Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

05.02.2020

V sobotu 22. februára uplynie 89 rokov odo dňa, v ktorom sestra Faustína Kowalská po prvýkrát uvidela dovtedy neznámu podobu Krista: Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Po chvíli mi Ježiš povedal: – Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete  (Den. 47).

Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame do Diecéznej svätyne Božeho milosrdenstva v Košiciach na KVP na vigíliu slávnosti v piatok 21. februára. Program začína moderovanou adoráciou obrazu Milosrdného Ježiša a o 17.30 hod. a pokračuje slávnostnou svätou omšou o 18.00 hod. s tematickou homíliou vdp. farára Milana Supeka.


Čítať ďalej...

05.02.2020

Od 21. do 22. februára sa v Kúpeľoch Nimnica v hoteli Balnea Grand uskutoční v poradí už piate stretnutie biskupov so zasvátenými a laikmi organizované KBS. Tohtoročná téma znie: Mládež - sebaprijatie - sebadarovanie. Našu kongregáciu zastúpia predstaviteľky z oboch našich kláštorov: sr. Jana Mária Krnáčová z Nižného Hrušova a sr. M. Antoniana Štullerová z Košíc.

 

04.02.2020

V novom roku 2020 bude naša kongregácia sláviť tieto výročia:


30. apríla - 20. výročie kanonizácie sestry Faustíny Kowalskej

1. augusta - 95 rokov od vstupu sr. Faustíny do našej rehole

25. a 27. augusta - 115. výročie narodenia a krstu sr. Faustíny

13. - 14. septembra - pred 85 rokmi Ježiš nadiktoval korunku Božieho milosrdenstva

15. septembra - 15 rokov nášho pôsobenia v kláštore v Nižnom Hrušove


03.02.2020

Dcéra moja, – hovoril  Ježiš sv. sestre Faustíne – usilovne zapisuj každú vetu, ktorú ti hovorím o svojom milosrdenstve, lebo je to pre dobro veľkého množstva duší (Den. 1142). Takto vzniklo výnimočné dielo, ktoré sa na celom svete teší veľkej popularite.

Do rúk čitateľov odovzdávame piate opravené vydanie tohto výnimočného diela, s novým prekladom poézie našej svätice.

V exkluzívnom obale so stužkou slúžiacou ako záložka, za nezmenenú cenu!

Objednávky: 
 

02.02.2020

15. februáraV sobotu 15. februára si pripomenieme rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín svojej penitentky, pred 45 rokmi zomrel.
Ježišu, ďakujem ti za túto veľkú milosť, čiže za spovedníka, ktorého si mi sám ráčil vybrať a ktorého si mi dal poznať vo videní skôr, než som sa s ním zoznámila
(Den. 61).

 

01.02.2020

Tretia sobota v mesiaci už neodmysliteľne patrí pútnickemu programu vo Farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. Na pozvanie vdp. farára Slavomíra Bakoňa budú sestry z hrušovskej komunity aj 15. februára viesť modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a spoločné modlitby zvlášť za rodiny. Program pokračuje večeradlom, sv. omšou a adoráciou.

 

01.02.2020

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, na prvé novoročné duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 14. do 16. februára na Velehrade v Čechách. Exercície na tému: V každej duši konám dielo milosrdenstva, vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM. 

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...

01.02.2020

V sobotu 8. februára si sr. M. Faustyna Olszewska KMBM, dlhoročná predstavená nášho prvého slovenského kláštora v Nižnom Hrušove, pripomenie 25. výročie prvých sľubov tzv. strieborné jubileum rehoľného života. Počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove si opätovne obnoví rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

 

20.01.2020

Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť. (sv. Ján Pavol II.)

Deň zasväteného života je tým dňom v roku, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.  Zaviedol ho pápež Ján Pavol II. V roku 1997. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána.

Pápeža viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. A napokon tretí dôvod - ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán.

 

20.01.2020

V sobotu 1. februára sa sestry z obidvoch našich slovenských komunít zúčastnia Dňa zasväteného života v Košiciach s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý o 9.30 hod. bude celebrovať svätú omšu v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej o 11.00 hod. si vypočujeme prednášku pomocného košického biskupa Mareka Forgáča. Neskôr bude nasledovať diskusia a svedectvá rehoľníkov, po ktorých sa už neformálne stretneme s ostatnými rehoľníkmi pri spoločnom obede.

 


Späť na začiatok