Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

30.09.2018

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk23.09.2018

Pán odo mňa žiada, aby som ho nadovšetko milovala. Len samotná láska má zmysel, silu i zásluhu.  sv. sestra Faustína

Iba láska má zmysel - tak znie téma predposledných tohtoročných duchovných cvičení, na ktoré vás srdečne pozývame od 28. do 30. septembra do Charitného domu v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície, ktoré prebiehajú v silenciu, vedú: vdp. Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

23.09.2018

Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi (Ef 6, 1-4).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na ceste do hĺbky Desiatich slov dnes prichádzame k prikázaniu o otcovi a matke. Hovorí sa v ňom o úcte náležiacej rodičom. Čo je tou „úctou“? Hebrejský výraz označuje slávu, hodnotu, doslovne „váhu“, konzistenciu istej skutočnosti. Nie je otázkou vonkajšej formy, ale pravdy. Ctiť si Boha v Písme znamená uznať jeho skutočnosť, brať do úvahy jeho prítomnosť; čo je vyjadrené aj prostredníctvom rítov, avšak zahŕňa to v sebe predovšetkým dávanie Bohu v živote správne miesto. Ctiť si otca a matku teda znamená uznať ich dôležitosť, a to aj prostredníctvom konkrétnych činov, ktoré vyjadrujú oddanosť, cit a starostlivosť. Nejde však len o to.


Čítať ďalej...

22.09.2018

Naše sestry z kláštora v Nižnom Hrušove vás v sobotu 29. septembra pozývajú na pešiu púť s Božím milosrdenstvom k čistému srdcu do Vysokej nad Uhom. Púť o dĺžke cca 37 km sa uskutoční pri príležitosti slávnostného uloženia relikvií novej blahoslavenej Anky Kolesárovej v jej rodisku. Prihlásiť sa môžete do 27. septembra na tel. č.: 0907 464 479 alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Púť je príležitosťou, ako vyprosovať a priniesť obetu za všetkých zranených hriechom, ako aj za tých, ktorí túžia po čistom srdci.

Záujemcovia o púť sa môžu pridať na akejkoľvek zastávke uvedenej na trase. Trasa vedie od kláštora sestier cez Lesné, Petrovce nad Laborcom, Michalovce, Zemplínsku Širokú, Palín a Pvlovce nad Uhom. Počas  púte bude k dispozícii  sprievodné vozidlo.

 
20.09.2018

V novom školskom roku pokračujeme vo formačných stretnutiach členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Srdečne pozývame aj nových záujemcov!

Termíny pravidelných stretnutí:


Druhý utorok v mesiaci - Prešov
Druhá nedeľa v mesiaci - Piešťany
Tretí štvrtok v mesiaci - Detva
Tretia nedeľa v mesiaci - Košice- KVP
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Sabinov
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Humenné
20.09.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V nedeľnom evanjeliovom čítaní (porov. Mk 8,27-35) sa znovu objavuje otázka, ktorá sa tiahne celým Markovým Evanjeliom: Kým je Ježiš? Tentokrát je to ale sám Ježiš, kto kladie túto otázku učeníkom, aby im tak pomohol postupne sa popasovať s otázkou o jeho identite. Skôr, než sa to Ježiš spýta priamo Dvanástich, chce od nich počuť, čo si o ňom myslia iní ľudia – dobre totiž vie, že učeníci veľmi pozorne vnímajú popularitu svojho Učiteľa! Práve preto sa ich pýta: «Za koho ma pokladajú ľudia?» (v. 27).
Z odpovede vyjde najavo, že Ježiša ľudia považujú za veľkého proroka. V skutočnosti však Ježiša nezaujímajú nijaké prieskumy a to, čo si ľudia hovoria. Nesúhlasí ani s tým, aby jeho učeníci odpovedali na otázky vopred pripravenými formulkami, citátmi známych postáv zo Svätého písma, pretože viera, ktorá sa obmedzuje na formulky, je len krátkozrakou vierou.


Čítať ďalej...

19.09.2018

Zachovávaj sobotňajší deň, aby si ho zasvätil, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a robiť každú svoju prácu, ale siedmy deň je sobota, (to jest odpočinok) pre Pána, tvojho Boha; vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani slúžka, ani tvoj vôl, ani osol, ani nijaký tvoj dobytok, ba ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby tvoj sluha a tvoja slúžka mali podobný odpočinok ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom: preto ti Pán, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotňajší deň (Dt 5, 12-15).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnej katechéze sa ešte vrátime k tretiemu prikázaniu, ktoré hovorí o dni odpočinku. Desatoro, vyhlásené v knihe Exodus, sa opakuje v Knihe Deuteronómium takmer totožným spôsobom, s výnimkou tohto Tretieho slova, kde sa objavuje vzácny rozdiel: zatiaľčo v Exode je dôvod odpočinku požehnávanie stvorenstva, v Deuteronómiu naopak pripomína koniec otroctva. V tento deň si musí otrok oddýchnuť tak, ako aj jeho pán, aby slávil pamiatku Paschy oslobodenia.


Čítať ďalej...

15.09.2018

Už piaty rok môžu veriaci z farnosti Kráľovnej pokoja na košickom juhu vkladať svoje modlitebné úmysly do schránky vo farskom kostole. Na tieto úmysly sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva o 15.00 hod. Všetky prosby sú tiež predkladané počas sv. omše k Božiemu milosrdenstvu každý tretí štvrtok v mesiaci o 18.00 hod. Po sv. omši, ktorú celebruje vdp. farár Miroslav Gira, sa už tradične modlíme aj korunku Božieho milosrdenstva a uctievame relikviu sv. sestry Faustiíny. Najbližšie sa stretneme 20. septembra.

 

11.09.2018

Tretie prikázanie Dekalógu znie: „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni“.  Spomeň si na sobotný deň, aby si ho zasvätil. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach!  Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho (Ex 20,8-11).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Cesta postupného preberania Desatora nás dnes privádza k prikázaniu o dni odpočinku. Zdá sa, že ide o ľahko splniteľné prikázanie, ale je to mylný dojem. Skutočne oddychovať nie je jednoduché, pretože existuje falošný oddych a oddych pravý. Ako ich môže rozoznať? Dnešná spoločnosť je smädná po zábavách a dovolenkách. Zábavný priemysel - počúvajte dobre - zábavný priemysel značne prekvitá a reklama vykresľuje ideálny svet ako veľký zábavný park, kde sa všetci bavia. Predstava o živote, ktorá dnes dominuje, nemá ťažisko v činnosti a v úsilí, ale v úniku. Zarábať kvôli rozptýleniu, uspokojeniu.


Čítať ďalej...

10.09.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium dnešnej nedele (Mk 7,31-37) prináša príbeh o uzdravení hluchonemého Ježišom. Hluchonemého priviedli k Ježišovi a prosili ho, aby na neho vložil ruku. On však s ním vykoná viaceré kroky: ponajprv ho vezme nabok, ďaleko od zástupu. Aj pri tejto udalosti, tak ako v iných prípadoch, Ježiš koná vždy s diskrétnosťou. Nechce na ľudí zapôsobiť, nehľadá svoju popularitu alebo úspech; chce iba robiť dobro iným ľuďom. Týmto prístupom nás učí tomu, že dobro sa robí bez zbytočného rozruchu, bez predvádzania sa, bez „vytrubovania“. Dobro sa robí v tichosti.


Späť na začiatok