Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

13.05.2020

Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu (Ž 18, 2-7).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, ktorý sa prirovnávaš v evanjeliu k najnežnejšej matke, dôverujem tvojim slovám, lebo ty si pravda a život. Ježišu, dôverujem ti, napriek všetkej beznádeji, napriek všetkým pocitom, ktoré mám  vnútri a ktoré sú opakom nádeje. Rob so mnou, čo chceš, neopustím ťa, lebo ty si prameňom môjho života.


12.05.2020

Aj naša kongregácia sa pripojila k telefonickej službe ucha, ktorú rehoľníčky na Slovensku pripravili pre seniorov, ktorí sa v tomto čase pandémie cítia osamelo. V spolupráci so spoločnosťou Telekom budeme na bezplatnej linke 0800 188 610 k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 18:00 hod. v službe počúvania a povzbudenia.

 

11.05.2020

Štatistiky koronavírusu sa zdajú byť neúprosné: ponad 4 milióny chorých, ponad 280 tisíc mŕtvych a len jeden a pol milióna uzdravených... Aké by boli štatistiky korunky Božieho milosrdenstva? Koľko ľudí na svete sa ju modlí, koľko vďaka nej získalo nádej? Koľkí zostali duchovne uzdravení? Aj tento piaty veľkonočný týždeň vás pozývame do nášho duchovného boja K verzus K.

Pondelok - MAROKO

Utorok - FÍNSKO

Streda - ARGENTÍNA

Štvrtok - ALŽÍRSKO

Piatok - KAZACHSTAN

Sobota - MOLDAVSKO

Nedeľa - GHANA


08.05.2020

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta obrátiť sa na Boha v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 vo štvrtok 14. mája.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa uvádza:

Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva - každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.


08.05.2020

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere (Ž 27, 1-3).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, večná Pravda, posilni moje slabé sily! Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie bez teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez teba žiť. Počuj volanie mojej duše. Pane, tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj ľudí dohromady, a hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila do mora tvojho milosrdenstva. Viem, že nesklameš moju nádej.


07.05.2020

V stredu 6. mája otvorili proces blahorečenia rodičov Karola Wojtylu - sv. Jána Pavla II. Dalo by sa povedať, že Ján Pavol II. bol hlboko presvedčený, že jeho rodičia, ako aj jeho brat Edmund, žili ako svätci, povedal kardinál Stanisław Dziwisz krátko pred otvorením procesu blahorečenia rodičov poľského pápeža - Emílie Wojtyłovej, rod. Kaczorowskej (1884-1929) a Karola Wojtyłu (1879-1941).

Na diecéznej úrovni bude tento proces slávnostne otvorený v rodisku poľského pápeža - vo Wadoviciach, desať dní pred stým výročím narodenia budúceho pápeža. Hlavným sudcom cirkevného súdu bude krakovský arcibiskup Mons. Marek Jędraszewski.

 

06.05.2020

Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. (...) Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem  (Ž 28, 1-2; 7).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia.


05.05.2020

Štvrtý veľkonočný týždeň sa nesie v znamení Dobrého pastiera, ktorý volá svoje ovce po mene a vyvádza ich a ktorý prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie (por. Jn 10). S dôverou v srdci pokračujme  v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v boji proti pandémii koronavírusu.

 

Pondelok - DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Utorok - KOLUMBIA

Streda - PANAMA

Štvrtok - AUSTRÁLIA

Piatok - JUŽNÁ AFRIKA

Sobota - MALAJZIA

Nedeľa - EGYPTSpäť na začiatok