Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Už po ôsmykrát sa veriaci počas Pôstneho obdobia môžu zapojiť do celosvetovej iniciatívy 24 hodín pre Pána, a to konkrétne z piatka na sobotu 20. -  21. marca.

Téma navrhnutá na tento rok znie: Tvoje hriechy sú odpustené (Lk 7,48). Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia vírusovej infekcie sa odporúčajú alternatívne formy prežívania tohto kajúceho dňa, napr. individuálna meditatívna modlitba pred krížom alebo osobitný pôst ako na Veľký piatok.

 


Späť na začiatok