Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

15.01.2020

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma znie: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28, 2). Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Christians Together in Malta). Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb, je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2). 

14.01.2020

V minulom roku prišlo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch 739 600 prosieb o modlitbu (skoro o 200 000 viac ako v roku 2018), ktoré sestry prednášajú zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Okrem toho sme dostali aj 73 600 poďakovaní za udelené milosti a vyslyšané prosby. Na adresu sanktuária prišlo 500 svedectiev o zázračnom Božom pôsobení.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).

 

04.01.2020

Všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ako aj nových záujemcov, srdečne pozývame na novoročné formačné stretnutia. Už tradične si počas stretnutia budete môcť vylosovať svojho patróna na tento nový rok.


7. januára - Prešov - vedie vdp. Jozef Heske a sr. M. Ludmila


12. januára - Humenné - vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla

12. januára - Koprivnica - vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Benediktína

16. januára - Detva - vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta

19. januára - Košice-KVP - vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana

23. januára - Nižný Hrušov - vedie vdp. Tomáš Muszka a sestry

26. januára - Bratislava-Petržalka - vedie vdp. Milan Puškar, sr. M. Alžbeta a sr. M. Antoniana

26. januára - Sabinov - vedie vdp. Imrich Lukáš a sr. M. Benediktína
 
01.01.2020

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk01.01.2020

Odkedy rôzne národy datujú svoj letopočet? My ho počítame od Kristovho narodenia a terajší rok označujeme číslom 2020, ako počtom rokov uplynulých od narodenia Krista. Židia rátajú svoj letopočet údajne od stvorenia sveta a majú teraz rok 5780. Mohamedáni začali počítať svoj letopočet odo dňa, keď ich prorok Mohammed utiekol z arabského mesta Mekky do mesta Meddiny, čo sa stalo roku 622, po Kristovom narodení. Preto počítajú teraz rok 1397. Číňania počítajú svoj terajší letopočet od začiatku vlády svojho panovníka Nin - 0, ktorý nastúpil na trón roku 660 pred Kristom. A tak majú teraz už rok 2679.

 

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku. Učiteľ môj, hľa, odovzdávam ti celkom kormidlo svojej duše, veď ju sám podľa svojho božského zaľúbenia. Zatváram sa do tvojho ľútostivého Srdca, ktoré je morom nepreniknuteľného milosrdenstva (Den. 1449-1450).

 

31.12.2019

  V posledných dňoch roka vám chceme zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec, bohatý na milosrdenstvo, hojne odmení vašu štedrosť.


30.12.2019

Na pozvanie vdp. Andreja Týleša sa od 10. do 11. januára uskutoční duchovná obnova pre veriacich a zvlášť pre birmovancov vo Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. Obnovu bude viesť sr. M. Ludmila Matysková a sr. M. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity.

 

21.12.2019

Už tradične deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Na 2. sviatok vianočný teda 26. decembra koledníci Dobrej noviny pôjdu s koledou aj do domov a kláštora našich sestier v Nižnom Hrušove. Tento rok pripravili až 5 skupiniek koledníkov.


20.12.2019

Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na tradičnú jasličkovú pobožnosť do kostola Najsvätejšieho Ježišovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove, ktorú pre vás pripravili 25. decembra o 14.00 hod. Spolu s deťmi z farnosti sa básničkami, úvahami a pesničkami poklonia novonarodenému Spasiteľovi.

 

20.12.2019

  Láska ma sem priviedla a láska ma tu zadržiava (Den. 576). 

Želáme Vám hlboké prežitie tohto nežného prejavu lásky Otcovho milosrdného srdca, ktoré nám darovalo svojho Syna ako bezbranné dieťa, aby v ňom mohol každý z nás nájsť pokoj a opravdivú radosť. 

S modlitbou pri jasličkách 

sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstvaSpäť na začiatok