Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

17.06.2017

V sobotu 17. júna sa v krakovskom sanktuáriu konalo V. Valné zhromaždenie delegátov združenia Faustínum. 95 delegátov a hostí z 10 krajín sveta, z toho 13 zo Slovenska, začalo stretnutie slávnostnou sv. omšou, ktorú krakovský metropolita Mons. Marek Jendraszewský. Valné zhromaždenie otvorila generálna predstavená našej rehole m. Petra Kowalczyk. Zhrnutie činnosti a výkaz hospodárenia združenia prezentovala sr. Alicja Zelmaňská, doterajšia predsedníčka, ktorá tiež predniesla prednášku s názvom Byť apoštolom milosrdného Ježiša. Za novú predsedníčku Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bola nominovaná sr. Miriam Janiec. Do rady združenia bol po prvýkrát zvolený aj Slovák – Ing. Martin Hrabovský zo spoločenstva združenia Faustínum v Košiciach.


Čítať ďalej...

02.06.2017

V stredu 7. júna pripadá 20. výročie od prvej pápežskej návštevy v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Bola to návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. Povedal nám vtedy: Drahé sestry! Spočíva na vás neobyčajné povolanie. Tým, že Kristus vybral spomedzi vás blahoslavenú Faustínu urobil vašu kongregáciou strážkyňou tohto miesta, a zároveň vás pozval k zvláštnemu apoštolátu jeho milosrdenstva. Prosím vás, ujmite sa tohto diela. Dnešný človek potrebuje vaše hlásanie milosrdenstva; potrebuje vaše milosrdné diela a potrebuje vašu modlitbu o milosrdenstvo. Nezanedbávajte žiadne z týchto foriem apoštolátu.


02.06.2017

Vyše 200 účastníkov a pozvaných hostí sa zúčastnilo II. Kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorý sa konal v Košiciach v dominikánskom kultúrnom centre Veritas a vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP. Kongres otvoril slávnostnou sv. omšou košický metropolita Mons. Bernard Bober. Úvodné aj záverečné slová kongresu patrili generálnej matke našej kongregácie Petre Kowalczyk z Varšavy. Počas troch dní si účastníci mohli vypočuť hodnotné prednášky prednášajúcich nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Poľska. Zazneli úžasné svedectvá, videopozdravy či gospelový koncert. Kongres obohatila aj sobotňajšia slávnosť prijatia nových členov združenia Faustínum.


Čítať ďalej...

01.06.2017

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás pozýva na Druhý kongres apoštolov Božieho milosrdenstva na Slovensku, ktorý sa uskutoční  od 9. – 11. júna v Košiciach v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas.

Téma kongresu znie: Krása a bohatstvo kresťanského milosrdenstva. Patronát nad kongresom prevzal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Program zahŕňa spoločné slávenie eucharistie, modlitbu v hodine milosrdenstva, prednášky významných osobností, svedectvá a kultúrny program.

Prihlasovanie UZAVRETÉ.


Čítať ďalej...

01.06.2017

V sobotu 10. júna počas Druhého kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva budeme v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach prijímať 10 nových členov do združenia Fustínum. Počas slávnostnej svätej omše o 15. 30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, bude tiež 10 členov skladať svoje prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Na Slovensku máme 183 členov a 1729 dobrovoľníkov združenia apoštolov Božieho milosrdenstva.

 

01.06.2017

Farnosť Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v spolupráci s Kongregáciou Matky Božieho Milosrdenstva pozýva ženy a mužov hľadajúcich svoje životné (po)volanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 vo farských priestoroch svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. 

Program:

Čítať ďalej...

01.06.2017

Od 16. - 18. júna sa vo Farnosti sv. Štefana v Úbreži bude konať trojdňová duchovná obnova na tému: Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali. Na pozvanie vdp. Radoslava Krenického bude obnovu vo farnosti a vo filiálkach Veľké Revištia a Fekišovce viesť sr. M. Faustia Szabóová z košickej komunity. 

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...

01.06.2017

Robiť skutky milosrdenstva neznamená dávať almužnu, aby sme mali dobrý pocit vo svedomí. Znamená to podeliť sa a zúčastniť sa na utrpení druhých.

Nestačí robiť skutky milosrdenstva, treba s druhými prežívať bolesť. To znamená trpieť s tým, kto trpí. Skutok milosrdenstva neznamená urobiť niečo, aby sme mali dobrý pocit na duši: skutok dobra, aby som sa cítil lepšie, spadne mi tak kameň zo srdca... To nie! Znamená to tiež zažívať bolesť druhých. Podeliť sa a mať súcit idú ruka v ruke. Je milosrdný ten, kto sa vie podeliť a tiež prežívať problémy druhých. A tu je otázka: viem sa podeliť? Som štedrý? Som nezištný? Keď vidím človeka, ktorý trpí, ktorý je v ťažkostiach, trpím tiež? Viem sa vcítiť do situácie druhých? Do situácie utrpenia?“   

Konať skutky milosrdenstva znamená tiež riskovať.  


Čítať ďalej...

01.06.2017

V sobotu 17. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutoční V. Valné zhromaždenie delegátov združenia Faustínum. Zúčastnia sa ho predstavitelia z 10 krajín sveta: Slovenska, Čiech, Nemecka, USA, Libanonu, Írska, Veľkej Británie, Portorika, Toga a Poľska. Obrady sa začnú slávnostnou sv. omšou o 9.00 hod. v kláštornej kaplnke, ktorú bude celebrovať krakovský metropolita Mons. Marek Jendraszewský. 


01.06.2017

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia” (Lk 11,1-4).


Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Ježišovej modlitbe bolo čosi fascinujúce, čosi až tak podmanivé, že jedného dňa ho jeho učeníci poprosili, aby ich s ňou oboznámil. Táto epizóda sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, ktorý bol spomedzi evanjelistov tým, kto najviac zdokumentoval tajomstvo modliaceho sa Krista - Pána, ktorý sa modlí. Ježišovi učeníci sú zasiahnutí skutočnosťou, že on, osobitne ráno a večer, sa uťahuje do samoty a „ponára sa“ do modlitby. A preto ho jedného dňa prosia, aby aj ich naučil modliť sa (porov. Lk 11,1). Vtedy práve im Ježiš odovzdáva modlitbu, ktorá sa stala kresťanskou modlitbou „par excellence“: Otčenáš.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok