Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Emanuel (Immanu El) znamená s nami Boh. Dovtedy bol Bohom nad nami alebo Bohom pred nami. Dnes je však Emanuelom. Dnes je Bohom s nami v našej prirodzenosti, s nami vo svojej milosti. Je s nami v našej slabosti, s nami v našej dobrote. S nami v našej chudobe, s nami vo svojom zmilovaní. Je s nami skrze lásku, skrze rodinné vzťahy, skrze citlivosť, skrze empatiu. Boh s nami!

Neboli sme schopní vyliezť na nebesia, aby sme boli s Bohom. A tak Boh zostupuje z neba, aby bol Emanuelom…

Malý ako ja, slabý ako ja, nahý ako ja, úbohý ako ja. Vo všetkom sa mi stal podobným. Berie to, čo je moje a dáva mi to, čo je jeho… (Aelred z Rievaulx, 12. stor.)

Buď ako Boh!

Staň sa  č l o v e k o m…Späť na začiatok