Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.06.2017

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás pozýva na Druhý kongres apoštolov Božieho milosrdenstva na Slovensku, ktorý sa uskutoční  od 9. – 11. júna v Košiciach v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas.

Téma kongresu znie: Krása a bohatstvo kresťanského milosrdenstva. Patronát nad kongresom prevzal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Program zahŕňa spoločné slávenie eucharistie, modlitbu v hodine milosrdenstva, prednášky významných osobností, svedectvá a kultúrny program.

Prihlasovanie UZAVRETÉ.


Čítať ďalej...

01.06.2017

V sobotu 10. júna počas Druhého kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva budeme v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach prijímať 10 nových členov do združenia Fustínum. Počas slávnostnej svätej omše o 15. 30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, bude tiež 10 členov skladať svoje prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Na Slovensku máme 183 členov a 1729 dobrovoľníkov združenia apoštolov Božieho milosrdenstva.

 

01.06.2017

Od 16. - 18. júna sa vo Farnosti sv. Štefana v Úbreži bude konať trojdňová duchovná obnova na tému: Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali. Na pozvanie vdp. Radoslava Krenického bude obnovu vo farnosti a vo filiálkach Veľké Revištia a Fekišovce viesť sr. M. Faustia Szabóová z košickej komunity. 

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...

01.06.2017

Robiť skutky milosrdenstva neznamená dávať almužnu, aby sme mali dobrý pocit vo svedomí. Znamená to podeliť sa a zúčastniť sa na utrpení druhých.

Nestačí robiť skutky milosrdenstva, treba s druhými prežívať bolesť. To znamená trpieť s tým, kto trpí. Skutok milosrdenstva neznamená urobiť niečo, aby sme mali dobrý pocit na duši: skutok dobra, aby som sa cítil lepšie, spadne mi tak kameň zo srdca... To nie! Znamená to tiež zažívať bolesť druhých. Podeliť sa a mať súcit idú ruka v ruke. Je milosrdný ten, kto sa vie podeliť a tiež prežívať problémy druhých. A tu je otázka: viem sa podeliť? Som štedrý? Som nezištný? Keď vidím človeka, ktorý trpí, ktorý je v ťažkostiach, trpím tiež? Viem sa vcítiť do situácie druhých? Do situácie utrpenia?“   

Konať skutky milosrdenstva znamená tiež riskovať.  


Čítať ďalej...

01.06.2017

V sobotu 17. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutoční V. Valné zhromaždenie delegátov združenia Faustínum. Zúčastnia sa ho predstavitelia z 10 krajín sveta: Slovenska, Čiech, Nemecka, USA, Libanonu, Írska, Veľkej Británie, Portorika, Toga a Poľska. Obrady sa začnú slávnostnou sv. omšou o 9.00 hod. v kláštornej kaplnke, ktorú bude celebrovať krakovský metropolita Mons. Marek Jendraszewský. 


30.05.2017

Kontemplatívny kláštor našej kongregácie v Šviniciach Warckých od mája prijíma kandidátky, ktoré v sebe cítia povolanie k životu za klauzúrou zasvätenému vyprosovaniu milosrdenstva pre celý svet. Kláštor vznikol v roku 2008 a je zatiaľ jediným kláštorom tohto druhu v našej reholi.

Kontakt v poľštine alebo angličtine: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

29.05.2017

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať (Rim 15,13-14).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na prahu slávnosti Turíc nemôžeme nehovoriť o vzťahu, ktorý existuje medzi kresťanskou nádejou a Duchom Svätým. Duch je tým vetrom, ktorý nás poháňa vpred, ktorý nás udržiava v kráčaní, dáva nám cítiť, že sme pútnikmi a cudzincami a nedovoľuje nám pohodlne sa uvelebiť a stať sa akýmsi „vysedávajúcim“ ľudom.


Čítať ďalej...

28.05.2017

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť (Sk 2, 1-4).

Z Dennička v. sestry Faustíny:

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti.

Duch Svätý naozaj nehovorí k duši roztržitej a mnohovravnej. Prihovára sa cez tiché vnuknutia k duši sústredenej, duši mlčiacej.


Čítať ďalej...

25.05.2017

Vo štvrtok 1. júna oslávi Základná škola v Swiniciach Warckých v Poľsku svoju storočnicu. Je to škola, do ktorej hneď od začiatku jej existencie necelé tri roky chodila Helena Kowalská - neskôr sv. sestra Faustína. Pri tejto príležitosti počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. vdp. prelát Artur Niemira požehná pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať, že jednou z prvých žiačok školy bola dnes na celom svete známa apoštolka Božieho milosrdenstva.

 

25.05.2017

52 účastníkov duchovných cvičení si od 26. - 28. júna v krásnom tatranskom prostredí prehlbovalo svoj vzťah s milosrdným Pánom. Od sv. Jozefa sa učili dávať Bohu odpoveď viery a dôvery v každej životnej situácii. Spoločné modlitby, celonočná adorácia, slávenie Eucharistie, prednášky a rozhovory im ponúkli priestor pohrúžiť sa do ticha, a tak stretnúť toho, ktorý je láska a milosrdenstvo samo.


Späť na začiatok