Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

18.02.2014

22. februáraNamaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete (Den. 47).
Pri príležitosti 83. výročia zjavenia obrazu milosrdného Ježiša vám ponúkame možnosť pozrieť si detailne milostivý obraz (výsledok 12 hodín fotenia a šesťmesačnej prípravy netypickej reprodukcie):
Stačí kliknúť na odkaz:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Itemid=1046
Takisto môžete byť naživo v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch.
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=1

17.02.2014

Pozvánka na duch. obnovu v Hliníku nad HronomV sobotu 22. februára sa pri príležitosti 83. výročia zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša sv. sestre Faustíne Kowalskej začne duchovná obnova vo farnosti sv. Martina v Hliníku nad Hronom. Duchovnú obnovu, ktorá bude trvať do nedele 23. februára, bude na pozvanie vdp. farára Pavla Štefanku viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM.

Čítať ďalej...

11.02.2014

Hrušovská rodináda - slovom i obrazom08. februára 2014 sa v Nižnom Hrušove konala Rodináda – farská slávnosť pre rodiny a priateľov, ktorá sa niesla v hesle „Ja a môj dom chceme slúžiť Pánovi“. Slávnosť začala svätou omšou o 16.00 hod., ktorú s miestnym vdp. farárom Gostičom koncelebrovali gréckokatolícki kňazi o. Milenky a o. Zimovčák. Okrem veľmi povzbudivej kázne o. Milenkého o Bohu - projektantovi rodiny, si veriaci mohli vypočuť aj jeho koncert v úvode slávnosti v Kultúrnom dome.

Čítať ďalej...

10.02.2014

doSestry KMBM z hrušovskej komunity Vás pozývajú na duchovnú obnovu o ohrození rodiny, akú so sebou prináša ideológia gender, ktorá sa bude konať 12. februára 2014 vo farskom kostole. Obnova, ktorú bude viesť vdp. Dušan Škurla, špirituál košického seminára a organizátor Národného pochodu za život, sa začína o 17.00 hod. svätej omšou, pri ktorej si manželia obnovia svoje manželské sľuby. Po sv. omši nasleduje adorácia za zachovanie Božieho plánu s manželstvami a rodinou.

Čítať ďalej...

09.02.2014

Svätá Faustína v KonguKongo je v poradí 111. krajinou sveta, do ktorej putovala relikvia apoštolky Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustíny Kowalskej. Relikviu prvej triedy osobne prevzal tarnovský biskup Mons. Andrej Jež, ktorý ju umiestni do novoposväteného a prvého Sanktuária Božieho milosrdenstva v africkom Kongu v meste Louvakou. Relikvie našej svätice sa nachádzajú na všetkých svetadieloch.
08.02.2014

koDňa 07. februára 2014 sa uskutočnila duchovná obnova v Písku (filiálka farnosti Jablunkov) v Čechách. Na pozvanie p. Natalisa OFM sa veriacim pred i po svätej omši o 16.30 hod. prihovorila sr. M. Faustia Szabóová KMBM. Priblížila posolstvo Milosrdenstva a združenie Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Večer navštívila aj českých členov a dobrovoľníkov združenia na ich pravidelnom formačnom stretnutí.
05.02.2014

Hrušovská farská rodinádaVšetkých Vás srdečne pozývame na farskú RODINÁDU, ktorú organizujú sestry KMBM v spolupráci s Farským úradom v Nižnom Hrušove. Čaká Vás duchovno-tanečno-zábavný program s tombolou. Hlavný hosť je vdp. Peter Milenky. Začína sa svätou omšou o 16.00 hod. vo farskom kostole.

Kde? Nižný Hrušov
Čo? Veľká párty rodín
Kedy? 8. februára 2014 od 16.00 do 22.00 hod.
Pre koho? Všetky rodiny farnosti, príbuzných a hostí z blízkeho i ďalekého okolia
.

Čítať ďalej...

16.01.2014

obnovaNa pozvanie vdp. farára Martina Goča bude vo Farnosti sv. Anny v Žbinciach (okres Michalovce) a v jej dvoch filiálkach: Vŕbnica a Hatalov, prebiehať duchovná obnova. Novoročnú obnovu o Bohu bohatom na milosrdenstvo bude v dňoch od 18. - 19. januára 2014 viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM. Okrem spoločných modlitieb a prednášok v multimediálnej forme priblíži veriacim aj združenie Faustnum.
02.01.2014

MiV novom roku vám ponúkame aj nový liek na srdce.
Liek nie je viazaný na lekársky predpis.
Pred použitím si dobre prečítajte návod.
Len pravidelné užívanie prinesie očakávaný efekt.
Odporúča ho aj Sv. otec František:
Chcel by som vám teraz ešte poradiť jeden liek. - Zaiste si niekto pomyslí: ‚Pápež robí odrazu lekárnika?‘ Ide o „duchovný liek“, ktorý sa volá Misericordin. Je to duchovná pomoc pre našu dušu a na všeobecné rozširovanie lásky, odpustenia a bratstva. Nezabudnite si ho vziať, urobí vám dobre! Pomáha na srdce, na dušu a na celý život!

Čítať ďalej...

10.07.2013

SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - sprievodca pútnikaPonúkame Vám plnofarebný prospekt, ktorý je vynikajúcou príručkou pre tých, ktorí putujú do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Tzv. „Sprievodca pútnika“ – príťažlivou formou informuje návštevníkov tejto svetoznámej svätyne o miestach, v ktorých žila sv. Faustína, zachytáva taktiež informácie o dejinách kláštora Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva; kaplnky, v ktorej je milostivý obraz milosrdného Ježiša; baziliky Božieho milosrdenstva; jednotlivých dolných kaplniek a taktiež o návštevách Svätého Otca Jána Pavla II. i Benedikta XVI. V závere sú základné údaje aj o novovznikajúcom Centre Jána Pavla II. „Nebojte sa“ a taktiež informácie o svätých omšiach, spovedaní, pobožnostiach a kontakty.

Čítať ďalej...


Späť na začiatok