Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

25.04.2020

18. apríla sme si pripomenuli 27. výročie beatifikácie sr. Faustíny Kowalskej. Vo štvrtok 30. apríla si pripomenieme 20. výročie jej svätorečenia. Prinášame vám svedectvá zázrakov, ktoré boli použité k vyhláseniu sestry Faustíny za blahoslavebú a svätú. Prvý zázrak zakúsila Američanka Maureen Diganová, ktorú náhle postihla veľmi vážna, pomalá choroba končiaca smrťou, zvaná Lymfedém dolných končatín. Druhý zakúsil americký kňaz poľského pôvodu Ronald Pytel. Nech sú pre nás pvzbudením k viere, že zázraky sa dejú aj dnes.25.04.2020

Pán ma požehnal nádherným uzdravením cez príhovor sv. Faustíny. Moje uzdravenie sa stalo zázrakom pre jej kanonizáciu. Bolo úžasné vidieť, ako sa stala svätou. A teraz bude viac ľudí ako kedykoľvek predtým počuť posolstvo milosrdenstva,“ hovorí.  Moji rodičia sa narodili v Amerike, ale moji starí rodičia pochádzali z Poľska. Ako mladý chlapec si pamätám, že som v našej škole videl obraz Božieho milosrdenstva s nápisom „Jezu, ufam Tobie!“. Až po roku 1987 som sa prvýkrát veľmi dobre zoznámil s oddanosťou Božiemu milosrdenstvu v kaplnke počas púte do Medžugoria. V 1992 roku lekári dali otcovi Ronovi informáciu, že bude žiť nanajvýš tri až päť rokov. V tom čase bol extrémne chudý a bledý so silne poškodeným srdcom. Zázrak nie je len to, že otec Ron žije, ale jeho trvalé ochorenie srdca je preč. V skutočnosti hovorí, že je dnes v lepšom zdraví ako kedykoľvek predtým.


Čítať ďalej...

24.04.2020

15. † Dnes sa moja duša pripravuje na sväté prijímanie ako na svadobnú hostinu, na ktorej všetci účastníci žiaria nevýslovnou krásou. Aj ja som pozvaná na túto hostinu. Nevidím však v sebe tú krásu, ale priepasť úbohosti. A hoci sa necítim hodná zasadnúť k stolu, predsa vojdem pod stôl a pri Ježišových nohách budem žobrať aspoň o omrvinky, ktoré padajú pod stôl. Poznám tvoje milosrdenstvo, preto sa približujem k tebe, Ježišu, lebo skôr sa vyčerpá moja úbohosť, než sa z tvojho srdca vyčerpá zľutovanie. Preto si dnes budem vzbudzovať dôveru v Božie milosrdenstvo (Den. 1827).


23.04.2020

Aj v 2. veľkonočnom týždni vás pozývame zapojiť sa do nášho spoločného duchovného boja K verzus K - modlitba korunky Božieho milosrdenstva verzus koronavírus. Aj keď pandémia viditeľne napreduje, veríme, že hoci neviditeľne, vzrastá aj počet prosiacich o jej ukončenie. Ježišu, dôverujeme ti! Viac ako inokedy...


Pondelok - JAPONSKO

Utorok - ČILE

Streda - POĽSKO

Štvrtok - EKVÁDOR

Piatok - RUMUNSKO

Sobota - SAUDSKÁ ARÁBIA

Nedeľa - PAKISTAN


23.04.2020

Jeden z posledných listov sr. Faustíny Kowalskej, napísaný rodnej sestre Eugénii počas veľkonočného obdobia, by mohol byť adresovaný každému z nás v tomto období pandémie...

 

12. apríl 1938. Krakov:

„Milovaná sestra Eugénia!

Posielam Ti srdečný a úprimný pozdrav: Radostné Aleluja.

Nech Ti je sám Boh všetkým, nech celá Tvoja duša utonie v ňom, lebo on je najväčšie Dobro, okrem neho niet šťastia. Nech veľkonočný deň naplní Tvoje srdce veľkou radosťou a láskou, nech sa dokáže tešiť uprostred protivenstiev a krížov. Som zvedavá, ako sa Ti darí? Pozri, ako čas letí, mne sa neraz zdá, akoby sme sa práve rozlúčili, a to už ubehlo toľko času! Ale to je dobre, lebo sme bližšie k večnosti. Zveruj ma často Pánu Ježišovi, aby som verne plnila jeho svätú vôľu, lebo dobre vieš, že kto viac dostal, od toho sa bude aj viac vyžadovať.

Som chorá a nemôžem už nič robiť, môžem sa už len modliť, veľmi túžim stretnúť sa už s Bohom. Som úplne odovzdaná do Božej vôle, ako chce Boh, tak nech sa stane.

Napriek veľkej starostlivosti drahých predstavených o moje zdravie mi ubúdajú sily, ale vôbec sa tým netráp. Boh tak chce, a to musí stačiť.

Srdečne Ťa pozdravujem a vkladám do Božieho Srdca.

Úprimne oddaná - sr. M. Faustína“.


 

22.04.2020

14. † Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Pána, ktorý môže všetko. Môže ma urobiť dokonalou a svätou. Veľmi sa pripravujem na jeho príchod a tu sa vynorila otázka, ako mu to poviem. Ihneď som ju zavrhla. Poviem mu to tak, ako mi nadiktuje srdce. Keď som prijala Ježiša v Eucharistii, moje srdce zvolalo z celej sily: „Ježišu, premeň ma na druhú hostiu. Chcem byť živou hostiou pre teba. Ty si veľký Pán, Všemohúci, ty mi môžeš dať túto milosť.” Pán mi odpovedal: – Si živou hostiou, milou nebeskému Otcovi, ale rozmýšľaj – čím je hostia – obeta, a teda...? Ó, môj Ježišu, chápem význam hostie, chápem, čo znamená obeta. Túžim byť pred tvojou velebou živou hostiou, to znamená živou obetou, ktorá každý deň horí na tvoju slávu. Keď moje sily začnú slabnúť, sväté prijímanie ma podrží a dá mi silu. Naozaj sa bojím dňa, v ktorom by som neprijala Eucharistiu. Moja duša čerpá zvláštnu silu zo svätého prijímania. Ó, živá hostia, svetlo mojej duše! (Den. 1825 a 1826).

 

20.04.2020

Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka v Nedeľu Božieho milosrdenstva 19. apríla 2020, ktorú celebroval vo Svätyni Božieho milosrdenstva neďaleko Vatikánu.

Minulú nedeľu sme slávili zmŕtvychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami zmŕtvychvstania jeho učeníka. Prešiel týždeň, týždeň, ktorý učeníci – aj napriek tomu, že videli Zmŕtvychvstalého – strávili v strachu, «za zatvorenými dverami» (Jn 20,26), bez toho, aby dokázali o zmŕtvychvstaní presvedčiť čo i len jediného chýbajúceho, Tomáša. Čo robí Ježiš tvárou v tvár tejto ustráchanej nedôvere? Vracia sa, stavia sa do tej istej pozície, «doprostred» učeníkov a opakuje rovnaký pozdrav: «Pokoj vám!» (Jn 20,19.26).

Začína odznova. Zmŕtvychvstanie učeníka sa začína tu, od tohto verného a trpezlivého milosrdenstva, od zistenia, že Boh sa neunaví vystieraním ruky k nám, aby nás pozdvihol z našich pádov. Chce, aby sme ho videli takto: nie ako nejakého pána, s ktorým si musíme vyrovnať účty, ale ako nášho Otecka, ktorý nás vždy pozdvihne.


Čítať ďalej...

20.04.2020

V stredu 22. apríla si pripomenieme 93. výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska. Stala sa tak dekrétom pápeža Pia XI. Celebre apud slovacam gentem.

Keď som počas vešpier ďalej rozmýšľala o tom, ako je pomiešané utrpenie s milosťou, začula som hlas najsvätejšej Matky: „Pozri, dcéra moja, aj keď som bola povýšená za Matku Boha, predsa sedem mečov bolesti preniklo moje srdce. Nebráň sa, všetko znášaj pokorne, sám Boh ťa bude brániť” (Den. 786).

Ó, Mária, dnes strašný meč prenikol tvoju svätú dušu. Okrem Boha nikto nevie o tvojej bolesti. Tvoja duša sa nezlomila, ale je statočná, lebo je s Ježišom. Sladká Matka, spoj moju dušu s Ježišom, lebo iba vtedy vydržím všetky skúšky a ťažkosti. Jedine v spojení s Ježišom budú moje malé obety milé Bohu. Najsladšia Matka, poúčaj ma o vnútornom živote, nech ma meč bolesti nikdy nezlomí. Ó, čistá Panna, vlej do môjho srdca statočnosť a stráž ju (Den.  915).

 

19.04.2020

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, odpočinutie a pokoj sŕdc uprostred strachu – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji – dôverujem ti.


Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom.

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.


18.04.2020

13. † Dnes sa moje srdce chveje od radosti. Veľmi túžim, aby Ježiš prišiel do môjho srdca. Cnie sa mi za ním, moje roztúžené srdce sa rozpaľuje čoraz väčšou láskou. Keď Ježiš prišiel, vrhla som sa mu do náručia ako malé dieťa. Povedala som mu o svojej radosti. Ježiš počúval moje výlevy lásky. Keď som ho prosila o prepáčenie, že som sa nepripravila na sväté prijímanie, lebo som ustavične myslela na to, aby som mu čo najrýchlejšie povedala o svojej radosti, Ježiš mi odpovedal: – Najmilšia mi je taká príprava, s akou si ma dnes prijala do srdca. Dnes zvlášť žehnám tejto tvojej radosti. Nič ti tú radosť v dnešný deň neskalí... (Den. 1824).


 


Späť na začiatok