Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.12.2019

V nedeľu 8. decembra sa uskutoční v poradí ôsme formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici. Formáciu tam vedie vdp. farár Milan Supek. Tentokrát sa stretnutia zúčastní aj sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM.

 

01.12.2019

Na druhú adventú nedeľu 8. decembra bude sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. M. Ludmila Matysková z hrušovskej komunity viesť duchovnú obnovu vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Žalobíne. Na pozvanie vdp. farára Petra Vojtka sa veriacim prihovoria počas sv. omší o 8.00 hod. v Jasenovciach, o 9.15 v Žalobíne a o 10.30 hod. v Malej Domaši. Po sv. omšiach si veriaci budú môcť uctiť aj relikvie sv. sestry Faustíny. Program zakončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva vo farskom kostole a adorácia do 16.00 hod.

 

01.12.2019

V nedeľu 8. decembra sa uskutoční adventná duchovná obnova vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Čadci - Milošovej. Duchovnú prípravu veriacich na vianočné sviatky bude viesť sr. M. Faustia Szabóová a sr. Mariela Lengyelová z krakovskej komunity našej kongregácie.

 

28.11.2019

V piatok 6. decembra sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov a učiteľov Základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne. Obnovu budú viesť: sr. M. Faustia Szaboóvá a sr. Mariela Lengyelová z krakovskej komunity.

 

25.11.2019

Eschatologická slávnosť Krista Kráľa, ktorú ustanovil pápež Pius XI., nám zvestuje koniec cirkevného roka a otvára nový liturgický rok.

Vstupujeme do času očakávania na adventus - príchod Pána. Neočakávame však na akúsi pamiatku, pripomienku, udalosť spred dvetisíc rokov...

Advent je príležitosťou k tomu, aby sme obnovili svoje "áno" Bohu tým, že mu povieme: Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.

Nádej, pokoj, milosrdenstvo - tieto vzácne dary dostávame vtedy, keď sa v našom srdci rodí Ježiš...

Každý deň nám ponúka novú príležitosť na to, aby sme dovolili Ježišovi narodiť sa v našom srdci... Využime ju spoločne, naplno!

 

20.11.2019

matka

V dňoch od 26. - 30. novembra v našich dvoch kláštoroch na Slovensku privítame generálnu predstavenú Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva matku Petru Kowalczyk, ktorá bude po štvrtýkrát vizitovať naše komunity v Nižnom Hrušove a v Košiciach.

 

11.11.2019

Pripravili sme pre vás knižočky v novej edícii So svätou Faustínou, v ktorých sa nachádzajú myšlienky z jej duchovného Denníčka. Tematicky sa venujú Božej láske, Panne Márii, milosrdenstvu Boha, Eucharistii, dôvere, duchovnému detstvu a utrpeniu.

Veríme, že slová Pána Ježiša a sestry Faustíny pohladia vašu dušu, posilnia dôveru a naplnia vás láskou, pokojom a útechou.

Objednávky a náhľad na titulnú stránku knižočiek:


Čítať ďalej...

11.11.2019

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum, na trojdňové duchovné cvičenia do Dolného  Smokovca v termíne od 29. novembra do 1. decembra. Exercície na tému: Som s vami po všetky dni vedie vdp. JánBittšanskýa sr. M. Antoniana Štullerová KMBM. Začiatok je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po obede.


Prihlasovanie:
11.11.2019

Kalendár Božieho milosrdenstva na rok 2020 vám na každý týždeň ponúka citáty z Denníčka sv. sestry Faustíny. Nájdete v ňom nielen Kristove slová, ktoré vás povzbudia, potešia či usmernia, ale aj ilustračné fotografie z nášho apoštolátu zo Slovenska i zo zahraničia, kde pôsobia sestričky Slovenky. Kalendár je plnofarebný a sú v ňom zdôraznené aj významné sviatky súvisiace s posolstvom Božieho milosrdenstva a našou kongregáciou. Posielame na dobierku.


Čítať ďalej...

11.11.2019

Predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Stanisław Gądecki v mene biskupského zboru Poľska predostrel Sv. Otcovi Františkovi prosbu, aby bol sv. Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi a patróna Európy. Prosbu podporil aj kardinál Stanislav Diwisz. V roku 2020 budeme sláviť storočnicu narodenia sv. Jána Pavla II. a 15. výročie jeho smrti. Pontifikát poľského pápeža bol plný revolučných rozhodnutí a dôležitých udalostí, ktoré zmenili tvár pápežstva a ovplyvnili beh európskych i svetových dejín, zdôraznil arcibiskup Gądecki.Späť na začiatok