Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!adventNaše sestry z hrušovskej komunity vás 22. decembra 2013 pozývajú na adventné katechézy do farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou. Oficiálny začiatok adventného duchovného programu je o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva.

Späť na začiatok