Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

15.01.2018

V sobotu 27. januára sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke. Formačné stretnutia tam vedie vdp. farár Peter Mášik. Na prvom novoročnom stretnutí bude aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

15.01.2018

V nedeľu 28. januára sa uskutoční aj prvé novoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Pravidelnú formáciu tam vedie vdp. kaplán Miroslav Liška. Stretnutia sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

Počas novoročných stretnutí si účastníci vo všetkých formačných skupinách vylosujú aj patróna na celý rok.


                             
12.01.2018

V minulom roku na adresu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove prišlo 430 000 prosieb o modlitbu, zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Svoju vďačnosť za vyprosené milosti doručilo 44 000 prosiacich. Na webstránku faustyna.pl internauti napísali 820 svedectiev o milujúcej prítomnosti Boha v ich živote a jeho pôsobeniu - neraz hraničiacemu so zázrakom.

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).


11.01.2018

Naša kongregácia v minulom roku odovzdala 174 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej. Z toho bolo 165 relikvií z kosti (ex ossibus) a 9 z habitu. Relikvie putovali do 33 krajín sveta, z toho 15 do Európy,  7 na americký kontinet (USA, Brazília, Mexiko, Ekvádor, Argentína, Peru a Čile), 4 do Afriky (JAR, Burkina Faso, Čad a Kamerun) a 14 do Ázie (Filipíny (5), Čína (4), India (2), Izrael, Libanon, Indonézia a Austrália. Po prvýkrát relikvie našej svätice putovali do Srbska, Juhoafrickej republiky a Čadu.

Relikvie sv. Faustíny sa nachádzajú v 120 krajinách sveta, v 5252 kostoloch, sanktuáriách či kaplnkách.

 

10.01.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V slede katechéz o eucharistickom slávení sme videli, že úkon kajúcnosti nám pomáha zbaviť sa našej domýšľavosti a predstúpiť pred Boha takí, akí skutočne sme, vedomí si toho, že sme hriešnikmi, v nádeji na odpustenie. Práve zo stretnutia ľudskej biedy s Božím milosrdenstvom sa rodí vďačnosť vyjadrená v „Glória“, «prastarom a ctihodnom hymne. Ním Cirkev, zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Baránka» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 53). Úvod tohto hymnu - „Sláva Bohu na výsostiach“ - preberá slová spevu anjelov pri narodení Ježiša v Betleheme, radostné ohlasovanie vzájomného objatia medzi nebom a zemou. Tento spev zapája aj nás, pohrúžených do modlitby: «Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle».


Čítať ďalej...

10.01.2018

Koncom minulého roka sme otvorili najmladšiu formačnú skupinu združenia Faustínum vo Farnosti sv. Michala archanjela v Prievaloch v Bratislavskej arcidiecéze. Prvé novoročné oficiálne stretnutie sa uskutoční v sobotu 20. januára. Pravidelnú štvorročnú formáciu tam bude viesť vdp. farár Artur Ciepielski.


10.01.2018

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebieha od 18. - 25. januára. Tohtoročná téma znie: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15, 6) 

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

 

07.01.2018

7. marca – 75. výročie požehnania prvého obrazu Milosrdného Ježiša v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Obraz požehnal o. Jozef Andrasz SJ.

18. apríla 25. výročie beatifikácie sestry Faustíny Kowalskej

5. mája – 14. púť Rádia Lumen do krakovského sanktuária

8. mája – 150 rokov nášho pôsobenia v Krakove

16. mája - 7. deň s Božím milosrdenstvom v  Prešove

2. júna9. gréckokatolícka metropolitná púť do sanktuária

5. augusta - patronátny sviatok našej kongregácie 

25. augusta10 rokov od otvorenia nášho kontemplatívneho kláštora v Sviniciach Warckých

15. septembra30 rokov prvého kláštora na americkom kontinente v Bostone

5. októbra – 80. výročie smrti sv. sestry Faustíny

21. novembra – 40 rokov nášho prvého zahraničného kláštora v Ríme

 

 

06.01.2018

Všetkých tých, ktorí si chcú prehlbovať svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznávať duchovnosť sv. sestry Faustíny srdečne pozývame na pravidelné stretnutia združenia Faustínum, ktoré sa v tomto mesiaci konajú v týchto farnostiach:

09. 1.  - Prešov

14. 1. - Humenné - Košických mučeníkov

18. 1. - Nižný Hrušov - Lectio Divina

18. 1. – Detva

20. 1. - Prievaly

21. 1. – Košice – KVP

27. 1. - Bratislava - Petržalka

28. 1. - Sabinov

 

04.01.2018

Pripravujem sa na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1810-1811).

Počas sviatku Zjavenia Pána sa u nás posväcujú domy. Kňaz píše na dvere iniciály slov Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Často sa G+M+B mylne vysvetľujú ako mená troch kráľov: Gašpar, Melichar a Baltazár. Tieto mená však pochádzajú až z 12. storočia, keď ich tak pomenovali na parížskej univerzite.

 


Späť na začiatok