Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!PoďakovanieV mene Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a združenia Faustínum ďakujeme Bohu bohatému na milosrdenstvo za každého z vás, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo chváliace Božie milosrdenstvo. Chceme vám zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec hojne odmení vašu štedrosť.

Za každého z vás sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva a každý tretí štvrtok v mesiaci je o 18.00 hod. za vás slúžená sv. omša.

Želáme a vyprosujeme vám požehnaný nový rok 2014!

Späť na začiatok