Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.10.2017

V dňoch od 12. do 14. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutoční každoročný zjazd sestier predstavených všetkých našich kláštorov. Zjazd bude viesť generálna predstavená m. Petra Kowalczyk KMBM. Zavŕšením zjazdu i Fatimského roka bude celonočné bdenie zo 14. na 15. októbra v kláštornej kaplnke.

 

09.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!


Liturgia tejto nedele nám predkladá podobenstvo o vinohradníkoch, ktorým hospodár zverí vinicu, ktorú vysadil, a potom odcestuje (porov. Mt 21,33-43). Takto sa preveruje spoľahlivosť týchto vinohradníkov: je im zverená vinica, ktorú majú udržiavať, postarať sa, aby zarodila a odovzdať hospodárovi úrodu. Keď prišiel čas oberačky, pán posiela svojich sluhov, aby zhromaždili ovocie. No vinohradníci zaujímajú vlastnícky postoj: nepovažujú sa za jednoduchých správcov, ale za vlastníkov, a odmietajú odovzdať úrodu. Sluhov zbijú, ba dokonca i zabijú. Pán prejavuje voči nim trpezlivosť: posiela iných sluhov, početnejších ako tí prví, ale výsledok je rovnaký. Nakoniec sa vo svojej trpezlivosti rozhodne poslať vlastného syna. Ale tí vinohradníci, uväznení vo svojom vlastníckom správaní, zabijú aj syna, mysliac si, že takto sa zmocnia dedičstva.

Čítať ďalej...

08.10.2017

V bazilike Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch sa začalo s montážou nového organu. Pôjde o píšťalový organ v duchu francúzskeho romatizmu. Bude trojmanuálový s pedálom a bude to jediný v Poľsku organ s halotronovou traktúrou. Ako povedal rektor baziliky Mons. František Šlusarczyk organ nemá ambíciu byť najväčším či najbohatším organom v Poľsku.


05.10.2017

Pravidelné sv. omše za všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum ako aj za všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva sú slúžené každú tretiu nedeľu v mesiaci v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP o 15.30 hod. Najbližšie 19. novembra.

Po sv. omši pozývame na faru všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznať duchovnosť sv. sestry Faustíny.

 

03.10.2017

V nedeľu 8. októbra sme otvorili najmladšiu formačnú skupinu združenia Faustínum vo Farnosti sv. Michala archanjela v Prievaloch v Bratislavskej arcidiecéze. Pravidelnú štvorročnú formáciu tam bude viesť vdp. farár Artur Ciepielski. 

 

02.10.2017

Každá druhá nedeľa v mesiaci patrí pravidelným formačným stretnutiam členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Piešťanoch. Stretávajú sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie pri exercičnom dome jezuitov. Stretnutia vedie páter Ivan Bunček SJ. V nedeľu 8. októbra sa stretnutia zúčastnia aj sestry z našej košickej komunity.

 

02.10.2017

Formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum pokračujú v novom školskom roku aj v Prešove. Stretnutia tam vedú vdp. Jozef Heské a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM z hrušovskej komunity. Najbližie stretnutie bude v utorok 10. októbra o 16.00 hod. v prietoroch Katolíckeho kruhu pri konkatedrále sv. Mikuláša. Srdečne pozývame aj nových záujemcov.

 

01.10.2017

Komunita sestier z Nižného Hrušova Vás pozýva na tzv. Večer so sv. Faustínou, ktorý pre Vás organizuje vo štvrtok 5. októbra. Program začína vo farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi modlitbou sv. ruženca o 17.30 hod., pokračuje slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod., uctením relikvie sv. sestry Faustíny, spoločnými vešperami a agapé v kláštore sestier v Nižnom Hrušove.

Príloha:

Čítať ďalej...

01.10.2017

V sobotu 7. októbra sa na pozvanie vdp. farára Róberta Dormana uskutoční jednodňová duchovná obnova vo Farnosti sv. Gorazda v Nitre - Klokočine. Obnovu o posolstve sv. sestry Faustíny vedie sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM.

Podrobný program v prílohe:

Čítať ďalej...

01.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V tejto katechéze chcem hovoriť na tému „Misionári nádeje dnes“. Rád tak robím na začiatku mesiaca október, ktorý je v Cirkvi venovaný osobitným spôsobom misiám, a tiež na sviatok svätého Františka z Assisi, ktorý bol veľkým misionárom nádeje! Vskutku, kresťan nie je prorokom nešťastia. Je to jasné? My nie sme prorokmi nešťastia. Podstatou kresťanovho hlásania je opak nešťastia: Je to Ježiš, ktorý umrel z lásky a ktorého Boh vzkriesil na Veľkonočné ráno. A toto je jadro kresťanskej viery. Ak by sa evanjeliá zastavili pri pochovaní Ježiša, príbeh tohto proroka by sa pridal k mnohým životopisom hrdinských osobností, ktoré dali život za istý ideál. Evanjelium by tak bolo povzbudivou a tiež utešujúcou knihou, avšak nebolo by posolstvom nádeje.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok