Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

03.03.2018

45 ctiteľov Božieho milosrdenstva, medzi nimi aj členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum, sa od 2. - 4. marca stretlo s milosrdným Ježišom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva počas duchovných cvičení, ktoré sa po prvýkrát konali pramo v centre úcty tejto najkrajšej vlastnosti nášho Boha. Exercície viedol vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Počas prednášok, sv. omší, spoločných modlitieb, adorácie či krížovej cesty mohli účastníci hlbšie poznávať Boha bohatého na milosrdenstvo, vzájomne sa pozdieľať zo zakúšania jeho milosrdnej lásky a povzbudiť sa k svedectvu milosrdenstva v súčasných neľahkých časoch.


Čítať ďalej...

02.03.2018

Od 9. – 11. marca sa na pozvanie vdp. farára Pavla Štefanka uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Martina v Hliníku nad Hronom. Pôstnu duchovnú obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve bude viesť  sr. M. Ludmila Matýsková a sr. M. Pavla Stanovčáková z hrušovskej komunity. Podrobný program na plagátiku v prílohe.


Čítať ďalej...

01.03.2018

V utorok 13. marca uplynie 5 rokov od zvolenia argentínskeho kardinála Jorge Mario Bergoglio za 266. pápeža. Pápež František je vo veľa veciach prvý. Je prvým jezuitským pápežom, prvým z Južnej Ameriky. Prvým z južnej pologule a prvým neeurópskym pápežom od čias Gregora III. Prinášame jeho 10 rád pre šťastný život:

01.03.2018

Na pozvanie vdp. farára Jaroslava Klíča sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku, okres Bardejov. Pôstnu víkendovú obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou od 10. - 11. marca aj vo filiálke Bartošovce bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. V programe okrem prednášok aj spoločná moderovaná adorácia, pobožnosť krížovej cesty, modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou a uctenie relikvie sv. Faustíny Kowalskej.

 

01.03.2018

Združenie Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi  v utorok 06. marca 22. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. 

V súčasnosti združuje około 18 000 dobrovoľníkov a 650 členov z 90 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum skoro 2000 členov a dobrovoľníkov.


28.02.2018

Už po piatykrát sa môžu veriaci počas Pôstneho obdobia zapojiť do celosvetovej iniciatívy 24 hodín pre Pána a to konkrétne v dňoch od 9. do 10. marca. Hlavnou témou reflexie na tento rok sú slová Žalmu 130, 4: Ty si milostivý.

 
V diecézach nech sa šíri iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá sa slávi v piatok a sobotu pred Štvrtou pôstnou nedeľou. S presvedčením opäť postavme do centra pozornosti sviatosť zmierenia, pretože ona umožňuje hmatateľne zakúsiť veľkosť Božieho milosrdenstva (pápež František).


27.02.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Po liturgii slova – pri ktorej som sa pristavil v predošlých katechézach – nasleduje ďalšia konštitutívna časť svätej omše, ktorou je liturgia Eucharistie. V nej prostredníctvom svätých znamení Cirkev ustavične sprítomňuje obetu Novej zmluvy spečatenú Ježišom na oltári kríža (porov. Konštitúcia II. vatik. koncilu Sacrosanctum concilium, 47).

Prvým kresťanským oltárom bol oltár kríža. A keď prichádzame k oltáru, aby sme slávili svätú omšu, naša pamäť smeruje k oltáru kríža, kde sa odohrala prvá obeta. Kňaz, ktorý pri svätej omši zastupuje Krista, koná to, čo samotný Pán konal pri Poslednej večeri a čo pri nej učeníkom odovzdal: vzal chlieb a kalich, vzdával vďaky a dával učeníkom, hovoriac: «Vezmite a jedzte, ... pite: toto je moje telo, ... toto je kalich mojej krvi. Toto robte na moju pamiatku».


Čítať ďalej...

25.02.2018

Náš Boh dokáže písať rovno aj na krivých riadkoch...

Drahé dievčatá, príďte sa o tom presvedčiť počas duchovnej obnovy, ktorú pre vás organizujeme v dňoch od 9. - 11. marca v kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovu vedie vdp. Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Spoločne nahliadneme do histórie života rôznych biblických žien, aby sme zistili, aký úžasný bol a je náš Boh aj v tej našej životnej histórii...


Čítať ďalej...

22.02.2018

Na pozvanie vdp. Ondreja Šmidriaka sa v dňoch od 2. - 4. marca uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Mikuláša v Sklabinej. Obnovu bude viesť sr. Jana Mária Krnáčová a sr. M. Pavla Stanovčáková z hrušovskej komunity. Podrobný program na plagátiku v prílohe.


Čítať ďalej...

20.02.2018

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum, na trojdňové duchovné cvičenia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove od 2. - 4. marca. Exercície na tému: Stretnúť sa s milosrdným Ježišom vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Začiatok je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po obede.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok