Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

23.06.2018

Vo štvrtok 2. augusta štyri naše novicky zložia svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Celá slávnosť sa bude konať v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove o 10.00 hod. Na slávnosť sa pripravia osemdňovými duchovnými cvičeniami, ktoré začnú v nedeľu 22. júla v Derdách pri Varšave.

 

22.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú stredu sme začali nový cyklus katechéz o prikázaniach. Videli sme, že Pán Ježiš neprišiel Zákon zrušiť, ale ho naplniť. Musíme však lepšie porozumieť tejto perspektíve. V Biblii prikázania neexistujú samy pre seba, ale sú súčasťou istého vzťahu. Pán Ježiš neprišiel Zákon zrušiť, ale ho naplniť. Je tu ten vzťah Zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom. Na začiatku 20. kapitoly Knihy Exodus čítame - a toto je dôležité -: «Boh hovoril všetky tieto slová» (v. 1). Zdá sa, že je to akýsi úvod, tak ako mnohé iné, avšak v Biblii nič nie je banálne. Text nehovorí: „Boh hovoril tieto prikázania“, ale „tieto slová“. Židovská tradícia vždy nazýva Desatoro „Desiatimi slovami“. A termín „desatoro“ znamená práve toto. Hoci majú formu zákonov a z objektívneho hľadiska sú to prikázania. Prečo teda posvätný Autor práve tu používa termín „desať slov“? Prečo nehovorí „desať prikázaní“?


Čítať ďalej...

22.06.2018

Vyše 40 mladých misonárov z UPC v Košiciach a Banskej Bystrici, ktorí počas letných prázdnin odídu na misie na sever a západ Rumunska do 6 dedín a miest, sa od 29. júna do 1. júla zúčastní duchovnej obnovy v Kopytovskej doline. Obnovu o Piatich jazykoch lásky z pohľadu spirituality sv. sestry Faustíny bude viesť sr. M. Benediktína Fečová KMBM z košickej komunity.

 

22.06.2018

V piatok 29. júna ponad štyridsať junioriek našej rehole (v tom 6 Sloveniek) začne osemdňové duchovné cvičenia formou Lectio Divina. V prekrásnom prostredí exercičného domu v Derdách (pri Varšave) sa budú pripravovať na obnovenie rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti v sobotu 7. júla počas slávnostnej sv. omše. Ich sľuby na ďalší rok rehoľného života prijme generálna predstavená m. Petra Kowalczyk. 

18.06.2018

V stredu 27. júna sa už po ôsmykrát uskutoční národná púť Maďarov zo Slovenska a Maďarska do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Na slávnostnej sv. omši o 11.00 hod. bude celebrovať aj krakovský metropolita arcibiskup Marek Jedraszewský. Posolstvo milosrdenstva pútnikom po maďarsky priblíži sr. M. Hedvig Uličná KMBM z krakovskej komunity.

 

12.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes je sviatok svätého Antona Paduánskeho. Kto z vás sa volá Anton? Aplauz všetkým Antonom! Ďakujem. Dnes začíname nový cyklus katechéz a jeho témou sú prikázania. Prikázania Božieho zákona. V úvode budeme vychádzať z úryvku Svätého písma, ktoré sme si práve vypočuli: o stretnutí Ježiša s mužom, s mladíkom, ktorý sa ho na kolenách pýta, ako môže zdediť večný život (porov. Mk 10,17-21). V tejto otázke spočíva výzva každej existencie, aj tej našej – túžba po plnom živote, bez konca. Ako však k nemu dospieť? Ktorou cestou sa vybrať? - Žiť opravdivo, žiť šľachetným životom... Koľkí mladí sa snažia „žiť“, no uškodia si, keď idú za prchavými vecami. Chuť žiť. Niektorí si myslia, že je lepšie uhasiť túto vášnivú túžbu po živote, pretože je nebezpečná. Chcel by som povedať, a to osobitne mladým: naším najväčším nepriateľom nie sú konkrétne problémy, akokoľvek by boli vážne a dramatické – tým najväčším nebezpečenstvom života je zlý duch prispôsobivosti, ktorá nie je miernosťou či pokorou, ale chabou priemernosťou a ustrašenosťou.


Čítať ďalej...

11.06.2018

Viac ako 50 účastníkov sa zúčastnilo duchovných cvičení o srdci nášho Boha, ktoré sa uskutočnili od 8. do 10. júna v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície viedol o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Otec Artur povzbudil exercitantov, aby častejšie čítali Božie slovo, v ktorom je pre nás ukrytá tvár nebeského Otca, v ktorom sa môžeme o Otcovi dozvedieť najviac a potom to počas modlitby aj srdcom prijať. Božie slovo nazval liekom na našu samotu, opustenosť a pocit sirotstva. Sestra Clareta poukázala na sv. sestru Faustínu, ktorá nám vo svojom Denníčku ukázala milosrdnú tvár Otca, nekonečne dobrotivého a láskavého, plného zľutovania. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba (Den. 1570).

Fotogaléria:

10.06.2018

V júni vrcholia posledné predprázdninové  formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. V sobotu 16. júna sa v kláštore sestier v Košiciach uskutoční stretnutie košickej formačnej skupiny so začiatkom o 15.00 hod., spojené s grilovačkou a agapé. Vo štvrtok 21. júna bude mať posledné stretnutie aj skupina v Detve (stretnutie vedie sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM) a v nedeľu 24. júna sa predprázdninovo stretnú aj formačné skupiny v Bratislave- Petržalke a Sabinove.

 

10.06.2018

V Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice – juh si počas svätej omše na tretí štvrtok v mesiaci zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo a modlíme sa na úmysly prosiacich nás o modlitbu a za našich dobrodincov a ich rodiny. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva po sv. omši a k ucteniu relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej. Najbližšie 21. júna o 18.00 hod.

 

 

10.06.2018

Stretnutie s... Tak znie téma trojdňovej duchovnej obnovy pre dievčatá od 15 rokov, ktorú organizujú naše sestry z hrušovskej komunity od 22. - 24. júna v Detve - Skliarovo na Chate u Sedmopočetníkov. Obnovu vedie vdp. Pavol Lojan a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Zraz bude v piatok o 17.00 hod. pred farským kostolom v Detve. Vezmite si so sebou Sv. písmo, spacák, prezuvky a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...


Späť na začiatok