Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Zamyslenie na 4. adventnú nedeľuS narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku
(Mt 1, 18-24).

Emanuel - Boh s nami, pre nás, v nás.
Žiadna historická udalosť nebola, nie je a ani nebude väčšia a revolučnejšia ako toto neslýchané gesto nekonečnej lásky Boha k človeku.
Najpozoruhodnejšie nie je to, že Boh je Bohom, ale že Boh sa stal človekom.
Potreboval fiat Márie a poslušnosť Jozefa.
Potrebuje moje áno...

Starenka hľadá čosi na balkóne. Mladík sa ponúkne, že jej pomôže.
Po polhodinovom márnom hľadaní sa opýta: A ste si istá, že ste to stratili na balkóne?
Nie, stratila som to v kuchyni!
Tak prečo to hľadáme tu?
Pretože tu je viac svetla!


Vo svetle Božieho slova sa budem snažiť nájsť stratenú milosť, stratený vzťah s Ním, stratenú dôstojnosť Božieho dieťaťa...

Späť na začiatok