Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

03.03.2020

V súlade s opatreniami štátu a odporúčaniami KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu na Slovensku sme nútené zrušiť plánované duchovné cvičenia v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove v termíne od 13. do 15. marca. Ďakujeme za pochopenie!


01.03.2020

Za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú aj v novom roku slúžené sväté omše v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Každú tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie 19. apríla.


01.03.2020

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi  v piatok 06. marca 24. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. 

V súčasnosti združuje 18 420 dobrovoľníkov a 680 členov z 87 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum ponad 2000 členov a dobrovoľníkov.

Pripravujeme slovenskú verziu oficiálnej webstránky združenia: www.faustinum.pl. Doposiaľ je stránka vedená v poľštine, angličtine, španielčine a francúzštine.01.03.2020

V novom roku 2020 sme pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva pripravili 5 turnusov duchovných cvičení: 

1. turnus: 14. – 16. február - Velehrad, Čechy (vdp. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová)

2. turnus: 13. – 15. marec Krakov, Poľsko (vdp. Michal Mucha a sr. M. Benediktína Fečová)

3. turnus: 26. – 28. jún - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sýkora a sr. M. Antoniana Štullerová)

4. turnus: 23. – 25. október - Krakov, Poľsko (o. Artur Ciepielski a sestra KMBM)

5. turnus: 04. – 06. december - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sekereš a sestra KMBM)

 

01.03.2020

Modlitba, pôst, almužna. Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. (pápež František).

Existuje vôbec pôst, ktorý by sa páčil Bohu viac ako trpezlivé znášanie alebo konania istých vecí, ktoré sú nám často nepríjemné? Nehovoriac o stonaní, chorobách a mnohých ďalších trápeniach, ktoré sa z nášho biedneho života nedajú vylúčiť - koľkokrát máme príležitosť na umŕtvovanie, keď prijímame to, čo nás obťažuje a čo sa nám protiví? Dnes to môže byť práca, ktorá nás nudí, inokedy zase nesympatická osoba alebo poníženie, ktoré ťažko znášame. Keď sa svätý Pavol sťažoval, že nedokáže naplniť dobré úmysly, povedal: Lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie (Rim 7, 18). V tomto Pôstnom období to zmeňme! Urobme si 40-denný plán a uskutočňujme ho.

 


29.02.2020

Pozývame Vás stráviť tri dni reflexie na jedinečnom mieste, akým je Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Od 13. do 15. marca sa spoločne zamyslíme nad naším vzťahom k Bohu, k sebe a k blížnym v téme: Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi (por. Jn 15, 15). Duchovné cvičenia vedú: vdp. Michal Mucha a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

22.02.2020

V stredu 26. februára začíname Pôstne obdobie. Boh nás ústami proroka Joela vyzýva: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom, srdcia si roztrhnite a nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď On je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.

V pôstnom období ide predovšetkým o naše obrátenie. O obrátenie srdca, o zmenu zmýšľania. Obrad sypania popola na hlavu v prvý deň pôstu sa praktizoval v Cirkvi už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v ten deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia.

10. 2. [1937] Dnes je Popolcová streda. Počas svätej omše som na krátku chvíľu pocítila vo svojich údoch Ježišovo utrpenie. Pôstne obdobie – to je zvláštny čas na prácu kňazov, treba im pomáhať pri záchrane duší (Den. 931).


14.02.2020

Od piatka do nedele 14.-16. februára sme na moravskom pútnickom mieste na Velehrade po prvýkrát pripravili duchovné cvičenia pre ctiteľov Božieho milosrdenstva z Čiech a zo Slovenska. Exercícií sa zúčastnilo 35 osôb, prevažne členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Témou boli slová Pána Ježiša, ktoré vo svojom Denníčku zapísala sv. sestry Faustína: V každej duši konám dielo milosrdenstva. Duchovné cvičenia viedol o. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM.


Čítať ďalej...

07.02.2020

V nedeľu 23. februára budú naše sestry: sr. Jana Mária Krnáčová, sr. Alžbeta Mikušová a sr. Antoniana Štullerová v Aréne Poprad viesť modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva počas celoslovenskej akcie modlitby sv. ruženca za našu vlasť. Podujatie, ktoré je apolitické, sa koná pod záštitou o. arcibiskupa Jána Babjaka.


Čítať ďalej...

06.02.2020

Naše sestry z komunity v Nižnom Hrušove Vás v pondelok 17. februára o 18.00 hod. pozývajú na kláštorný fašiangový večer. Hosťom večera bude každý, kto svojimi dobrotami a spomienkami na to, ako sa kedysi prežívali fašiangy, prispeje k príjemnej atmosfére. Všetci ste srdečne vítaní!Späť na začiatok