Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Prvý novembrový deň slávime v Cirkvi sviatok Všetkých svätých. Korene tohto sviatku sa datujú na začiatok 7. storočia. V tento deň si však naša kongregácia pripomína 157. výročie vzniku.

Na pozvanie arcibiskupa Szczesnego Feliňskiego (dnes uz svätého) matka Terézia Eva Potocká prevzala Dom útočišťa pre dievčatá vo Varšave na Žytnej ulici. Na sviatok Všetkých svätých dňa 1. novembra 1862 arcibiskup Feliňski posvätil dom aj kaplnku. Tento deň bol prijatý ako dátum vzniku kongregácie. V súčasnosti máme 22 kláštorov v Poľsku a 13 v zahraničí (Slovensko, Bielorusko, Brazília, Čechy, Kazachstan, Kuba, Taliansko, Ukrajina a USA).

Či je to malá vec zachrániť jednu dušu? - pýtala sa spoluzakladateľka m. Terézia Rondeau. Viem, že nežijem pre seba, ale pre veľké množstvo duší. Viem, že milosti, ktoré sú mi udelené, nie sú len pre mňa, ale pre duše, doplnila duchovná spoluzakladateľka, sv. sestra Faustína Kowalská.Späť na začiatok