Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

12.08.2019

V nedeľu 25. augusta presne pred 114 rokmi sa v zastrčenej poľskej dedinke Glogowiec narodila Helena Kowalská - vo svete známa ako sestra Faustína. Prišla na svet o ôsmej ráno ako trete dieťa Marianny a Stanislava. Matka o nej neskôr spomínala, že to bolo požehnané dieťa, najmilovanejšia dcérka...

V tento deň pred 24 rokmi sme si sestru Faustínu - vtedy ešte blahoslavenú - zvolili za duchovnú spoluzakladateľku našej kongregácie. Vtedajšia generálna predstavená m. Paulína Slomková o nej povedala: Sestra Faustína si nielen obnoviteľkou duchovnosti a charizmy našej kongregácie, ale aj jej duchovnou spoluzakladateľkou. S radosťou to uznávame a ďakujeme milosrdnému Bohu  za veľké veci, ktoré učinil v Tebe a cez Teba v našej reholi...


12.08.2019

Vo štvrtok 29. augusta sestry z krakovskej a košickej komunity našej kongregácie putujú do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Horu Butkov. Už tradičnú celoslovenskú púť bude viesť Mons. Tomáš Galis, ktorý o 15.30 hod. bude celebrovať slávnostnú sv. omšu. Sestry budú viesť modlitbu krížovej cesty o 12.15 hod. a modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Počas púte vystúpi spevácky zbor Adoremus a kapela Kollárovci.


06.08.2019

1. augusta – 94. výročie vstúpenia Heleny Kowalskej do našej kongregácie

2. augusta – 3. výročie smrti kard. Františka Macharského, fundátora združenia Faustínum

5. augusta - patronátny sviatok rehole a 82. výročie zvolenia Matky Milosrdenstva na generálnu predstavenú kongregácie

17. augusta – 17. výročie II. púte pápeža Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva

25. augusta – 114. narodeniny sv. sestry Faustíny

27. augusta – 114. výročie krstu sestry Faustíny

 

06.08.2019

V našej kongregácii je august mesiacom Matky Božieho milosrdenstva, ktorej patronátny sviatok slávime 5. augusta. Mária je zároveň nebeskou generálnou predstavenou našej rehole. Slová Panny Márie z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Som vašou Matkou z nepochopiteľného Božieho milosrdenstva. Najmilšia mi je tá duša, ktorá verne plní Božiu vôľu. (Den. 449)

Som nielen Kráľovnou neba, ale aj Matkou Milosrdenstva a tvojou Matkou. (Den. 330)

Túžim, dcéra moja najmilšia, aby si sa cvičila v troch čnostiach, ktoré sú mi najdrahšie a Bohu sú najmilšie: prvá – pokora, pokora a ešte raz pokora. Druhá čnosť – čistota, tretia čnosť – láska k Bohu. Ako moja dcéra musíš zvlášť žiariť týmito čnosťami. (Den. 1415)

Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými. (Den. 1244)

 

05.08.2019

Tretia sobota v mesiaci už neodmysliteľne patrí pútnickemu programu v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Na pozvanie vdp. farára Slavomíra Bakoňa budú naše sestry z hrušovskej komunity aj 17. augusta viesť modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a spoločné modlitby zvlášť za rodiny. Program pokračuje večeradlom, sv. omšou a adoráciou.

 

04.08.2019

Dvanásť dievčat sa zúčastnilo letnej duchovnej obnovy, ktorú organizovali naše sestry z hrušovskej komunity vo svojom kláštore od 6. do 8. augusta. Začínali na sviatok Premenenia Pána, nakoľko téma duchovnej obnovy znela: Premeň ma. Dievčatá začali svoju obnovu výstupom na Horu premenenia a pokračovali cez prednášky, sv. omše, večernú adoráciu až po spoločnú opekačku k vnútornej premene. Obnovu viedol vdp. Jozef Kohut a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM.

04.08.2019

Na prvý piatok 2. augusta zložila svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v našej kongregácii Slovenka sr. Mariela Lengyelová KMBM. Slávnosť sa konala v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v  Krakove - Lagievnikoch. Svoje sľuby zložila do rúk generálnej predstavenej matky Petry Kowalczyk a od novicmajsterky sr. M. Symeony Stopiak prijala čierny závoj. Slávnostnej sv. omši predsedal páter Artur Ciepielski, koncelebroval s nim rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP vdp. farár Peter Sykora a vdp. kaplán Ján Kocurko.

Atmosféra slávnosti vo fotogalérii:

02.08.2019

Od 10. - 16. augusta sa sr. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity spolu so skupinkou farníkov zúčastní IV. pešej púte z Michaloviec do svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Púť, ktorej trasa má 145 km, už tradične organizujú pallotíni. 

 

01.08.2019

Od 12. do 14. augusta sa v kláštore našich sestier v Nižnom Hrušove a v areáli fary konajú Hudobné dni. Pre deti a mládež ich pripravili sestry v spolupráci s farnosťou. Účastníci budú hudbou a spevom chváliť Pána a dávať svoje talenty do služby druhým. Program začína o 9.00 a končí o 15.30 hod. Srdečne pozývame na dni plné hudby, spevu a hier.

 

26.07.2019

Pripravili sme pre vás knižočky v novej edícii So svätou Faustínou, v ktorých sa nachádzajú myšlienky z jej duchovného Denníčka. Tematicky sa venujú Božej láske, Panne Márii, milosrdenstvu Boha, Eucharistii, dôvere, duchovnému detstvu a utrpeniu.

Veríme, že slová Pána Ježiša a sestry Faustíny pohladia vašu dušu, posilnia dôveru a naplnia vás láskou, pokojom a útechou.

Objednávky a náhľad na titulnú stránku knižočiek:


Čítať ďalej...


Späť na začiatok