Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

31.05.2019

Medzinárodný deň detí je dôvodom k vďačnosti a radosti, ale aj k modlitbe za deti: 

V istom okamihu som uvidela kláštor novej kongregácie. Keď som cezeň prechádzala a všetko prezerala, odrazu som videla hŕbu detí, ktoré mali od päť do jedenásť rokov. Keď ma zbadali, obstáli ma dokola a začali hlasno volať: „Chráň nás pred zlom!” Zaviedli ma do kaplnky, ktorá bola v tom kláštore. Keď som vošla do kaplnky, uvidela som v nej umučeného Pána Ježiša. Ježiš sa na mňa láskavo pozrel a povedal mi, že ho – deti ťažko urážajú – ty ich chráň pred zlom! Od tejto chvíle sa modlím za deti, ale cítim, že samotná modlitba nestačí (Den. 765).

 

20.05.2019

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu... Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj. V tento deň som nemohla prijať žiadne jedlo, cítila som sa nasýtená láskou (Den. 1121).

 

20.05.2019

V sobotu 8. júna sa na pozvanie vdp. farára Imricha Reváka uskutoční duchovná obnova pre mladých, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania. Obnovu o milosrdnej Božej láske bude vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni (okres Prešov) viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

10.05.2019

V sobotu 18. mája sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Butkov uskutočnila už tradičná púť veriacich z celého Slovenska. Konala sa pri príležitosti 99. narodenín sv. Jána Pavla II. Program sa začal piesňou Bárka v podaní speváckeho zboru The Gospel Family, a pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00 hod., ktorú moderovali sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova a Košíc. Po nej nasledovala slávnostná Eucharistia, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Program zavŕšil svojím spevom operný spevák Jaroslav Dvorský.

 

10.05.2019

Na pozvanie vdp. Szczepana Bysieka SCJ sa v nedeľu 2. júna uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Anny a Joachima v Hornej Štubni (okres Turčianske Teplice). Veriacim sa počas sv. omší o 8.00, 9.30 a 11.30 hod. prihovorí sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Obnovu zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva a prednáška o 15.30 hod.

 

08.05.2019

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk03.05.2019

Máj – 1. 5. 1937 + Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby ráčila rozpáliť vo mne taký oheň lásky k Bohu, akým horelo jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho Slova (Den. 1114).

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi, zvlášť pred tými, ktorí svoju zlobu zakrývajú maskou čnosti. Ó, krásna ľalia, ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja! (Den. 79).

 

03.05.2019

Každoročná májová slávnosť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Butkov sa uskutoční v sobotu 18. mája. Program sa začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstvao 15.00 hod., ktorú budú viesť naše sestry z košickej a krakovskej komunity. Pokračuje slávnostnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

 

03.05.2019

V sobotu 18. mája sa uskutoční v poradí už 10. metropolitná púť gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť sa začne akatistom k Presvätej Bohorodičke o 9.15 hod. a bude pokračovať archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. Hlavným sláviteľom bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. O 14.25 hod. si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM, ktorá ich zároveň pripraví na modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Program púte ukončí požehnanie devocionálií a pútnikov na cestu domov.

 

02.05.2019

Ako každú prvú nedeľu v mesiaci aj tento raz sa v nedeľu 5. mája 2019 o 15. hod vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnila pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou modlitba v hodine milosrdenstva a slávnostná korunka Božieho milosrdenstva. Po modlitbe nasledovala prednáška doktora, vedca, profesora Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Nakoľko prof. Krčméry je aj zakladateľom zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, vo svojom príhovore k veriacim a ctiteľom Božieho milosrdenstva sa zameral na konanie dobra a preukazovanie lásky k blížnemu bez ohľadu na vierovyznanie obdarovaných.

Čítať ďalej...


Späť na začiatok