Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

27.04.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Božie slovo nám i v dnešnú, piatu veľkonočnú nedeľu ukazuje cestu a podmienky ako sa stať spoločenstvom Zmŕtvychvstalého Pána. V uplynulú nedeľu sa zdôrazňoval vzťah medzi veriacim a Ježišom ako Dobrým Pastierom. Dnes nám evanjelium predkladá situáciu, keď sa Ježiš predstavuje ako pravý vinič a pozýva nás ostať zjednotení s ním, aby sme mohli prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15,1-8).
Vinič je rastlina, ktorá tvorí jednotu so svojimi ratolesťami; ratolesti zas prinášajú úrodu iba vtedy, ak sú zjednotené s viničom. Tento vzťah je tajomstvom kresťanského života a evanjelista Ján to vyjadruje slovesom „ostať“, ktoré sa v evanjeliovej stati opakuje sedemkrát. „Ostaňte vo mne“, hovorí Pán. Ostať v Pánovi.


Čítať ďalej...

26.04.2018

Katechéza pápeža Františka o krste: 3. Sila na porazenie zla

Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje (Flp 4,12-13).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v našej reflexii o krste, stále vo svetle Božieho slova. Evanjelium osvecuje kandidátov a vzbudzuje v nich priľnutie k viere: «Krst je totiž osobitným spôsobom „sviatosťou viery“, lebo je sviatostnou bránou do života viery» (KKC 1236). A viera je odovzdanie seba samých Pánovi Ježišovi, ktorého uznávame ako «prameň vody [...] večného života» (Jn 4,14), «svetlo sveta» (Jn 9,5), «vzkriesenie a život» (Jn 11,25), ako tomu učí cesta prípravy, ktorou i dnes prechádzajú katechumeni, keď sa blížia k prijatiu kresťanskej iniciácie.


Čítať ďalej...

22.04.2018

V dňoch od 29. apríla do 01. mája sa v našom kláštore v Derdách pri Varšave uskutoční každoročný zjazd sestier predstavených všetkých našich kláštorov. Zjazd bude viesť generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Zjazd sa začne slávnostným odovzdaním relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej do Sanktuária Panny Márie Hviezdy novej evanjelizácie v Toruni počas sv. omše o 12.00 hod. pri príležitosti 18. výročia svätorečenia Apoštolky Božieho milosrdenstva.

 


19.04.2018

Všetkým vám, ktorí sa v tomto roku chystáte na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch, ponúkame kontaktné údaje potrebné k rezervácii noľahov a stravovania.

Priamo pri našom kláštore:

Dom sv. sestry Faustíny: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 351 88 40 alebo 0048 12 351 88 00 klapka 400.

Pri sanktuáriu:

Pastoračný dom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 252 33 00.

Pri parkovisku ul. Motarskiego 8:

Dom "Promień": Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 266 98 00

 

19.04.2018

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch má novú webovú stránku, ktorá je dostupná online na adrese: www.sanktuarium.faustyna.pl. Je vedená sestrami z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, ktoré ju pre prichádzajúcich pútnikov pripravili tak, aby tí, ktorí prišli do sanktuária v Lagievnikoch rýchlo našli to, čo potrebujú. Na tejto webovej stránke sú nielen najdôležitejšie informácie o samotnom sanktuáriu, ale aj informácie potrebné pútnikom a organizátorom pútí. Stránka je tiež dostupná aj na smartfónoch, ktoré uľahčujú komunikáciu, odosielanie formulárov s informáciami o skupinách a otázkach o využívaní ubytovania alebo reštaurácie v „Dome sv. Sestry Faustíny". Webstránka je zatiaľ vedená iba v poľskom jazyku.

 

19.04.2018

Katechéza pápeža Františka o krste: 2. Znak kresťanskej viery

Ježiš odpovedal [Nikodémovi]: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch (Jn 3,5-6).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V tomto veľkonočnom čase pokračujeme v katechézach o krste. Význam krstu jasne vystupuje do popredia z jeho slávenia, ktorému preto budeme venovať našu pozornosť. Uvažujúc nad gestami a slovami liturgie môžeme zaregistrovať milosť a záväzok tejto sviatosti, ktorú treba vždy znovu objavovať. Pripomíname si ju pri kropení svätenou vodou, ktoré sa môže konať v nedeľu na začiatku svätej omše, ako aj pri obnovovaní krstných sľubov počas Veľkonočnej vigílie. Veď to, čo sa deje pri slávení krstu, vyvoláva duchovný dynamizmus, ktorý prechádza celým životom pokrstených; je to úvod procesu, ktorý dovoľuje, aby sme žili zjednotení s Kristom v Cirkvi. Preto navrátenie sa ku zdroju kresťanského života nás vedie k tomu, aby sme lepšie chápali dar, ktorý sme prijali v deň nášho krstu, ako aj aby sme obnovili úsilie odpovedať naň v tom stave, v ktorom sa dnes nachádzame.


Čítať ďalej...

18.04.2018

V stredu 25. apríla sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM priblíži birmovancom vo Farnosti Kráľovnej pokoja na košickom juhu históriu a charizmu našej kongregácie. Zároveň im aj formou multimediálnej prezentácie predstaví spiritualitu a poslanie našej duchovnej spoluzakladateľky sv. sestry Faustíny Kowalskej.

 

15.04.2018

V týždni od  16. - 22. apríla nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje"  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania.

Posolstvo Sv. Otca na 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania:


Čítať ďalej...

15.04.2018

V nedeľu 15. apríla bola počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval p. Miroslav Kulich, provinciál Rádu kapucínov na Slovensku, posvätená obnovená kaplnka Božieho milosrdenstva v Kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline. Kaplnka postavená pred 90 rokmi (v roku 1928) doteraz nebola oficiálne nikomu zasvätená. Išlo teda o historický moment zasvätenia a posvätenia. Posviacke kaplnky predchádzala trojdňová duchovná obnova na tému: Škandál milosrdenstva. Obraz Božieho milosrdenstva a relikviu sv. sestry Faustíny venovala košická komunita sestier KMBM. Podľa projektového návrhu komplexu oltárnej architektúry, ktorý vytvoril br. Jakubrafael Patay OFMCap., misionár milosrdenstva, oltár vyhotovila firma Drevum s. r. o. zo Žiliny. Sochy sv. Františka a sv. pátra Pia sú dielom majstra Martina Barnáša z Kežmarku. Reliéf na oltári - symbol kapucínskeho rádu - vytvoril majster Ladislav Repka z Rajca.


Fotogaléria:

Čítať ďalej...

12.04.2018

Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča sa vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči uskutoční víkendová duchovná obnova od 14. - 15. apríla. Obnovu z príležitosti 5. výročia prijatia relikvie sv. sestry Faustíny, posviacky kaplnky Božieho milosrdenstva a ukončenia štvorročnej formácie členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.


Podrobný program v prílohe:

Čítať ďalej...


Späť na začiatok