Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

08.05.2020

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta obrátiť sa na Boha v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 vo štvrtok 14. mája.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa uvádza:

Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva - každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.


08.05.2020

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere (Ž 27, 1-3).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, večná Pravda, posilni moje slabé sily! Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie bez teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez teba žiť. Počuj volanie mojej duše. Pane, tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj ľudí dohromady, a hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila do mora tvojho milosrdenstva. Viem, že nesklameš moju nádej.


07.05.2020

V stredu 6. mája otvorili proces blahorečenia rodičov Karola Wojtylu - sv. Jána Pavla II. Dalo by sa povedať, že Ján Pavol II. bol hlboko presvedčený, že jeho rodičia, ako aj jeho brat Edmund, žili ako svätci, povedal kardinál Stanisław Dziwisz krátko pred otvorením procesu blahorečenia rodičov poľského pápeža - Emílie Wojtyłovej, rod. Kaczorowskej (1884-1929) a Karola Wojtyłu (1879-1941).

Na diecéznej úrovni bude tento proces slávnostne otvorený v rodisku poľského pápeža - vo Wadoviciach, desať dní pred stým výročím narodenia budúceho pápeža. Hlavným sudcom cirkevného súdu bude krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski.

 

06.05.2020

Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. (...) Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem  (Ž 28, 1-2; 7).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia.


05.05.2020

Štvrtý veľkonočný týždeň sa nesie v znamení Dobrého pastiera, ktorý volá svoje ovce po mene a vyvádza ich a ktorý prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie (por. Jn 10). S dôverou v srdci pokračujme  v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v boji proti pandémii koronavírusu.

 

Pondelok - DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Utorok - KOLUMBIA

Streda - PANAMA

Štvrtok - AUSTRÁLIA

Piatok - JUŽNÁ AFRIKA

Sobota - MALAJZIA

Nedeľa - EGYPT


03.05.2020

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere (Ž 27, 1-3).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, večná Pravda, posilni moje slabé sily! Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie bez teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez teba žiť. Počuj volanie mojej duše. Pane, tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj ľudí dohromady, a hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila do mora tvojho milosrdenstva. Viem, že nesklameš moju nádej.


02.05.2020

Chceme upriamiť vašu pozornosť na duchovnú iniciatívu, ktorú nám na máj ponúkajú sestry zo združenia Faustínum v Krakove.

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok. Ide o 30-dňovú prípravu odovzdania sa milosrdnému Bohu cez Máriu.

Sestry na webe www.faustinum.pl/sk ponúkajú spôsob, ako sa cez Máriu odovzdať Bohu. Mária je našou Matkou, miluje nás a chce nám pomáhať. Chce nás sprevádzať na tejto ceste. Chce nás odovzdávať Bohu.

Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=RmJ9qWoBVGM

 

02.05.2020

V piatok 8. mája oslavujeme 152. výročie príchodu prvých sestier našej kongregácie do Krakova, kde založili prvý Dom milosrdenstva pri Kostole Božieho milosrdenstva na ul. Smoleňsk. Neskôr sestry odišli do domu na ul. Zwierzynieckej (dnes je tam hotel Radisson) a od roku 1891 sa preniesli do nového kláštora v dedinke Lagievniky (založenej v roku 1373) na predmestí Krakova. V roku 1941 boli Lagievniky pripojené ku Krakovu ako jedna z jeho mestských častí.

 

01.05.2020

Sestry zo združenia Faustínum v Krakove vás na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk pozvali k zaspomínaniu si na to, ako ste pred 20 rokmi prežili svätorečenie sr. Faustíny a k vzájomnému zdieľaniu.

Svedectvá, nielen zo Slovenska, nájdete na:

https://www.faustinum.pl/sk/20-vyrocie-kanonizacie-sv-sestry-faustiny/Späť na začiatok