Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

02.05.2019

V sobotu 4. mája sa uskutočnila už 15-ta púť veriacich a poslucháčov Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdnestva v Krakove-Lagiewnikoch. Prítomných privítal emeritný krakovský biskup Ján Zajac a zástupkyňa predstavenej krakovského kláštora sr. Koleta Franckowiak. Slávnostnú svätú omšu o 10:30 hod. celebroval vdp. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.

Čítať ďalej...

02.05.2019

Už po desiatykrát sa v stredu 15. mája pod záštitou vdp. dekana Jozefa Dronzeka uskutoční v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove tzv. Deň s Božím milosrdenstvom. V programe spoločná modlitba liturgie hodín, prednáška vdp. farára Petra Sykoru, rektora košickej diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva a po nej o 12.00 hod. sv. omša. Po obedňajšej prestávke sa veriacim o 14.20 hod. prihovorí sr. M. Clareta Fečová KMBM. Po prednáške bude nasledovať spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s eucharistickou adoráciou do 16.00 hod. Po skončení programu vás srdečne pozývame na agapé na fare v pivnici U Nikodéma.

Podrobný program: Program_Den_s_BM_Prešov_2019

 

01.05.2019

Od 10. do 12. mája sa ako každoročne uskutoční v poradí už 25. Púť zrelosti do Vysokej nad Uhom. Téma tohtoročnej púte znie: Cirkev - kaviareň alebo poľná nemocnica? Púte sa zúčastní aj sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity, ktorá mladým poslúži aj v tzv. službe ucha.

 

22.04.2019

V nedeľu 5. mája sa v Hriňovej - časť Krivec u Kulišiakov uskutoční slávnosť požehnania Kaplnky Matky Božieho milosrdenstva. Slávnostná svätá omša sa začne o 11:00 hod. Hlavným celebrantom bude miestny vdp. farár Štefan Gallik. Slávnosti sa zúčastnia aj naše sestry z hrušovskej komunity. 


21.04.2019

V sobotu 4. mája sa uskutoční už 15. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude generálny riaditeľ rádia Juraj Spuchľák,

PROGRAM PÚTE:

09:00 Slávnostné otvorenie púte
09:45 Modlitba posvätného ruženca za duchovné povolania
10:30 Svätá omša s eucharistickou adoráciou
12:30 Obedná prestávka
13:00 Hudobné vystúpenie Moniky Kandráčovej
14:00 Prednáška sr. M. Clarety Fečovej KMBM
14:30 Aj v roku 2019 sme Vašimi spoločníkmi
14:50 Príprava na hodinu milosrdenstva

15:00 Hodina milosrdenstva

15:30 Poďakovanie, požehnanie devocionálií

 

21.04.2019

K Ježišovi pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18,21-22).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes skompletizujeme katechézu o piatej prosbe Otčenáša, keď sa pristavíme pri vyjadrení „ako i my odpúšťame svojím vinníkom“ (Mt 6,12). Videli sme, že človeku je vlastné byť dlžníkom pred Bohom: od neho sme dostali všetko, v zmysle prirodzenosti a milosti. Náš život nie je Bohom len chcený, ale aj milovaný. Naozaj nie je tu miesto na namyslenosť, keď spájame ruky k modlitbe. V Cirkvi skutočne neexistujú ľudia, ktorí by stvorili sami seba, tzv. „self made man“. Všetci sme dlžníkmi voči Bohu i voči mnohým ľuďom, ktorí nás obdarili priaznivými životnými podmienkami. Naša identita sa buduje na základe prijatého dobra. Tým prvým je život, je to tak?


Čítať ďalej...

20.04.2019

Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI:
Vigília sviatku Božieho milosrdenstva - sobota 27. apríla:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

- 15:30 h Svätá omša - rektor svätyne vdp. farár Peter Sykora

- 18:00 h Svätá omša - Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný spišský biskup

- 20:30 h Sláčikový recitál - Zvelebenie Božieho milosrdenstva

- 23:00 h Cesta svetla a celonočná adorácia

Nedeľa Božieho milosrdenstva 28. apríla

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

- 9:00 h modlitba sv. ruženca,

- 9:30 h prednáška na tému: Boh hnevu či Boh lásky?, sr. M. Benediktína Fečová KMBM

10:30 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva

 

20.04.2019

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva o 15:00 hod. na tohoročný sviatok Božieho milosrdenstva - 28. apríla. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch. Text schválil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Čerpajme s dôverou z prameňov Božieho milosrdenstva!


Čítať ďalej...

20.04.2019

Formačná skupina združenia Faustínum z Prešova organizuje Púť so sv. sestrou Faustínou na Horu Butkov, Staré Hory a Hriňovú v dňoch od 30. apríla do 1. mája. Púť je spojená s duchovnou obnovou, ktorú bude viesť vdp. Jozef Heske a naše sestry z hrušovskej komunity.

Prihlásiť sa môžete do 14. apríla.

20.04.2019

Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 28. apríla. Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán sv. omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – sv. omša v bazilike

6.00 hod. - sv. omša v bazilike

8.00 hod. - sv. omša v bazilike

10.00 hod. – sv. omša pred bazilikou

12.30 hod. - sv. omša v bazilike

15.00 hod. - slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike

16.00 hod. - sv. omša pred bazilikou

18.00 hod. - sv. omša v bazilike

19.00 hod. - sv. omša v kláštornej kaplnke

 


Späť na začiatok