Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.04.2017

Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 23. apríla. Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán sv. omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – sv. omša v bazilike

6.00 hod. - sv. omša v bazilike

8.00 hod. - sv. omša v bazilike

10.00 hod. – sv. omša pred bazilikou, celebruje krakovský metropolita arcibiskup Marek Jendraševský

12.30 hod. - sv. omša v bazilike

15.00 hod. - slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike

16.00 hod. - sv. omša pred bazilikou

18.00 hod. - sv. omša v bazilike

19.00 hod. - sv. omša v kláštornej kaplnke

 

09.04.2017

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené ľudskou nevďačnosťou.


Čítať ďalej...

02.04.2017

V sobotu 6. mája sa uskutoční v poradí už 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Otvorenie púte je o 9.00 hod., pokračuje sa modlitbou radostnej časti sv. ruženca a o 10.30 slávnostnou sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Štefan Sečka, spišský biskup. Popoludní program pokračuje o 14.00 hod. prednáškou sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM a modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

 

01.04.2017

Preto sa to prisľúbenie zakladá na viere,aby tak pochádzalo z milosti a aby platilo pre všetko potomstvo, nielen pre to podľa zákona, ale aj pre to podľa viery Abraháma, otca nás všetkých, ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“, za nášho otca pred Bohom, ktorému uveril a ktorý dáva život mŕtvym a volá k bytiu to, čo ešte nie je. On dúfal proti všetkej nádeji, veril, a stal sa tak otcom mnohých národov, podľa toho, čo bolo povedané: „Také bude tvoje potomstvo.“ A neochabol vo viere, keď videl, že jeho telo je už odumreté. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť (Rim 4,16-19a.22).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pasáž z Listu sv. Pavla Rimanom, ktorú sme si práve vypočuli, je nám veľkým darom. Vskutku, sme navyknutí uznávať Abraháma za nášho otca vo viere; dnes nám apoštol dáva porozumieť, že Abrahám je pre nás otcom v nádeji; nielen otcom vo viere, ale aj otcom v nádeji. A to preto, že v jeho príbehu už môžeme vnímať ohlasovanie Zmŕtvychvstania, nového života, ktorý víťazí nad zlom a nad samotnou smrťou. V texte sa hovorí, že Abrahám uveril Bohu, «ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet» (Rim 4,17); a potom upresňuje: «neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté a že je odumreté aj Sárino lono» (Rim 4,19). Toto je skúsenosť, ktorú sme povolaní žiť aj my. Boh, ktorý sa zjavuje Abrahámovi, je Bohom, ktorý zachraňuje, Bohom, ktorý dáva vyjsť z beznádeje a zo smrti, Bohom, ktorý volá k životu.


Čítať ďalej...

01.04.2017

Všetkých, ktorí spolu s Rádiom Lumen putujú v sobotu 6. mája do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch informujeme, že už od 6.00 hod. bude pre vás otvorená nová reštaurácia pri hlavnom parkovisku, tzv. Dom sv. Faustíny. Ponuka jedál bude samozrejme v slovenčine. Od rána však už ponúkame teplé polievky a nápoje.


27.03.2017

Vo štvrtok 30. marca navštívil Sanktuárium Božieho milosrdenstva v krakovských lagievnikoch Jim Caviezel, známy zo svojho hereckého stvárnenia Ježiša v slávnom filme Umučenie Krista. Spolu so sestrami a pútnikmi sa pomodlil pred milostívým obrazom Milosrdného Krista a pri hrobe sv. Faustíny v kláštornej kaplnke. Jim, ktorého stará mama bola Slovenka, bol po prvýkrát v Poľsku, kam ho pozvali na premiéru filmu Oslobodenie kontinentu: Ján Pavol II. a pád komunizmu.


25.03.2017

My, silní, sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať, čo sa nám páči. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. ... Vlastne všetko, čo bolo napísané v minulosti, bolo napísané nám na poučenie, aby sme si vytrvalosťou a útechou, ktorú máme z Písma, udržali živú nádej. Nech vám Boh vytrvalosti a útechy dá, aby ste žili svorne medzi sebou podľa príkladu Krista Ježiša (Rim 15,1-2.4-5).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Už niekoľko týždňov nám apoštol Pavol pomáha lepšie pochopiť v čom spočíva kresťanská nádej. A povedali sme, že nie je optimizmom, ale niečím iným. A apoštol nám to pomáha pochopiť. Dnes tak robí priraďujúc ju k dvom postojom výsostne dôležitým pre náš život a pre našu skúsenosť viery: «vytrvalosť» a «útecha» (v. 4.5). V pasáži Listu Rimanom, ktorý sme si práve vypočuli, sú citované dvakrát: najprv v súvislosti s Písmom a potom so samotným Bohom. Aký je ich najhlbší, najpravdivejší význam? A akým spôsobom osvetľujú skutočnosť nádeje? Tieto dva postoje: vytrvalosť a útecha.


Čítať ďalej...

23.03.2017

Cirkev vyhlási za svätých pastierikov z Fatimy, ktorým sa spolu s Luciou pred sto rokmi zjavila Panna Mária. Svätý Otec, ktorý dnes prijal na audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata, pri stretnutí schválil vyhlásenie dekrétu potvrdzujúceho zázrak na príhovor blahoslavených Františka (1908-1919) a Hyacinty (1910-1920) Martových. 

Tretia z fatimských detí Lucia Dos Santos zomrela v roku 2005 ako karmelitánska rehoľníčka a jej beatifikačný proces ešte len prebieha. Diecézna časť bol ukončená 13. februára tohto roku vo Fatime.23.03.2017

Na túto e-mailovú adresu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove môžete po slovensky nahlásiť vašu púť, dohodnúť si čas a miesto svätej omše, prípadne príhovor v slovenčine. Na tejto adrese si môžete rezervovať aj ubytovanie pri sanktuáriu alebo poprosiť o modlitbu v hodine milosrdenstva na celý mesiac. 

Ak si chcete rezervovať stravovanie, napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Môžete to vybaviť aj telefonicky: +48 12 351 88 00 kl. 132. Stravovanie: +48 663 253 651.

 

22.03.2017

Židia sa s Jahve môžu zmieriť len raz v roku v deň Jom Kippur. Mohamedáni majú len jeden mesiac - Ramadán na zmierenie sa s Alahom. Hinduisti musia putovať do Váránasí, lebo aspoň raz v živote sa túžia okúpať v Gange.

Katolíci majú na zmierenie s Bohom 365 dní v roku... Nemusia ísť na ďalekú púť, nemusia vykonať nejaké vonkajšie obrady.

Pretože najväčšie zázraky Božieho milosrdenstva sa dejú v spovednici…Späť na začiatok