Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

03.05.2020

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere (Ž 27, 1-3).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, večná Pravda, posilni moje slabé sily! Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie bez teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez teba žiť. Počuj volanie mojej duše. Pane, tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj ľudí dohromady, a hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila do mora tvojho milosrdenstva. Viem, že nesklameš moju nádej.


02.05.2020

Chceme upriamiť vašu pozornosť na duchovnú iniciatívu, ktorú nám na máj ponúkajú sestry zo združenia Faustínum v Krakove.

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok. Ide o 30-dňovú prípravu odovzdania sa milosrdnému Bohu cez Máriu.

Sestry na webe www.faustinum.pl/sk ponúkajú spôsob, ako sa cez Máriu odovzdať Bohu. Mária je našou Matkou, miluje nás a chce nám pomáhať. Chce nás sprevádzať na tejto ceste. Chce nás odovzdávať Bohu.

Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=RmJ9qWoBVGM

 

02.05.2020

V piatok 8. mája oslavujeme 152. výročie príchodu prvých sestier našej kongregácie do Krakova, kde založili prvý Dom milosrdenstva pri Kostole Božieho milosrdenstva na ul. Smoleňsk. Neskôr sestry odišli do domu na ul. Zwierzynieckej (dnes je tam hotel Radisson) a od roku 1891 sa preniesli do nového kláštora v dedinke Lagievniky (založenej v roku 1373) na predmestí Krakova. V roku 1941 boli Lagievniky pripojené ku Krakovu ako jedna z jeho mestských častí.

 

01.05.2020

Sestry zo združenia Faustínum v Krakove vás na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk pozvali k zaspomínaniu si na to, ako ste pred 20 rokmi prežili svätorečenie sr. Faustíny a k vzájomnému zdieľaniu.

Svedectvá, nielen zo Slovenska, nájdete na:

https://www.faustinum.pl/sk/20-vyrocie-kanonizacie-sv-sestry-faustiny/


01.05.2020

Máj – 1. 5. 1937 + Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby ráčila rozpáliť vo mne taký oheň lásky k Bohu, akým horelo jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho Slova (Den. 1114).

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi, zvlášť pred tými, ktorí svoju zlobu zakrývajú maskou čnosti. Ó, krásna ľalia, ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja! (Den. 79).

 

29.04.2020

S dôverou v srdci a s modlitbou na perách pokračujeme v duchovnom boji K verzus K - korunka verzus koronavírus. Nech nás skoro tri milióny chorých v 177 krajinách sveta povzbudzujú k dôveryplnšej a vrúcnejšej modlitbe... 

Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.


Pondelok - BIELORUSKO

Utorok - INDONÉZIA

Streda - DÁNSKO

Štvrtok - UKRAJINA

Piatok - NÓRSKO

Sobota - FILIPÍNY

Nedeľa - ČECHY


29.04.2020

Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. (...) Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem  (Ž 28, 1-2; 7).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia.


29.04.2020

16. † Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).


26.04.2020

Do svojich 15 rokov žila Maureen Diganová normálny zdravý život. Potom ju náhle postihla veľmi vážna, pomalá choroba končiaca smrťou, zvaná Lymfedém dolných končatín. Je to choroba, na ktorú nemajú lieky veľký vplyv a ktorá sa nezmierňuje. V priebehu nasledujúcich 10 rokov, Maureen podstúpila desiatky operácií a bola dlho väznená v nemocnici. Priatelia a príbuzní jej odporučili, aby sa modlila a dôverovala Bohu. Maureen však v prvom rade nemohla pochopiť, prečo Boh na ňu dopustil takú chorobu a úplne stratila vieru v Boha. Napokon, zhoršenie jej zdravotného stavu, si vyžiadalo amputáciu jej nohy. Neskôr lekári odporučili amputovať aj jej druhú nohu. Raz večer, keď bola Maureen v nemocnici, jej manžel pozeral film o Božom milosrdenstve. Vtedy začal byť presvedčený o sile vyliečenia na príhovor svätej Faustíny. Bob presvedčil Maureen a lekárov, aby mohla ísť do svätyne sv. Faustíny v Poľsku. Pricestovali do Poľska 23.marca 1981 a Maureen išla na spoveď, prvý raz odvtedy ako bola malé dievča. Keď prišla do chrámu, cynicky poznamenala: Dobre, Faustína, prišla som sem z ďaleka, teraz niečo urob… Na čo dostala odpoveď: Ak ma žiadaš o pomoc, dám ti ju.


Čítať ďalej...

25.04.2020

Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. Vytrhni ma z rúk zločincov a zachráň pred krvilačníkmi. Pozri, úklady robia na môj život a surovo sa vrhajú na mňa. (...) Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia. Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo (Ž 59, 2-4; 17-18).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého. Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v tvojom Najsvätejšom Srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Ježišovho Srdca.Späť na začiatok