Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vedeli ste, že...... sú iba tri miesta skutočného betlehemu?
Mesto Ježišovho narodenia - Betlehem na západnom brehu Jordánu - je od nás vzdialený vzdušnou čiarou asi 2 300 km;
Mestečko prvého betlehemu - Greccio v Taliansku - je od nás vzdialené vzdušnou čiarou asi 720 km;
A je tu ale ešte jeden betlehem, v ktorom chce mať Ježiš svoj príbytok...

Vaše srdce!

Späť na začiatok