Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

21.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium nedele (Mt 22,15-21) nám predstavuje ďalšiu konfrontáciu medzi Ježišom a jeho protivníkmi. Týka sa témy platenia dane cisárovi, tej ošemetnej otázky, či je oprávnené alebo nie platiť daň rímskemu cisárovi, ktorému bola podrobená Palestína v Ježišovej dobe. Pozície boli rozličné. Akokoľvek, otázka položená zo strany farizejov: «Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?» (v. 17) predstavuje pascu nastraženú Učiteľovi. Keby totiž odpovedal tak či onak, bolo by ho možné obviniť za postoj za alebo proti Rímu.


Čítať ďalej...

20.10.2017

Naše sestry v Nižnom Hrušove pozývajú všetky dievčatá do svojho kláštora na jesennú duchovnú obnovu v dňoch od 3. - 5. novembra. Spoločne s pátrom Arturom Cierlickým SAC a sestrami sa zamyslíte nad Skrytou krásou...

Vezmite si s sebou Sväté písmo, spacák a prezuvky.

Čítať ďalej...

20.10.2017

V lotyšskom meste Limbaži, ktoré je od hlavného mesta Rigy vzdialené 90 km na sever, bola zriadená prvá v Lotyšsku farnosť sv. sestry Faustíny. Splnil sa nám sen, povedala jedna z farníčok, keď lotyšský arcibiskup metropolita Zbigniev Stankievič posvätil nový kostol v Limbaži. Dovtedy sa katolíci, ktorí v Lotyšsku tvoria menšinu, modlievali v evanjelickom kostole sv. Anny. Vo farnosti aktívne pracuje Charitas a veriaci sa denne stretávajú na modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.

 

20.10.2017

V nedeľu 29. októbra sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke. Formačné stretnutia tam vedie vdp. farár Peter Mášik. Tentokrát bude na stretnutí aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

15.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel uviesť do konfrontácie kresťanskú nádej so skutočnosťou smrti - tou realitou, ktorú má naša moderná civilizácia tendenciu čoraz viac vymazávať. A tak, keď sa smrť priblíži k našim blízkym alebo k nám samotným, sme nepripravení, dokonca nám chýba vhodná „abeceda“, aby sme  zmysluplnými slovami vyjadrili to,  čo sa týka jej tajomstva, ktoré každopádne zostáva tajomstvom. A predsa prvé znaky ľudskej civilizácie viedli práve skrze kontakt s touto záhadou. Mohli by sme povedať, že človek sa rodí s kultom mŕtvych.


Čítať ďalej...

15.10.2017

V utorok 24. októbra sa v košickej diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva na KVP uskutoční duchovná obnova pre učiteľov Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Obnova sa začne o 14.00 hod. prednáškou sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, pokračuje spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva a sv. omšou. Po sv. omši nasleduje moderovaná adorácia a agapé na fare.

 

12.10.2017

V nedeľu 22. októbra sa uskutoční aj formačné stretnutie združenia Faustínum vo Farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom na sídl. III. Stretnutia začínajú spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. vo farskom kostole, pokračujú uctením relikvie sv. sestry Faustíny a prednáškami vo farskej budove. Stretnutia pripravujú a vedú: vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity.

 

12.10.2017

Nedeľné podobenstvo nám hovorí o Božom kráľovstve ako o svadobnej hostine (porov. Mt 22,1-14). Protagonistom je kráľov syn, ženích, v ktorom ľahko rozpoznáme Ježiša. V podobenstve sa však vôbec nehovorí o neveste, ale o mnohých tých, čo boli pozvaní, žiadaní a očakávaní: to oni si mali obliecť svadobný odev. Týmito pozvanými sme vlastne my, my všetci, lebo Pán túži s každým z nás „sláviť svadobnú hostinu. Svadobnou hostinou sa slávnostne začína spoločenstvo na celý život: a presne takéto spoločenstvo Boh veľmi túži mať s každým jedným z nás. Náš vzťah s ním teda nemôže byť iba vzťahom, aký majú oddaní poddaní k svojmu kráľovi, verní služobníci k svojmu pánovi alebo usilovní žiaci k učiteľovi, ale predovšetkým má byť vzťahom milujúcej nevesty k svojmu ženíchovi. Inými slovami, Pán po nás túži, hľadá a pozýva nás, a neuspokojí sa s tým, že si budeme iba plniť povinnosti či dodržiavať jeho prikázania. On chce s nami viesť pravé spoločenstvo života, vzťah založený na dialógu, dôvere a odpustení.


Čítať ďalej...

10.10.2017

Panna Mária a tajomstvo Eucharistie - tak znie téma trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci od 20. - 22. októbra. Exercície vedie don Marián Maťaťa SDB a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Srdečne vás pozývame!

Ak by ste sa na duchovné cvičenia nemohli dostaviť, oznámte nám to bezodkladne!


Čítať ďalej...

10.10.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som sa chcel pristaviť pri tom rozmere nádeje, ktorým je bdelé očakávanie. Téma bdelosti je  jednou z hlavných línií Nového zákona. Ježiš svojim učeníkom káže: «Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope» (Lk 12,35-36). V tomto čase, nasledujúcom po Ježišovom zmŕtvychvstaní, v ktorom sa neustále striedajú chvíle pokoja s chvíľami úzkosti, kresťania nikdy nespohodlnejú. Evanjelium odporúča, aby sme boli ako sluhovia, ktorí sa nikdy neukladajú na spánok, kým sa ich pán nevráti. Tento svet si vyžaduje našu zodpovednosť a my ju na seba preberáme všetku, a to s láskou.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok