Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.02.2018

15. februáraVo štvrtok 15. februára si pripomenieme rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín svojej penitentky, pred 43 rokmi zomrel.
Ježišu, ďakujem ti za túto veľkú milosť, čiže za spovedníka, ktorého si mi sám ráčil vybrať a ktorého si mi dal poznať vo videní skôr, než som sa s ním zoznámila
(Den. 61).

 

08.02.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Prišli sme k liturgickým čítaniam. Dialóg medzi Bohom a jeho ľudom, rozvinutý v omšovej liturgii slova, dosahuje vrchol pri prednese evanjelia. Predchádza ho spev Aleluja – alebo iný spev v období Pôstu – s ktorým «zhromaždenie  veriacich  prijíma Pána,  ktorý  bude  k nemu  hovoriť v evanjeliu» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 62). Tak ako Kristove tajomstvá osvetľujú celé biblické zjavenie, v liturgii slova evanjelium predstavuje svetlo na pochopenie biblických textov, ktoré mu predchádzajú, tak zo Starého ako aj z Nového zákona. V skutku, «Kristus je centrom a plnosťou celého Svätého písma, ako aj liturgického slávenia» (Úvod k Lekcionáru, 5). V centre je vždy Ježiš Kristus, vždy.


Čítať ďalej...

01.02.2018

V dňoch od 9. - 11. februára sa vo Vysokej nad Uhom uskutoční 76. púť radosti. Téma tejto valentínskej púte znie: Láska - nezaslúžený dar. Púte sa zúčastní aj sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity, ktorá poslúži mladým prostredníctvom tzv. služby ucha.

 


29.01.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes pokračujeme v katechézach o svätej omši. Po tom, ako sme sa pristavili pri úvodných obradoch, teraz budeme uvažovať o liturgii slova, ktorá je konštitutívnou časťou, lebo sa schádzame práve pre to, aby sme počúvali to, čo Boh pre nás vykonal a čo má ešte v úmysle vykonať. Je to skúsenosť, ktorá sa deje „naživo“, a nie len ako niečo referované z počutia, pretože «keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 29; porov. Sacrosanctum Concilium, 7; 33).

A koľkokrát sa popri tom, ako sa číta Božie slovo, robia komentáre: „Pozri na toho, pozri na tú, na ten klobúk, čo má na sebe, je to na smiech.“ A začína sa s poznámkami. Či tomu tak nie je? Je to tak? Máme mať takéto komentáre, keď sa číta Božie slovo? Pýtam sa vás: musíme to robiť? Nie! Lebo ak klebetíš s ľuďmi, nepočuješ Božie slovo.


Čítať ďalej...

27.01.2018

Pravidelné sv. omše o Božom milosrdenstve obetované na úmysly ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, sú slúžené každú tretiu nedeľu v mesiaci v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP o 15.30 hod.

Sväté omše o Božom milosrdenstve - ak to dovoľuje liturgický kalendár - obetované na úmysly prosiacich nás o modlitbu sú slúžené každý tretí štvrtok v mesiaci v Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice - juh o 18.00 hod.


27.01.2018

Vo štvrtok 8. februára sa uskutoční prvé novoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Šali vo farnosti sv. Margity Antiochijskej. Pravidelné stretnutia tam v tomto školskom roku vedie vdp. Štefan Gago. Stretnutia sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Clareta Fečová, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

26.01.2018

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára si pripomíname 21. deň zasväteného života. Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1997 ustanovil 2. február za Deň zasväteného života, nemal v úmysle akýsi pamätný deň výlučne pre rehoľníkov. Vo svojom posolstve k 1. dňu zasväteného života napísal: ...chce napomôcť celej Cirkvi stále viac oceňovať svedectvo osôb, ktoré sa rozhodli nasledovať Krista praktizovaním evanjeliových rád a uviedol 3 hlavné ciele:

Prvým je potreba slávnostným spôsobom chváliť Pána a ďakovať mu za veľký dar zasväteného života, ktorý obohacuje spoločenstvo kresťanov mnohorakosťou svojich chariziem. Druhým cieľom je spoznávanie zasväteného života a podporovanie úcty voči nemu zo strany celého Božieho ľudu. Tretí cieľ je vlastný zasväteným, pre ktorých je príležitosťou spoločne a slávnostne ďakovať „za veľké veci, ktoré im urobil Pán.


25.01.2018

Vo štvrtok 1. februára si pripomíname 55. výročie smrti spovedníka a duchovného vodcu sv. Faustíny o. Jozefa Andrasza SJ. Aktuálne prebiehajú prípravné práce k jeho blahorečeniu. Jeho penitentka o ňom vo svojom Denníčku napísala:  

Dnes som bola na spovedi u otca Andrasza. Tento kňaz má veľkého Božieho ducha, uvoľnil mi krídla na let – do najväčších výšok. Upokojil ma vzhľadom na všetky tieto záležitosti a radil mi veriť v Božiu prozreteľnosť (Den. 257).

 

25.01.2018

V sobotu 3. februára sa sestry z obidvoch našich slovenských komunít zúčastnia Dňa zasväteného života v Košiciach s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý o 9.30 hod. bude celebrovať svätú omšu v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej o 11.00 hod. nasleduje prednáška na tému: Teologický a kanonicko-právny pohľad na zasvätený život (kán. 573 a 574 KKP) o. Miroslava Konštanca Adama OP, preláta - sudcu Tribunálu Rímskej Roty. Neskôr bude nasledovať diskusia a svedectvá rehoľníkov, po ktorých sa už neformálne stretneme s ostatnými rehoľníkmi pri spoločnom obede.

 

23.01.2018

V Sanktuáriu Jána Pavla II. v Krakove bola pripevnená a požehnaná prvá zo siedmich mozaiok - mozaika Levočskej Panny Márie s Jánom Pavlom II. Mozaiku požehnal emeritný krakovský kardinál Stanislav Dziwisz a spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Mozaiky, ktoré budú umiestnené v tzv. kostole relikvíí, realizuje jedna z najznámejších umeleckých dielní v Taliansku Progetto Arte Poli z Verony.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok