Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

22.05.2017

Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? (Lk 24,28-35).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel pristaviť pri skúsenosti dvoch učeníkov z Emauz, o ktorých hovorí Lukášovo evanjelium (porov. 24,13-35). Predstavme si tú scénu: dvaja muži kráčajú sklamaní, smutní, presvedčení, že za sebou zanechávajú trpkú záležitosť, ktorá sa zle skončila. Pred tou Veľkou nocou boli plní nadšenia: presvedčení, že tie dni budú rozhodujúce pre ich očakávania a pre nádej všetkého ľudu. Zdalo sa, že Ježiš, ktorému zverili svoj život, konečne dospel k rozhodujúcej bitke: že teraz, po dlhom období prípravy a skrytosti, ukáže  svoju moc. To bolo to, čo očakávali. No nestalo sa tak.


Čítať ďalej...

16.05.2017

Od utorka 16. mája sme začali tzv. novénu novén pred patronálnym sviatkom Matky Božieho milosrdenstva. 5. augusta, v deň patrónky našej kongregácie, si tiež pripomíname 80. výročie zvolenia si Márie na generálnu predstavenú našej rehole. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pre deväť ružencových novén. Každú polhodinu vo dne a v noci takto vinieme nebeskej Matke ďakovnú kyticu...


13.05.2017

Pri príležitosti Druhého kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva pripravujeme do tlače novú knižnú publikáciu: 365 dní so sv. Faustínou. 

Svätá Faustína nás v nej učí najprv objavovať milosrdnú lásku Boha a kontemplovať ju v bežnom živote, čiže prežívať svoj život s Ježišom. Učí nás však aj odpovedať na túto Božiu lásku, ktorá nás predchádza, práve postojom dôvery k nemu. Tento postoj sa vyjadruje v plnení jeho vôle a aktívnej láske k blížnemu, ako aj v láske k Cirkvi, Eucharistii a úcte k Matke Božieho milosrdenstva. Každý deň je takto jednou lekciou v jej škole. (z úvodu do knihy)


11.05.2017

Srdečne vás pozývame na trojdňové duchovné cvičenia do Charitného domova v Tatrách - Dolnom Smokovci v termíne od 26. do 28. mája 2017. Exercície na tému  Sv. Jozef, muž hlbokej viery vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Faustia Szabóová KMBM. 

Začiatok je v piatok o 15.00 hod.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

10.05.2017

V našom vydavateľstve Misericordia sme vydali nový album o najmladšom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Slovensku. Skalné sanktuárium na hore Butkov vo farnosti Ladce v žilinskej diecéze vzniklo za necelé štyri roky. Plnofarebný album pripravila sr. M. Alžbeta Siepak. Album vychádza v 4 jazykoch: slovenčine, poľštine, angličtine a nemčine.

 

10.05.2017

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe (Jn 19,25-27).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na našej ceste katechéz o kresťanskej nádeji sa dnes pozrime na Máriu, Matku nádeje. Mária zažila na svojej púti ako matka viac než jednu noc. Už od prvej zmienky o nej v evanjeliovom príbehu, jej postava vystupuje do popredia ako by bola postavou z akejsi drámy. Nebolo jednoduché odpovedať „áno“ na anjelovo pozvanie: a predsa ona, žena v rozkvete mladosti, odpovedá s odvahou napriek tomu, že nevedela nič o osude, ktorý ju očakával. Mária sa nám v tej chvíli javí ako jedna z mnohých matiek tohto sveta, odvážnych až do extrému, keď ide o prijatie vo vlastnom lone príbehu nového človeka, ktorý sa rodí.


Čítať ďalej...

10.05.2017

Nanebovstúpenie Pána. Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať (Den. 1121-1122).

10.05.2017

V sobotu 20. mája sa uskutoční v poradí už 8. Metropolitná púť slovenskej gréckokatolíckej Cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť vyvrcholí archijerejskou liturgiou, ktorú o 10.00 hod. bude celebrovať vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Slávnostným kazateľom bude vladyka Eugen Popowicz, przemyšlsko-varšavský arcibiskup metropolita. Tak ako každý rok si veriaci budú môcť o 14.25 hod. vypočuť katechézu o Božom milosrdenstve, tentokrát z úst sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM. Púť uzavrie spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Podrobný program v prílohe.

09.05.2017

Od 19. do 21. mája bude v Dome mamy Margity - saleziánskom pastoračnom centre na Drienici - prebiehať duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Pre saleziánskych spolupracovníkov ju bude viesť vdp. Marián Maťaťa SDB a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. 

 

05.05.2017

Prvú májovú sobotu sa konala už 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Pútnikov z celého Slovenska privítal honorový rektor sanktuária Mons. Ján Zajac. V úvode sv. omše prišiel Slovákov pozdraviť aj nový krakovský metropolita arcibiskup Marek Jendraszewski. Slávnostnú sv. omšu celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Počas homílie zdôraznil, že púť sa nesie v znamení návštevy Panny Márie u Alžbety, ale aj návštevy nebeskej matky vo Fatime a posvätný ruženec je kľúčom na otvorenie Brány milosrdenstva. Na oltári bola v relikviách prítomná aj bl. sestra Zdenka, sv. sestra Faustína a sv. Ján Pavol II. Popoludní vystúpila folk-gospelová hudobná skupina SLNOVRAT z Bardejova a ako tradične súčasťou programu bola aj prednáška, tentokrát sr. M. Blanky, o dôležitosti pokánia a zmierenia s Bohom a s ľuďmi. 

Fotogaléria:


Čítať ďalej...


Späť na začiatok