Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

07.10.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na jednodňovú duchovnú obnovu do svojho kláštora v sobotu 13. októbra. V programe, ktorý sa začína o 9.00 hod., je prednáška, adorácia a sv. omša - celebruje vdp. Roman Haško. Popoludní sestry ponúkajú bohatý alternatívny program, zdieľanie a agapé.

 

Prihlásiť sa môžete do 9. októbra na tel. č.: 057/44 83 166.

07.10.2018

„Milujem ťa večnou láskou“ – bolo heslom Dní apoštolov Božieho milosrdenstva, ktoré prebiehali od 1. do 5. októbra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove- Lagievnikoch. Zhromaždili vyše 200 osôb z Poľska a Slovenska, ktoré sa intenzívne venujú formácii a šíreniu úcty k milosrdnému Ježišovi v rámci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.

Čítať ďalej...

06.10.2018

V utorok 16. októbra sa v ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej (okres Prešov) bude konať tzv. ružencový deň, ktorý organizuje Dominikánske mariánske centrum v Košiciach. Do programu tohto dňa sa zapoja aj sestry z košickej komunity modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva a spoločnou modlitbou sv. ruženca.

 

06.10.2018

V rámci tzv. nedeľnej školy sa v nedeľu 14. októbra uskutoční prednáška o posolstve Božieho milosrdenstva vo Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici (okres Bardejov). Na pozvanie vdp. farára Milana Supeka podstatu úcty Božieho milosrdenstva prestaví sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

05.10.2018

Pri príležitosti 80. výročia smrti sv. sestry Faustíny Kowalskej sa v piatok 5. októbra konala vo svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP krásna slávnosť. Toto okrúhle výročie sme spoločne oslávili modlitbou v hodine milosrdenstva, tichou adoráciou a modlitbou bolestného ruženca pretkávaného citátmi z Denníčka. O 17.30 hod. si veriaci mohli vypočuť prednášku sr. M. Benediktíny Fečovej na tému: Som Božie dieťa alebo sirota? O duchovnom detstve sv. Faustíny. Slávnosť vyvrcholila sv. omšou o 18.00 hod., ktorú celebroval nový rektor svätyne vdp. farár Peter Sykora. Vo svojou holílii zdôraznil ako Boh v živote našej svätice "ukázal veľké veci", pretože detsky dôverovala a v očiach mocných tohto sveta bola tou evanjeliovou maličkou. Po sv. omši si už ako tradične bolo možné uctiť relikviu Apoštolky Božieho milosrdenstva.

02.10.2018

V októbri 1936 sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku zapísala tieto slová, ktoré sú pre nás veľkým povzbudením k modlitbe sv. ruženca: Dnes počas ruženca som náhle uvidela cibórium s Najsvätejšou sviatosťou. Bolo otvorené a skoro plné hostií. Z cibória bolo počuť hlas: – Tieto hostie prijali duše, ktoré sa obrátili vďaka tvojej modlitbe a utrpeniu. Tu som pocítila Božiu prítomnosť ako dieťa – zvláštne som sa cítila  dieťaťom (Den. 709).

 

01.10.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na slávnosť sv. sestry Faustíny do Kostola Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove. Vo štvrtok 4. októbra program vigílie slávnosti začína sv. omšou o 18.00 hod., po ktorej nasleduje večer so sv. Faustínou v kláštore, spoločné vešpery a agapé. V piatok 5. októbra program pokračuje spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., tichou adoráciou a sv. omšou o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bude vdp. dekan Štefan Albičuk. Po sv. omši si veriaci budú môcť uctiť relikviu našej svätice.

 


01.10.2018

Cela - rehoľná izba sv. sestry Faustíny Kowalskej v krakovskom kláštore, v ktorej pred 80 rokmi zomrela, bude v deň jej smrti v piatok 5. októbra sprístupnená všetkým ctiteľom našej svätice od 10.00 - 18.00 hod. Izba sa nachádza za klauzúrou, je v nej zriadené oratórium. Nachádzajú sa v nej relikvie a pamätná tabuľa pripomínajúca miesto a hodinu smrti Apoštolky Božieho milosrdenstva.


01.10.2018

Každý deň je iba raz za život - a preto ho prežime naplno s láskou a pre lásku! V duchu lásky sa niesli tradičné jesenné duchovné cvičenia, ktoré sa konali od 28. - 30. septembra v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. Exercície o tom, že jedine láska dáva zmysel nášmu životu, práci, modlitbe a utrpeniu sa mohlo presvedčiť 41 exercitantov. Otec Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová vo svojich prednáškach poukázali na nepochopiteľnú lásku Boha, ktorý nevie nič iné len milovať a ktorý svoje rozhodnutie milovať nás nikdy nezmení. Účastníci cvičení mohli nájsť svoj pomýlený obraz Boha, klamstvo alebo polopravdu o ňom; cítiť sa ako milované Božie dieťa a prijať ponuku dávať túto lásku ďalej - dobrovoľne, nezištne a vytrvalo. Napriek všetkému.

Veď každý z nás potrebuje viac lásky, ako si zaslúži...


01.10.2018

Všetkým vám, ktorí sa v tomto roku chystáte na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch, ponúkame kontaktné údaje potrebné k rezervácii noľahov a stravovania.

Priamo pri našom kláštore:

Dom sv. sestry Faustíny: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 351 88 40 alebo 0048 12 351 88 00 klapka 400.

Pri sanktuáriu:

Pastoračný dom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 252 33 00.

Pri parkovisku ul. Motarskiego 8:

Dom "Promień": Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 266 98 00

 


Späť na začiatok