Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!...najznámejšia koleda Tichá noc, svätá noc vznikla v roku 1816 a je preložená do ponad 300 jazykov?

...stavanie betlehemov začal sv. František v kostole v Greccio v roku 1223?

...na Slovensku sa jasličky začali stavať už v 13. storočí a v časoch Rakúsko-Uhorska bola táto nedôstojná tradícia zakázaná?

...tradícia vianočných stromčekov a adventných vencov je z konca 18. storočia?

...Nový rok ako prví slávia domorodci na ostrovoch Kiribati a Samoa v Tichomorí (o 11.00 hod. SEČ)?

 


Späť na začiatok