreniknuteľnom milosrdenstve, lebo spravodlivosť vyplýva z lásky (Den. 651).

V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť (Den. 392).


12.04.2020

Pokoj vám, ja som to! Aleluja!

Vstal som z mŕtvych a som stále s tebou!


Dovoľme, nech nás táto hlboká pravda našej viery celkom prenikne a naplní pokojom, ktorý svet dať nemôže.

S novým úžasom nad zázrakom prázdneho hrobu a nápaditosťou  nášho Boha bohatého na milosrdenstvo,

s modlitbou a želaním požehnaných veľkonočných sviatkov


Vaše sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva12.04.2020

Presne pred dvadsiatimi rokmi pápež Ján Pavol II. ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev. Dvadsiate výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ.

Ako teda sláviť tento sviatok počas pandémie? Získame tie milosti, ktoré Ježiš prisľúbil na tento deň?

Ježiš až 14-krát vyjadril svoju túžbu, aby tento sviatok bol ustanovený: Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva (Den. 49). Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva (Den. 742). Prisľúbil, že bude udeľovať veľa zvláštnych milostí: V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva… V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Zmenili sa síce vonkajšie podmienky slávenia sviatku, ale nezmenili sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti prisľúbené na tento deň. Prekážkou nie je ani vírus, ani nemožnosť pristúpiť k sviatostiam, ale len naša nedôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 49).

S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným sv. prijímaním oslávme Boha bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha sa udeliť nám viac než dúfame...

 


Späť na začiatok